Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 7

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 [1915] 


18. okt.  [oktobris] 

Rīgas pils.  [pilsētas]  galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

administrativā kārtībā uz Sibiriju.

[Vilhelms Roberts fon Bulmerinks (Wilhelm Robert von Bulmerincq; 1862-1953)] 


20. okt.

Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

vara, svina, cinka, alvas un aluminija

priekšmetus.


21. okt.

Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.

 [Radko Dmitrijevs (Радко Димитриев; 1859-1918)] 


23. okt.

Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

21 bumba.


31. okt.

Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

pie Babites ezera.


1. nov.  [novembris] 

Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


11 nov.

Cars Nikolais ierodas Rīgā.

[Nikolajs II Romanovs (Николай II Александрович Романов; 1868-1918)] 


12. nov.

Krievi ieņem Ķemerus.


17. nov.

Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.

 [Vilhelms II Hoencollerns (Wilhelm II; 1859-1941)] 


28 nov.

Peterpilī sanāk otra latv.  [latviešu]  bēgļu deleg.  [delegātu] 

sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


30. nov.

"Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

latviešu draudzēm.


7. dec.

Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

uz citām tālākām ielām.


14. dec.

Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

44 gadi vecumā.


22. dec.

Nomestas vācu bumbas Rīgā.


31. dec.

Rīgas pils.  [pilsētas]  valde izstrādājusi kartiņu

zistemu priekš Rīgas.

Transcription saved

 [1915] 


18. okt.  [oktobris] 

Rīgas pils.  [pilsētas]  galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

administrativā kārtībā uz Sibiriju.

[Vilhelms Roberts fon Bulmerinks (Wilhelm Robert von Bulmerincq; 1862-1953)] 


20. okt.

Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

vara, svina, cinka, alvas un aluminija

priekšmetus.


21. okt.

Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.

 [Radko Dmitrijevs (Радко Димитриев; 1859-1918)] 


23. okt.

Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

21 bumba.


31. okt.

Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

pie Babites ezera.


1. nov.  [novembris] 

Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


11 nov.

Cars Nikolais ierodas Rīgā.

[Nikolajs II Romanovs (Николай II Александрович Романов; 1868-1918)] 


12. nov.

Krievi ieņem Ķemerus.


17. nov.

Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.

 [Vilhelms II Hoencollerns (Wilhelm II; 1859-1941)] 


28 nov.

Peterpilī sanāk otra latv.  [latviešu]  bēgļu deleg.  [delegātu] 

sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


30. nov.

"Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

latviešu draudzēm.


7. dec.

Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

uz citām tālākām ielām.


14. dec.

Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

44 gadi vecumā.


22. dec.

Nomestas vācu bumbas Rīgā.


31. dec.

Rīgas pils.  [pilsētas]  valde izstrādājusi kartiņu

zistemu priekš Rīgas.


Transcription history
 • July 26, 2017 16:15:11 Anita Rasmane (LNB)

   [1915] 


  18. okt.  [oktobris] 

  Rīgas pils.  [pilsētas]  galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.

  [Vilhelms Roberts fon Bulmerinks (Wilhelm Robert von Bulmerincq; 1862-1953)] 


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.

   [Radko Dmitrijevs (Радко Димитриев; 1859-1918)] 


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.


  1. nov.  [novembris] 

  Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


  11 nov.

  Cars Nikolais ierodas Rīgā.

  [Nikolajs II Romanovs (Николай II Александрович Романов; 1868-1918)] 


  12. nov.

  Krievi ieņem Ķemerus.


  17. nov.

  Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.

   [Vilhelms II Hoencollerns (Wilhelm II; 1859-1941)] 


  28 nov.

  Peterpilī sanāk otra latv.  [latviešu]  bēgļu deleg.  [delegātu] 

  sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


  30. nov.

  "Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

  latviešu draudzēm.


  7. dec.

  Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

  ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

  uz citām tālākām ielām.


  14. dec.

  Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

  44 gadi vecumā.


  22. dec.

  Nomestas vācu bumbas Rīgā.


  31. dec.

  Rīgas pils.  [pilsētas]  valde izstrādājusi kartiņu

  zistemu priekš Rīgas.


 • July 26, 2017 16:14:30 Anita Rasmane (LNB)

   [1915] 


  18. okt.  [oktobris] 

  Rīgas pils.  [pilsētas]  galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.

  [Vilhelms Roberts fon Bulmerinks (Wilhelm Robert von Bulmerincq; 1862-1953)] 


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.

   [Radko Dmitrijevs (Радко Димитриев; 1859-1918)] 


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.


  1. nov.

  Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


  11 nov.

  Cars Nikolais ierodas Rīgā.

  [Nikolajs II Romanovs (Николай II Александрович Романов; 1868-1918)] 


  12. nov.

  Krievi ieņem Ķemerus.


  17. nov.

  Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.

   [Vilhelms II Hoencollerns (Wilhelm II; 1859-1941)] 


  28 nov.

  Peterpilī sanāk otra latv.  [latviešu]  bēgļu deleg.  [delegātu] 

  sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


  30. nov.

  "Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

  latviešu draudzēm.


  7. dec.

  Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

  ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

  uz citām tālākām ielām.


  14. dec.

  Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

  44 gadi vecumā.


  22. dec.

  Nomestas vācu bumbas Rīgā.


  31. dec.

  Rīgas pils.  [pilsētas]  valde izstrādājusi kartiņu

  zistemu priekš Rīgas.


 • July 26, 2017 16:07:21 Anita Rasmane (LNB)

   [1915] 


  18. okt.  [oktobris] 

  Rīgas pils.  [pilsētas]  galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.

   [Vilhelms Roberts fon Bulmerinks (Wilhelm Robert von Bulmerincq; 1862-1953)] 


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.

   [Radko Dmitrijevs (Радко Димитриев; 1859-1918)] 


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.


  1. nov.

  Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


  11 nov.

  Cars Nikolais ierodas Rīgā.  12. nov.

  Krievi ieņem Ķemerus.


  17. nov.

  Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.


  28 nov.

  Peterpilī sanāk otra latv. bēgļu deleg.

  sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


  30. nov.

  "Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

  latviešu draudzēm.


  7. dec.

  Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

  ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

  uz citām tālākām ielām.


  14. dec.

  Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

  44 gadi vecumā.


  22. dec.

  Nomestas vācu bumbas Rīgā.


  31. dec.

  Rīgas pils. valde izstrādājusi kartiņu

  zistemu priekš Rīgas.


 • July 26, 2017 16:06:18 Anita Rasmane (LNB)

   [1915] 


  18. okt.  [oktobris] 

  Rīgas pils.  [pilsētas]  galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.

   [Vilhelms Roberts fon Bulmerinks (Wilhelm Robert von Bulmerincq; 1862-1953)] 


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.


  1. nov.

  Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


  11 nov.

  Cars Nikolais ierodas Rīgā.


  12. nov.

  Krievi ieņem Ķemerus.


  17. nov.

  Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.


  28 nov.

  Peterpilī sanāk otra latv. bēgļu deleg.

  sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


  30. nov.

  "Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

  latviešu draudzēm.


  7. dec.

  Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

  ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

  uz citām tālākām ielām.


  14. dec.

  Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

  44 gadi vecumā.


  22. dec.

  Nomestas vācu bumbas Rīgā.


  31. dec.

  Rīgas pils. valde izstrādājusi kartiņu

  zistemu priekš Rīgas.


 • May 1, 2017 13:46:51 Anita Rasmane (LNB)

  18. okt.

  Rīgas pils. galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.


  1. nov.

  Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


  11 nov.

  Cars Nikolais ierodas Rīgā.


  12. nov.

  Krievi ieņem Ķemerus.


  17. nov.

  Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.


  28 nov.

  Peterpilī sanāk otra latv. bēgļu deleg.

  sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


  30. nov.

  "Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

  latviešu draudzēm.


  7. dec.

  Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

  ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

  uz citām tālākām ielām.


  14. dec.

  Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

  44 gadi vecumā.


  22. dec.

  Nomestas vācu bumbas Rīgā.


  31. dec.

  Rīgas pils. valde izstrādājusi kartiņu

  zistemu priekš Rīgas.


 • May 1, 2017 13:45:44 Anita Rasmane (LNB)

  18. okt.

  Rīgas pils. galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.


  1. nov.

  Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


  11 nov.

  Cars Nikolais ierodas Rīgā.


  12. nov.

  Krievi ieņem Ķemerus.


  17. nov.

  Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.


  28 nov.

  Peterpilī sanāk otra latv. bēgļu deleg.

  sapulce. Apgādājamo bēgļu ļoti daudz.


  30. nov.

  "Dzimtene" dabu tiesību iecelt mācītājus

  latviešu draudzēm.


  7. dec.

  Dzelzceļu tiltiem tuvāko ielu apdzīvotāji,

  ja tie ir vācieši, tiek pārcelti

  uz citām tālākām ielām.


  14. dec.

  Lielā mobilizacija. Iesauc visus no 21 līdz

  44 gadi vecumā.
 • May 1, 2017 13:42:44 Anita Rasmane (LNB)

  18. okt.

  Rīgas pils. galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.


  1. nov.

  Pirmo latviešu strēlnieku sviniga apglabāšana.


  11 nov.

  Cars Nikolais ierodas Rīgā.


  12. nov.

  Krievi ieņem Ķemerus.


  17. nov.

  Ķeizars Vilhelms II Jelgavā.
 • May 1, 2017 13:40:51 Anita Rasmane (LNB)

  18. okt.

  Rīgas pils. galva, Vilhelms von Bulmerings izsūtīts

  administrativā kārtībā uz Sibiriju.


  20. okt.

  Pavēlēts nodot visus privatā lietošanā atrodošos

  vara, svina, cinka, alvas un aluminija

  priekšmetus.


  21. okt.

  Par Rīgas apcietinātā rajona komendantu

  nāk bulgaru ģeneralis Radko Dmitrijevs.


  23. okt.

  Cepelins naktī bombardē Rīgu. Nomesta

  21 bumba.


  31. okt.

  Pirmais latviešu strēlnieku bataljons

  dabun savu kaujas kristibu pie Ķemeriem un

  pie Babites ezera.
Description

Save description
 • 56.97292407076592||24.12003583750004||

  Rīga

 • 56.94503230389965||23.49209852060551||

  Ķemeri

 • 56.91899364309196||23.723841379492228||

  Babītes ezers

 • 56.651189527115264||23.72452802500004||

  Jelgava

 • 59.936665797373536||30.38224286875004||

  Sanktpēterburga

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Rīga
 • Additional document location Ķemeri
 • Additional document location Babītes ezers
 • Additional document location Jelgava
 • Additional document location Sanktpēterburga


ID
21110 / 241227
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


October 18, 1915 – December 31, 1915
 • Latviešu

 • Eastern Front

 • Latviešu strēlnieki
 • Pirmais Pasaules karš
 • Rīgas pilsētas valdeNotes and questions

Login to leave a note