Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 55

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1920 Decembrs 1920

 [Decembris] 


2

Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

dzimis 18 febr.  [februārī]  1895 g.  [gadā] 

 [Jēkabs Kazaks (1895-1920)] 


4

Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

iesniedzis atlūgumos no amata.

[Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


4.

Ziņas par Kolčakistu ģen.  [ģenerāli]  Bangerski, kas pēc

Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

Zoc. dem.  [Sociādemokrāts]  N 277. 1920

[Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак; 1874-1920)] 

[Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]

[Grigorijs Semjonovs (Григорий Михайлович Семенов; 1890-1946)] 


6

Miris Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklis Vilis Tode.

[Vilis Tode (1873-1920)]


16

Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g.  [gadu] 

dzimšanas dienu

[Ludvigs van Bēthovens (Ludwig van Beethoven; 1770-1827)]


28

Pilsētas darbenieku streiks.


30.

Zoc. dem.  [Sociāldemokrāti]  atsauc savus biedrus no pils.  [pilsētas] 

domes.


28. V. 18. nodibin.  [nodibināta]  Gruzijas republika.

 [1918. gada 28. maijs] 

Transcription saved

1920 Decembrs 1920

 [Decembris] 


2

Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

dzimis 18 febr.  [februārī]  1895 g.  [gadā] 

 [Jēkabs Kazaks (1895-1920)] 


4

Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

iesniedzis atlūgumos no amata.

[Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


4.

Ziņas par Kolčakistu ģen.  [ģenerāli]  Bangerski, kas pēc

Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

Zoc. dem.  [Sociādemokrāts]  N 277. 1920

[Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак; 1874-1920)] 

[Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]

[Grigorijs Semjonovs (Григорий Михайлович Семенов; 1890-1946)] 


6

Miris Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklis Vilis Tode.

[Vilis Tode (1873-1920)]


16

Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g.  [gadu] 

dzimšanas dienu

[Ludvigs van Bēthovens (Ludwig van Beethoven; 1770-1827)]


28

Pilsētas darbenieku streiks.


30.

Zoc. dem.  [Sociāldemokrāti]  atsauc savus biedrus no pils.  [pilsētas] 

domes.


28. V. 18. nodibin.  [nodibināta]  Gruzijas republika.

 [1918. gada 28. maijs] 


Transcription history
 • September 28, 2017 15:47:55 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

   [Decembris] 


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr.  [februārī]  1895 g.  [gadā] 

   [Jēkabs Kazaks (1895-1920)] 


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.

  [Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen.  [ģenerāli]  Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem.  [Sociādemokrāts]  N 277. 1920

  [Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак; 1874-1920)] 

  [Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]

  [Grigorijs Semjonovs (Григорий Михайлович Семенов; 1890-1946)] 


  6

  Miris Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklis Vilis Tode.

  [Vilis Tode (1873-1920)]


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g.  [gadu] 

  dzimšanas dienu

  [Ludvigs van Bēthovens (Ludwig van Beethoven; 1770-1827)]


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrāti]  atsauc savus biedrus no pils.  [pilsētas] 

  domes.


  28. V. 18. nodibin.  [nodibināta]  Gruzijas republika.

   [1918. gada 28. maijs] 

 • September 28, 2017 15:31:19 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

   [Decembris] 


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr.  [februārī]  1895 g.  [gadā] 

   [Jēkabs Kazaks (1895-1920)] 


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.

  [Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen.  [ģenerāli]  Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem.  [Sociādemokrāts]  N 277. 1920

  [Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак; 1874-1920)] 

  [Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]

  [Grigorijs Semjonovs (Григорий Михайлович Семенов; 1890-1946)] 


  6

  Miris Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklis Vilis Tode.

  [Vilis Tode (1873-1920)]


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g.  [gadu] 

  dzimšanas dienu

  [Ludvigs van Bēthovens (Ludwig van Beethoven; 1770-1827)]


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrāti]  atsauc savus biedrus no pils.  [pilsētas] 

  domes.


  28. V. 18. nodibin.  [nodibināta]  Gruzijas republika.


 • September 28, 2017 15:27:25 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

   [Decembris] 


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr.  [februārī]  1895 g.  [gadā] 

   [Jēkabs Kazaks (1895-1920)] 


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.

  [Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen.  [ģenerāli]  Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem.  [Sociādemokrāts]  N 277. 1920

  [Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]


  6

  Miris Satv. Sap.  [Satversmes Sapulces]  loceklis Vilis Tode.

  [Vilis Tode (1873-1920)]


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g.  [gadu] 

  dzimšanas dienu

  [Ludvigs van Bēthovens (Ludwig van Beethoven; 1770-1827)]


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem.  [Sociāldemokrāti]  atsauc savus biedrus no pils.  [pilsētas] 

  domes.


  28. V. 18. nodibin.  [nodibināta]  Gruzijas republika.


 • September 28, 2017 15:24:30 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

  [Decembris]


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr. [februārī] 1895 g. [gadā]


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.

  [Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen. [ģenerāli] Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem. [Sociādemokrāts] N 277. 1920

  [Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]


  6

  Miris Satv. Sap. [Satversmes Sapulces] loceklis Vilis Tode.

  [Vilis Tode (1873-1920)]


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g. [gadu]

  dzimšanas dienu

  [Ludvigs van Bēthovens (Ludwig van Beethoven; 1770-1827)]


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrāti] atsauc savus biedrus no pils. [pilsētas]

  domes.


  28. V. 18. nodibin. [nodibināta] Gruzijas republika.


 • September 28, 2017 15:23:33 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

  [Decembris]


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr. [februārī] 1895 g. [gadā]


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.

  [Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen. [ģenerāli] Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem. [Sociādemokrāts] N 277. 1920

  [Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]


  6

  Miris Satv. Sap. [Satversmes Sapulces] loceklis Vilis Tode.

  [Vilis Tode (1873-1920)]


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g. [gadu]

  dzimšanas dienu


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrāti] atsauc savus biedrus no pils. [pilsētas]

  domes.


  28. V. 18. nodibin. [nodibināta] Gruzijas republika.


 • September 28, 2017 15:22:37 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

  [Decembris]


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr. [februārī] 1895 g. [gadā]


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.

  [Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen. [ģenerāli] Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem. [Sociādemokrāts] N 277. 1920

  [Rūdolfs Bangerskis (1878-1958)]


  6

  Miris Satv. Sap. [Satversmes Sapulces] loceklis Vilis Tode.


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g. [gadu]

  dzimšanas dienu


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrāti] atsauc savus biedrus no pils. [pilsētas]

  domes.


  28. V. 18. nodibin. [nodibināta] Gruzijas republika.


 • September 28, 2017 15:21:41 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

  [Decembris]


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr. [februārī] 1895 g. [gadā]


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.

  [Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)]


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen. [ģenerāli] Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem. [Sociādemokrāts] N 277. 1920


  6

  Miris Satv. Sap. [Satversmes Sapulces] loceklis Vilis Tode.


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g. [gadu]

  dzimšanas dienu


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrāti] atsauc savus biedrus no pils. [pilsētas]

  domes.


  28. V. 18. nodibin. [nodibināta] Gruzijas republika.


 • September 28, 2017 15:17:42 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Decembrs 1920

  [Decembris]


  2

  Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks,

  dzimis 18 febr. [februārī] 1895 g. [gadā]


  4

  Tirdzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers

  iesniedzis atlūgumos no amata.


  4.

  Ziņas par Kolčakistu ģen. [ģenerāli] Bangerski, kas pēc

  Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā.

  Zoc. dem. [Sociādemokrāts] N 277. 1920


  6

  Miris Satv. Sap. [Satversmes Sapulces] loceklis Vilis Tode.


  16

  Laikraksti atzīmē Ludv. Bethovena 150 g. [gadu]

  dzimšanas dienu


  28

  Pilsētas darbenieku streiks.


  30.

  Zoc. dem. [Sociāldemokrāti] atsauc savus biedrus no pils. [pilsētas]

  domes.


  28. V. 18. nodibin. [nodibināta] Gruzijas republika.


 • August 4, 2017 16:55:45 Uldis Zarins

  1920 Decembrs 1920

  2 Miris gleznotajs Kazaks, daudz apsološs mākslenieks, dzimis 18 febr. 1895 g.

  4 Tiedzniecibas un rūpniecibas ministrs Zommers iesniedzis atlūgumu no amata.

  4. Ziņas par Kolčakistu ģen. Bangerski, kas pēc Semjonova sakaušanas atgriežoties Latvijā. Zoc.dem. N 277. 1920

  6 Miris Satv. Sap. loceklis Vilis Tode.

  16 Laikraksts atzīmē Ludv. Bethovena 150 g. dzimšanas dienu

  28 Pilsētas darbenieku streiks.

  30. Zoc.dem. atsauc savus biedrus no pils. domes. 

  28. V. 18. nodibin. Gruzijas republiku. 


Description

Save description
 • 56.94896462209715||24.18595380625004||

  Rīga

 • 41.87500882534002||43.60978193125004||

  Gruzija

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Rīga
 • Additional document location Gruzija


ID
21110 / 241275
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


December 1, 1920 – December 31, 1920
 • Latviešu

 • Eastern Front

 • Gruzijas republika
 • Latvijas Satversmes Sapulce
 • Rīgas domeNotes and questions

Login to leave a note