Διήγηση γεγονότων κινήματος Εθνικής Αμύνης, item 7

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

9) Ο Εμ. Ζυμβακάκης missing το. missing Στρατιώτη καί παρακαλώ

να παραμέινω είς missing. - Αλά μετά την χρονιά missing missing

Μεραρχίας Σερρά (Χρισδούν) στα Μέσανα. είς πρώτες μέρες

Χία Ελληνές παρά τας Συμμαχίας. Τελικά να παρου εκεί

υποκρισία missingmissing συνταγματάρχη αυτός διατηρά missingτας συνδέσμ-

μετά των missingτην Χριστιδόν αγνοούνταςmissingmissingτην Γαλλιάν είς...

missingαναμένομεν στη missing διοmissing 3missing αφουντική ζητήματι

η μάθηση του ήρχιας τα καβαmissing 3 missing καί όστι έγραψα

missing δυσκολιών πρός τα Σ. missing περί τούτου. Αι Γάλλος 

τα είχα εντελός δυστυχός εκ ημέτερος λόγω τούτας missingmissing

που διατηρεί missing να τα αναγνωρίσουν missingmissing να missing

δο εμέ τάση missingκατάστασης του. - Ομολογώ οτι ημάς ξένος

καί τοιαύτη φιλοδοξία... ). - Παρέμεινα στας καί ταυτότητας missing

deene, Bauree. στη τακταmissingα ταγμ. Ιουλιανός με λαβας

σε τραύματα τε τάγμα είχι εσό εκτός μάχης. - 

Οι Γάλλοι μας εθαύμασαν.- Μετά την μάχην ταύτην είς τα

θειστή των missing. διαμάχαν ηναγκάσθην να απέχω

εν ' τω της Μεραρχίας.

Μετά' τίνα χρόνου μετάβαινω είς Αθλίας missing εσι κρατίσαν του

Δεκεβρίου είς τας ασόμεmissing του missing Παναγιαmissing καί missing

του Βασιλέως.-

missing καί - πυροβολικού εί τω Νοσταλγίαν. - 

Υπήρξα ξένος πρός πάσα διώξον missingmissing. Φρονίματι

καί πάλαινα εί τω πυροβολικόν τους τα συγκρότηση missing

παραίλησεν η να missing διώξας καλών αξιωματικών. -

Έπειτα σmissing να μεταβώ είς Μετουσα τώρα και missing

Ελλάς missing έντρομος παρά το καιρώ τας Σεπτέμβρη ενθυμα-

μαι τας missing αξιωμ. Δράκου, Δραγούμη, Ιωάννη Παπά

διημάς missingέπειυα. Του missing μαντίλα missingmissing και της


Transcription saved

9) Ο Εμ. Ζυμβακάκης missing το. missing Στρατιώτη καί παρακαλώ

να παραμέινω είς missing. - Αλά μετά την χρονιά missing missing

Μεραρχίας Σερρά (Χρισδούν) στα Μέσανα. είς πρώτες μέρες

Χία Ελληνές παρά τας Συμμαχίας. Τελικά να παρου εκεί

υποκρισία missingmissing συνταγματάρχη αυτός διατηρά missingτας συνδέσμ-

μετά των missingτην Χριστιδόν αγνοούνταςmissingmissingτην Γαλλιάν είς...

missingαναμένομεν στη missing διοmissing 3missing αφουντική ζητήματι

η μάθηση του ήρχιας τα καβαmissing 3 missing καί όστι έγραψα

missing δυσκολιών πρός τα Σ. missing περί τούτου. Αι Γάλλος 

τα είχα εντελός δυστυχός εκ ημέτερος λόγω τούτας missingmissing

που διατηρεί missing να τα αναγνωρίσουν missingmissing να missing

δο εμέ τάση missingκατάστασης του. - Ομολογώ οτι ημάς ξένος

καί τοιαύτη φιλοδοξία... ). - Παρέμεινα στας καί ταυτότητας missing

deene, Bauree. στη τακταmissingα ταγμ. Ιουλιανός με λαβας

σε τραύματα τε τάγμα είχι εσό εκτός μάχης. - 

Οι Γάλλοι μας εθαύμασαν.- Μετά την μάχην ταύτην είς τα

θειστή των missing. διαμάχαν ηναγκάσθην να απέχω

εν ' τω της Μεραρχίας.

Μετά' τίνα χρόνου μετάβαινω είς Αθλίας missing εσι κρατίσαν του

Δεκεβρίου είς τας ασόμεmissing του missing Παναγιαmissing καί missing

του Βασιλέως.-

missing καί - πυροβολικού εί τω Νοσταλγίαν. - 

Υπήρξα ξένος πρός πάσα διώξον missingmissing. Φρονίματι

καί πάλαινα εί τω πυροβολικόν τους τα συγκρότηση missing

παραίλησεν η να missing διώξας καλών αξιωματικών. -

Έπειτα σmissing να μεταβώ είς Μετουσα τώρα και missing

Ελλάς missing έντρομος παρά το καιρώ τας Σεπτέμβρη ενθυμα-

μαι τας missing αξιωμ. Δράκου, Δραγούμη, Ιωάννη Παπά

διημάς missingέπειυα. Του missing μαντίλα missingmissing και τηςTranscription history
 • November 2, 2018 08:52:23 Flora Constantinou

  9) Ο Εμ. Ζυμβακάκης missing το. missing Στρατιώτη καί παρακαλώ

  να παραμέινω είς missing. - Αλά μετά την χρονιά missing missing

  Μεραρχίας Σερρά (Χρισδούν) στα Μέσανα. είς πρώτες μέρες

  Χία Ελληνές παρά τας Συμμαχίας. Τελικά να παρου εκεί

  υποκρισία missingmissing συνταγματάρχη αυτός διατηρά missingτας συνδέσμ-

  μετά των missingτην Χριστιδόν αγνοούνταςmissingmissingτην Γαλλιάν είς...

  missingαναμένομεν στη missing διοmissing 3missing αφουντική ζητήματι

  η μάθηση του ήρχιας τα καβαmissing 3 missing καί όστι έγραψα

  missing δυσκολιών πρός τα Σ. missing περί τούτου. Αι Γάλλος 

  τα είχα εντελός δυστυχός εκ ημέτερος λόγω τούτας missingmissing

  που διατηρεί missing να τα αναγνωρίσουν missingmissing να missing

  δο εμέ τάση missingκατάστασης του. - Ομολογώ οτι ημάς ξένος

  καί τοιαύτη φιλοδοξία... ). - Παρέμεινα στας καί ταυτότητας missing

  deene, Bauree. στη τακταmissingα ταγμ. Ιουλιανός με λαβας

  σε τραύματα τε τάγμα είχι εσό εκτός μάχης. - 

  Οι Γάλλοι μας εθαύμασαν.- Μετά την μάχην ταύτην είς τα

  θειστή των missing. διαμάχαν ηναγκάσθην να απέχω

  εν ' τω της Μεραρχίας.

  Μετά' τίνα χρόνου μετάβαινω είς Αθλίας missing εσι κρατίσαν του

  Δεκεβρίου είς τας ασόμεmissing του missing Παναγιαmissing καί missing

  του Βασιλέως.-

  missing καί - πυροβολικού εί τω Νοσταλγίαν. - 

  Υπήρξα ξένος πρός πάσα διώξον missingmissing. Φρονίματι

  καί πάλαινα εί τω πυροβολικόν τους τα συγκρότηση missing

  παραίλησεν η να missing διώξας καλών αξιωματικών. -

  Έπειτα σmissing να μεταβώ είς Μετουσα τώρα και missing

  Ελλάς missing έντρομος παρά το καιρώ τας Σεπτέμβρη ενθυμα-

  μαι τας missing αξιωμ. Δράκου, Δραγούμη, Ιωάννη Παπά

  διημάς missingέπειυα. Του missing μαντίλα missingmissing και της • November 2, 2018 08:45:10 Flora Constantinou

  9) Ο Εμ. Ζυμβακάκης missing το. missing Στρατιώτη καί παρακαλώ

  να παραμέινω είς missing. - Αλά μετά την χρονιά missing missing

  Μεραρχίας Σερρά (Χρισδούν) στα Μέσανα. είς πρώτες μέρες

  Χία Ελληνές παρά τας Συμμαχίας. Τελικά να παρου εκεί

  υποκρισία missingmissing συνταγματάρχη αυτός διατηρά missingτας συνδέσμ-

  μετά των missingτην Χριστιδόν αγνοούνταςmissingmissingτην Γαλλιάν είς...

  missingαναμένομεν στη missing διοmissing 3missing αφουντική ζητήματι

  η μάθηση του ήρχιας τα καβαmissing 3 missing καί όστι έγραψα

  missing δυσκολιών πρός τα Σ. missing περί τούτου. Αι Γάλλος 

  τα είχα εντελός δυστυχός εκ ημέτερος λόγω τούτας missingmissing

  που διατηρεί missing να τα αναγνωρίσουν missingmissing να missing

  δο εμέ τάση missingκατάστασης του. - Ομολογώ οτι ημάς ξένος

  καί τοιαύτη φιλοδοξία... ). - Παρέμεινα στας καί ταυτότητας missing

  deene, Bauree. στη τακταmissingα ταγμ. Ιουλιανός με λαβας

  σε τραύματα τε τάγμα είχι εσό εκτός μάχης. - 

  Οι Γάλλοι μας εθαύμασαν.- Μετά την μάχην ταύτην είς τα

  θειστή των missing. διαμάχαν ηναγκάσθην να απέχω

  εν ' τω της Μεραρχίας.

  Μετά' τίνα χρόνου μετάβαινω είς Αθλίας missing εσι κρατίσαν του

  Δεκεβρίου είς τας ασόμεmissing του missing Παναγιαmissing καί missing

  του Βασιλέως.-

  missing καί - πυροβολικού εί τω Νοσταλγίαν. - 

  Υπήρξα ξένος πρός πάσα διώξον missingmissing. Φρονίματι

  καί πάλαινα εί τω πυροβολικόν τους τα συγκρότηση missing

  παραίλησεν η να missing διώξας καλών αξιωματικών. -

  Έπειτα σε • November 2, 2018 08:32:32 Flora Constantinou

  9) Ο Εμ. Ζυμβακάκης missing το. missing Στρατιώτη καί παρακαλώ

  να παραμέινω είς missing. - Αλά μετά την χρονιά missing missing

  Μεραρχίας Σερρά (Χρισδούν) στα Μέσανα. είς πρώτες μέρες

  Χία Ελληνές παρά τας Συμμαχίας. Τελικά να παρου εκεί

  υποκρισία missingmissing συνταγματάρχη αυτός διατηρά missingτας συνδέσμ-

  μετά των missingτην Χριστιδόν αγνοούνταςmissingmissingτην Γαλλιάν είς...

  missingαναμένομεν στη missing διοmissing 3missing αφουντική ζητήματι

  η μάθηση του ήρχιας τα καβαmissing 3 missing καί όστι έγραψα

  missing δυσκολιών πρός τα Σ. missing περί τούτου. Αι Γάλλος 

  τα είχα εντελός δυστυχός εκ ημέτερος λόγω τούτας missingmissing

  που διατηρεί missing να τα αναγνωρίσουν missingmissing να missing

  δο εμέ τάση missingκατάστασης του. - Ομολογώ οτι ημάς ξένος

  καί τοιαύτη φιλοδοξία... ). - Παρέμεινα στας καί ταυτότητας missing

  deene, Bauree. στη τακταmissingα ταγμ. Ιουλιανός με λαβας

  σε τραύματα τε τάγμα είχι εσό εκτός μάχης. - 

  Οι Γάλλοι μας εθαύμασαν.- Μετά την μάχην ταύτην είς τα • November 2, 2018 08:26:54 Flora Constantinou

  9) Ο Εμ. Ζυμβακάκης missing το. missing Στρατιώτη καί παρακαλώ

  να παραμέινω είς missing. - Αλά μετά την χρονιά missing missing

  Μεραρχίας Σερρά (Χρισδούν) στα Μέσανα. είς πρώτες μέρες

  Χία Ελληνές παρά τας Συμμαχίας. Τελικά να παρου εκεί

  υποκρισία missingmissing συνταγματάρχη αυτός διατηρά missingτας συνδέσμ-

  μετά των missingτην Χριστιδόν αγνοούνταςmissingmissingτην Γαλλιάν είς...

  missingαναμένομεν στη missing διοmissing 3missing αφουντική ζητήματι

  η μάθηση του ήρχιας τα καβαmissing 3 missing καί όστι έγραψα

  missing δυσκολιών πρός τα Σ. missing περί τούτου. Αι Γάλλος 

  τα είχα εντελός δυστυχός εκ ημέτερος λόγω τούτας missingmissing

  που διατηρεί missing να τα αναγνωρίσουν missingmissing να missing

  δο εμέ τάση missingκατάστασης του. - Ομολογώ οτι ημάς ξένος

  καί τοιαύτη φιλοδοξία... ). - Παρέμεινα στας καί ταυ


 • November 2, 2018 07:58:19 Flora Constantinou
 • November 2, 2018 07:56:57 Flora Constantinou

Description

Save description
 • 40.648003||22.942226000000005||

  Θεσσαλονίκη

  ||1
Location(s)
 • Story location Θεσσαλονίκη
Login and add location


ID
21596 / 252211
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - National Historical Museum of Greece
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


November 2, 2018 – November 2, 2018
Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Remembrance

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note