Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 17

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1919 Maijs 1919


22.

Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

kaŗaspēki majora Flečera vadībā šausmīgā

kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

Neaizmirstamās šausmu ainas.

[Alfrēds Flečers (1875-1959)]


29.

Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


30.

Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka vadībā

ieņem Cēsis.

[Artūrs Aparnieks (1896-1968)]


11.

Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras kabinets.

 [Andrievs Niedra (1871-1942] 


12.

Tautas Padomes sēde Andr.  [Andrieva]  Niedras lietā.

Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

sēdē piedalās arī soc. demokrati  [sociāldemokrāti] .


1.

Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

Sarkanais maijs.


10.

Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

15. maijā.

[Fricis Roziņš (1870-1919)]

Transcription saved

1919 Maijs 1919


22.

Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

kaŗaspēki majora Flečera vadībā šausmīgā

kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

Neaizmirstamās šausmu ainas.

[Alfrēds Flečers (1875-1959)]


29.

Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


30.

Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka vadībā

ieņem Cēsis.

[Artūrs Aparnieks (1896-1968)]


11.

Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras kabinets.

 [Andrievs Niedra (1871-1942] 


12.

Tautas Padomes sēde Andr.  [Andrieva]  Niedras lietā.

Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

sēdē piedalās arī soc. demokrati  [sociāldemokrāti] .


1.

Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

Sarkanais maijs.


10.

Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

15. maijā.

[Fricis Roziņš (1870-1919)]


Transcription history
 • July 25, 2017 19:07:23 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.

  [Alfrēds Flečers (1875-1959)]


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.

  Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka vadībā

  ieņem Cēsis.

  [Artūrs Aparnieks (1896-1968)]


  11.

  Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras kabinets.

   [Andrievs Niedra (1871-1942] 


  12.

  Tautas Padomes sēde Andr.  [Andrieva]  Niedras lietā.

  Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

  sēdē piedalās arī soc. demokrati  [sociāldemokrāti] .


  1.

  Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

  Sarkanais maijs.


  10.

  Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

  15. maijā.

  [Fricis Roziņš (1870-1919)]


 • May 4, 2017 16:33:11 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera  [Alfrēds Flečers (1875-1959)]  vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.

  Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka  [Artūrs Aparnieks (1896-1968)]  vadībā

  ieņem Cēsis.


  11.

  Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras [Andrievs Niedra (1871-1942] kabinets.


  12.

  Tautas Padomes sēde Andr. Niedras lietā.

  Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

  sēdē piedalās arī soc. demokrati.


  1.

  Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

  Sarkanais maijs.


  10.

  Miris Fr. Roziņš-Āzis  [Fricis Roziņš (1870-1919)] . Liela bēru demonstracija

  15. maijā. • May 4, 2017 16:31:43 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera  [Alfrēds Flečers (1875-1959)]  vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.

  Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka  [Artūrs Aparnieks (1896-1968)]  vadībā

  ieņem Cēsis.


  11.

  Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras [Andrievs Niedra (1871-1942] kabinets.


  12.

  Tautas Padomes sēde Andr. Niedras lietā.

  Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

  sēdē piedalās arī soc. demokrati.


  1.

  Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

  Sarkanais maijs.


  10.

  Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

  15. maijā. • May 4, 2017 16:29:43 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera  [Alfrēds Flečers (1875-1959)]  vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.

  Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka  [Artūrs Aparnieks (1896-1968)]  vadībā

  ieņem Cēsis.


  11.

  Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras kabinets.


  12.

  Tautas Padomes sēde Andr. Niedras lietā.

  Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

  sēdē piedalās arī soc. demokrati.


  1.

  Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

  Sarkanais maijs.


  10.

  Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

  15. maijā. • May 4, 2017 16:25:06 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera  [Alfrēds Flečers (1875-1959)]  vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.

  Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka vadībā

  ieņem Cēsis.


  11.

  Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras kabinets.


  12.

  Tautas Padomes sēde Andr. Niedras lietā.

  Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

  sēdē piedalās arī soc. demokrati.


  1.

  Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

  Sarkanais maijs.


  10.

  Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

  15. maijā. • May 4, 2017 15:58:26 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.

  Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka vadībā

  ieņem Cēsis.


  11.

  Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras kabinets.


  12.

  Tautas Padomes sēde Andr. Niedras lietā.

  Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

  sēdē piedalās arī soc. demokrati.


  1.

  Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

  Sarkanais maijs.


  10.

  Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

  15. maijā. • May 4, 2017 15:57:54 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.

  Ziemeļ Latvijas partizaņu pulks Aparnieka vadībā

  ieņem Cēsis.


  11.

  Oficiali izsludināts Liepājā A. Niedras kabinets.


  12.

  Tautas Padomes sēde Andr. Niedras lietā.

  Ziņojumi Sabiedroto un vācu valdībām. Šinī

  sēdē piedalās arī soc. demokrati.


  1.

  Liela komunistu maija demonstracija Rīgā.

  sarkanais maijs.


  10.

  Miris Fr. Roziņš-Āzis. Liela bēru demonstracija

  15. maijā. • May 4, 2017 15:54:38 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Maijs 1919


  22.

  Vāci kopā ar latviešiem ieņem Rīgu. Vācu

  kaŗaspēki majora Flečera vadībā šausmīgā

  kārtā izrēķinas ar sagūstītiem lieliniekiem, pie

  kam cieš nevainigi latvieši - strādnieki un inteliģence.

  Neaizmirstamās šausmu ainas.


  29.

  Valmierieši ieņem Vec-Gulbeni.


  30.Description

Save description
 • 56.94596860775572||24.10355634531254||

  Rīga

 • 57.16199782279504||26.76774091562504||

  Vecgulbene

 • 57.3097086905566||25.25712079843754||

  Cēsis

 • 56.5029296289325||21.01639814218754||

  Liepāja

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Rīga
 • Additional document location Vecgulbene
 • Additional document location Cēsis
 • Additional document location Liepāja


ID
21110 / 241237
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


May 1, 1919 – May 30, 1919
 • Latviešu

 • Eastern Front

 • Andrieva Niedras valdība
 • Latvijas brīvības cīņas
 • Latvijas Tautas padome
 • Vācu karaspēks
 • Ziemeļlatvijas partizānu pulksNotes and questions

Login to leave a note