Τηλεγράφημα σχετικά με την κατάσταση του στρατιωτικού νοσοκομείου Ιωαννίνων., item 1

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


Εχαρτοσημάνθη

Εξοχώτατον

Ελευθέριον Βενιζέλον

Πρωθυπουργό

                Αθήνας


εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                              ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                          missing


Κατάστασις στρατιωτικού νοσοκομεί-

ου Ιωαννίνων υπόπαισαν επούζιν οικτρά στο πλέον

εις την ψείραν ...κατάντησεν εστία μολύσματος

στου επικαλούμεθα υμετέραν αντίληψιν

       Ο Πρόεδρος  Λαϊκής

        Πανηπειρωτικού συλλόγου

         των Φιλελευθέρων

          Γεώργιος Κιαγιάς 

Transcription saved

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


Εχαρτοσημάνθη

Εξοχώτατον

Ελευθέριον Βενιζέλον

Πρωθυπουργό

                Αθήνας


εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                              ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                          missing


Κατάστασις στρατιωτικού νοσοκομεί-

ου Ιωαννίνων υπόπαισαν επούζιν οικτρά στο πλέον

εις την ψείραν ...κατάντησεν εστία μολύσματος

στου επικαλούμεθα υμετέραν αντίληψιν

       Ο Πρόεδρος  Λαϊκής

        Πανηπειρωτικού συλλόγου

         των Φιλελευθέρων

          Γεώργιος Κιαγιάς 


Transcription history
 • October 31, 2018 15:54:36 Maria Tsangari

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


  Εχαρτοσημάνθη

  Εξοχώτατον

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Πρωθυπουργό

                  Αθήνας


  εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                                ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                          missing


  Κατάστασις στρατιωτικού νοσοκομεί-

  ου Ιωαννίνων υπόπαισαν επούζιν οικτρά στο πλέον

  εις την ψείραν ...κατάντησεν εστία μολύσματος

  στου επικαλούμεθα υμετέραν αντίληψιν

         Ο Πρόεδρος  Λαϊκής

          Πανηπειρωτικού συλλόγου

           των Φιλελευθέρων

            Γεώργιος Κιαγιάς 


 • October 31, 2018 15:49:14 Maria Tsangari

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


  Εχαρτοσημάνθη

  Εξοχώτατον

  Ελευθέριον Βενιζέλον

  Πρωθυπουργό

                  Αθήνας


  εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                                ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                           


  Κατάστασις στρατιωτικού νοσοκομεί-

  ου Ιωαννίνων υπόπαισαν επούζιν οικτρά στο πλέον

  εις την ψείραν ...κατάντησεν εστία μολύσματος

  στου επικαλούμεθα υμετέραν αντίληψιν

         Ο Πρόεδρος  Λαϊκής

          Πανηπειρωτικού συλλόγου

           των Φιλελευθέρων

            Γεώργιος Κιαγιάς 


 • October 31, 2018 15:27:19 Maria Tsangari

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


  Εχαρτοσημάνθη

  Εξοχώτατον

  Ελευθ'εριον Βενιζέλον

  Πρωθυπουργό

                  Αθήνας


  εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                                ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                           


  Κατάστασις στρατιωτικού νοσοκομεί-

  ου Ιωαννίνων υπόπαισαν επούζιν οικτρά στο πλέον

  εις την ψείραν ...κατάντησεν εστία μολύσματος

  στου επικαλούμεθα υμετέραν αντίληψιν

         Ο Πρόεδρος  Λαϊκής

          Πανηπειρωτικού συλλόγου

           των Φιλελευθέρων

            Γεώργιος Κιαγιάς 


 • October 31, 2018 15:24:51 Maria Tsangari

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


  Εχαρτοσημάνθη

  Εξοχώτατον

  Ελευθ'εριον Βενιζέλον

  Πρωθυπουργό

                  Αθήνας


  εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                                ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                           


  Κατάστασις στρατιωτικού νοσοκομεί-

  ου Ιωαννίνων υπόπαισαν επούζιν οικτρά στο πλέον

  εις την ψείραν ...κατάντησεν εστία μολύσματος

  στου επικαλούμεθα υμετέρων αντίληψιν

         Ο Πρόεδρος  Λαϊκής

          Πανηπειρωτικού συλλόγου

           των Φιλελευθέρων

            Γεώργιος Κιαγιάς 


 • October 31, 2018 15:22:18 Maria Tsangari

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


  Εχαρτοσημάνθη

  Εξοχώτατον

  Ελευθ'εριον Βενιζέλον

  Πρωθυπουργό

                  Αθήνας


  εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                                ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                           


  Κατάστασις στρατιωτικού νοσοκομεί-

  ου Ιωαννίνων υπόπαισαν επούζιν οικτρά στο πλέον

  εις την ψείραν ...κατάντησεν εστία μολύσματος

  στου επικαλούμεθα υμετέρων αντίληψιν

         Ο Πρόεδρος  


 • October 31, 2018 15:14:27 Maria Tsangari

  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ         ΑΡ. αφίξεως 4/390


  Εχαρτοσημάνθη

  Εξοχώτατον

  Ελευθ'εριον Βενιζέλον

  Πρωθυπουργό

                  Αθήνας


  εκ Ιωαννίων Αρ. 328 Λ.35 κατατεθέν τη 22 191 ώρα 22                    ο παραλαβών

                                                ληφθέν εκ  Χίου τη 23/191 ώρα 24                            • May 11, 2018 11:43:11 Garyfallia Pappa

Description

Save description
 • 39.66502880000001||20.853746600000022||

  Ιωάννινα

  ||1
Location(s)
 • Story location Ιωάννινα


ID
21592 / 252141
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Γενικά Αρχεία του Κράτους
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


January 11, 1918
 • Ελληνικά


 • Medical
 • Ελευθέριος Βενιζέλος
 • Ιωάννινα
 • Μολύνση
 • ΝοσοκομείοNotes and questions

Login to leave a note