Diary of Gotholds Apsitis-the medical orderly of the 6th Tukums Latvian Rifleman Regiment. May 1916-1919, page 164

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kuri ari pašu laika

darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te no veena

lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos.

Musu lādins bija atsitees pret koku, kur nacis pliseens no

kura pavisam ar krituseem un eevainoteem 135 zaldati un

daži zirgi. Pec tam gajam talaki meža kur atkal atmetamees


1917 g. Eerakumos sesdeen 14 janvari

Nogajam uz Jaun dibulteem domajam ka dabusim atpustees

bet pec 4ram deenam vakara vēlu peenaca pavele dotees uz

kaujas linijas Nonacam tuvu pee veetas kur grak gajam uzbrukuma

Musu polks staveja rezervi apakš breesmiga artelerijas

uguns. Nakti pagajam meerigi, Bet deena parvertas vis veena

leelgabalu negaisa. Tur nostavejam vairak rezervi. Naktis

vel pagaja meerigak, bet kad nac deena tad parvertas vis

veena leelgabalu troksni Eenaidneeks varakas reizes meginaja

nakt uzbrukuma, bet bez kadeem panakumeem

Transcription saved

matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kuri ari pašu laika

darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te no veena

lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos.

Musu lādins bija atsitees pret koku, kur nacis pliseens no

kura pavisam ar krituseem un eevainoteem 135 zaldati un

daži zirgi. Pec tam gajam talaki meža kur atkal atmetamees


1917 g. Eerakumos sesdeen 14 janvari

Nogajam uz Jaun dibulteem domajam ka dabusim atpustees

bet pec 4ram deenam vakara vēlu peenaca pavele dotees uz

kaujas linijas Nonacam tuvu pee veetas kur grak gajam uzbrukuma

Musu polks staveja rezervi apakš breesmiga artelerijas

uguns. Nakti pagajam meerigi, Bet deena parvertas vis veena

leelgabalu negaisa. Tur nostavejam vairak rezervi. Naktis

vel pagaja meerigak, bet kad nac deena tad parvertas vis

veena leelgabalu troksni Eenaidneeks varakas reizes meginaja

nakt uzbrukuma, bet bez kadeem panakumeem


Transcription history
 • December 17, 2016 16:07:48 Anita Rasmane (LNB)

  matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

  kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

  preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

  apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kuri ari pašu laika

  darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te no veena

  lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

  greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

  tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

  kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos.

  Musu lādins bija atsitees pret koku, kur nacis pliseens no

  kura pavisam ar krituseem un eevainoteem 135 zaldati un

  daži zirgi. Pec tam gajam talaki meža kur atkal atmetamees


  1917 g. Eerakumos sesdeen 14 janvari

  Nogajam uz Jaun dibulteem domajam ka dabusim atpustees

  bet pec 4ram deenam vakara vēlu peenaca pavele dotees uz

  kaujas linijas Nonacam tuvu pee veetas kur grak gajam uzbrukuma

  Musu polks staveja rezervi apakš breesmiga artelerijas

  uguns. Nakti pagajam meerigi, Bet deena parvertas vis veena

  leelgabalu negaisa. Tur nostavejam vairak rezervi. Naktis

  vel pagaja meerigak, bet kad nac deena tad parvertas vis

  veena leelgabalu troksni Eenaidneeks varakas reizes meginaja

  nakt uzbrukuma, bet bez kadeem panakumeem

 • December 17, 2016 16:07:17 Anita Rasmane (LNB)

  matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

  kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

  preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

  apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kuri ari pašu laika

  darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te no veena

  lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

  greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

  tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

  kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos.

  Musu lādins bija atsitees pret koku, kur nacis pliseens no

  kura pavisam ar krituseem un eevainoteem 135 zaldati un

  daži zirgi. Pec tam gajam talaki meža kur atkal atmetamees


  1917 g. Eerakumos sesdeen 14 janvari

  Nogajam uz Jaun dibulteem domajam ka dabusim atpustees

  bet pec 4ram deenam vakara vēlu peenaca pavele dotees uz

  kaujas linijas Nonacam tuvu pee veetas kur grak gajam uzbrukuma

  Musu polks staveja rezervi apakš breesmiga artelerijas

  uguns. Nakti pagajam meerigi, Bet deena parvertas vis veena

  leelgabalu negaisa. Tur nostavejam vairak rezervi. Naktis

  vel pagaja meerigak, bet kad nac deena tad parvertas vis

  veena leelgabalu troksni Eenaidneeks varakas reizes meginaja • December 17, 2016 16:06:45 Anita Rasmane (LNB)

  matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

  kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

  preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

  apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kuri ari pašu laika

  darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te no veena

  lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

  greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

  tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

  kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos.

  Musu lādins bija atsitees pret koku, kur nacis pliseens no

  kura pavisam ar krituseem un eevainoteem 135 zaldati un

  daži zirgi. Pec tam gajam talaki meža kur atkal atmetamees


  1917 g. Eerakumos sesdeen 14 janvari

  Nogajam uz Jaun dibulteem domajam ka dabusim atpustees

  bet pec 4ram deenam vakara vēlu peenaca pavele dotees uz

  kaujas linijas Nonacam tuvu pee veetas kur agrak gajam uzbrukuma

  Musu polks staveja rezervi apakš breesmiga artelerijas

  uguns. Nakts pagajam meerigi, Bet deena parvertas vis veena

  leelgabalu negaisa. Tur nostavejam vairak rezervi. Naktis

  vel pagaja meerigak, bet kad nac deena tad parvertas vis

  veena leelgabalu troksni Eenaidneeks varakas reizes meginaja • December 17, 2016 16:02:40 Anita Rasmane (LNB)

  matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

  kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

  preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

  apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kuri ari pašu laika

  darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te no veena

  lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

  greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

  tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

  kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos.

  Musu lādins bija atsitees pret koku, kur nacis pliseens no

  kura pavisam ar krituseem un eevainoteem 135 zaldati un

  daži zirgi. Pec tam gajam talaki meža kur atkal atmetamees


  1917 g. Eerakumos sesdeen 14 janvari • December 17, 2016 16:01:05 Anita Rasmane (LNB)

  matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

  kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

  preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

  apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kuri ari pašu laika

  darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te no veena

  lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

  greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

  tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

  kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos.


 • December 17, 2016 16:00:07 Anita Rasmane (LNB)

  matrials rokas granatas un leels patronu krajums. Tani

  kalna bijām veenu nakti. Pedeja svētku vakara gajam uz

  preeksu nogajam lidz gavizijas stabu tur apstajamees. Bija

  apvesti taisni apakš leelgabalu stobreem kri ari pašu laika

  darbotees. Tik nepatikams troksnis greezas ausis, te vo veena

  lādiņa noluza preedes galotne, bet pēc neilga laicina notika

  greesmigs sprādzeens, visi ta apjuka ka nezinaja no kureenes

  tas atgadijas, saka no visam pusem saukt pec sanitareem

  kur pagaja labs laiciņš kamer dabujam visus eevainotos


Description

Save description
 • 56.9610735||23.75775699999997||

  Jaundubulti

 • 56.86536050434648||23.65586347421879||

  Ložmetējkalns

 • 56.8231847||24.23225780000007||

  Ķekavas

  ||1
Location(s)
 • Story location Ķekavas
 • Document location Jaundubulti
 • Additional document location Ložmetējkalns


ID
21035 / 240902
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Latviešu

 • Eastern Front
Notes and questions

Login to leave a note