Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 27

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1920 Janvars 1920

 [Janvāris] 


2

Rīkojums par Rīgas pils.  [pilsētas]  ielu dzelzceļa

sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier.  [sevišķu uzdevumu ierēdnim] 

Dēliņam.

 [Jānis Roberts Dēliņš (1875-1953)] 


3.

Noslēgts pamiers starp Igauniju un

Padomju Krieviju.


16.

Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

valstu parlamentos, izņemot Ziem.  [Ziemeļu]  Ameriku un

Japanu.


17 un 18

Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

par soc. dem.  [sociāldemokrātu]  listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

dem.  [Sociāldemokrāti]  ieguvuši 28 vietas no 90.


Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

satriekšana no lieliniekiem.

 [Aleksandrs Kolčaks, Александр Васильевич Колчак (1874-1920), Antons Deņikins, Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


29

Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.  [apmēram] 

21. g. vecs jauneklis.

 [Matiass Ercbergers, Matthias Erzberger (1875-1921), Oltwig von Hirschfeld] 


Janvarī atbrīvota Latgale no komunistiem.

3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

ieņēma Rezekni, 24. janv. latv.  [latvieši]  ieņēma

Ludzi.


18

Krievi nodibinājuši Latvijas Pad.  [Padomju]  valdības

likvidacijas komisiju.


18.

Tautas Augstskolas atklāšana.


Transcription saved

1920 Janvars 1920

 [Janvāris] 


2

Rīkojums par Rīgas pils.  [pilsētas]  ielu dzelzceļa

sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier.  [sevišķu uzdevumu ierēdnim] 

Dēliņam.

 [Jānis Roberts Dēliņš (1875-1953)] 


3.

Noslēgts pamiers starp Igauniju un

Padomju Krieviju.


16.

Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

valstu parlamentos, izņemot Ziem.  [Ziemeļu]  Ameriku un

Japanu.


17 un 18

Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

par soc. dem.  [sociāldemokrātu]  listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

dem.  [Sociāldemokrāti]  ieguvuši 28 vietas no 90.


Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

satriekšana no lieliniekiem.

 [Aleksandrs Kolčaks, Александр Васильевич Колчак (1874-1920), Antons Deņikins, Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


29

Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.  [apmēram] 

21. g. vecs jauneklis.

 [Matiass Ercbergers, Matthias Erzberger (1875-1921), Oltwig von Hirschfeld] 


Janvarī atbrīvota Latgale no komunistiem.

3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

ieņēma Rezekni, 24. janv. latv.  [latvieši]  ieņēma

Ludzi.


18

Krievi nodibinājuši Latvijas Pad.  [Padomju]  valdības

likvidacijas komisiju.


18.

Tautas Augstskolas atklāšana.Transcription history
 • July 2, 2017 18:06:58 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

   [Janvāris] 


  2

  Rīkojums par Rīgas pils.  [pilsētas]  ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier.  [sevišķu uzdevumu ierēdnim] 

  Dēliņam.

   [Jānis Roberts Dēliņš (1875-1953)] 


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem.  [Ziemeļu]  Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18

  Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

  Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

  par soc. dem.  [sociāldemokrātu]  listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

  dem.  [Sociāldemokrāti]  ieguvuši 28 vietas no 90.


  Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

  satriekšana no lieliniekiem.

   [Aleksandrs Kolčaks, Александр Васильевич Колчак (1874-1920), Antons Deņikins, Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


  29

  Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

  Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

  šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.  [apmēram] 

  21. g. vecs jauneklis.

   [Matiass Ercbergers, Matthias Erzberger (1875-1921), Oltwig von Hirschfeld] 


  Janvarī atbrīvota Latgale no komunistiem.

  3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

  ieņēma Rezekni, 24. janv. latv.  [latvieši]  ieņēma

  Ludzi.


  18

  Krievi nodibinājuši Latvijas Pad.  [Padomju]  valdības

  likvidacijas komisiju.


  18.

  Tautas Augstskolas atklāšana.


 • July 2, 2017 17:52:50 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

   [Janvāris] 


  2

  Rīkojums par Rīgas pils.  [pilsētas]  ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier.  [sevišķu uzdevumu ierēdnim] 

  Dēliņam.

   [Jānis Roberts Dēliņš (1875-1953)] 


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem.  [Ziemeļu]  Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18

  Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

  Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

  par soc. dem.  [sociāldemokrātu]  listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

  dem.  [Sociāldemokrāti]  ieguvuši 28 vietas no 90.


  Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

  satriekšana no lieliniekiem.

   [Aleksandrs Kolčaks, Александр Васильевич Колчак (1874-1920), Antons Deņikins, Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


  29

  Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

  Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

  šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.  [apmēram] 

  21. g. vecs jauneklis.

   [Matiass Ercbergers, Matthias Erzberger (1875-1921)] 


  Janvarī atbrīvots Latgale no komunistiem.

  3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

  ieņēma Rezekni, 24. janv. latv.  [latvieši]  ieņēma

  Ludzi.


  18

  Krievi nodibinājuši Latvijas Pad.  [Padomju]  valdības

  likvidacijas komisiju.


  18.

  Tautas Augstskolas atklāšana. • July 2, 2017 17:47:13 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

   [Janvāris] 


  2

  Rīkojums par Rīgas pils.  [pilsētas]  ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier.  [sevišķu uzdevumu ierēdnim] 

  Dēliņam.

   [Jānis Roberts Dēliņš (1875-1953)] 


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem.  [Ziemeļu]  Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18

  Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

  Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

  par soc. dem.  [sociāldemokrātu]  listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

  dem.  [Sociāldemokrāti]  ieguvuši 28 vietas no 90.


  Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

  satriekšana no lieliniekiem.

   [Aleksandrs Kolčaks, Александр Васильевич Колчак (1874-1920), Antons Deņikins, Антон Иванович Деникин (1872-1947)] 


  29

  Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

  Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

  šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.  [apmēram] 

  21. g. vecs jauneklis.


  Janvarī atbrīvots Latgale no komunistiem.

  3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

  ieņēma Rezekni, 24. janv. latv.  [latvieši]  ieņēma

  Ludzi.


  18

  Krievi nodibinājuši Latvijas Pad.  [Padomju]  valdības

  likvidacijas komisiju.


  18.

  Tautas Augstskolas atklāšana. • July 2, 2017 17:35:41 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

   [Janvāris] 


  2

  Rīkojums par Rīgas pils.  [pilsētas]  ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier.  [sevišķu uzdevumu ierēdnim] 

  Dēliņam.


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem.  [Ziemeļu]  Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18

  Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

  Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

  par soc. dem.  [sociāldemokrātu]  listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

  dem.  [Sociāldemokrāti]  ieguvuši 28 vietas no 90.


  Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

  satriekšana no lieliniekiem.


  29

  Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

  Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

  šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.  [apmēram] 

  21. g. vecs jauneklis.


  Janvarī atbrīvots Latgale no komunistiem.

  3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

  ieņēma Rezekni, 24. janv. latv.  [latvieši]  ieņēma

  Ludzi.


  18

  Krievi nodibinājuši Latvijas Pad.  [Padomju]  valdības

  likvidacijas komisiju.


  18.

  Tautas Augstskolas atklāšana. • July 2, 2017 17:34:30 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

  [Janvāris]


  2

  Rīkojums par Rīgas pils. [pilsētas] ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier. [sevišķu uzdevumu ierēdnim]

  Dēliņam.


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem. [Ziemeļu] Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18

  Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

  Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

  par soc. dem. [sociāldemokrātu] listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

  dem. [Sociāldemokrāti] ieguvuši 28 vietas no 90.


  Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

  satriekšana no lieliniekiem.


  29

  Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

  Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

  šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm. [apmēram]

  21. g. vecs jauneklis.


  Janvarī atbrīvots Latgale no komunistiem.

  3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

  ieņēma Rezekni, 24. janv. latv. [latvieši] ieņēma

  Ludzi.


  18

  Krievi nodibinājuši Latvijas Pad. [Padomju] valdības

  likvidacijas komisiju.


  18.

  Tautas Augstskolas atklāšana. • July 2, 2017 17:32:26 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

  [Janvāris]


  2

  Rīkojums par Rīgas pils. [pilsētas] ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier. [sevišķu uzdevumu ierēdnim]

  Dēliņam.


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem. Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18

  Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

  Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

  par soc. dem. listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

  dem. ieguvuši 28 vietas no 90.


  Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

  satriekšana no lieliniekiem.


  29

  Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

  Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

  šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.

  21. g. vecs jauneklis.


  Janvarī atbrīvots Latgale no komunistiem.

  3. janv. poļi ieņēma Daugavpili, 21. janv. latvieši

  ieņēma Rezekni, 24. janv. latv. ieņēma

  Ludzi.


  18

  Krievi nodibinājuši Latvijas Pad. valdības

  likvidacijas komisiju.


  18.

  Tautas Augstskolas atklāšana. • July 2, 2017 17:29:56 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

  [Janvāris]


  2

  Rīkojums par Rīgas pils. [pilsētas] ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier. [sevišķu uzdevumu ierēdnim]

  Dēliņam.


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem. Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18

  Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā. Piedalijušies

  Reģistreti 102000 vēlētāji, piedalījušies 70047,

  par soc. dem. listi Nr.3 nodotas 21389 balsis. Soc.

  dem. ieguvuši 28 vietas no 90.


  Janvara vidū Kolčaka un Deņikina armiju

  satriekšana no lieliniekiem.


  29

  Uzbrukums Vācijas finansu ministrim

  Ercbergeram. Ercbergers ievainots diviem lodes

  šāvieniem plecā. Šāvējs kāds fon Hiršfelds, apm.

  21. g. vecs jauneklis.
 • July 2, 2017 17:25:47 Anita Rasmane (LNB)

  1920 Janvars 1920

  [Janvāris]


  2

  Rīkojums par Rīgas pils. [pilsētas] ielu dzelzceļa

  sekvestrešanu. Sekvestrēt uzdots sev. uzdev. ier. [sevišķu uzdevumu ierēdnim]

  Dēliņam.


  3.

  Noslēgts pamiers starp Igauniju un

  Padomju Krieviju.


  16.

  Ratificets Versaļas miera līgums. Pamiers

  noslēgts 11 nov. 1918. g., miera līgums parakstīts

  28. junijā 1919. g. Apstiprināts visu Eiropas

  valstu parlamentos, izņemot Ziem. Ameriku un

  Japanu.


  17 un 18Description

Save description
 • 56.9549559285412||24.10904950937504||

  Rīga

 • 59.381714546473084||24.80118818125004||

  Igaunija

 • 59.91464377802324||30.38224286875004||

  Padomju Krievija

 • 48.79720989133439||2.1473795875000405||

  Versaļa, Francja

 • 39.949045512776095||-101.67342119374996||

  Amerikas Savienotās Valstis

 • 36.07277593025724||139.49845380625004||

  Japāna

 • 55.879415053838336||26.53153486093754||

  Daugavpils

 • 56.508992436566||27.32255048593754||

  Rēzekne

 • 56.551404950578934||27.71256513437504||

  Ludza

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Rīga
 • Additional document location Igaunija
 • Additional document location Padomju Krievija
 • Additional document location Versaļa, Francja
 • Additional document location Amerikas Savienotās Valstis
 • Additional document location Japāna
 • Additional document location Daugavpils
 • Additional document location Rēzekne
 • Additional document location Ludza
Login and add location


ID
21110 / 241247
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


January 2, 1920 – January 29, 1920
Login to edit the languages

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • International events
 • Krievijas pilsoņu karš
 • Latvijas brīvības cīņas
 • Pilsētas domes vēlēšanas Rīgā
 • Starptautiskie notikumi
 • Tautas Augstskola
 • Versaļas miera līgums

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note