Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 38

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1920 Maijs 1920


1.

Atklāta Latvijas Satversmes Sapulce.

Par prezidentu ievēlēts J. Čakste. Otrs kandidats

J. Rainis dabujis 48 balsis. Čakste - 83 b.  [balsis] 

Pirmā vārdā Menders pieprasa amnestiju visiem.

 

[Jānis Čakste (1859-1927)

Rainis (1865-1929)]

Fricis Menders (1885-1971)

 


2.

Sācies poļu kaŗa gājiens uz Krieviju.


1. Maija demonstracijas sākās no Krišjaņa

Barona ielas 25 (Toreiz vēl Suvorova ielas). Mītiņi

bij uz esplanades, runāja no 4 tribinem.


15-18

Latvijas soc. dem. strādn.  [sociāldemokrātiskās strādnieku]  partijas trešā konference.


15.

Atklāta Lietuvas Satversmes Sapulce.


27.

Satv.  [Satversmes]  Sapulcē pieņemts soc. dem.  [socāldemokrātu]  pieprasījums

par notikumiem Daugavgrīvas mācības

bataljonā, kur sisti kareivji.


5.

Berlinē parakstīts miera līgums ar

Vāciju. Ratificets Satversmes Sapulcē 9. jun.  [jūnijā] 


27.

Pieņemta deklaracija par Latvijas

valsti.


Transcription saved

1920 Maijs 1920


1.

Atklāta Latvijas Satversmes Sapulce.

Par prezidentu ievēlēts J. Čakste. Otrs kandidats

J. Rainis dabujis 48 balsis. Čakste - 83 b.  [balsis] 

Pirmā vārdā Menders pieprasa amnestiju visiem.

 

[Jānis Čakste (1859-1927)

Rainis (1865-1929)]

Fricis Menders (1885-1971)

 


2.

Sācies poļu kaŗa gājiens uz Krieviju.


1. Maija demonstracijas sākās no Krišjaņa

Barona ielas 25 (Toreiz vēl Suvorova ielas). Mītiņi

bij uz esplanades, runāja no 4 tribinem.


15-18

Latvijas soc. dem. strādn.  [sociāldemokrātiskās strādnieku]  partijas trešā konference.


15.

Atklāta Lietuvas Satversmes Sapulce.


27.

Satv.  [Satversmes]  Sapulcē pieņemts soc. dem.  [socāldemokrātu]  pieprasījums

par notikumiem Daugavgrīvas mācības

bataljonā, kur sisti kareivji.


5.

Berlinē parakstīts miera līgums ar

Vāciju. Ratificets Satversmes Sapulcē 9. jun.  [jūnijā] 


27.

Pieņemta deklaracija par Latvijas

valsti.Transcription history
 • July 24, 2017 19:36:25 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Maijs 1920


  1.

  Atklāta Latvijas Satversmes Sapulce.

  Par prezidentu ievēlēts J. Čakste. Otrs kandidats

  J. Rainis dabujis 48 balsis. Čakste - 83 b.  [balsis] 

  Pirmā vārdā Menders pieprasa amnestiju visiem.

   

  [Jānis Čakste (1859-1927)

  Rainis (1865-1929)]

  Fricis Menders (1885-1971)

   


  2.

  Sācies poļu kaŗa gājiens uz Krieviju.


  1. Maija demonstracijas sākās no Krišjaņa

  Barona ielas 25 (Toreiz vēl Suvorova ielas). Mītiņi

  bij uz esplanades, runāja no 4 tribinem.


  15-18

  Latvijas soc. dem. strādn.  [sociāldemokrātiskās strādnieku]  partijas trešā konference.


  15.

  Atklāta Lietuvas Satversmes Sapulce.


  27.

  Satv.  [Satversmes]  Sapulcē pieņemts soc. dem.  [socāldemokrātu]  pieprasījums

  par notikumiem Daugavgrīvas mācības

  bataljonā, kur sisti kareivji.


  5.

  Berlinē parakstīts miera līgums ar

  Vāciju. Ratificets Satversmes Sapulcē 9. jun.  [jūnijā] 


  27.

  Pieņemta deklaracija par Latvijas

  valsti.


 • July 24, 2017 19:32:53 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Maijs 1920


  1.

  Atklāta Latvijas Satversmes Sapulce.

  Par prezidentu ievēlēts J. Čakste. Otrs kandidats

  J. Rainis dabujis 48 balsis. Čakste - 83 b.  [balsis] 

  Pirmā vārdā Menders pieprasa amnestiju visiem.


  2.

  Sācies poļu kaŗa gājiens uz Krieviju.


  1. Maija demonstracijas sākās no Krišjaņa

  Barona ielas 25 (Toreiz vēl Suvorova ielas). Mītiņi

  bij uz esplanades, runāja no 4 tribinem.


  15-18

  Latvijas soc. dem. strādn.  [sociāldemokrātiskās strādnieku]  partijas trešā konference.


  15.

  Atklāta Lietuvas Satversmes Sapulce.


  27.

  Satv.  [Satversmes]  Sapulcē pieņemts soc. dem.  [socāldemokrātu]  pieprasījums

  par notikumiem Daugavgrīvas mācības

  bataljonā, kur sisti kareivji.


  5.

  Berlinē parakstīts miera līgums ar

  Vāciju. Ratificets Satversmes Sapulcē 9. jun.  [jūnijā] 


  27.

  Pieņemta deklaracija par Latvijas

  valsti. • July 24, 2017 19:31:24 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Maijs 1920


  1.

  Atklāta Ltvijas Satversmes Sapulce.

  Par prezidentu ievēlēts J. Čakste. Otrs kandidats

  J. Rainis dabujis 48 balsis. Čakste - 83 b. [balsis]

  Pirmā vārdā Menders pieprasa amnestiju visiem.


  2.

  Sācies poļu kaŗa gājiens uz Krieviju.


  1. Maija demonstracijas sākās no Krišjaņa

  Barona ielas 25 (Toreiz vēl Suvorova ielas). Mītiņi

  bij uz esplanades, runāja no 4 tribinem.


  15-18

  Latvijas soc. dem. strādn. [sociāldemokrātiskās strādnieku] partijas trešā konference.


  15.

  Atklāta Lietuvas Satversmesce.


  27.

  Satv. [Satversmes] Sapulcē pieņemts soc. dem. [socāldemokrātu] pieprasījums

  par notikumiem Daugavgrīvas mācības

  bataljonā, kur sisti kareivji.


  5.

  Berlinē parakstīts miera līgums ar

  Vāciju. Ratificets Satversmes Sapulcē 9. jun. [jūnijā]


  27.

  Pieņemta deklaracija par Latvijas

  valsti. • July 24, 2017 19:31:03 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Maijs 1920


  1.

  Atklāta Ltvijas Satversmes Sapulce.

  Par prezidentu ievēlēts J. Čakste. Otrs kandidats

  J. Rainis dabujis 48 balsis. Čakste - 83 b. [balsis]

  Pirmā vārdā Menders pieprasa amnestiju visiem.


  2.

  Sācies poļu kaŗa gājiens uz Krieviju.


  1.

  Maija demonstracijas sākās no Krišjaņa

  Barona ielas 25 (Toreiz vēl Suvorova ielas). Mītiņi

  bij uz esplanades, runāja no 4 tribinem.


  15-18

  Latvijas soc. dem. strādn. [sociāldemokrātiskās strādnieku] partijas trešā konference.


  15.

  Atklāta Lietuvas Satversmesce.


  27.

  Satv. [Satversmes] Sapulcē pieņemts soc. dem. [socāldemokrātu] pieprasījums

  par notikumiem Daugavgrīvas mācības

  bataljonā, kur sisti kareivji.


  5.

  Berlinē parakstīts miera līgums ar

  Vāciju. Ratificets Satversmes Sapulcē 9. jun. [jūnijā]


  27.

  Pieņemta deklaracija par Latvijas

  valsti.Description

Save description
 • 57.045083548542564||24.039526651709025||

  Daugavgrīva, Rīga

 • 56.95504953506394||24.129133890478556||

  Krišjāņa Barona iela 25, Rīga

 • 56.95444108846435||24.11377019724125||

  Esplanāde, Rīga

 • 58.011973775122975||31.56876630625004||

  Krievija

 • 55.656925740958556||23.83439130625004||

  Lietuva

 • 53.256445915804676||18.82462568125004||

  Polija

 • 51.43117612739603||10.47501630625004||

  Vācija

 • 52.540723045237485||13.46329755625004||

  Berlīne

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Daugavgrīva, Rīga
 • Additional document location Krišjāņa Barona iela 25, Rīga
 • Additional document location Esplanāde, Rīga
 • Additional document location Krievija
 • Additional document location Lietuva
 • Additional document location Polija
 • Additional document location Vācija
 • Additional document location Berlīne
Login and add location


ID
21110 / 241258
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


May 1, 1920 – May 27, 1920
Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • Deklarācija par Latvijas valsti
 • International events
 • Latvijas Satversmes Sapulce
 • Lietuvas Satversmes Sapulce
 • Polijas-Krievijas karš
 • Starptautiskie notikumi

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note