Diary of Gotholds Apsitis-the medical orderly of the 6th Tukums Latvian Rifleman Regiment. May 1916-1919, page 159

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

pec tam par Babites ezaru jauno tiltu kurs bija

vairakas verstis garš Uz rita pusi nonacam pee veenam

zemnicam kur atmetamies uz atpūtu Pec puzdeenas

mūsu pirmais batalijons pagajam kadas 5cas verstis

tālaki kur tagad eeveetojamies šo nakti pavadit

eekš zemnicam. Dziedajam dažas dzeesminas. Nodarbojos

ar rakstišanu un kurinajam krasninu. Āra gaudo vēs

un līst lietus, vis apkart valda tumsa nakts. Redzes ko dos

nakotne un liks peedzivot. Varbut uznaks kāds negais mūsu

polkam. Varbūt ka dimdes atkal leelgabali šaveeni. Atskanes

vaidi un ceešanas


Zemnica svēdeen 4 decembri

Atkal svēdeena rīts, zeme parklata plano sneegu kartu

un vis apkartne parklata migla sega. Vis apkārt valda

klusums sur tur dodas pa dubleem pelaki zaldāti brauc

vezumnieki, visa daba tik drūma, tik drūma un slēp

sava peleka sega visu nakamo. Musu tumsaja zemes dzivokli

Daž spele kartis, dazš dzeed dzeesminu un konukatris

garlaikojas un pardomadams par pagatni un ka kodos

nākotne.


Tresdien 7 decembri

Tagad nonacam pee pirmajas linijas rezervi 3 Valmeeras

polkam, Nometamees meža zemnicas, Visapkart mums

beezais mežs. Koki un visa daba dus zem sneega

Transcription saved

pec tam par Babites ezaru jauno tiltu kurs bija

vairakas verstis garš Uz rita pusi nonacam pee veenam

zemnicam kur atmetamies uz atpūtu Pec puzdeenas

mūsu pirmais batalijons pagajam kadas 5cas verstis

tālaki kur tagad eeveetojamies šo nakti pavadit

eekš zemnicam. Dziedajam dažas dzeesminas. Nodarbojos

ar rakstišanu un kurinajam krasninu. Āra gaudo vēs

un līst lietus, vis apkart valda tumsa nakts. Redzes ko dos

nakotne un liks peedzivot. Varbut uznaks kāds negais mūsu

polkam. Varbūt ka dimdes atkal leelgabali šaveeni. Atskanes

vaidi un ceešanas


Zemnica svēdeen 4 decembri

Atkal svēdeena rīts, zeme parklata plano sneegu kartu

un vis apkartne parklata migla sega. Vis apkārt valda

klusums sur tur dodas pa dubleem pelaki zaldāti brauc

vezumnieki, visa daba tik drūma, tik drūma un slēp

sava peleka sega visu nakamo. Musu tumsaja zemes dzivokli

Daž spele kartis, dazš dzeed dzeesminu un konukatris

garlaikojas un pardomadams par pagatni un ka kodos

nākotne.


Tresdien 7 decembri

Tagad nonacam pee pirmajas linijas rezervi 3 Valmeeras

polkam, Nometamees meža zemnicas, Visapkart mums

beezais mežs. Koki un visa daba dus zem sneega


Transcription history
 • December 10, 2016 20:32:28 Anita Rasmane (LNB)

  pec tam par Babites ezaru jauno tiltu kurs bija

  vairakas verstis garš Uz rita pusi nonacam pee veenam

  zemnicam kur atmetamies uz atpūtu Pec puzdeenas

  mūsu pirmais batalijons pagajam kadas 5cas verstis

  tālaki kur tagad eeveetojamies šo nakti pavadit

  eekš zemnicam. Dziedajam dažas dzeesminas. Nodarbojos

  ar rakstišanu un kurinajam krasninu. Āra gaudo vēs

  un līst lietus, vis apkart valda tumsa nakts. Redzes ko dos

  nakotne un liks peedzivot. Varbut uznaks kāds negais mūsu

  polkam. Varbūt ka dimdes atkal leelgabali šaveeni. Atskanes

  vaidi un ceešanas


  Zemnica svēdeen 4 decembri

  Atkal svēdeena rīts, zeme parklata plano sneegu kartu

  un vis apkartne parklata migla sega. Vis apkārt valda

  klusums sur tur dodas pa dubleem pelaki zaldāti brauc

  vezumnieki, visa daba tik drūma, tik drūma un slēp

  sava peleka sega visu nakamo. Musu tumsaja zemes dzivokli

  Daž spele kartis, dazš dzeed dzeesminu un konukatris

  garlaikojas un pardomadams par pagatni un ka kodos

  nākotne.


  Tresdien 7 decembri

  Tagad nonacam pee pirmajas linijas rezervi 3 Valmeeras

  polkam, Nometamees meža zemnicas, Visapkart mums

  beezais mežs. Koki un visa daba dus zem sneega

 • December 10, 2016 20:28:22 Anita Rasmane (LNB)

  pec tam par Babites ezaru jauno tiltu kurs bija

  vairakas verstis garš Uz rita pusi nonacam pee veenam

  zemnicam kur atmetamies uz atpūtu Pec puzdeenas

  mūsu pirmais batalijons pagajam kadas 5cas verstis

  tālaki kur tagad eeveetojamies šo nakti pavadit

  eekš zemnicam. Dziedajam dažas dzeesminas. Nodarbojos

  ar rakstišanu un kurinajam krasninu. Āra gaudo vēs

  un līst lietus, vis apkart valda tumsa nakts. Redzes ko dos

  nakotne un liks peedzivot. Varbut uznaks kāds negais mūsu

  polkam. Varbūt ka dimdes atkal leelgabali šaveeni. Atskanes

  vaidi un ceešanas


  Zemnica svēdeen 4 decembri

  Atkal svēdeena rīts, zeme parklata plano sneegu kartu

  un vis apkartne parklata migla sega. Vis apkārt valda

  klusums sur tur dodas pa dubleem pelaki zaldāti brauc

  vezumnieki, visa daba tik drūma, tik drūma un slēp

  sava peleka sega visu nakamo. Musu tumsaja zemes dzivokli

  Daž spele kartis, dazš dzeed dzeesminu un konukatris

  garlaikojas un pardomadams par pagatni un ka kodos

  nākotne.
 • December 10, 2016 20:21:47 Anita Rasmane (LNB)

  pec tam par Babites ezaru jauno tiltu kurs bija

  vairakas verstis garš Uz rita pusi nonacam pee veenam

  zemnicam kur atmetamies uz atpūtu Pec puzdeenas

  mūsu pirmais batalijons pagajam kadas 5cas verstis

  tālaki kur tagad eeveetojamies šo nakti pavadit

  eekš zemnicam. Dziedajam dažas dzeesminas. Nodarbojos

  ar rakstišanu un kurinajam krasninu. Āra gaudo vēs

  un līst lietus, vis apkart valda tumsa nakts. Redzes ko dos

  nakotne un liks peedzivot. Varbut uznaks kāds negais mūsu • December 10, 2016 20:21:04 Anita Rasmane (LNB)

  pec tam par Babites ezaru jauno tiltu kurs bija

  vairakas verstis garš Uz rita psi nonacam pee veenam

  zemnicam kur atmetamies uz atpūtu Pec puzdeenas

  mūs pirmais batalijons pagajam kadas 5cas verstis

  tālaki kur tagad eeveetojamies šo nakti pavadit

  eekš zemnicam. Dziedajam dažas dzeesminas. Nodarbojos

  ar rakstišanu un kurinajam krasninu. Āra gaudo vēs

  un līst lietus, vis apkart valda tumsa nakts. Redzes ko dos

  nakotne un liks peedzivot. Varbut uznaks kāds negais mūsuDescription

Save description
 • 56.9610735||23.75775699999997||

  Jaundubulti (Jūrmala)

 • 56.86704943388487||23.649683664648478||

  Tīreļpurvs

 • 56.91955582048728||23.72452802500004||

  Babītes ezers

 • 56.8231847||24.23225780000007||

  Ķekavas

  ||1
Location(s)
 • Story location Ķekavas
 • Document location Jaundubulti (Jūrmala)
 • Additional document location Tīreļpurvs
 • Additional document location Babītes ezers
Login and add location


ID
21035 / 240897
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note