Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 58

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1921 Februars 1921

 [februāris] 


2

Vācija atzinusi Latviju de jure.


3

Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

"Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

izbeidzas.

 [Juris Plāķis (1869-1942)] 


4.

Zoc. dem.  [Sociāldemokrātu]  pieprasijums par pastiprinatās

apsardzibas likumu.


1.

Miris Jānis Goliass, Malienas organizacijas

darbinieks, Satv.  [Satversmes]  Sapulces loceklis. Apglabats

13 febr. Saikavas kapos.

 [Jānis Goliass (1892-1921)] 


5.

Danija atzinusi Latviju de jure.


1.

Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

"Новый путь".


10.

Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.

 [Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)] 


10.

Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr.  [ģeogrāfiju] 

un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet.  [cietokšņa] 

1881 izraidits no Ģenfes  [Ženēvas]  anarķistiskas kūdišanas

dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g.  [gadiem]  Krievijā atgriezies

pēc revolucijas 1918 g.  [gadā]  Viņš ir dzimis 6 dec.  [decembrī]  1842 g.  [gadā] 

 [Pjotrs Kropotkins (Пётр Алексеевич Кропоткин; 1842-1921)] 


14.

Balvos uzbrukums Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklim Z.-d.  [sociāldemokrātam] 

Cālitim.

 [Jānis Cālītis] 


13

Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.  [pilsētas]  domē: 10 zoc. d.  [sociāldemokrāti] 

4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem.  [sociāldemokrātu]  vairākums.


13 un 14

Zemnieku Savienibas konference.

 [Latviešu zemnieku savienība (LZS)] 

Transcription saved

1921 Februars 1921

 [februāris] 


2

Vācija atzinusi Latviju de jure.


3

Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

"Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

izbeidzas.

 [Juris Plāķis (1869-1942)] 


4.

Zoc. dem.  [Sociāldemokrātu]  pieprasijums par pastiprinatās

apsardzibas likumu.


1.

Miris Jānis Goliass, Malienas organizacijas

darbinieks, Satv.  [Satversmes]  Sapulces loceklis. Apglabats

13 febr. Saikavas kapos.

 [Jānis Goliass (1892-1921)] 


5.

Danija atzinusi Latviju de jure.


1.

Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

"Новый путь".


10.

Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.

 [Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)] 


10.

Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr.  [ģeogrāfiju] 

un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet.  [cietokšņa] 

1881 izraidits no Ģenfes  [Ženēvas]  anarķistiskas kūdišanas

dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g.  [gadiem]  Krievijā atgriezies

pēc revolucijas 1918 g.  [gadā]  Viņš ir dzimis 6 dec.  [decembrī]  1842 g.  [gadā] 

 [Pjotrs Kropotkins (Пётр Алексеевич Кропоткин; 1842-1921)] 


14.

Balvos uzbrukums Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklim Z.-d.  [sociāldemokrātam] 

Cālitim.

 [Jānis Cālītis] 


13

Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.  [pilsētas]  domē: 10 zoc. d.  [sociāldemokrāti] 

4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem.  [sociāldemokrātu]  vairākums.


13 un 14

Zemnieku Savienibas konference.

 [Latviešu zemnieku savienība (LZS)] 


Transcription history
 • January 1, 2018 16:37:28 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

   [februāris] 


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.

   [Juris Plāķis (1869-1942)] 


  4.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrātu]  pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Goliass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv.  [Satversmes]  Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.

   [Jānis Goliass (1892-1921)] 


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.

   [Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)] 


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr.  [ģeogrāfiju] 

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet.  [cietokšņa] 

  1881 izraidits no Ģenfes  [Ženēvas]  anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g.  [gadiem]  Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g.  [gadā]  Viņš ir dzimis 6 dec.  [decembrī]  1842 g.  [gadā] 

   [Pjotrs Kropotkins (Пётр Алексеевич Кропоткин; 1842-1921)] 


  14.

  Balvos uzbrukums Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklim Z.-d.  [sociāldemokrātam] 

  Cālitim.

   [Jānis Cālītis] 


  13

  Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.  [pilsētas]  domē: 10 zoc. d.  [sociāldemokrāti] 

  4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem.  [sociāldemokrātu]  vairākums.


  13 un 14

  Zemnieku Savienibas konference.

   [Latviešu zemnieku savienība (LZS)] 

 • January 1, 2018 16:26:15 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

   [februāris] 


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrātu]  pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Goliass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv.  [Satversmes]  Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr.  [ģeogrāfiju] 

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet.  [cietokšņa] 

  1881 izraidits no Ģenfes  [Ženēvas]  anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g.  [gadiem]  Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g.  [gadā]  Viņš ir dzimis 6 dec.  [decembrī]  1842 g.  [gadā] 


  14.

  Balvos uzbrukums Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklim Z.-d.  [sociāldemokrātam] 

  Cālitim.


  13

  Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.  [pilsētas]  domē: 10 zoc. d.  [sociāldemokrāti] 

  4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem.  [sociāldemokrātu]  vairākums.


  13 un 14

  Zemnieku Savienibas konference.


 • January 1, 2018 16:24:24 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

   [februāris] 


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrātu]  pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Goliass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv.  [Satversmes]  Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr.  [ģeogrāfiju] 

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet.  [cietokšņa] 

  1881 izraidits no Ģenfes anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g.  [gadiem]  Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g.  [gadā]  Viņš ir dzimis 6 dec.  [decembrī]  1842 g.  [gadā] 


  14.

  Balvos uzbrukums Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklim Z.-d.  [sociāldemokrātam] 

  Cālitim.


  13

  Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.  [pilsētas]  domē: 10 zoc. d.  [sociāldemokrāti] 

  4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem.  [sociāldemokrātu]  vairākums.


  13 un 14

  Zemnieku Savienibas konference.


 • January 1, 2018 16:19:28 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

   [februāris] 


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrātu]  pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Goliass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv.  [Satversmes]  Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr.  [ģeogrāfiju] 

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet.  [cietokšņa] 

  1881 izraidits no Ģenfes anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g.  [gadiem]  Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g.  [gadā]  Viņš ir dzimis 6 dec.  [decembrī]  1842 g.  [gadā] 


  14.

  Balvos uzbrukums Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklim Z.-d.  [sociāldemokrātam] 

  Cālitim.


  13

  Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.  [pilsētas]  domē: 10 zoc. d.  [sociāldemokrāti] 

  4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem.  [sociāldemokrātu]  vairākums.


  13 un 14

  Zemnieku Savienibas konference.


 • January 1, 2018 16:01:18 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

   [februāris] 


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrātu]  pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv.  [Satversmes]  Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr.  [ģeogrāfiju] 

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet.  [cietokšņa] 

  1881 izraidits no Ģenfes anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g.  [gadiem]  Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g.  [gadā]  Viņš ir dzimis 6 dec.  [decembrī]  1842 g.  [gadā] 


  14.

  Balvos uzbrukums Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklim Z.-d.  [sociāldemokrātam] 

  Cālitim.


  13

  Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.  [pilsētas]  domē: 10 zoc. d.  [sociāldemokrāti] 

  4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem.  [sociāldemokrātu]  vairākums.


  13 un 14

  Zemnieku Savienibas konference.


 • January 1, 2018 15:56:51 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

  [februāris]


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrātu] pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv. [Satversmes] Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr. [ģeogrāfiju]

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet. [cietokšņa]

  1881 izraidits no Ģenfes anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g. [gadiem] Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g. [gadā] Viņš ir dzimis 6 dec. [decembrī] 1842 g. [gadā]


  14.

  Balvos uzbrukums Satv. Sap. [Satversmes Sapulces] loceklim Z.-d. [sociāldemokrātam]

  Cālitim.


  13

  Aizputes vēlēšanās ievēleti pils.[pilsētas] domē: 10 zoc. d. [sociāldemokrāti]

  4 neatkarīgie 2 vācieši 2 ebreji. Zoc.-dem. [sociāldemokrātu] vairākums.


  13 un 14

  Zemnieku Savienibas konference.


 • January 1, 2018 15:54:30 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

  [februāris]


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrātu] pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv. [Satversmes] Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr. [ģeogrāfiju]

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet. [cietokšņa]

  1881 izraidits no Ģenfes anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g. [gadiem] Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g. [gadā] Viņš ir dzimis 6 dec. [decembrī] 1842 g. [gadā]


  14.

  Balvos uzbrukums Satv. Sap. [Satversmes Sapulces] loceklim Z.-d. [sociāldemokrātam]

  Cālitim.


  13 • January 1, 2018 15:53:29 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

  [februāris]


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrātu] pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv. [Satversmes] Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr. [ģeogrāfiju]

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet. [cietokšņa]

  1881 izraidits no Ģenfes anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g. [gadiem] Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g. [gadā] Viņš ir dzimis 6 dec. [decembrī] 1842 g. [gadā]


  14. • January 1, 2018 15:52:47 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

  [februāris]


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrātu] pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv. [Satversmes] Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr. [ģeogrāfiju]

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet. [cietokšņa]

  1881 izraidits no Ģenfes anarķistiskas kūdišanas

  dēļ. 1883 notiesats Francijā uz 5 g. [gadiem] Krievijā atgriezies

  pēc revolucijas 1918 g. Viņš ir dzimis 6 dec. [decembrī] 1842 g.
 • January 1, 2018 15:50:37 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

  [februāris]


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrātu] pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv. [Satversmes] Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins.

  Ŗurika tiešs  pēcnācejs. Studējis Mācījies pažu korpusā

  Peterburgā. Studejis 1868-1872 Peterburgā geogr. [ģeogrāfiju]

  un geoloģiju. Darbojies "Čaikoviešu" pulciņā.

  Arestets 1874. Izbēdzis 1876 no Petro-Pavlovska ciet. [cietokšņa] • January 1, 2018 15:47:38 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

  [februāris]


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrātu] pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv. [Satversmes] Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.


  5.

  Danija atzinusi Latviju de jure.


  1.

  Iznāk padomju Krievijas pusoficiozs

  "Новый путь".


  10.

  Laikrakstos Meijerovica saruna ar krievu

  monarķistiem - Vrangeliešiem no avizes "Руль" lēģera.


  10.

  Miris pazīstamais revolucionars P. A. Krapotkins. • January 1, 2018 15:43:06 Anita Rasmane (LNB)

  1921 Februars 1921

  [februāris]


  2

  Vācija atzinusi Latviju de jure.


  3

  Izglītibas ministrs Plāķa kungs pavēlējis noņemt

  "Panu" no repertuara. Ar to kutelīgais jautajums

  izbeidzas.


  4.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrātu] pieprasijums par pastiprinatās

  apsardzibas likumu.


  1.

  Miris Jānis Galiass, Malienas organizacijas

  darbinieks, Satv. [Satversmes] Sapulces loceklis. Apglabats

  13 febr. Saikavas kapos.
Description

Save description
 • 57.35464745242088||27.17749662241215||

  Maliena

 • 56.75823949834489||26.39145917734379||

  Saikava

 • 57.1372286395142||27.26761884531254||

  Balvi

 • 56.71907343927524||21.61240644296879||

  Aizpute

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Maliena
 • Additional document location Saikava
 • Additional document location Balvi
 • Additional document location Aizpute


ID
21110 / 241278
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


February 1, 1921 – February 14, 1921
 • Latviešu

 • Eastern Front

 • Dānija
 • Latvijas Republikas atzīšana de jure
 • VācijaNotes and questions

Login to leave a note