Diary of Gotholds Apsitis-the medical orderly of the 6th Tukums Latvian Rifleman Regiment. May 1916-1919, page 134

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

(56)

tautas dēleem maz zeedojuši savu dzivibu un mazums kas mēs

vēl atlikuši. Bet tomēr mēs beidzot visu visu zaudejam, savu beidzamo

zemes stūriti, Mūms jaklist plaša Kreevija. Tur palika mūsu

dzimtenes kalni, dzimtenes strauti, vis, vis zudis un izpostits, kur

tagad vaimanas un asaras plust.

------------------------------------------------------------------

Petrogradē. 10 marta.

Gribu atkal atzimet dažas ridiņas. Tagad bija peenacis tas

laiks kad vareju tikt atlaists no deenasta. Domaju saņemt no

polku papirus un celas naudu un tad eestatees dzelceļu apsargašanas

nodala, kur dabutu 900 rublus menesi, Bet atkal jaunas

klizmas! Stabs kas mums peeņēma aizbraucis uz Maskavu

un mums leek gaidit kādas 5 deenas kamer bušot dabut no tureenes

paziņojumu. Bet celas jautajeens no ko lai to laiku uztiktu jo

no polku jau bijam izslegt, palikam driz bezizejas stavokli.

Šodeen no rītu sarunajam vairaki beedri braukt uz Omsku uz

kureni mums bija izdoti papiri, bet atkal velak pardomajam

tik tālu celu braukt, bez ka kas preekša butu zinam ar deezgan

šaubigi. Ta cits nekas neatlika ka pieteiktees polka no

jauna un pagaidit kas notiks, varbut ka driz noslegs meeru

un bus eespejams atgreestees dzimtenē. Tad bus atkal darbs

un maize, nebus vairs jacees trūkums un bads.

Transcription saved

(56)

tautas dēleem maz zeedojuši savu dzivibu un mazums kas mēs

vēl atlikuši. Bet tomēr mēs beidzot visu visu zaudejam, savu beidzamo

zemes stūriti, Mūms jaklist plaša Kreevija. Tur palika mūsu

dzimtenes kalni, dzimtenes strauti, vis, vis zudis un izpostits, kur

tagad vaimanas un asaras plust.

------------------------------------------------------------------

Petrogradē. 10 marta.

Gribu atkal atzimet dažas ridiņas. Tagad bija peenacis tas

laiks kad vareju tikt atlaists no deenasta. Domaju saņemt no

polku papirus un celas naudu un tad eestatees dzelceļu apsargašanas

nodala, kur dabutu 900 rublus menesi, Bet atkal jaunas

klizmas! Stabs kas mums peeņēma aizbraucis uz Maskavu

un mums leek gaidit kādas 5 deenas kamer bušot dabut no tureenes

paziņojumu. Bet celas jautajeens no ko lai to laiku uztiktu jo

no polku jau bijam izslegt, palikam driz bezizejas stavokli.

Šodeen no rītu sarunajam vairaki beedri braukt uz Omsku uz

kureni mums bija izdoti papiri, bet atkal velak pardomajam

tik tālu celu braukt, bez ka kas preekša butu zinam ar deezgan

šaubigi. Ta cits nekas neatlika ka pieteiktees polka no

jauna un pagaidit kas notiks, varbut ka driz noslegs meeru

un bus eespejams atgreestees dzimtenē. Tad bus atkal darbs

un maize, nebus vairs jacees trūkums un bads.


Transcription history
 • November 24, 2016 15:58:47 Anita Rasmane (LNB)

  (56)

  tautas dēleem maz zeedojuši savu dzivibu un mazums kas mēs

  vēl atlikuši. Bet tomēr mēs beidzot visu visu zaudejam, savu beidzamo

  zemes stūriti, Mūms jaklist plaša Kreevija. Tur palika mūsu

  dzimtenes kalni, dzimtenes strauti, vis, vis zudis un izpostits, kur

  tagad vaimanas un asaras plust.

  ------------------------------------------------------------------

  Petrogradē. 10 marta.

  Gribu atkal atzimet dažas ridiņas. Tagad bija peenacis tas

  laiks kad vareju tikt atlaists no deenasta. Domaju saņemt no

  polku papirus un celas naudu un tad eestatees dzelceļu apsargašanas

  nodala, kur dabutu 900 rublus menesi, Bet atkal jaunas

  klizmas! Stabs kas mums peeņēma aizbraucis uz Maskavu

  un mums leek gaidit kādas 5 deenas kamer bušot dabut no tureenes

  paziņojumu. Bet celas jautajeens no ko lai to laiku uztiktu jo

  no polku jau bijam izslegt, palikam driz bezizejas stavokli.

  Šodeen no rītu sarunajam vairaki beedri braukt uz Omsku uz

  kureni mums bija izdoti papiri, bet atkal velak pardomajam

  tik tālu celu braukt, bez ka kas preekša butu zinam ar deezgan

  šaubigi. Ta cits nekas neatlika ka pieteiktees polka no

  jauna un pagaidit kas notiks, varbut ka driz noslegs meeru

  un bus eespejams atgreestees dzimtenē. Tad bus atkal darbs

  un maize, nebus vairs jacees trūkums un bads.

 • November 24, 2016 15:50:49 Anita Rasmane (LNB)

  (56)

  tautas dēleem maz zeedojuši savu dzivibu un mazums kas mēs

  vēl atlikuši. Bet tomēr mēs beidzot visu visu zaudejam, savu beidzamo

  zemes stūriti, Mūms jaklist plaša Kreevija. Tur palika mūsu

  dzimtenes kalni, dzimtenes strauti, vis, vis zudis un izpostits, kur

  tagad vaimanas un asaras plust.

  ------------------------------------------------------------------Description

Save description
 • 59.92671123509042||30.348144864648475||

  Petrograda

 • 55.780687667754464||37.63321943125004||

  Maskava

 • 54.988116132417886||73.33878583750004||

  Omska

 • 56.8231847||24.23225780000007||

  Ķekavas

  ||1
Location(s)
 • Story location Ķekavas
 • Document location Petrograda
 • Additional document location Maskava
 • Additional document location Omska
Login and add location


ID
21035 / 240872
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note