Dagboek 1914 C.L. Kaarsemaker, item 13

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

in zoo'n vochtig en koud kamertje.

Eindelijk den 8e Januari zouden we

ditmaal werkelijk voor 't laatst

naar Leende gaan. Daar kwam ik

iederen keer weer in 't zelfde kwartier

terecht. Omstreeks half Januari

ging het gerucht: de volgende week

gaan we naar Maastricht. maar

hoe dat wisten we niet. We kwamen

het echter spoedig te weten. 20 Januari

gingen we model gepakt voor 't laatst

op wacht. ik moest naar paal 176.

's Middags van den 21en kwamen

we van wacht in Leende aan. De troep

was dien morgen naar Eindhoven

geloopen. maar met lang praten

wisten wij het toch klaar te krijgen

dat we naar 't station Heeze-Leende

liepen en daar op den trein stapten

die ons naar Eindhoven bracht. Daar

bleven we overnachten en den volgenden

morgen gingen we gezamenlijk

naar Helmond. Even over den middag

kwamen we daar aan en werden

ondergebracht in groote openbare

gebouwen als een groote danszaal

een patronaat scholen enz. We lagen

daar met het 1e en 3e batt.  battaljon In de 2e compie  compagnie 

van het 2e van het 21 missing en de mitrailleurs

of er dien dag ook volk en rumoer

was in Helmond. Wij hadden ons den

volgenden dag, zondag, best geamuseerd.

Maandagmorgen werden we

in den trein geladen die ons naar

 rechterpagina

Hollands zuidelijkste stad Maastricht

brengen moest. Even na den

middag kwamen we er aan. Op de

Groote Markt werden ons de kwartieren

bekend gemaakt. Wij werden bij de

burgers ingekwartierd met voeding

voor den tijd dat de kazerne schoon

gemaakt zou worden. Wij waren

met ons vieren aangewezen om naar

een bierbrouwer te gaan maar toen

we daar aankwamen werd ons verteld,

dat we uitbesteed waren in een

café aan de Groote markt. Dat was

nu juist geen groote ramp want

vooreerst kan men zich in een café

altijd vrijer bewegen en dan waren

dat toch menschen die meer gewoon

waren om met iedereen om te gaan

als de bierbrouwer. Wij hadden

er een buitengewoon best kwartier

we lagen er met z'n twaalven en

allen op de springveeren dat was

anders als de veeren van  20 voet | zo boek | zo staal 

Den 21 Januari moesten we allen

aantreden op de missing (de andere

dagen hadden we niets te doen gehad)

en gingen we naar de Pieterskazerne

Daar werden we ingedeeld

voor de wachten. Ik moest naar

wacht 5 op  Wolder  en meteen

gingen we er heen ook. Zoo als we

er aankwamen moest ik op post

om te beginnen was het 2 uur op

en 2 uur af. dat liep ons te druk


Transcription saved

in zoo'n vochtig en koud kamertje.

Eindelijk den 8e Januari zouden we

ditmaal werkelijk voor 't laatst

naar Leende gaan. Daar kwam ik

iederen keer weer in 't zelfde kwartier

terecht. Omstreeks half Januari

ging het gerucht: de volgende week

gaan we naar Maastricht. maar

hoe dat wisten we niet. We kwamen

het echter spoedig te weten. 20 Januari

gingen we model gepakt voor 't laatst

op wacht. ik moest naar paal 176.

's Middags van den 21en kwamen

we van wacht in Leende aan. De troep

was dien morgen naar Eindhoven

geloopen. maar met lang praten

wisten wij het toch klaar te krijgen

dat we naar 't station Heeze-Leende

liepen en daar op den trein stapten

die ons naar Eindhoven bracht. Daar

bleven we overnachten en den volgenden

morgen gingen we gezamenlijk

naar Helmond. Even over den middag

kwamen we daar aan en werden

ondergebracht in groote openbare

gebouwen als een groote danszaal

een patronaat scholen enz. We lagen

daar met het 1e en 3e batt.  battaljon In de 2e compie  compagnie 

van het 2e van het 21 missing en de mitrailleurs

of er dien dag ook volk en rumoer

was in Helmond. Wij hadden ons den

volgenden dag, zondag, best geamuseerd.

Maandagmorgen werden we

in den trein geladen die ons naar

 rechterpagina

Hollands zuidelijkste stad Maastricht

brengen moest. Even na den

middag kwamen we er aan. Op de

Groote Markt werden ons de kwartieren

bekend gemaakt. Wij werden bij de

burgers ingekwartierd met voeding

voor den tijd dat de kazerne schoon

gemaakt zou worden. Wij waren

met ons vieren aangewezen om naar

een bierbrouwer te gaan maar toen

we daar aankwamen werd ons verteld,

dat we uitbesteed waren in een

café aan de Groote markt. Dat was

nu juist geen groote ramp want

vooreerst kan men zich in een café

altijd vrijer bewegen en dan waren

dat toch menschen die meer gewoon

waren om met iedereen om te gaan

als de bierbrouwer. Wij hadden

er een buitengewoon best kwartier

we lagen er met z'n twaalven en

allen op de springveeren dat was

anders als de veeren van  20 voet | zo boek | zo staal 

Den 21 Januari moesten we allen

aantreden op de missing (de andere

dagen hadden we niets te doen gehad)

en gingen we naar de Pieterskazerne

Daar werden we ingedeeld

voor de wachten. Ik moest naar

wacht 5 op  Wolder  en meteen

gingen we er heen ook. Zoo als we

er aankwamen moest ik op post

om te beginnen was het 2 uur op

en 2 uur af. dat liep ons te drukTranscription history
 • August 29, 2017 22:58:47 Arjan Stoffels

  in zoo'n vochtig en koud kamertje.

  Eindelijk den 8e Januari zouden we

  ditmaal werkelijk voor 't laatst

  naar Leende gaan. Daar kwam ik

  iederen keer weer in 't zelfde kwartier

  terecht. Omstreeks half Januari

  ging het gerucht: de volgende week

  gaan we naar Maastricht. maar

  hoe dat wisten we niet. We kwamen

  het echter spoedig te weten. 20 Januari

  gingen we model gepakt voor 't laatst

  op wacht. ik moest naar paal 176.

  's Middags van den 21en kwamen

  we van wacht in Leende aan. De troep

  was dien morgen naar Eindhoven

  geloopen. maar met lang praten

  wisten wij het toch klaar te krijgen

  dat we naar 't station Heeze-Leende

  liepen en daar op den trein stapten

  die ons naar Eindhoven bracht. Daar

  bleven we overnachten en den volgenden

  morgen gingen we gezamenlijk

  naar Helmond. Even over den middag

  kwamen we daar aan en werden

  ondergebracht in groote openbare

  gebouwen als een groote danszaal

  een patronaat scholen enz. We lagen

  daar met het 1e en 3e batt.  battaljon In de 2e compie  compagnie 

  van het 2e van het 21 missing en de mitrailleurs

  of er dien dag ook volk en rumoer

  was in Helmond. Wij hadden ons den

  volgenden dag, zondag, best geamuseerd.

  Maandagmorgen werden we

  in den trein geladen die ons naar

   rechterpagina

  Hollands zuidelijkste stad Maastricht

  brengen moest. Even na den

  middag kwamen we er aan. Op de

  Groote Markt werden ons de kwartieren

  bekend gemaakt. Wij werden bij de

  burgers ingekwartierd met voeding

  voor den tijd dat de kazerne schoon

  gemaakt zou worden. Wij waren

  met ons vieren aangewezen om naar

  een bierbrouwer te gaan maar toen

  we daar aankwamen werd ons verteld,

  dat we uitbesteed waren in een

  café aan de Groote markt. Dat was

  nu juist geen groote ramp want

  vooreerst kan men zich in een café

  altijd vrijer bewegen en dan waren

  dat toch menschen die meer gewoon

  waren om met iedereen om te gaan

  als de bierbrouwer. Wij hadden

  er een buitengewoon best kwartier

  we lagen er met z'n twaalven en

  allen op de springveeren dat was

  anders als de veeren van  20 voet | zo boek | zo staal 

  Den 21 Januari moesten we allen

  aantreden op de missing (de andere

  dagen hadden we niets te doen gehad)

  en gingen we naar de Pieterskazerne

  Daar werden we ingedeeld

  voor de wachten. Ik moest naar

  wacht 5 op  Wolder  en meteen

  gingen we er heen ook. Zoo als we

  er aankwamen moest ik op post

  om te beginnen was het 2 uur op

  en 2 uur af. dat liep ons te druk • August 13, 2017 00:35:38 Arjan Stoffels

  in zoo'n vochtig en koud kamertje.

  Eindelijk den 8e Januari zouden we

  ditmaal werkelijk voor 't laatst

  naar Leende gaan. Daar kwam ik

  iederen keer weer in 't zelfde kwartier

  terecht. Omstreeks half Januari

  ging het gerucht: de volgende week

  gaan we naar Maastricht. maar

  hoe dat wisten we niet. We kwamen

  het echter spoedig te weten. 20 Januari

  gingen we   model snoetel  gepakt voor 't laatst

  op wacht. ik moest naar paal 176.

  's Middags van den 21en kwamen

  we van wacht in Leende aan. De troep

  was dien morgen naar Eindhoven

  geloopen. maar met lang praten

  wisten wij het toch klaar te krijgen

  dat we naar 't station Heeze-Leende

  liepen en daar op den trein stapten

  die ons naar Eindhoven bracht. Daar

  bleven we overnachten en den volgenden

  morgen gingen we gezamenlijk

  naar Helmond. Even over den middag

  kwamen we daar aan en werden

  ondergebracht in groote openbare

  gebouwen als een groote danszaal

  een patronaat scholen enz. We lagen

  daar met het 1e en 3e batt.  battaljon In de 2e compie  compagnie 

  van het 2e van het 21 missing en de mitrailleurs

  of er dien dag ook volk en rumoer

  was in Helmond. Wij hadden ons den

  volgenden dag, zondag, best geamuseerd.

  Maandagmorgen werden we

  in den trein geladen die ons naar

   rechterpagina

  Hollands zuidelijkste stad Maastricht

  brengen moest. Even na den

  middag kwamen we er aan. Op de

  Groote Markt werden ons de kwartieren

  bekend gemaakt. Wij werden bij de

  burgers ingekwartierd met voeding

  voor den tijd dat de kazerne schoon

  gemaakt zou worden. Wij waren

  met ons vieren aangewezen om naar

  een bierbrouwer te gaan maar toen

  we daar aankwamen werd ons verteld,

  dat we uitbesteed waren in een

  café aan de Groote markt. Dat was

  nu juist geen groote ramp want

  vooreerst kan men zich in een café

  altijd vrijer bewegen en dan waren

  dat toch menschen die meer gewoon

  waren om met iedereen om te gaan

  als de bierbrouwer. Wij hadden

  er een buitengewoon best kwartier

  we lagen er met z'n twaalven en

  allen op de springveeren dat was

  anders als de veeren van  20 voet | zo boek | zo staal 

  Den 21 Januari moesten we allen

  aantreden op de missing (de andere

  dagen hadden we niets te doen gehad)

  en gingen we naar de Pieterskazerne

  Daar werden we ingedeeld

  voor de wachten. Ik moest naar

  wacht 5 op  Wolder  en meteen

  gingen we er heen ook. Zoo als we

  er aankwamen moest ik op post

  om te beginnen was het 2 uur op

  en 2 uur af. dat liep ons te druk • August 13, 2017 00:16:10 Arjan Stoffels

  in zoo'n vochtig en koud kamertje.

  Eindelijk den 8e Januari zouden we

  ditmaal werkelijk voor 't laatst

  naar Leende gaan. Daar kwam ik

  iederen keer weer in 't zelfde kwartier

  terecht. Omstreeks half Januari

  ging het gerucht: de volgende week

  gaan we naar Maastricht. maar

  hoe dat wisten we niet. We kwamen

  het echter spoedig te weten. 20 Januari

  gingen we   model snoetel  gepakt voor 't laatst

  op wacht. ik moest naar paal 176.

  's Middags van den 21en kwamen

  we van wacht in Leende aan. De troep

  was dien morgen naar Eindhoven

  geloopen. maar met lang praten

  wisten wij het toch klaar te krijgen

  dat we naar 't station Heeze-Leende

  liepen en daar op den trein stapten

  die ons naar Eindhoven bracht. Daar

  bleven we overnachten en den volgenden

  morgen gingen we gezamenlijk

  naar Helmond. Even over den middag

  kwamen we daar aan en werden

  ondergebracht in groote openbare

  gebouwen als een groote danszaal

  een patronaat scholen enz. We lagen

  daar met het 1e en 3e batt.  battaljon In de 2e compie  compagnie 

  van het 2e van het 21 missing en de mitrailleurs

  of er dien dag ook volk en rumoer

  was in Helmond. Wij hadden ons den

  volgenden dag, zondag, best geamuseerd.

  Maandagmorgen werden we

  in den trein geladen die ons naar

   rechterpagina

  Hollands zuidelijkste stad Maastricht

  brengen moest. Even na den

  middag kwamen we er aan. Op de

  Groote Markt werden ons de kwartieren

  bekend gemaakt. Wij werden bij de

  burgers ingekwartierd met voeding

  voor den tijd dat de kazerne schoon

  gemaakt zou worden. Wij waren

  met ons vieren aangewezen om naar

  een bierbrouwer te gaan maar toen

  we daar aankwamen werd ons verteld,

  dat we uitbesteed waren in een

  café aan de Groote markt. Dat was

  nu juist geen groote ramp want

  vooreerst kan men zich in een café

  altijd vrijer bewegen en dan waren

  dat toch menschen die meer gewoon

  waren om met iedereen om te gaan

  als de bierbrouwer. Wij hadden

  er een buitengewoon best kwartier

  we lagen er met z'n twaalven en

  allen op de springveeren dat was

  anders als de veeren van  20 voet | zo boek | zo staal 

  Den 21 Januari moesten we allen

  aantreden op de missing (de andere

  dagen hadden we niets te doen gehad)

  en gingen we naar de Pieterskazerne

  Daar werden we ingedeeld

  voor de wachten. Ik moest naar

  wacht 5 op  Wolder  en meteen

  gingen we er heen ook. Woo als we

  er aankwamen moest ik op post

  om te beginnen was het 2 uur op

  en 2 uur af. dat liep ons te druk • August 13, 2017 00:07:08 Arjan Stoffels

  in zoo'n vochtig en koud kamertje.

  Eindelijk den 8e Januari zouden we

  ditmaal werkelijk voor 't laatst

  naar Leende gaan. Daar kwam ik

  iederen keer weer in 't zelfde kwartier

  terecht. Omstreeks half Januari

  ging het gerucht: de volgende week

  gaan we naar Maastricht. maar

  hoe dat wisten we niet. We kwamen

  het echter spoedig te weten. 20 Januari

  gingen we   model snoetel  gepakt voor 't laatst

  op wacht. ik moest naar paal 176.

  's Middags van den 21en kwamen

  we van wacht in Leende aan. De troep

  was dien morgen naar Eindhoven

  geloopen. maar met lang praten

  wisten wij het toch klaar te krijgen

  dat we naar 't station Heeze-Leende

  liepen en daar op den trein stapten

  die ons naar Eindhoven bracht. Daar

  bleven we overnachten en den volgenden

  morgen gingen we gezamenlijk

  naar Helmond. Even over den middag

  kwamen we daar aan en werden

  ondergebracht in groote openbare

  gebouwen als een groote danszaal

  een patronaat scholen enz. We lagen

  daar met het 1e en 3e batt.  battaljon In de 2e compie  compagnie 

  van het 2e van het 21 missing en de mitrailleurs

  of er dien dag ook volk en rumoer

  was in Helmond. Wij hadden ons den

  volgenden dag, zondag, best geamuseerd.

  Maandagmorgen werden we

  in den trein geladen die ons naar

   rechterpagina Description

Save description
 • 51.3494735||5.5525049||

  Leende

 • 50.8513682||5.6909725||

  Maastricht

 • 51.2957235658951||5.5161386460937365||

  Grenspaal 176

 • 51.441642||5.4697225||

  Eindhoven

 • 51.385088250685314||5.56962058867191||

  station Heeze-Leende

 • 51.4792547||5.6570096||

  Helmond

Location(s)
 • Document location Leende
 • Additional document location Maastricht
 • Additional document location Grenspaal 176
 • Additional document location Eindhoven
 • Additional document location station Heeze-Leende
 • Additional document location Helmond
Login and add location


ID
21350 / 247312
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Ad Pollé
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


January 8, 1915 – January 21, 1915
Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note