Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 40

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1920 Junijs 1920

 [Jūnijs] 


4, 5 un 6

T. A.  [Tautas Augstskolas]  biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

dažādās vietās un diviem svētku

izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


3

Soc. dem.  [sociāldemokrātu]  pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

kas nošauti uz robežām 27. maijā.


Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

Padomju Krievijai.

 

[Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин; 1872-1947)

Pjotrs Vrangelis (Пётр Врангель; 1878-1928)]

 


9

Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

ar Vāciju.


11

Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

Valdības sastāvs:

Ministru priekšnieks K. Ulmanis

Iekšlietu ministrs A. Bergs

Ārlietu " Z. Meijerovics

Apsardzības " E. Feldmans

Zemkopības " H. Celmiņš

Apgādības " A. Kalniņš

Tirdzniec. un rūpniec.  [tirdzniecības un rūpniecības]  " Fr. Zommers

Tieslietu " R. Benuss

Finansu " K. Puriņš

Izglītības " J. Plāķis

Satiksmes " A. Kuršinskis

Darba " Fr. Ozoliņš

Valsts kontroliers P. Mincs

Iekšl. min.  [iekšlietu ministra]  biedrs ar balss

tiesībām kabinetā Kindzuls

 

[Kārlis Ulmanis (1877-1942)

Arveds Bergs (1875-1941)

Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)

Ēriks Mārtiņš Feldmanis (no 1940. gada Ēriks Grodsala; 1884-1945)

Hugo Celmiņš (1877-1941)

Augusts Kalniņš (1876-1940)

Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)

Mārtiņš Rūdolfs Bēnuss (1881-1940)

Kārlis Aleksandrs Puriņš (1883-1947)

Juris Plāķis (1869-1942)

Ādolfs Kuršinskis (1882-1933)

Frīdrihs Ozoliņš (1879-1950)

Pauls Mincs (1868-1941)

Jezups Kindzulis (1883-1941)]

 


Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


15.

Pulkv. leitn.  [pulkvežleitnants]  Luters izaicinājis uz divkauju

soc. dem.  [sociāldemokrātu]  frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss.

 

[Jūlijs Augusts Celms (1879-1935)

Pauls Kalniņš (1872-1945)

Hugo Rozenšteins (1892-1941)

Aleksandrs Valdemārs Veiss (1889-1944)]

 

Transcription saved

1920 Junijs 1920

 [Jūnijs] 


4, 5 un 6

T. A.  [Tautas Augstskolas]  biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

dažādās vietās un diviem svētku

izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


3

Soc. dem.  [sociāldemokrātu]  pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

kas nošauti uz robežām 27. maijā.


Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

Padomju Krievijai.

 

[Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин; 1872-1947)

Pjotrs Vrangelis (Пётр Врангель; 1878-1928)]

 


9

Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

ar Vāciju.


11

Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

Valdības sastāvs:

Ministru priekšnieks K. Ulmanis

Iekšlietu ministrs A. Bergs

Ārlietu " Z. Meijerovics

Apsardzības " E. Feldmans

Zemkopības " H. Celmiņš

Apgādības " A. Kalniņš

Tirdzniec. un rūpniec.  [tirdzniecības un rūpniecības]  " Fr. Zommers

Tieslietu " R. Benuss

Finansu " K. Puriņš

Izglītības " J. Plāķis

Satiksmes " A. Kuršinskis

Darba " Fr. Ozoliņš

Valsts kontroliers P. Mincs

Iekšl. min.  [iekšlietu ministra]  biedrs ar balss

tiesībām kabinetā Kindzuls

 

[Kārlis Ulmanis (1877-1942)

Arveds Bergs (1875-1941)

Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)

Ēriks Mārtiņš Feldmanis (no 1940. gada Ēriks Grodsala; 1884-1945)

Hugo Celmiņš (1877-1941)

Augusts Kalniņš (1876-1940)

Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)

Mārtiņš Rūdolfs Bēnuss (1881-1940)

Kārlis Aleksandrs Puriņš (1883-1947)

Juris Plāķis (1869-1942)

Ādolfs Kuršinskis (1882-1933)

Frīdrihs Ozoliņš (1879-1950)

Pauls Mincs (1868-1941)

Jezups Kindzulis (1883-1941)]

 


Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


15.

Pulkv. leitn.  [pulkvežleitnants]  Luters izaicinājis uz divkauju

soc. dem.  [sociāldemokrātu]  frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss.

 

[Jūlijs Augusts Celms (1879-1935)

Pauls Kalniņš (1872-1945)

Hugo Rozenšteins (1892-1941)

Aleksandrs Valdemārs Veiss (1889-1944)]

 


Transcription history
 • July 24, 2017 21:31:03 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Junijs 1920

   [Jūnijs] 


  4, 5 un 6

  T. A.  [Tautas Augstskolas]  biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

  dažādās vietās un diviem svētku

  izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


  3

  Soc. dem.  [sociāldemokrātu]  pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

  kas nošauti uz robežām 27. maijā.


  Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

  savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

  Padomju Krievijai.

   

  [Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин; 1872-1947)

  Pjotrs Vrangelis (Пётр Врангель; 1878-1928)]

   


  9

  Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

  ar Vāciju.


  11

  Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

  Valdības sastāvs:

  Ministru priekšnieks K. Ulmanis

  Iekšlietu ministrs A. Bergs

  Ārlietu " Z. Meijerovics

  Apsardzības " E. Feldmans

  Zemkopības " H. Celmiņš

  Apgādības " A. Kalniņš

  Tirdzniec. un rūpniec.  [tirdzniecības un rūpniecības]  " Fr. Zommers

  Tieslietu " R. Benuss

  Finansu " K. Puriņš

  Izglītības " J. Plāķis

  Satiksmes " A. Kuršinskis

  Darba " Fr. Ozoliņš

  Valsts kontroliers P. Mincs

  Iekšl. min.  [iekšlietu ministra]  biedrs ar balss

  tiesībām kabinetā Kindzuls

   

  [Kārlis Ulmanis (1877-1942)

  Arveds Bergs (1875-1941)

  Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)

  Ēriks Mārtiņš Feldmanis (no 1940. gada Ēriks Grodsala; 1884-1945)

  Hugo Celmiņš (1877-1941)

  Augusts Kalniņš (1876-1940)

  Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)

  Mārtiņš Rūdolfs Bēnuss (1881-1940)

  Kārlis Aleksandrs Puriņš (1883-1947)

  Juris Plāķis (1869-1942)

  Ādolfs Kuršinskis (1882-1933)

  Frīdrihs Ozoliņš (1879-1950)

  Pauls Mincs (1868-1941)

  Jezups Kindzulis (1883-1941)]

   


  Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


  15.

  Pulkv. leitn.  [pulkvežleitnants]  Luters izaicinājis uz divkauju

  soc. dem.  [sociāldemokrātu]  frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

  Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss.

   

  [Jūlijs Augusts Celms (1879-1935)

  Pauls Kalniņš (1872-1945)

  Hugo Rozenšteins (1892-1941)

  Aleksandrs Valdemārs Veiss (1889-1944)]

   

 • July 24, 2017 21:11:52 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Junijs 1920

   [Jūnijs] 


  4, 5 un 6

  T. A.  [Tautas Augstskolas]  biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

  dažādās vietās un diviem svētku

  izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


  3

  Soc. dem.  [sociāldemokrātu]  pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

  kas nošauti uz robežām 27. maijā.


  Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

  savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

  Padomju Krievijai.

   

  [Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин; 1872-1947)

  Pjotrs Vrangelis (Пётр Врангель; 1878-1928)]

   


  9

  Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

  ar Vāciju.


  11

  Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

  Valdības sastāvs:

  Ministru priekšnieks K. Ulmanis

  Iekšlietu ministrs A. Bergs

  Ārlietu " Z. Meijerovics

  Apsardzības " E. Feldmans

  Zemkopības " H. Celmiņš

  Apgādības " A. Kalniņš

  Tirdzniec. un rūpniec.  [tirdzniecības un rūpniecības]  " Fr. Zommers

  Tieslietu " R. Benuss

  Finansu " K. Puriņš

  Izglītības " J. Plāķis

  Satiksmes " A. Kuršinskis

  Darba " Fr. Ozoliņš

  Valsts kontroliers P. Mincs

  Iekšl. min.  [iekšlietu ministra]  biedrs ar balss

  tiesībām kabinetā Kindzuls

  [Kārlis Ulmanis (1877-1942)

  Arveds Bergs (1875-1941)

  Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)

  Ēriks Mārtiņš Feldmanis (no 1940. gada Ēriks Grodsala; 1884-1945)

  Hugo Celmiņš (1877-1941)

  Augusts Kalniņš (1876-1940)

  Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)

  Mārtiņš Rūdolfs Bēnuss (1881-1940)

  Kārlis Aleksandrs Puriņš (1883-1947)

  Juris Plāķis (1869-1942)

  Ādolfs Kuršinskis (1882-1933)

  Frīdrihs Ozoliņš (1879-1950)

  Pauls Mincs (1868-1941)

  Jezups Kindzulis (1883-1941)


  Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


  15.

  Pulkv. leitn.  [pulkvežleitnants]  Luters izaicinājis uz divkauju

  soc. dem.  [sociāldemokrātu]  frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

  Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss. • July 24, 2017 21:08:30 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Junijs 1920

   [Jūnijs] 


  4, 5 un 6

  T. A.  [Tautas Augstskolas]  biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

  dažādās vietās un diviem svētku

  izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


  3

  Soc. dem.  [sociāldemokrātu]  pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

  kas nošauti uz robežām 27. maijā.


  Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

  savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

  Padomju Krievijai.

   

  [Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин; 1872-1947)

  Pjotrs Vrangelis (Пётр Врангель; 1878-1928)]

   


  9

  Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

  ar Vāciju.


  11

  Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

  Valdības sastāvs:

  Ministru priekšnieks K. Ulmanis

  Iekšlietu ministrs A. Bergs

  Ārlietu " Z. Meijerovics

  Apsardzības " E. Feldmans

  Zemkopības " H. Celmiņš

  Apgādības " A. Kalniņš

  Tirdzniec. un rūpniec.  [tirdzniecības un rūpniecības]  " Fr. Zommers

  Tieslietu " R. Benuss

  Finansu " K. Puriņš

  Izglītības " J. Plāķis

  Satiksmes " A. Kuršinskis

  Darba " Fr. Ozoliņš

  Valsts kontroliers P. Mincs

  Iekšl. min.  [iekšlietu ministra]  biedrs ar balss

  tiesībām kabinetā Kindzuls

  [Kārlis Ulmanis (1877-1942)

  Arveds Bergs (1875-1941)

  Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)

  Ēriks Mārtiņš Feldmanis (no 1940. gada Ēriks Grodsala; 1884-1945)

  Hugo Celmiņš (1877-1941)

  Augusts Kalniņš (1876-1940)

  Fridrihs Vasarietis (līdz 1940. gadam Zommers; 1881-1972)

  Mārtiņš Rūdolfs Bēnuss (1881-1940)  Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


  15.

  Pulkv. leitn.  [pulkvežleitnants]  Luters izaicinājis uz divkauju

  soc. dem.  [sociāldemokrātu]  frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

  Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss. • July 24, 2017 20:57:24 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Junijs 1920

   [Jūnijs] 


  4, 5 un 6

  T. A.  [Tautas Augstskolas]  biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

  dažādās vietās un diviem svētku

  izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


  3

  Soc. dem.  [sociāldemokrātu]  pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

  kas nošauti uz robežām 27. maijā.


  Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

  savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

  Padomju Krievijai.

   

  [Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин; 1872-1947)

  Pjotrs Vrangelis (Пётр Врангель; 1878-1928)]

   


  9

  Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

  ar Vāciju.


  11

  Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

  Valdības sastāvs:

  Ministru priekšnieks K. Ulmanis

  Iekšlietu ministrs A. Bergs

  Ārlietu " Z. Meijerovics

  Apsardzības " E. Feldmans

  Zemkopības " H. Celmiņš

  Apgādības " A. Kalniņš

  Tirdzniec. un rūpniec.  [tirdzniecības un rūpniecības]  " Fr. Zommers

  Tieslietu " R. Benuss

  Finansu " K. Puriņš

  Izglītības " J. Plāķis

  Satiksmes " A. Kuršinskis

  Darba " Fr. Ozoliņš

  Valsts kontroliers P. Mincs

  Iekšl. min.  [iekšlietu ministra]  biedrs ar balss

  tiesībām kabinetā Kindzuls


  Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


  15.

  Pulkv. leitn.  [pulkvežleitnants]  Luters izaicinājis uz divkauju

  soc. dem.  [sociāldemokrātu]  frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

  Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss. • July 24, 2017 20:54:41 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Junijs 1920

   [Jūnijs] 


  4, 5 un 6

  T. A.  [Tautas Augstskolas]  biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

  dažādās vietās un diviem svētku

  izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


  3

  Soc. dem.  [sociāldemokrātu]  pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

  kas nošauti uz robežām 27. maijā.


  Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

  savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

  Padomju Krievijai.


  9

  Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

  ar Vāciju.


  11

  Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

  Valdības sastāvs:

  Ministru priekšnieks K. Ulmanis

  Iekšlietu ministrs A. Bergs

  Ārlietu " Z. Meijerovics

  Apsardzības " E. Feldmans

  Zemkopības " H. Celmiņš

  Apgādības " A. Kalniņš

  Tirdzniec. un rūpniec.  [tirdzniecības un rūpniecības]  " Fr. Zommers

  Tieslietu " R. Benuss

  Finansu " K. Puriņš

  Izglītības " J. Plāķis

  Satiksmes " A. Kuršinskis

  Darba " Fr. Ozoliņš

  Valsts kontroliers P. Mincs

  Iekšl. min.  [iekšlietu ministra]  biedrs ar balss

  tiesībām kabinetā Kindzuls


  Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


  15.

  Pulkv. leitn.  [pulkvežleitnants]  Luters izaicinājis uz divkauju

  soc. dem.  [sociāldemokrātu]  frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

  Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss. • July 24, 2017 20:26:17 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Junijs 1920

  [Jūnijs]


  4, 5 un 6

  T. A. [Tautas Augstskolas] biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

  dažādās vietās un diviem svētku

  izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


  3

  Soc. dem. [sociāldemokrātu] pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

  kas nošauti uz robežām 27. maijā.


  Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

  savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

  Padomju Krievijai.


  9

  Satversmes Sapulce ratificeja miera līgumu

  ar Vāciju.


  11

  Satversmes Sapulcē pasludināts jaunās

  Valdības sastāvs:

  Ministru priekšnieks K. Ulmanis

  Iekšlietu ministrs A. Bergs

  Ārlietu " Z. Meijerovics

  Apsardzības " E. Feldmans

  Zemkopības " H. Celmiņš

  Apgādības " A. Kalniņš

  Tirdzniec. un rūpniec. [tirdzniecības un rūpniecības] " Fr. Zommers

  Tieslietu " R. Benuss

  Finansu " K. Puriņš

  Izglītības " J. Plāķis

  Satiksmes " A. Kuršinskis

  Darba " Fr. Ozoliņš

  Valsts kontroliers P. Mincs

  Iekšl. min. [iekšlietu ministra] biedrs ar balss

  tiesībām kabinetā Kindzuls


  Žīdu sišanas Bastejkalnā un Latgalē - Rezeknē un Ludzā.


  15.

  Pulkv. leitn. [pulkvežleitnants] Luters izaicinājis uz divkauju

  soc. dem. [sociāldemokrātu] frakcijas locekļus J. Celmu un P. Kalniņu.

  Viņa sekundants H. Rozenšteins un A. Veiss. • July 24, 2017 20:17:51 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Junijs 1920

  [Jūnijs]


  4, 5 un 6

  T. A. [Tautas Augstskolas] biedrības Kulturas svētki ar priekšlasījumiem

  dažādās vietās un diviem svētku

  izrīkojumiem: Saules dārzā un Arkadijā.


  3

  Soc. dem. [sociāldemokrātu] pieprasījums Saeimā par 5 ķīlniekiem,

  kas nošauti uz robežām 27. maijā.


  Deņikina armijas sakautās atliekas Krimā

  savācis Vrangels un organizē jaunu uzbrukumu

  Padomju Krievijai.


  9Description

Save description
 • 57.00128579397798||24.176319311468546||

  Saules dārzs, Rīga

 • 56.93238990045048||24.086046884863322||

  Arkādijas parks, Rīga

 • 45.38815777879865||34.07364911875004||

  Krima

 • 57.44888621689547||32.09611005625004||

  Krievija

 • 52.56744233447901||13.37540693125004||

  Vācija

 • 56.951726359546115||24.111645887701457||

  Bastejkalns, Rīga

 • 56.512023476837435||27.32804365000004||

  Rēzekne

 • 56.542320552157555||27.71805829843754||

  Ludza

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Saules dārzs, Rīga
 • Additional document location Arkādijas parks, Rīga
 • Additional document location Krima
 • Additional document location Krievija
 • Additional document location Vācija
 • Additional document location Bastejkalns, Rīga
 • Additional document location Rēzekne
 • Additional document location Ludza
Login and add location


ID
21110 / 241260
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


June 3, 1920 – June 11, 1920
Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • International events
 • Kultūras svētki
 • Latvijas Ministru kabinets
 • Latvijas Satversmes Sapulce
 • Latvijas-Vācijas miera līgums
 • Starptautiskie notikumi

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note