Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 18

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1919 Julijs 1919

 [Jūlijs] 


24

35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latvijai

pienākuši.


23

Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

un matematikas kandidats L. Ausejs

[Longīns Ausējs (1885-1942)] 


30

Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

komendantu iecelts kapitans Vītoliņš

[Jānis Vītoliņš Vītols (1891-1932)] .


30.

Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

valdiba Ungarijā.


21

Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


3.

Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

Sarunas iesāktas 1. jul.  [jūlijā]  2. jul. ģen.  [jūlijā ģenerāļa]  Baloža brigade ieņem

Latv. vald.  [Latvijas valdības]  iestādes.

 [Jānis Balodis (1881-1965)] 


6.

Rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

dzelziniekus.


8.

Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana.


Transcription saved

1919 Julijs 1919

 [Jūlijs] 


24

35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latvijai

pienākuši.


23

Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

un matematikas kandidats L. Ausejs

[Longīns Ausējs (1885-1942)] 


30

Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

komendantu iecelts kapitans Vītoliņš

[Jānis Vītoliņš Vītols (1891-1932)] .


30.

Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

valdiba Ungarijā.


21

Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


3.

Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

Sarunas iesāktas 1. jul.  [jūlijā]  2. jul. ģen.  [jūlijā ģenerāļa]  Baloža brigade ieņem

Latv. vald.  [Latvijas valdības]  iestādes.

 [Jānis Balodis (1881-1965)] 


6.

Rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

dzelziniekus.


8.

Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana.Transcription history
 • July 25, 2017 18:58:28 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919

   [Jūlijs] 


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latvijai

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs

  [Longīns Ausējs (1885-1942)] 


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš

  [Jānis Vītoliņš Vītols (1891-1932)] .


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


  3.

  Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

  Sarunas iesāktas 1. jul.  [jūlijā]  2. jul. ģen.  [jūlijā ģenerāļa]  Baloža brigade ieņem

  Latv. vald.  [Latvijas valdības]  iestādes.

   [Jānis Balodis (1881-1965)] 


  6.

  Rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

  Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

  dzelziniekus.


  8.

  Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

  no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

  Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana. • May 4, 2017 17:13:36 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latvijai

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs  [Longīns Ausējs (1885-1942)] 


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš  [Jānis Vītoliņš Vītols (1891-1932)] .


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


  3.

  Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

  Sarunas iesāktas 1. jul. 2. jul. ģen. Baloža  [Jānis Balodis (1881-1965)]  brigade ieņem

  Latv. vald. iestādes.


  6.

  Rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

  Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

  dzelziniekus.


  8.

  Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

  no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

  Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana. • May 4, 2017 17:09:45 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latvijai

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs  [Longīns Ausējs (1885-1942)] 


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš  [Jānis Vītoliņš Vītols (1891-1932)] .


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


  3.

  Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

  Sarunas iesāktas 1. jul. 2. jul. ģen. Baloža brigade ieņem

  Latv. vald. iestādes.


  6.

  Rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

  Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

  dzelziniekus.


  8.

  Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

  no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

  Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana. • May 4, 2017 16:54:33 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latvijai

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš.


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


  3.

  Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

  Sarunas iesāktas 1. jul. 2. jul. ģen. Baloža brigade ieņem

  Latv. vald. iestādes.


  6.

  Rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

  Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

  dzelziniekus.


  8.

  Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

  no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

  Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana. • May 4, 2017 16:54:12 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latvijai

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš.


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


  3.

  Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

  Sarunas iesāktas 1. jul. 2. jul. ģen. Baloža brigade ieņem

  Latv. vald. iestādes.


  6.

  rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

  Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

  dzelziniekus.


  8.

  Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

  no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

  Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana. • May 4, 2017 16:52:57 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latviaji

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš.


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


  3.

  Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

  Sarunas iesāktas 1. jul. 2. jul. ģen. Baloža brigade ieņem

  Latv. vald. iestādes.


  6.

  rīgā ierodas Ziemeļu-Latvijas kaŗa spēki.

  Igauņi palika ārpus Rīgas. Baskāji uzvarejuši

  dzelziniekus.


  8.

  Rīgā atgriežas Pagaidu Valdība. Tiek

  no iedzīvotājiem saņemta ar lielu sajūsmu.

  Īsti tautas svētki un Rīgas atbrīvošana. • May 4, 2017 16:50:54 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latviaji

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš.


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919.  [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)] 


  3.

  Strazdumuižas skolā noslēgts pamiers.

  Sarunas iesāktas 1. jul. 2. jul. ģen. Baloža brigade ieņem

  Latv. vald. iestādes.


  6. • May 4, 2017 16:49:35 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latviaji

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš.


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta.

  Zem Igaunijas virskomandas saformētās latviešu nodaļas nāk

  zem latviešu komandas. Paredzētas komisijas

  savstarpēju zaudējumu un robežu nokārtošanai.

  Vald. Vēstn., Nr.3, 1919. [Valdības Vēstnesis, Nr.3 (03.08.1919)]


  3. • May 4, 2017 16:40:19 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latviaji

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš.


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.


  21

  Noslēgts līgums starp Latviju un Igauniju

  par kopēju cīņu pret Bermondiešiem un

  pret lieliniekiem. Latvijas valdība apņemas

  nepielaist Bermondiešus uz Daugavas labā krasta. • May 4, 2017 16:37:48 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latviaji

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs


  30

  Vācu kaŗa spēks atstājis Ventspili.

  Turp nosūtitas latviešu nodaļas. Par Ventspils

  komendantu iecelts kapitans Vītoliņš.


  30.

  Atkāpusēs Bela-Kuna komunistiskā

  valdiba Ungarijā.
 • May 4, 2017 16:36:11 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Julijs 1919


  24

  35000 Amerikas kaŗa apģērbi Latviaji

  pienākuši.


  23

  Par Skolu Ministrijas (pamatskolas, vidusskolas,

  amatniecības skolas) departamenta direktoru iecelts

  līdzšinejais Cēsu realskolas direktors, fizikas

  un matematikas kandidats L. Ausejs
Description

Save description
 • 57.39860637883824||21.56022138437504||

  Ventspils

 • 47.55180979873765||19.08829755625004||

  Ungārija

 • 59.4152710119331||24.75724286875004||

  Igaunija

 • 56.98757525980964||24.250198076574748||

  Strazdumuiža

 • 56.94896462209715||24.12003583750004||

  Rīga

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Ventspils
 • Additional document location Ungārija
 • Additional document location Igaunija
 • Additional document location Strazdumuiža
 • Additional document location Rīga
Login and add location


ID
21110 / 241238
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


July 3, 1919 – July 30, 1919
Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • "Bermontiāde"
 • International events
 • Latvijas Ministru kabinets
 • Latvijas-Igaunijas militārās sadarbības līgums
 • Pagaidu valdība
 • Starptautiskie notikumi
 • Vācu karaspēks
 • Ziemeļlatvijas brigāde

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note