Letter of Latvian Riflemen Reserve Regiment's rifleman to Otilija Krampe in Valmiera, page 2

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Juhs warbuht man izleekotees

peedauziga, ne tas nau mihļo jaunkundzit

tā nedomajeet, wehlos ar Jums beezchaki

satiktees: ja, mihlo tauteet es nemihlu

daudz glaimot, tā es ari redzu no Jums.
Tad wehl reizi luhdzu nahkoschu

swehdeen Juhs gaidischu. Schoreiz

nau daudz waļas tūhlin eeschu uz

Walmeeru. Ta tad beigschu savas

rindinas turpinat ----


ar mihlu sweiceenu
Karlis ?

Transcription saved

Juhs warbuht man izleekotees

peedauziga, ne tas nau mihļo jaunkundzit

tā nedomajeet, wehlos ar Jums beezchaki

satiktees: ja, mihlo tauteet es nemihlu

daudz glaimot, tā es ari redzu no Jums.
Tad wehl reizi luhdzu nahkoschu

swehdeen Juhs gaidischu. Schoreiz

nau daudz waļas tūhlin eeschu uz

Walmeeru. Ta tad beigschu savas

rindinas turpinat ----


ar mihlu sweiceenu
Karlis ?


Transcription history
 • December 17, 2016 20:39:38 Anita Rasmane (LNB)

  Juhs warbuht man izleekotees

  peedauziga, ne tas nau mihļo jaunkundzit

  tā nedomajeet, wehlos ar Jums beezchaki

  satiktees: ja, mihlo tauteet es nemihlu

  daudz glaimot, tā es ari redzu no Jums.
  Tad wehl reizi luhdzu nahkoschu

  swehdeen Juhs gaidischu. Schoreiz

  nau daudz waļas tūhlin eeschu uz

  Walmeeru. Ta tad beigschu savas

  rindinas turpinat ----


  ar mihlu sweiceenu
  Karlis ?

 • November 10, 2016 15:55:29 Uldis Zarins
  Juhs warbuht man izleekotees peedauziga, ne tas nau mihļo jaunkundzit tā nedomajeet, wehlos ar Jums beezchaki satiktees: ja, mihlo tauteet es nemihlu daudz glaimot, tā es ari redzu no Jums.
  Tad wehl reizi luhdzu nahkoschu swehdeen Juhs gaidischu. Schoreiz nau daudz waļas tuhlin eeschu uz Walmeeru. Ta tad beigschu savas rindinas turpinat -
  ar mihlu sweicwenu
  Karlis ?
 • November 6, 2016 12:56:13 Evita Rudovica
  Jūs varbūt man izliekaties piedauziga, ne tas nau mīļo jaunkundzīt tā nedomajiet, vēlos ar Jums biežāki satikties: ja mīļo tautiet es nemīlu daudz glaimot, tā es ari redzu no Jums.
  Tad vēl reizi lūdzu nākošu svēdien Jūs gaidīšu. Šoreiz nau daudz vaļas tūliņ iešu uz Valmieru. Tā tad beigšu savas rindiņas tuppinat -
  ar mīļu sveicienu
  Karlis ?

Description

Save description
 • 57.5469689||25.54519300000004||

  Brenguļi

 • 57.53154961758375||25.41642255625004||

  Valmiera

 • 57.5469689||25.54519300000004||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Brenguļi
 • Additional document location Valmiera
Login and add location


ID
21041 / 240956
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • Women

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note