Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 22

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Vācu-Niedristu valdiba

22. maijs - 22. junijam 1919.


1919 Augusts II 1919


1.

Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

(1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


30.

Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


30.

Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .


3.

"Valdības Vēstnesis" no 1919.g. Nr.3 raksta:

Ģeneralis Gofs  [Huberts Gofs (1870-1963)]  šorīt bija Jelgavā, pēcpusdienā atgriezās

Rīgā un apmeklēja Ministru Prezidentu. Sarunās

noskaidroja, ka līdzšinējā gausā vācu kaŗa spēka

izvākšana no Kurzemes jau tuvākās dienās pieņems

daudz noteiktāku un ātrāku gaitu.


6.

Rīgas pilsētas valde uzņem tiešu tvaikoņu

satiksmi starp Rīgu un Jelgavu.


25.

Jelgavā Bermondieši uzbrukuši latviešu

kaŗa spēka nodaļām un ieveduši latviešu

komendanturās vācu zaldātus. Par to īss neskaidrs

ziņojums Valdības Vēstnesī Nr.23., 1919.

Nr.24 vēl sekošs paziņojums: "Oficiali apstiprinas

ziņas par vācu zaldatu laupišanām Jelgavā

naktī no pirmdienas uz otrdienu. Izlaupītas

Jelgavas Apgabala priekšnieka kanceleja

un Sesavas krāj-aizdevu sabiedrības kase.

Valsts kasē sapostīti skapji, galdi, izlaupīti

papīri, visi sargi atbruņoti un aplaupīti. Tiem

draudēts ar nošaušanu. Valsts kases naudas

velvē mēģināts uzlaust skapi. Apriņķa policijā ari

mēģināts ielausties. Pēc apgabala priekšnieka

ticis meklēts. Otrā un trešā darba rotas apcietinātas

Transcription saved

Vācu-Niedristu valdiba

22. maijs - 22. junijam 1919.


1919 Augusts II 1919


1.

Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

(1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


30.

Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


30.

Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .


3.

"Valdības Vēstnesis" no 1919.g. Nr.3 raksta:

Ģeneralis Gofs  [Huberts Gofs (1870-1963)]  šorīt bija Jelgavā, pēcpusdienā atgriezās

Rīgā un apmeklēja Ministru Prezidentu. Sarunās

noskaidroja, ka līdzšinējā gausā vācu kaŗa spēka

izvākšana no Kurzemes jau tuvākās dienās pieņems

daudz noteiktāku un ātrāku gaitu.


6.

Rīgas pilsētas valde uzņem tiešu tvaikoņu

satiksmi starp Rīgu un Jelgavu.


25.

Jelgavā Bermondieši uzbrukuši latviešu

kaŗa spēka nodaļām un ieveduši latviešu

komendanturās vācu zaldātus. Par to īss neskaidrs

ziņojums Valdības Vēstnesī Nr.23., 1919.

Nr.24 vēl sekošs paziņojums: "Oficiali apstiprinas

ziņas par vācu zaldatu laupišanām Jelgavā

naktī no pirmdienas uz otrdienu. Izlaupītas

Jelgavas Apgabala priekšnieka kanceleja

un Sesavas krāj-aizdevu sabiedrības kase.

Valsts kasē sapostīti skapji, galdi, izlaupīti

papīri, visi sargi atbruņoti un aplaupīti. Tiem

draudēts ar nošaušanu. Valsts kases naudas

velvē mēģināts uzlaust skapi. Apriņķa policijā ari

mēģināts ielausties. Pēc apgabala priekšnieka

ticis meklēts. Otrā un trešā darba rotas apcietinātas


Transcription history
 • May 14, 2017 18:47:34 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919


  1.

  Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

  (1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


  30.

  Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


  30.

  Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

  Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .


  3.

  "Valdības Vēstnesis" no 1919.g. Nr.3 raksta:

  Ģeneralis Gofs  [Huberts Gofs (1870-1963)]  šorīt bija Jelgavā, pēcpusdienā atgriezās

  Rīgā un apmeklēja Ministru Prezidentu. Sarunās

  noskaidroja, ka līdzšinējā gausā vācu kaŗa spēka

  izvākšana no Kurzemes jau tuvākās dienās pieņems

  daudz noteiktāku un ātrāku gaitu.


  6.

  Rīgas pilsētas valde uzņem tiešu tvaikoņu

  satiksmi starp Rīgu un Jelgavu.


  25.

  Jelgavā Bermondieši uzbrukuši latviešu

  kaŗa spēka nodaļām un ieveduši latviešu

  komendanturās vācu zaldātus. Par to īss neskaidrs

  ziņojums Valdības Vēstnesī Nr.23., 1919.

  Nr.24 vēl sekošs paziņojums: "Oficiali apstiprinas

  ziņas par vācu zaldatu laupišanām Jelgavā

  naktī no pirmdienas uz otrdienu. Izlaupītas

  Jelgavas Apgabala priekšnieka kanceleja

  un Sesavas krāj-aizdevu sabiedrības kase.

  Valsts kasē sapostīti skapji, galdi, izlaupīti

  papīri, visi sargi atbruņoti un aplaupīti. Tiem

  draudēts ar nošaušanu. Valsts kases naudas

  velvē mēģināts uzlaust skapi. Apriņķa policijā ari

  mēģināts ielausties. Pēc apgabala priekšnieka

  ticis meklēts. Otrā un trešā darba rotas apcietinātas


 • May 14, 2017 18:44:04 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919


  1.

  Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

  (1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


  30.

  Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


  30.

  Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

  Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .


  3.

  "Valdības Vēstnesis" no 1919.g. Nr.3 raksta:

  Ģeneralis Gofs [Huberts Gofs (1870-1963)] šorīt bija Jelgavā, pēcpusdienā atgriezās

  Rīgā un apmeklēja Ministru Prezidentu. Sarunās

  noskaidroja, ka līdzšinējā gausā vācu kaŗa spēka

  izvākšana no Kurzemes jau tuvākās dienās pieņems

  daudz noteiktāku un ātrāku gaitu.


  6.

  Rīgas pilsētas valde uzņem tiešu tvaikoņu

  satiksmi starp Rīgu un Jelgavu.


  25.

  Jelgavā Bermondieši uzbrukuši latviešu

  kaŗa spēka nodaļām un ieveduši latviešu

  komendanturās vācu zaldātus. Par to īss neskaidrs

  ziņojums Valdības Vēstnesī Nr.23., 1919.

  Nr.24 vēl sekošs paziņojums: "Oficiali apstiprinas

  ziņas par vācu zaldatu laupišanām Jelgavā

  naktī no pirmdienas uz otrdienu. Izlaupītas

  Jelgavas Apgabala priekšnieka kanceleja

  un Sesavas krāj-aizdevu sabiedrības kase.

  Valsts kasē sapostīti skapji, galdi, izlaupīti

  papīri, visi sargi atbruņoti un aplaupīti. Tiem

  draudēts ar nošaušanu. Valsts kases naudas

  velvē mēģināts uzlaust skapi. Apriņķa policijā ari

  mēģināts ielausties. Pēc apgabala priekšnieka

  ticis meklēts. Otrā un trešā darba rotas apcietinātas


 • May 14, 2017 18:41:35 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919


  1.

  Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

  (1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


  30.

  Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


  30.

  Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

  Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .


  3.

  "Valdības Vēstnesis" no 1919.g. Nr.3 raksta:

  Ģeneralis Gofs šorīt bija Jelgavā, pēcpusdienā atgriezās

  Rīgā un apmeklēja Ministru Prezidentu. Sarunās

  noskaidroja, ka līdzšinējā gausā vācu kaŗa spēka

  izvākšana no Kurzemes jau tuvākās dienās pieņems

  daudz noteiktāku un ātrāku gaitu.


  6.

  Rīgas pilsētas valde uzņem tiešu tvaikoņu

  satiksmi starp Rīgu un Jelgavu.


  25.

  Jelgavā Bermondieši uzbrukuši latviešu

  kaŗa spēka nodaļām un ieveduši latviešu

  komendanturās vācu zaldātus. Par to īss neskaidrs

  ziņojums Valdības Vēstnesī Nr.23., 1919.

  Nr.24 vēl sekošs paziņojums: "Oficiali apstiprinas

  ziņas par vācu zaldatu laupišanām Jelgavā

  naktī no pirmdienas uz otrdienu. Izlaupītas

  Jelgavas Apgabala priekšnieka kanceleja

  un Sesavas krāj-aizdevu sabiedrības kase.

  Valsts kasē sapostīti skapji, galdi, izlaupīti

  papīri, visi sargi atbruņoti un aplaupīti. Tiem

  draudēts ar nošaušanu. Valsts kases naudas

  velvē mēģināts uzlaust skapi. Apriņķa policijā ari

  mēģināts ielausties. Pēc apgabala priekšnieka

  ticis meklēts. Otrā un trešā darba rotas apcietinātas


 • May 14, 2017 18:35:43 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919


  1.

  Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

  (1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


  30.

  Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


  30.

  Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

  Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .


  3.

  "Valdības Vēstnesis" no 1919.g. Nr.3 raksta:

  Ģeneralis Gofs šorīt bija Jelgavā, pēcpusdienā atgriezās

  Rīgā un apmeklēja Ministru Prezidentu. Sarunās

  noskaidroja, ka līdzšinējā gausā vācu kaŗa spēka

  izvākšana no Kurzemes jau tuvākās dienās pieņems

  daudz noteiktāku un ātrāku gaitu.


  6.

  Rīgas pilsētas valde uzņem tiešu tvaikoņu

  satiksmi starp Rīgu un Jelgavu.


  25.

  Jelgavā Bermondieši uzbrukuši latviešu

  kaŗa spēka nodaļām un ieveduši latviešu

  komendanturās vācu zaldātus. Par to īss neskaidrs

  ziņojums Valdības Vēstnesī Nr.23., 1919. • May 14, 2017 18:33:10 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919


  1.

  Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

  (1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


  30.

  Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


  30.

  Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

  Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .


  3.

  "Valdības Vēstnesis" no 1919.g. Nr.3 raksta:

  Ģeneralis Gofs šorīt bija Jelgavā, pēcpusdienā atgriezās

  Rīgā un apmeklēja Ministru Prezidentu. Sarunās

  noskaidroja, ka līdzšinējā gausā vācu kaŗa spēka

  izvākšana no Kurzemes jau tuvākās dienās pieņems

  daudz noteiktāku un ātrāku gaitu.
 • May 14, 2017 18:30:10 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919


  1.

  Laikraksti atzīmē pasaules kaŗa sākumu

  (1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


  30.

  Arestets Balachoviča  [Staņislavs Bulaks-Balahovičs (Stanisław Bułak-Bałachowicz, 1883–1940)]  štabs.


  30.

  Petļuras  [Simons Petļura (1879-1926)]  nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

  Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters  [Miķelis Valters (1874-1968)] .
 • May 14, 2017 18:22:11 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919


  1.

  Laikraksti atzīmē pasaules raŗa sākumu

  (1 aug. 1914) priekš 5 gadiem.


  30.

  Arestets Balachoviča štabs.


  30.

  Petļras nodaļas ieņēmušas Ķijevu.

  Atkāpies iekšlietu ministrs Dr. M. Valters.
 • May 14, 2017 18:20:08 Anita Rasmane (LNB)

  Vācu-Niedristu valdiba

  22. maijs - 22. junijam 1919.


  1919 Augusts II 1919
Description

Save description
 • 56.94297235265302||24.10904950937504||

  Rīga

 • 56.6481696235899||23.73551435312504||

  Jelgava

 • 50.46216174081371||30.55802411875004||

  Kijeva

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Rīga
 • Additional document location Jelgava
 • Additional document location Kijeva
Login and add location


ID
21110 / 241242
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


August 1, 1919 – August 30, 1919
Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • "Bermontiāde"
 • International events
 • Latvijas armija
 • Latvijas brīvības cīņas
 • Latvijas Ministru kabinets
 • Starptautiskie notikumi
 • Vācu karaspēks

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note