Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 31

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1920 Februars 1920

 Februāris 


1.

Parakstīts miera līgums starp Igauniju un

Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

Pamieru noslēdza 3. janvarī.


1.

Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.

 [Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)] 


5

Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.

 [Andrejs Frīdenbergs (1875-1941) 

 Alfrēds Andersons (1879-1937) 

 Pauls Kalniņš (1872-1945) 

 Roberts Bīlmanis (līdz 1928. gadam Bildermanis; 1880-1964)] 


"Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.

 [Kārlis Ulmanis (1877-1942)] 


Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

žandarms) priekšgalā.

 [Kārlis Lībtāls] 


22

Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

un Deņikinu, viņi pamazam griežas

pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

par miera noslēgšanu.

 [Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак (1874-1920) 

 Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

vēlēšanu aģitacijā


Transcription saved

1920 Februars 1920

 Februāris 


1.

Parakstīts miera līgums starp Igauniju un

Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

Pamieru noslēdza 3. janvarī.


1.

Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.

 [Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)] 


5

Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.

 [Andrejs Frīdenbergs (1875-1941) 

 Alfrēds Andersons (1879-1937) 

 Pauls Kalniņš (1872-1945) 

 Roberts Bīlmanis (līdz 1928. gadam Bildermanis; 1880-1964)] 


"Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.

 [Kārlis Ulmanis (1877-1942)] 


Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

žandarms) priekšgalā.

 [Kārlis Lībtāls] 


22

Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

un Deņikinu, viņi pamazam griežas

pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

par miera noslēgšanu.

 [Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак (1874-1920) 

 Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

vēlēšanu aģitacijāTranscription history
 • July 25, 2017 17:41:31 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miera līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.

   [Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)] 


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

  A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

  soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.

   [Andrejs Frīdenbergs (1875-1941) 

   Alfrēds Andersons (1879-1937) 

   Pauls Kalniņš (1872-1945) 

   Roberts Bīlmanis (līdz 1928. gadam Bildermanis; 1880-1964)] 


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.

   [Kārlis Ulmanis (1877-1942)] 


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.

   [Kārlis Lībtāls] 


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.

   [Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак (1874-1920) 

   Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā


 • July 23, 2017 15:27:43 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.

   [Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)] 


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

  A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

  soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.

   [Andrejs Frīdenbergs (1875-1941) 

   Alfrēds Andersons (1879-1937) 

   Pauls Kalniņš (1872-1945) 

   Roberts Bīlmanis (līdz 1928. gadam Bildermanis; 1880-1964)] 


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.

   [Kārlis Ulmanis (1877-1942)] 


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.

   [Kārlis Lībtāls] 


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.

   [Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак (1874-1920) 

   Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 15:27:12 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.

   [Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)] 


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

  A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

  soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.

   [Andrejs Frīdenbergs (1875-1941) 

   Alfrēds Andersons (1879-1937) 

   Pauls Kalniņš (1872-1945) 

   Roberts Bīlmanis (līdz 1928. gadam Bildermanis; 1880-1964)] 


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.

   [Kārlis Ulmanis (1877-1942)] 


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.

   [Kārlis Lībtāls] 


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.

  [Aleksandrs Kolčaks (Александр Васильевич Колчак; (1874-1920)

  Antons Deņikins (Антон Иванович Деникин; (1872-1947)]


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 15:17:45 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.

   [Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)] 


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

  A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

  soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.

   [Andrejs Frīdenbergs (1875-1941) 

   Alfrēds Andersons (1879-1937) 

   Pauls Kalniņš (1872-1945) 

   Roberts Bīlmanis (līdz 1928. gadam Bildermanis; 1880-1964)] 


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.

   [Kārlis Ulmanis (1877-1942)] 


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 15:16:41 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.

   [Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)] 


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

  A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

  soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.

   [Andrejs Frīdenbergs (1875-1941) 

   Alfrēds Andersons (1879-1937) 

   Pauls Kalniņš (1872-1945) 

   Roberts Bīlmanis (līdz 1928. gadam Bildermanis; 1880-1964)] 


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 15:03:04 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

  A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

  soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rudzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 15:02:56 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  nodotas 3450 b.  [balsis] 

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr.  [februārī]  mūsu biedrs Fr. Vesmans.


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.  [zvērināts advokāts] 

  A. Fridenbergs un par izgl. nod.  [izglītības nodaļas]  vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem.  [sociāldemokrātiem]  Veselības nod.  [nodaļā]  P. Kalniņš,

  soc. apg.  [sociālā apgādē]  T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.  [sociāldemokrāti] 


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem  [sociāldemokrātiem] .


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rdzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 15:01:37 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem. [sociāldemokrātiem] nodotas 3450 b. [balsis]

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr. [februārī] mūsu biedrs Fr. Vesmans.


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok. [zvērināts advokāts]

  A. Fridenbergs un par izgl. nod. [izglītības nodaļas] vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem. [sociāldemokrātiem] Veselības nod. [nodaļā] P. Kalniņš,

  soc. apg. [sociālā apgādē] T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem. [sociāldemokrāti]


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem [sociāldemokrātiem].


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rdzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 15:01:23 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

   Februāris 


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad.  [Padomju]  Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem. [sociāldemokrātiem] nodotas 3450 b. [balsis]

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr. [februārī] mūsu biedrs Fr. Vesmans.


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok. [zvērināts advokāts]

  A. Fridenbergs un par izgl. nod. [izglītības nodaļas] vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem. [sociāldemokrātiem] Veselības nod. [nodaļā] P. Kalniņš,

  soc. apg. [sociālā apgādē] T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem. [sociāldemokrāti]


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem [sociāldemokrātiem].


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rdzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 14:58:00 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

  Februāris


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad. Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem. nodotas 3450 b.

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr. mūsu biedrs Fr. Vesmans.


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.

  A. Fridenbergs un par izgl. nod. vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem. Veselības nod. P. Kalniņš,

  soc. apg. T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem.


  Amerikas palīdzības komitejas locekļa Dr.

  Orbisona vēstule, vērsta pret Rīgas pils. socialas

  apgādes vadītāju T. Rdzīti. Visnejēdzīgākais

  un necienīgākais - Dr. Orbisons - ārzemnieks - iejaucas

  vēlēšanu aģitacijā • July 23, 2017 14:55:32 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

  Februāris


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad. Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem. nodotas 3450 b.

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr. mūsu biedrs Fr. Vesmans.


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.

  A. Fridenbergs un par izgl. nod. vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem. Veselības nod. P. Kalniņš,

  soc. apg. T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.


  Lieliniekiem izdevies sakaut poļu Kolčaku

  un Deņikinu, viņi pamazam griežas

  pret poļiem, lai gan oficiali ved it kā sarunas

  par miera noslēgšanu.


  Partijas Latvijā gatavojas uz Satversmes Sapulces

  vēlēšanām. Preses brīvība ierobežota un

  administracija liek šķēršļus ceļā soc. demokratiem.
 • July 23, 2017 14:53:21 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

  Februāris


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad. Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem. nodotas 3450 b.

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr. mūsu biedrs Fr. Vesmans.


  5

  Par Rigas pilsētas galvu ievēlēts zvēr. advok.

  A. Fridenbergs un par izgl. nod. vadītāju A. Andersons.

  No soc. dem. Veselības nod. P. Kalniņš,

  soc. apg. T. Rudzīts. Pārtikas valdi vadīja R. Bīlmans.


  "Mīklaini atentati" uz K. Ulmani.


  Nodibinājusies "Bezzemnieku agrara savienība"

  ar K. Libtalu (šaubīgs tips) un kādu Reivaldu (bijis

  žandarms) priekšgalā.


  22

  Pilsētas domes vēlēšanas Kuldīgā. No 30 domniekiem

  ievēlēti 16 soc. dem.
 • July 23, 2017 14:49:01 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Februars 1920

  Februāris


  1.

  Parakstīts miers līgums starp Igauniju un

  Pad. Krieviju. Miera līgums Igauņiem izdevīgs.

  Pamieru noslēdza 3. janvarī.


  1.

  Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā. No 11700 vēlētājiem

  piedalījušies 9300. Par soc. dem. nodotas 3450 b.

  un viņi dabujuši 18 vietas. Par pilsētas galvu

  izvēlēts 5. febr. mūsu biedrs Fr. Vesmans.
Description

Save description
 • 58.56633848764198||25.94376630625004||

  Igaunija

 • 59.84848997415112||30.42618818125004||

  Krievija

 • 56.654209188794816||23.73551435312504||

  Jelgava

 • 56.960946272074516||24.09806318125004||

  Rīga

 • 56.96693565278631||21.97770185312504||

  Kuldīga

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Igaunija
 • Additional document location Krievija
 • Additional document location Jelgava
 • Additional document location Rīga
 • Additional document location Kuldīga


ID
21110 / 241251
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


February 1, 1920 – February 22, 1920
 • Latviešu

 • Eastern Front

 • "Bezzemnieku agrārā savienība"
 • Igaunijas-Krievijas miera līgums
 • International events
 • Krievijas pilsoņu karš
 • Latvijas Satversmes Sapulce
 • Pilsētas domes vēlēšanas Jelgavā
 • Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā
 • Starptautiskie notikumiNotes and questions

Login to leave a note