Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 20

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1919 Augusts 1919


Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


1 aug.

Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


1 aug.

Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

22. P. Ulpe.


 

[1. Pauls Kalniņš (1872-1945)

2. Fricis Menders (1885-1971)

3. Ansis Buševics (1878-1942)

4. Jūlijs Celms (1879-1935)

5. Ansis Rudevics (1890-1974)

6. Kristaps Eliass (1886-1963)

7. Andrejs Petrevics (1883-1939)

8. Marģers Skujenieks (1886-1941)

9. Bruno Kalniņš (1899-1990)

10. Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)

11. Kārlis Dēķens (1866-1942)

12. Klāra Anna Luīze Kalniņa (1874-1964)

13. Vilis Holcmanis (1889-1941)

14. Pauls Lejiņš (1886-1942)

15. Andrejs Veckalns (1879-1942)

16. Emīls Eduards Skubiķis (1875-1943)

17. Indriķis Kristaps Rītiņš (1872-1961)

18. Teodors Plūme (1884-?)

19. Eduards Tomāss (1889-1958)

20. Kārlis Kurzemnieks

21. Miķelis Kalniņš

22. Pēteris Ulpe (1882-1941)]

 


11. aug.

Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


5. aug.

Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

Krievijas Satversmes Sapulce.


30 jul.

Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


7 aug.

Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

Internacionalais politiskais stāvoklis un

internacionales apspriede.


8 aug.

Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

administrativais direktors.


9 aug.

Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

īpašumiem atdot bezzemniekiem.


9 aug.

Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


9 aug.

Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns.


Transcription saved

1919 Augusts 1919


Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


1 aug.

Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


1 aug.

Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

22. P. Ulpe.


 

[1. Pauls Kalniņš (1872-1945)

2. Fricis Menders (1885-1971)

3. Ansis Buševics (1878-1942)

4. Jūlijs Celms (1879-1935)

5. Ansis Rudevics (1890-1974)

6. Kristaps Eliass (1886-1963)

7. Andrejs Petrevics (1883-1939)

8. Marģers Skujenieks (1886-1941)

9. Bruno Kalniņš (1899-1990)

10. Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)

11. Kārlis Dēķens (1866-1942)

12. Klāra Anna Luīze Kalniņa (1874-1964)

13. Vilis Holcmanis (1889-1941)

14. Pauls Lejiņš (1886-1942)

15. Andrejs Veckalns (1879-1942)

16. Emīls Eduards Skubiķis (1875-1943)

17. Indriķis Kristaps Rītiņš (1872-1961)

18. Teodors Plūme (1884-?)

19. Eduards Tomāss (1889-1958)

20. Kārlis Kurzemnieks

21. Miķelis Kalniņš

22. Pēteris Ulpe (1882-1941)]

 


11. aug.

Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


5. aug.

Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

Krievijas Satversmes Sapulce.


30 jul.

Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


7 aug.

Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

Internacionalais politiskais stāvoklis un

internacionales apspriede.


8 aug.

Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

administrativais direktors.


9 aug.

Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

īpašumiem atdot bezzemniekiem.


9 aug.

Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


9 aug.

Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns.Transcription history
 • May 5, 2017 19:29:34 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


   

  [1. Pauls Kalniņš (1872-1945)

  2. Fricis Menders (1885-1971)

  3. Ansis Buševics (1878-1942)

  4. Jūlijs Celms (1879-1935)

  5. Ansis Rudevics (1890-1974)

  6. Kristaps Eliass (1886-1963)

  7. Andrejs Petrevics (1883-1939)

  8. Marģers Skujenieks (1886-1941)

  9. Bruno Kalniņš (1899-1990)

  10. Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)

  11. Kārlis Dēķens (1866-1942)

  12. Klāra Anna Luīze Kalniņa (1874-1964)

  13. Vilis Holcmanis (1889-1941)

  14. Pauls Lejiņš (1886-1942)

  15. Andrejs Veckalns (1879-1942)

  16. Emīls Eduards Skubiķis (1875-1943)

  17. Indriķis Kristaps Rītiņš (1872-1961)

  18. Teodors Plūme (1884-?)

  19. Eduards Tomāss (1889-1958)

  20. Kārlis Kurzemnieks

  21. Miķelis Kalniņš

  22. Pēteris Ulpe (1882-1941)]

   


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns. • May 5, 2017 19:28:54 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  1. Pauls Kalniņš (1872-1945)

  2. Fricis Menders (1885-1971)

  3. Ansis Buševics (1878-1942)

  4. Jūlijs Celms (1879-1935)

  5. Ansis Rudevics (1890-1974)

  6. Kristaps Eliass (1886-1963)

  7. Andrejs Petrevics (1883-1939)

  8. Marģers Skujenieks (1886-1941)

  9. Bruno Kalniņš (1899-1990)

  10. Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)

  11. Kārlis Dēķens (1866-1942)

  12. Klāra Anna Luīze Kalniņa (1874-1964)

  13. Vilis Holcmanis (1889-1941)

  14. Pauls Lejiņš (1886-1942)

  15. Andrejs Veckalns (1879-1942)

  16. Emīls Eduards Skubiķis (1875-1943)

  17. Indriķis Kristaps Rītiņš (1872-1961)

  18. Teodors Plūme (1884-?)

  19. Eduards Tomāss (1889-1958)

  20. Kārlis Kurzemnieks

  21. Miķelis Kalniņš

  22. Pēteris Ulpe (1882-1941)


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns. • May 5, 2017 19:18:05 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  1. Pauls Kalniņš (1872-1945)

  2. Fricis Menders (1885-1971)

  3. Ansis Buševics (1878-1942)

  4. Jūlijs Celms (1879-1935)

  5. Ansis Rudevics (1890-1974)

  6. Kristaps Eliass (1886-1963)

  7. Andrejs Petrevics (1883-1939)

  8. Marģers Skujenieks (1886-1941)

  9. Bruno Kalniņš (1899-1990)

  10. Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)

  11. Kārlis Dēķens (1866-1942)

  12. Klāra Anna Luīze Kalniņa (1874-1964)

  13. Vilis Holcmanis (1889-1941)

  14. Pauls Lejiņš (1886-1942)

  15. Andrejs Veckalns (1879-1942)

  16. Emīls Eduards Skubiķis (1875-1943)

  17. Indriķis Kristaps Rītiņš (1872-1961)

  18. Teodors Plūme (1884-?)

  19. Eduards Tomāss (1889-1958)

  20.

  21.

  22.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns. • May 5, 2017 18:51:54 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  1. Pauls Kalniņš (1872-1945)

  2. Fricis Menders (1885-1971)

  3. Ansis Buševics (1878-1942)

  4. Jūlijs Celms (1879-1935)

  5. Ansis Rudevics (1890-1974)

  6. Kristaps Eliass (1886-1963)

  7. Andrejs Petrevics (1883-1939)

  8. Marģers Skujenieks (1886-1941)

  9. Bruno Kalniņš (1899-1990)

  10. Frīdrihs Vesmanis (1875-1941)

  11. Kārlis Dēķens (1866-1942)

  12. Klāra Anna Luīze Kalniņa (1874-1964)

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  18.

  20.

  21.

  22.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns. • May 5, 2017 18:47:06 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  1. Pauls Kalniņš (1872-1945)

  2. Fricis Menders (1885-1971)

  3. Ansis Buševics (1878-1942)

  4. Jūlijs Celms (1879-1935)

  5. Ansis Rudevics (1890-1974)

  6. Kristaps Eliass (1886-1963)

  7. Andrejs Petrevics (1883-1939)

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  18.

  20.

  21.

  22.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns. • May 5, 2017 18:40:45 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders  [Fricis Menders (1885-1971)]  iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens  [Fēlikss Cielēns (1888-1964)] .


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna  [Andrejs Veckalns (1879-1942)]  nopelns. • May 5, 2017 18:19:54 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm.  [laikmets] 


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens.


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna nopelns. • May 5, 2017 18:18:56 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm. [laikmets]


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.


  8 aug.

  Menders iestājies darbā kā dzelzceļu

  administrativais direktors.


  9 aug.

  Ziņojums, ka Rīgā ieradies kāds Tobina

  kungs ar priekšlikumu - 1/3 no muižnieku

  īpašumiem atdot bezzemniekiem.


  9 aug.

  Pārbraucis Cielens.


  9 aug.

  Izbeidzies tramvajnieku streiks ar kompromisu.

  Veckalna nopelns. • May 5, 2017 18:16:00 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm. [laikmets]


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.


  7 aug.

  Sākusēs konference Lucernā. Dienas kārtībā

  Internacionalais politiskais stāvoklis un

  internacionales apspriede.
 • May 5, 2017 18:14:44 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm. [laikmets]


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.


  11. aug.

  Tiek atklāta Tautas Padomes piekta sesija.


  5. aug.

  Kerenskis, Zenzinovs, Argunovs, Avksentjevs, Rogovskis,

  Minors, Sokolovs, Sloņins - pazīstamie "labie"

  zocialisti publicejuši dokumentu, ka nomaļu

  valstis no Krievijas nedrīkst atkrist un ka par

  Centralās Krievijas robežām var lemt vienīgi visas

  Krievijas Satversmes Sapulce.


  30 jul.

  Bela Kuna valdiba Ungarijā atkāpusēs un

  viņas vietā stājusēs tīri zocialistiska valdība.
 • May 5, 2017 18:10:26 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Augusts 1919


  Tautas Padomes valdibas laikm. [laikmets]


  1 aug.

  Sāk iznākt "Valdibas vēstnesis"


  1 aug.

  Tautas Padomes zocialdemokratu frakcija pēc

  Centralās Komitejas lēmuma: 1. Pauls Kalniņš, 2) Fr.

  Menders, 3) A. Buševics, 4) J. Celms, 5. A. Rudevics, 6. K. Eliass,

  7. A. Petrevics, 8. M. Skujenieks, 9. Bruno Kalniņš, 10. F. Vesmans,

  11. K. Dēkens, 12. Kl. Kalniņ, 13. V. Holcmanis, 14. P.

  Lejiņš, 15. A. Veckalns, 16. E. Skubiķis, 17. J. Rītiņš, 18. T.

  Plūme, 19. E. Tomass, 20. K. Kurzemnieks, 21. Miķ. Kalniņš,

  22. P. Ulpe.
Description

Save description
 • 56.94297235265305||24.10904950937504||

  Rīga

 • 47.0489109184377||8.31070966562504||

  Lucerna

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Rīga
 • Additional document location Lucerna


ID
21110 / 241240
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


August 1, 1919 – August 9, 1919
 • Latviešu

 • Eastern Front

 • International events
 • Latvijas Tautas padome
 • Starptautiskie notikumiNotes and questions

Login to leave a note