Diary of Gotholds Apsitis-the medical orderly of the 6th Tukums Latvian Rifleman Regiment. May 1916-1919, page 162

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenama

punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

Dabujam zinat ka jadodas kauja pret breesmigu eenaidneeku.

Pec tam izdeva rokas granatas, patronas un siltu

velu. Ta pagaja nakts. Sāka stradat lozmeteji. Mēs

ari devamees no meža kēde devamies uz preekšu. šur

tur plist šarapneli un granatas. Nogajam lidz musu

pirmajam linijam, Par dzilu sniegu saka svisvilt mums

apkart lōdes Nonacam lidz eenaidnieku blindažam no

kuram saka sveest roku granates. Musejee devas uz

stikeem urā saukdami. Man lidzas felfebelis Andersons

lidzas tika eevainots kuru parseju un vedu atpakal uz

parseenamo punktu. Musejee eeneema pirmajas linijas.

Saņema dažus gusteknus trofejas leelgabalus un staru

metaju. Pirmo svetku nakti musejee devas atkal uzbrukuma

Tads peenaca mums zeemas svetku rīts. Mums ausa otras no

vacu eenemtas transeja meža Nokusuši no grūtas

cīnas un vairakam bezmeega pavaditajam naktim

pee uguns kureem snausdami. Vis apkart mums šnac drūmi

mež svilp lodes plist granatas un sarapneli, atskan

ura sauceeni, darbojas lozmetaji. Pee vācu lindazas

Transcription saved

22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenama

punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

Dabujam zinat ka jadodas kauja pret breesmigu eenaidneeku.

Pec tam izdeva rokas granatas, patronas un siltu

velu. Ta pagaja nakts. Sāka stradat lozmeteji. Mēs

ari devamees no meža kēde devamies uz preekšu. šur

tur plist šarapneli un granatas. Nogajam lidz musu

pirmajam linijam, Par dzilu sniegu saka svisvilt mums

apkart lōdes Nonacam lidz eenaidnieku blindažam no

kuram saka sveest roku granates. Musejee devas uz

stikeem urā saukdami. Man lidzas felfebelis Andersons

lidzas tika eevainots kuru parseju un vedu atpakal uz

parseenamo punktu. Musejee eeneema pirmajas linijas.

Saņema dažus gusteknus trofejas leelgabalus un staru

metaju. Pirmo svetku nakti musejee devas atkal uzbrukuma

Tads peenaca mums zeemas svetku rīts. Mums ausa otras no

vacu eenemtas transeja meža Nokusuši no grūtas

cīnas un vairakam bezmeega pavaditajam naktim

pee uguns kureem snausdami. Vis apkart mums šnac drūmi

mež svilp lodes plist granatas un sarapneli, atskan

ura sauceeni, darbojas lozmetaji. Pee vācu lindazas


Transcription history
 • December 11, 2016 20:20:30 Anita Rasmane (LNB)

  22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

  sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenama

  punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

  nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

  bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

  Dabujam zinat ka jadodas kauja pret breesmigu eenaidneeku.

  Pec tam izdeva rokas granatas, patronas un siltu

  velu. Ta pagaja nakts. Sāka stradat lozmeteji. Mēs

  ari devamees no meža kēde devamies uz preekšu. šur

  tur plist šarapneli un granatas. Nogajam lidz musu

  pirmajam linijam, Par dzilu sniegu saka svisvilt mums

  apkart lōdes Nonacam lidz eenaidnieku blindažam no

  kuram saka sveest roku granates. Musejee devas uz

  stikeem urā saukdami. Man lidzas felfebelis Andersons

  lidzas tika eevainots kuru parseju un vedu atpakal uz

  parseenamo punktu. Musejee eeneema pirmajas linijas.

  Saņema dažus gusteknus trofejas leelgabalus un staru

  metaju. Pirmo svetku nakti musejee devas atkal uzbrukuma

  Tads peenaca mums zeemas svetku rīts. Mums ausa otras no

  vacu eenemtas transeja meža Nokusuši no grūtas

  cīnas un vairakam bezmeega pavaditajam naktim

  pee uguns kureem snausdami. Vis apkart mums šnac drūmi

  mež svilp lodes plist granatas un sarapneli, atskan

  ura sauceeni, darbojas lozmetaji. Pee vācu lindazas

 • December 11, 2016 20:18:40 Anita Rasmane (LNB)

  22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

  sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenama

  punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

  nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

  bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

  Dabujam zinat ka jadodas kauja pret breesmigu eenaidneeku.

  Pec tam izdeva rokas granatas, patronas un siltu

  velu. Ta pagaja nakts. Sāka stradat lozmeteji. Mēs

  ari devamees no meža kēde devamies uz preekšu. šur

  tur plist šarapneli un granatas. Nogajam lidz musu

  pirmajam linijam, Par dzilu sniegu saka svisvilt mums

  apkart lōdes Nonacam lidz eenaidnieku blindažam no

  kuram saka sveest roku granates. Musejee devas uz

  stikeem urā saukdami. Man lidzas felfebelis Andersons

  lidzas tika eevainots kuru parseju un vedu atpakal uz

  parseenamo punktu. Musejee eeneema pirmajas linijas.

  Saņema dažus gusteknus trofejas leelgabalus un staru

  metaju. Pirmo svetku nakti musejee devas atkal uzbrukuma

  Tads peenaca mums zeemas svetku rīts. Mums ausa otras no

  vacu eenemtas transeja meža Nokusuši no grūtas

  cīnas un vairakam bezmeega pavaditajam maktim

  pee guns kureem snausdami. Vis apkart mums šnac drūmi

  mež svilp lodes plist granatas un sarapneli, atskan • December 11, 2016 20:16:01 Anita Rasmane (LNB)

  22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

  sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenama

  punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

  nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

  bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

  Dabujam zinat ka jadodas kauja pret breesmigu eenaidneeku.

  Pec tam izdeva rokas granatas, patronas un siltu

  velu. Ta pagaja nakts. Sāka stradat lozmeteji. Mēs

  ari devamees no meža kēde devamies uz preekšu. šur

  tur plist šarapneli un granatas. Nogajam lidz musu

  pirmajam linijam, Par dzilu sniegu saka svisvilt mums

  apkart lōdes Nonacam lidz eenaidnieku blindažam no

  kuram saka sveest roku granates. Musejee devas uz

  stikeem urā saukdami. Man lidzas felfebelis Andersons

  lidzas tika eevainots kuru parseju un vedu atpakal uz

  parseenamo punktu. Musejee eeneema pirmajas linijas.

  Saņema dažus gusteknus trofejas leelgabalus un staru

  metaju. 


 • December 11, 2016 20:14:22 Anita Rasmane (LNB)

  22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

  sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenamas

  punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

  nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

  bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

  Dabujam zinat ka jadodas kauja pret breesmigu eenaidneeku.

  Pec tam izdeva rokas granatas, patronas un siltu

  vel. Ta pagaja nakts. Sāka stradat lozmeteji. Mēs

  ari devamees no meža kēde devamies uz preekšu. šur

  tur plist šarapneli un granatas. Nogajam lidz musu

  pirmajam linijam, Par dzilu sniegu saka svisvilt mums

  apkart lōdes Nonacam lidz eenaidnieku blindažam no

  kuram saka sveest roku granates. Mesejee devas uz

  stikeem urā saukdami. Man lidzas felfebelis Andersons

  lidzas tika eevainots kru parseju un ved atpakal uz

  parseenamo punktu. Musejee eeneema pirmajas linijas.

  Saņema dažus gusteknus trofejas leelgabalus un staru

  metaju. 


 • December 11, 2016 20:09:25 Anita Rasmane (LNB)

  22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

  sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenamas

  punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

  nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

  bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

  Dabujam zinat ka jadodas kauja pret breesmigu eenaidneeku.

  Pec tam izdeva rokas granatas, patronas un siltu

  vel. Ta pagaja nakts. Sāka stradat lozmeteji. Mēs

  ari devamees no meža kēde devamies uz preekšu.


 • December 11, 2016 20:08:05 Anita Rasmane (LNB)

  22 decembri. No rita izgajam uz limijam. Sāka nākt breesmigi

  sniegs, sacēlas putenis. Bija jataisa zemnica priekš parseenamas

  punkta. Ta stradajam visu dienu, peenaca vakars

  nokusuši un viscaur slapji. Domajam ka eesim uz Laceem

  bet vīlamees. Atnaca vis polks. eeveda mums iekš meža

  Dabujam zinat ka jadodas kauja pret briesmigu eenaidneeku.

  Pec tam izdeva rokas granatas, 


Description

Save description
 • 56.94668||23.912039899999968||

  Piņķi

 • 56.89087397537156||23.728647898046916||

  Lāči

 • 56.8231847||24.23225780000007||

  Ķekavas

  ||1
Location(s)
 • Story location Ķekavas
 • Document location Piņķi
 • Additional document location Lāči
Login and add location


ID
21035 / 240900
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note