Starptautisko notikumu hronoloģiski pieraksti. 1914-1927., item 6

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1915.


5. aug.  [augusts] 

Vāci ieņem Varšavu.


10. aug.

Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

vācu zemūdens laiva.


10. aug.

Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

ielu stūrī.


14. aug.

Bauska no vāciešiem ieņemta.


14. aug.

Pirmie latviešu brīvprātīgie - 200 personu

svinīgi izvadīti no Rīgas uz Daugavpili.


17. aug.

Bēgt, vai palikt. "Līdums" pierāda, ka latviešiem

labaki ir palikt.


18. aug.

Krīt Kauņa.


25. aug.

Krīt Bresta.


7. zept.  [septembris] 

"Jaunāko Ziņu" vietā iznāk "Рижское

Утро".


13. zept.

Centralās begļu apgād. Komitejas paplašin.

valdes sēdē tiek nolemts nebēgt. Tikai vīrieši

kaŗa gados un jaunas meitas lai atstāj mājas.


19. zept.

Krīt Viļņa


25. zept.

Pontonu tilts tiek evakuets uz Reveli  [Tallina, Igaunija] . Ceļā

daži pontoni tiek sadauzīti pret klintīm, citus

noved Pernavā, citus Revelē.


30. zept.

Lidotāju bumbas sagrauj divus namus Elizabetes

un Stabu ielu stūŗī.

Transcription saved

1915.


5. aug.  [augusts] 

Vāci ieņem Varšavu.


10. aug.

Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

vācu zemūdens laiva.


10. aug.

Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

ielu stūrī.


14. aug.

Bauska no vāciešiem ieņemta.


14. aug.

Pirmie latviešu brīvprātīgie - 200 personu

svinīgi izvadīti no Rīgas uz Daugavpili.


17. aug.

Bēgt, vai palikt. "Līdums" pierāda, ka latviešiem

labaki ir palikt.


18. aug.

Krīt Kauņa.


25. aug.

Krīt Bresta.


7. zept.  [septembris] 

"Jaunāko Ziņu" vietā iznāk "Рижское

Утро".


13. zept.

Centralās begļu apgād. Komitejas paplašin.

valdes sēdē tiek nolemts nebēgt. Tikai vīrieši

kaŗa gados un jaunas meitas lai atstāj mājas.


19. zept.

Krīt Viļņa


25. zept.

Pontonu tilts tiek evakuets uz Reveli  [Tallina, Igaunija] . Ceļā

daži pontoni tiek sadauzīti pret klintīm, citus

noved Pernavā, citus Revelē.


30. zept.

Lidotāju bumbas sagrauj divus namus Elizabetes

un Stabu ielu stūŗī.


Transcription history
 • July 26, 2017 16:32:13 Anita Rasmane (LNB)

  1915.


  5. aug.  [augusts] 

  Vāci ieņem Varšavu.


  10. aug.

  Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

  26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

  pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

  vācu zemūdens laiva.


  10. aug.

  Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

  laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

  bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

  ielu stūrī.


  14. aug.

  Bauska no vāciešiem ieņemta.


  14. aug.

  Pirmie latviešu brīvprātīgie - 200 personu

  svinīgi izvadīti no Rīgas uz Daugavpili.


  17. aug.

  Bēgt, vai palikt. "Līdums" pierāda, ka latviešiem

  labaki ir palikt.


  18. aug.

  Krīt Kauņa.


  25. aug.

  Krīt Bresta.


  7. zept.  [septembris] 

  "Jaunāko Ziņu" vietā iznāk "Рижское

  Утро".


  13. zept.

  Centralās begļu apgād. Komitejas paplašin.

  valdes sēdē tiek nolemts nebēgt. Tikai vīrieši

  kaŗa gados un jaunas meitas lai atstāj mājas.


  19. zept.

  Krīt Viļņa


  25. zept.

  Pontonu tilts tiek evakuets uz Reveli  [Tallina, Igaunija] . Ceļā

  daži pontoni tiek sadauzīti pret klintīm, citus

  noved Pernavā, citus Revelē.


  30. zept.

  Lidotāju bumbas sagrauj divus namus Elizabetes

  un Stabu ielu stūŗī.


 • July 26, 2017 16:31:53 Anita Rasmane (LNB)

  1915.


  5. aug.

  Vāci ieņem Varšavu.


  10. aug.

  Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

  26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

  pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

  vācu zemūdens laiva.


  10. aug.

  Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

  laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

  bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

  ielu stūrī.


  14. aug.

  Bauska no vāciešiem ieņemta.


  14. aug.

  Pirmie latviešu brīvprātīgie - 200 personu

  svinīgi izvadīti no Rīgas uz Daugavpili.


  17. aug.

  Bēgt, vai palikt. "Līdums" pierāda, ka latviešiem

  labaki ir palikt.


  18. aug.

  Krīt Kauņa.


  25. aug.

  Krīt Bresta.


  7. zept.  [septembris] 

  "Jaunāko Ziņu" vietā iznāk "Рижское

  Утро".


  13. zept.

  Centralās begļu apgād. Komitejas paplašin.

  valdes sēdē tiek nolemts nebēgt. Tikai vīrieši

  kaŗa gados un jaunas meitas lai atstāj mājas.


  19. zept.

  Krīt Viļņa


  25. zept.

  Pontonu tilts tiek evakuets uz Reveli  [Tallina, Igaunija] . Ceļā

  daži pontoni tiek sadauzīti pret klintīm, citus

  noved Pernavā, citus Revelē.


  30. zept.

  Lidotāju bumbas sagrauj divus namus Elizabetes

  un Stabu ielu stūŗī.


 • May 1, 2017 13:05:21 Anita Rasmane (LNB)

  1915.


  5. aug.

  Vāci ieņem Varšavu.


  10. aug.

  Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

  26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

  pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

  vācu zemūdens laiva.


  10. aug.

  Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

  laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

  bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

  ielu stūrī.


  14. aug.

  Bauska no vāciešiem ieņemta.


  14. aug.

  Pirmie latviešu brīvprātīgie - 200 personu

  svinīgi izvadīti no Rīgas uz Daugavpili.


  17. aug.

  Bēgt, vai palikt. "Līdums" pierāda, ka latviešiem

  labaki ir palikt.


  18. aug.

  Krīt Kauņa.


  25. aug.

  Krīt Bresta.


  7. zept.

  "Jaunāko Ziņu" vietā iznāk "Рижское

  Утро".


  13. zept.

  Centralās begļu apgād. Komitejas paplašin.

  valdes sēdē tiek nolemts nebēgt. Tikai vīrieši

  kaŗa gados un jaunas meitas lai atstāj mājas.


  19. zept.

  Krīt Viļņa


  25. zept.

  Pontonu tilts tiek evakuets uz Reveli  [Tallina, Igaunija] . Ceļā

  daži pontoni tiek sadauzīti pret klintīm, citus

  noved Prenavā, citus Revelē.


  30. zept.

  Lidotāju bumbas sagrauj divus namus Elizabetes

  un Stabu ielu stūŗī.


 • May 1, 2017 13:04:27 Anita Rasmane (LNB)

  1915.


  5. aug.

  Vāci ieņem Varšavu.


  10. aug.

  Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

  26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

  pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

  vācu zemūdens laiva.


  10. aug.

  Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

  laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

  bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

  ielu stūrī.


  14. aug.

  Bauska no vāciešiem ieņemta.


  14. aug.

  Pirmie latviešu brīvprātīgie - 200 personu

  svinīgi izvadīti no Rīgas uz Daugavpili.


  17. aug.

  Bēgt, vai palikt. "Līdums" pierāda, ka latviešiem

  labaki ir palikt.


  18. aug.

  Krīt Kauņa.


  25. aug.

  Krīt Bresta.


  7. zept.

  "Jaunāko Ziņu" vietā iznāk "Рижское

  Утро".


  13. zept.

  Centralās begļu apgād. Komitejas paplašin.

  valdes sēdē tiek nolemts nebēgt. Tikai vīrieši

  kaŗa gados un jaunas meitas lai atstāj mājas.


  19. zept.

  Krīt Viļņa


  25. zept.

  Pontonu tilts tiek evakuets uz Reveli. Ceļā

  daži pontoni tiek sadauzīti pret klintīm, citus

  noved Prenav;a, ccitus Revelē.


  30. zept.

  Lidotāju bumbas sagrauj divus namus Elizabetes

  un Stabu ielu stūŗī.


 • May 1, 2017 13:02:13 Anita Rasmane (LNB)

  1915.


  5. aug.

  Vāci ieņem Varšavu.


  10. aug.

  Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

  26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

  pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

  vācu zemūdens laiva.


  10. aug.

  Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

  laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

  bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

  ielu stūrī.


  14. aug.

  Bauska no vāciešiem ieņemta.


  14. aug.

  Pirmie latviešu brīvprātīgie - 200 personu

  svinīgi izvadīti no Rīgas uz Daugavpili.


  17. aug.

  Bēgt, vai palikt. "Līdums" pierāda, ka latviešiem

  labaki ir palikt.


  18. aug.

  Krīt Kauņa.


  25. aug.

  Krīt Bresta.


  7. zept.

  "Jaunāko Ziņu" vietā iznāk "Рижское

  Утро".


  13. zept.

  Centralās begļu apgād. Komitejas paplašin.

  valdes sēdē tiek nolemts nebēgt. Tikai vīrieši

  kaŗa gados un jaunas meitas lai atstāj mājas.
 • May 1, 2017 12:55:34 Anita Rasmane (LNB)

  1915.


  5. aug.

  Vāci ieņem Varšavu.


  10. aug.

  Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

  26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

  pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

  vācu zemūdens laiva.


  10. aug.

  Latviešu domnieki - Goldmanis un Zālīts -

  laiž klajā uzsaukumu, lai iestājas strēlnieku

  bataljonos. Vērvešanas birojos Terbatas un Elizabetes

  ielu stūrī.
 • May 1, 2017 12:53:15 Anita Rasmane (LNB)

  1915.


  5. aug.

  Vāci ieņem Varšavu.


  10. aug.

  Petera Lielā piemineklis tiek noņemts, ar

  26 zirgiem uz Daugavu novests. Somu jūŗa

  pie Vormsas  [Vormsi, Igaunija]  salas kuģi ar pieminekli nogremdē

  vācu zemūdens laiva.
Description

Save description
 • 52.23228062295455||21.02189130625004||

  Varšava

 • 58.980684557952756||23.28782148203129||

  Vormsa

 • 56.41187112250923||24.20243329843754||

  Bauska

 • 55.87941505383823||26.53702802500004||

  Daugavpils

 • 56.94297235265305||24.12003583750004||

  Rīga

 • 54.91871920476306||23.92228193125004||

  Kauņa

 • 54.7034611902473||25.28458661875004||

  Viļņa

 • 52.097502436402976||23.73551435312504||

  Bresta

 • 59.4264491174102||24.80118818125004||

  Tallina

 • 58.38827337421017||24.50455732187504||

  Pērnava

 • 56.949759||24.10590389999993||

  Latvijā

  ||1
Location(s)
 • Story location Latvijā
 • Document location Varšava
 • Additional document location Vormsa
 • Additional document location Bauska
 • Additional document location Daugavpils
 • Additional document location Rīga
 • Additional document location Kauņa
 • Additional document location Viļņa
 • Additional document location Bresta
 • Additional document location Tallina
 • Additional document location Pērnava
Login and add location


ID
21110 / 241226
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Arturs Zogla
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


August 5, 1915 – September 30, 1915
Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • International events
 • Latviešu strēlnieki
 • Pirmais Pasaules karš
 • Starptautiskie notikumi

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note