Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 2

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

    Καλόν κρίνω, νά συνοδεύσω τούς δεκαοκτώ πίνακας της υγιεινής καταστάσεως των ισάριθμων επιθεωρηθέντων εκπαιδευτηρίων, καί μέ ανάλογον Έκθεσιν, όπου θα ηδυνάμην νά δώσω πληρεστέρας καί αναλυτικωτέρας πληροφορίας περί της εργασίας μου, τή Προϊσταμένη μου Αρχή.

    Αλλά δέν επρόκειτο μόνο περί συμπληρώσεως και αναλύσεως τών αν τοίς πίναξι πληροφοριών, επρόκειτο έτι καί περί άλλων αιτίων σοβσρώς συνηγορούντων υπέρ συντάξεως παρομοίας εκθέσεως:

Άν καί δέν έχω τήν αξίωσιν ότι παρουσιάζω πρότυπον έκθεσιν, όμως φρονώ ότι ή πα-   

Transcription saved

    Καλόν κρίνω, νά συνοδεύσω τούς δεκαοκτώ πίνακας της υγιεινής καταστάσεως των ισάριθμων επιθεωρηθέντων εκπαιδευτηρίων, καί μέ ανάλογον Έκθεσιν, όπου θα ηδυνάμην νά δώσω πληρεστέρας καί αναλυτικωτέρας πληροφορίας περί της εργασίας μου, τή Προϊσταμένη μου Αρχή.

    Αλλά δέν επρόκειτο μόνο περί συμπληρώσεως και αναλύσεως τών αν τοίς πίναξι πληροφοριών, επρόκειτο έτι καί περί άλλων αιτίων σοβσρώς συνηγορούντων υπέρ συντάξεως παρομοίας εκθέσεως:

Άν καί δέν έχω τήν αξίωσιν ότι παρουσιάζω πρότυπον έκθεσιν, όμως φρονώ ότι ή πα-   


Transcription history
 • May 9, 2018 16:42:18 Thespina Deligianni

      Καλόν κρίνω, νά συνοδεύσω τούς δεκαοκτώ πίνακας της υγιεινής καταστάσεως των ισάριθμων επιθεωρηθέντων εκπαιδευτηρίων, καί μέ ανάλογον Έκθεσιν, όπου θα ηδυνάμην νά δώσω πληρεστέρας καί αναλυτικωτέρας πληροφορίας περί της εργασίας μου, τή Προϊσταμένη μου Αρχή.

      Αλλά δέν επρόκειτο μόνο περί συμπληρώσεως και αναλύσεως τών αν τοίς πίναξι πληροφοριών, επρόκειτο έτι καί περί άλλων αιτίων σοβσρώς συνηγορούντων υπέρ συντάξεως παρομοίας εκθέσεως:

  Άν καί δέν έχω τήν αξίωσιν ότι παρουσιάζω πρότυπον έκθεσιν, όμως φρονώ ότι ή πα-   


 • May 9, 2018 12:30:11 Thespina Deligianni      Καλόν κρίνω, νά συνοδεύσω τούς δεκαοκτώ πίνακας της υγιεινής καταστάσεως των ισάριθμων επιθεωρηθέντων εκπαιδευτηρίων, καί μέ ανάλογον Έκθεσιν, όπου θα ηδυνάμην νά δώσω πληρεστέρας 


 • May 9, 2018 12:26:42 Thespina Deligianni      Καλόν κρίνω, νά συνοδεύσω τούς δεκαοκτώ πίνακας της ? καταστάσεως των ισάριθμων επιθεωρηθέντων εκπαιδευτηρίων, ? μέ ανάλογον Έκθεσιν, όπου θα ηδυνάμην νά δώσω πληρεστέρας 


 • May 9, 2018 12:23:30 Thespina Deligianni      Καλόν κρίνω, νά συνοδεύσω τούς δεκαοκτώ πίνακας της ? καταστάσεως των ισάριθμων επιθεωρηθέντων εκπαιδευτηρίων, ? μέ ανάλογον Έκθεσιν, όπου θα ηδυνάμην νά δώσω τις 


Description

Save description
 • 35.07196127624293||24.88907880625004||

  Greece

 • 35.21569921845886||24.88907880625004||

  Crete

Location(s)
 • Document location Greece
 • Additional document location Crete
Login and add location


ID
21600 / 252455
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Crete
 • Greece
 • Medical
 • school
 • Ελλάδα
 • ιατρική
 • Κρήτη
 • σχολείο
 • υγεία

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note