Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 16

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1919 Aprilis 1919

 [Aprīlis] 


16.

Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


22

Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca vadībā avize

"Tautas Balss".

 [Oto Nonācs (1880-1942)]


9.

Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

(milti, cukurs, tauki…)


6.

Pirmais Latvijas muitas tarifs.


12.

Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa

"triecienu rota".

 [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)]


16.

Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš paglābušies

angļu misijā, Spr. Paegle uz angļu kaŗa

kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

Hermanovskis.

 

[Kārlis Ulmanis (1877-1942)

Kārlis Puriņš (1883-1947)

Spricis Paegle (1876-1962)
Jānis Goldmanis (1875-1955)
Teodors Hermanovskis (1883-1964)]

 


19.

Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai".


Transcription saved

1919 Aprilis 1919

 [Aprīlis] 


16.

Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


22

Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca vadībā avize

"Tautas Balss".

 [Oto Nonācs (1880-1942)]


9.

Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

(milti, cukurs, tauki…)


6.

Pirmais Latvijas muitas tarifs.


12.

Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa

"triecienu rota".

 [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)]


16.

Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš paglābušies

angļu misijā, Spr. Paegle uz angļu kaŗa

kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

Hermanovskis.

 

[Kārlis Ulmanis (1877-1942)

Kārlis Puriņš (1883-1947)

Spricis Paegle (1876-1962)
Jānis Goldmanis (1875-1955)
Teodors Hermanovskis (1883-1964)]

 


19.

Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai".Transcription history
 • July 25, 2017 19:17:44 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919

   [Aprīlis] 


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca vadībā avize

  "Tautas Balss".

   [Oto Nonācs (1880-1942)]


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa

  "triecienu rota".

   [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)]


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle uz angļu kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

  Hermanovskis.

   

  [Kārlis Ulmanis (1877-1942)

  Kārlis Puriņš (1883-1947)

  Spricis Paegle (1876-1962)
  Jānis Goldmanis (1875-1955)
  Teodors Hermanovskis (1883-1964)]

   


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai". • July 25, 2017 19:16:27 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919

   [Aprīlis] 


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca vadībā avize

  "Tautas Balss".

   [Oto Nonācs (1880-1942)]


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa

  "triecienu rota".

   [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)]


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš  paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle uz angļu kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

  Hermanovskis.

   

  [Kārlis Ulmanis (1877-1942)

  Kārlis Puriņš (1883-1947)

  Spricis Paegle (1876-1962)
  Jānis Goldmanis (1875-1955)
  Teodors Hermanovskis (1883-1964)]

   


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai". • July 25, 2017 19:15:13 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919

   [Aprīlis] 


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca vadībā avize

  "Tautas Balss".

   [Oto Nonācs (1880-1942)]


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa

  "triecienu rota".

   [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)]


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš  paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle uz angļu kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

  Hermanovskis.

  [Kārlis Ulmanis (1877-1942)]

  [Kārlis Puriņš (1883-1947)]

  [Spricis Paegle (1876-1962)

  [Jānis Goldmanis (1875-1955)]

  [Teodors Hermanovskis (1883-1964)]


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai". • May 4, 2017 15:49:07 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca  [Oto Nonācs (1880-1942)]  vadībā avize

  "Tautas Balss".


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa  [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)] 

  "triecienu rota".


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis  [Kārlis Ulmanis (1877-1942)]  un Puriņš  [Kārlis Puriņš (1883-1947)]  paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle  [Spricis Paegle (1876-1962)]  uz angļu kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans  [Jānis Goldmanis (1875-1955)]  un

  Hermanovskis  [Teodors Hermanovskis (1883-1964)] .


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai". • May 4, 2017 15:48:11 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca [Oto Nonācs (1880-1942)] vadībā avize

  "Tautas Balss".


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa  [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)] 

  "triecienu rota".


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis [Kārlis Ulmanis (1877-1942)] un Puriņš [Kārlis Puriņš (1883-1947)] paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle [Spricis Paegle (1876-1962)] uz angļu kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans [Jānis Goldmanis (1875-1955)] un

  Hermanovskis [Teodors Hermanovskis (1883-1964)].


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai". • May 4, 2017 15:43:48 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca [Oto Nonācs (1880-1942)] vadībā avize

  "Tautas Balss".


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa  [Hanss fon Manteifels-Cēge (1894-1919)] 

  "triecienu rota".


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle uz angļu kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

  Hermanovskis.


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai". • May 4, 2017 15:38:45 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca vadībā avize

  "Tautas Balss".


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa

  "triecienu rota".


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle uz angļu kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

  Hermanovskis.


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai". • May 4, 2017 15:38:27 Anita Rasmane (LNB)

  1919 Aprilis 1919


  16.

  Vācu kaŗa spēks saceļas pret Pagaidu Vadību,

  kuŗa glābjas uz kuģa "Saratovs". Vāci nodibina pēc

  ilgākām pūlēm citu "Latviešu valdību".


  22

  Valkā sāka iznākt kap O. Nonāca vadībā avize

  "Tautas Balss".


  9.

  Liepājā pienāk Sabiedroto pārtikas sūtījums

  (milti, cukurs, tauki…)


  6.

  Pirmais Latvijas muitas tarifs.


  12.

  Pienāk Liepājā no frontes barona Manteifeļa

  "triecienu rota".


  16.

  Liepājas pučs. Ulmanis un Puriņš paglābušies

  angļu misijā, Spr. Paegle uz anglū kaŗa

  kuģiem, turpat vēlāk ieradas Goldmans un

  Hermanovskis.


  19.

  Pagaidu valdības uzsaukums "Latvju Tautai".Description

Save description
 • 56.50899243656597||21.01090497812504||

  Liepāja

 • 57.77512358767195||26.003504465429728||

  Valka

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Liepāja
 • Additional document location Valka


ID
21110 / 241236
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


April 6, 1919 – April 22, 1919
 • Latviešu

 • Eastern Front

 • Andrieva Niedras valdība
 • Latvijas brīvības cīņas
 • Pagaidu valdība
 • Vācu karaspēksNotes and questions

Login to leave a note