Władysław Zahorski - Żyłem pełnym i pożytecznym życiem, item 5

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

nią na alarm z powodu wejścia

wojsk niemieckich. Starałem

się wmówić jej, iż to dzwonienie

odzywa się z powodu świetnego 

zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

moja nie dała się oszukać.

Tak trwało dobę i omal

nie doszło do zaciętych walk

z policją. Dopiero księża z

ambon uspokoili wzburzony

lud i uprosili nie przeszkadzać

zdjęciu dzwonów, które pod

opieką wydelegowanego księdza 

będą wywiezione w bezpieczne 

miejsce, mianowicie do kościoła

polskiego w Moskwie, zaś po 

wojnie skończonej wrócą do

Wilna. Takoż wkrótce spusz-

czono dzwony katedralne


 (Po prawej) 

Tem bardziej że rozrzucano

proklamacje missing drukowane na

skrawkach papieru. tej treści

"Ratujmy Dzwony nasze"

Zabierają nam dzwony nasze z 

kościołów. Dzwony te od czasów 

królów naszych są własnością naro

du. Tylko naród ma do nich prawo. 

Carowie moskiewscy nam tych 

dzwonów nie dawali. Nasze są

dzwony w tych cerkwiach, które 

przerobili z kościołów i cerkwi

unickich. Niech sobie moskale

zabierają dzwony ze swoich

cerkwi i niech się wynoszą ze

swoimi popami. Chcieli wziąć

dzwony z kościołów w Warszawie,

ale Warszawa nie dała. Alboż

Wilno gorsze i mniej katolickie

żeby miało na rabunek swoich 

świętości pozwolić?"

Zdaje się że autorem tej

odezwy był Wacław Studnicki

znany w Wilnie warchoł i

 ... 

Transcription saved

Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

nią na alarm z powodu wejścia

wojsk niemieckich. Starałem

się wmówić jej, iż to dzwonienie

odzywa się z powodu świetnego 

zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

moja nie dała się oszukać.

Tak trwało dobę i omal

nie doszło do zaciętych walk

z policją. Dopiero księża z

ambon uspokoili wzburzony

lud i uprosili nie przeszkadzać

zdjęciu dzwonów, które pod

opieką wydelegowanego księdza 

będą wywiezione w bezpieczne 

miejsce, mianowicie do kościoła

polskiego w Moskwie, zaś po 

wojnie skończonej wrócą do

Wilna. Takoż wkrótce spusz-

czono dzwony katedralne


 (Po prawej) 

Tem bardziej że rozrzucano

proklamacje missing drukowane na

skrawkach papieru. tej treści

"Ratujmy Dzwony nasze"

Zabierają nam dzwony nasze z 

kościołów. Dzwony te od czasów 

królów naszych są własnością naro

du. Tylko naród ma do nich prawo. 

Carowie moskiewscy nam tych 

dzwonów nie dawali. Nasze są

dzwony w tych cerkwiach, które 

przerobili z kościołów i cerkwi

unickich. Niech sobie moskale

zabierają dzwony ze swoich

cerkwi i niech się wynoszą ze

swoimi popami. Chcieli wziąć

dzwony z kościołów w Warszawie,

ale Warszawa nie dała. Alboż

Wilno gorsze i mniej katolickie

żeby miało na rabunek swoich 

świętości pozwolić?"

Zdaje się że autorem tej

odezwy był Wacław Studnicki

znany w Wilnie warchoł i

 ... 


Transcription history
 • December 3, 2017 00:12:07 Tomasz Gruszkowski (International)

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało dobę i omal

  nie doszło do zaciętych walk

  z policją. Dopiero księża z

  ambon uspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciu dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wywiezione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. Takoż wkrótce spusz-

  czono dzwony katedralne


   (Po prawej) 

  Tem bardziej że rozrzucano

  proklamacje missing drukowane na

  skrawkach papieru. tej treści

  "Ratujmy Dzwony nasze"

  Zabierają nam dzwony nasze z 

  kościołów. Dzwony te od czasów 

  królów naszych są własnością naro

  du. Tylko naród ma do nich prawo. 

  Carowie moskiewscy nam tych 

  dzwonów nie dawali. Nasze są

  dzwony w tych cerkwiach, które 

  przerobili z kościołów i cerkwi

  unickich. Niech sobie moskale

  zabierają dzwony ze swoich

  cerkwi i niech się wynoszą ze

  swoimi popami. Chcieli wziąć

  dzwony z kościołów w Warszawie,

  ale Warszawa nie dała. Alboż

  Wilno gorsze i mniej katolickie

  żeby miało na rabunek swoich 

  świętości pozwolić?"

  Zdaje się że autorem tej

  odezwy był Wacław Studnicki

  znany w Wilnie warchoł i

   ... 


 • December 2, 2017 00:42:45 Maria Tyc

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało dobę i missing

  nie doszło do częstszych missing

  z nadziją. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. Takoż wkrótce spusz-

  czono dzwony katedralne.


   (Po prawej) 

  Tem bardziej że rozrzucone

  proklamacje missing drukowane na

  skrawkach papieru tej treści

  "Ratujmy Dzwony nasze"

  Zabierają nam dzwony nasze z 

  kościołów. Dzwony te od czasów 

  królów naszych są własnością naro

  du. Tylko naród ma do nich prawo. 

  Carowie moskiewscy nam tych 

  dzwonów nie dawali. Nasze są

  dzwony w tych cerkwiach, które 

  przerobili z kościołów i cerkwi

  unickich. Niech sobie moskale

  zabierają dzwony ze swoich

  cerkwi i niech się wynoszą ze

  swoimi popami. Chcieli wziąć

  dzwony z kościołów w Warszawie,

  ale Warszawa nie dała. Alboż

  Wilno gorsze i mniej katolickie

  żeby miało na rabunek swoich 

  świętości pozwolić?"

  Zdaje się że autorem tej

  odezwy był Wacław  Studnicki 

  znany w Wilnie warchoł i • December 1, 2017 22:08:07 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało dobę i missing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. Takoż wkrótce spusz-

  czono dzwony katedralne.


   (Po prawej) 

  Tem bardziej że rozrzucone

  proklamacje missing drukowane na

  skrawkach papieru tej treści

  "Ratujmy Dzwony nasze"

  Zabierają nam dzwony nasze z 

  kościołów. Dzwony te od czasów 

  królów naszych są własnością naro

  du. Tylko naród ma do nich prawo. 

  Carowie moskiewscy nam tych 

  dzwonów nie dawali. Nasze są

  dzwony w tych cerkwiach, które 

  przerobili z kościołów i cerkwi

  unickich. Niech sobie moskale

  zabierają dzwony ze swoich

  cerkwi i niech się wynoszą ze

  swoimi popami. Chcieli wziąć

  dzwony z kościołów w Warszawie,

  ale Warszawa nie dała. Alboż

  Wilno gorsze i mniej katolickie

  żeby miało na rabunek swoich 

  świętości pozwolić?"

  Zdaje się że autorem tej

  odezwy był Wacław  Studnicki 

  znany w Wilnie warchoł i • December 1, 2017 22:04:18 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. Takoż wkrótce spusz-

  czono dzwony missing.


   (Po prawej) 

  Tem bardziej że rozrzucone

  proklamacje missing na

  skrawkach papieru tej treści

  "Ratujmy Dzwony nasze"

  Zabierają nam dzwony nasze z 

  kościołów. Dzwony te od czasów 

  królów naszych są własnością naro

  du. Tylko naród ma do nich prawo. 

  Carowie moskiewscy nam tych 

  dzwonów nie dawali. Nasze są

  dzwony w tych cerkwiach, które 

  przerobili z kościołów i cerkwi

  unickich. Niech sobie moskale

  zabierają dzwony ze swoich

  cerkwi i niech się wynoszą ze

  swoimi popami. Chcieli wziąć

  dzwony z kościołów w Warszawie,

  ale Warszawa nie dała. Alboż

  Wilno gorsze i mniej katolickie

  żeby miało na rabunek swoich 

  świętości pozwolić?"

  Zdaje się że autorem tej

  odezwy był Wacław  Studnicki 

  znany w Wilnie warchoł i • December 1, 2017 22:01:46 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. Takoż wkrótce spusz-

  czono dzwony missing.


   (Po prawej) 

  Tem bardziej że rozrzu

  proklamacje missing na

  skrawkach papieru tej treści

  "Ratujmy Dzwony nasze"

  Zabierają nam dzwony nasze z 

  kościołów. Dzwony te od czasów 

  królów naszych są własnością naro

  du. Tylko naród ma do nich prawo. 

  Carowie moskiewscy nam tych 

  dzwonów nie dawali. Nasze są

  dzwony w tych cerkwiach, które 

  przerobili z kościołów i cerkwi

  unickich. Niech sobie moskale

  zabierają dzwony ze swoich

  cerkwi i niech się wynoszą ze

  swoimi popami. Chcieli wziąć

  dzwony z kościołów w Warszawie,

  ale Warszawa nie dała. Alboż

  Wilno gorsze i mniej katolickie

  żeby miało na rabunek swoich 

  świętości pozwolić?"

  Zdaje się że autorem tej

  odezwy był Wacław  Studnicki 

  znany w Wilnie warchoł i • December 1, 2017 21:48:35 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. Takoż wkrótce spusz-

  czono dzwony missing.


   (Po prawej) 

  Tem bardziej że rozrzu

  proklamacje missing na

  skrawkach papieru tej treści

  "Ratujmy Dzwony nasze"

  Zabierają nam dzwony nasze z 

  kościołów. Dzwony te od czasów 

  królów naszych są własnością naro

  du. Tylko naród ma do nich prawo. 

  Carowie moskiewscy nam tych 

  dzwonów nie dali. Nasze są

  dzwony w tych cerkwiach, które  • December 1, 2017 21:38:43 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. Takoż wkrótce spusz-

  czono dzwony missing.


   (Po prawej) 

  Tem bardziej że rozrzuc


 • December 1, 2017 21:29:21 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po 

  wojnie skończonej wrócą do

  Wilna. 


 • December 1, 2017 21:26:58 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem dzwonów, które pod

  opieką wydelegowanego księdza 

  będą wyniesione w bezpieczne 

  miejsce, mianowicie do kościoła

  polskiego w Moskwie, zaś po  • December 1, 2017 21:24:19 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing

  missingdoszło do częstszych missing

  missing. Dopiero księża z

  missinguspokoili wzburzony

  lud i uprosili nie przeszkadzać

  zdjęciem


 • December 1, 2017 21:18:50 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka

  moja nie dała się oszukać.

  Tak trwało missingmissing • December 1, 2017 21:09:21 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była tem nieustannem biciem

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu wejścia

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwonienie

  odzywa się z powodu świetnego 

  zwycięstwa Rosjan, ale biedaczka


 • December 1, 2017 21:06:00 Zofia Wojtkowska

  Zaniepokojona była lecz missingmissing

  w dzwony, gdyż sądziła, że to dzwo-

  nią na alarm z powodu missing

  wojsk niemieckich. Starałem

  się wmówić jej, iż to dzwo


Description

Save description
 • 54.693251||25.273554900000022||

  Wilno

  ||1
Location(s)
 • Story location Wilno


ID
21500 / 249931
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
National Library of Poland - Mr. Tomasz Gruszkowski
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Polski

 • Eastern Front

 • dzwony
 • MedicalNotes and questions

Login to leave a note