Diary of Gotholds Apsitis-the medical orderly of the 6th Tukums Latvian Rifleman Regiment. May 1916-1919, page 133

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

(55)

Vēl gribeji dzimteni-mamulu sveikt

Un eesakto darbu ka peenakas beigt. ---


Te nejauši ceribas guntiņa dzisa

Bij salaustam jaaizeet projam no visa

Ko dzivojot milejis pratojis jutis

Uz mužu tas paglabats luzušas

krūtis.


Peterpili (11) 26 februari.

Kādas deenas atpakal braucu pavadit kritušo beedri uz Vālku.

Bet tik ko ar leelam pūlem tiku līdz Valku, ka dabuju zinat ka

Valmeera eeņēmta no vācešeem. Domaju gan vēl lidz mājam no braukt

bet nebija vairs eespejam. Ta cits nekas neatlika jo beidzamee vilceeni

atstaja Valku, bija jaatsj kritušais beedris eekš vagoni un ar grūtu

sirdi jabrauc atpakal. Ta pēc tris deenas grūta brauceena tik vareju tikt

Petrograde. ... Ak cik žēl ka sirds sāp. Vis ak vis tagad ir

zaudet! Nav vairs dzimtenes nav mīlas mājas, no visa tagad esmu

šķirts. Gaidiju ar ilgam to deenu kad tikšu atlaists no deenasta? Kad

varešu dzimteni mālulū sveikt. Un bija peenacis ka tik dažas deenas vēl

tik atlika kad tiktu svabads. Bet likten kam biji tik nežaligs! Kam

laupiji man visas manas ceribas --- ilgas. ---

Ak mūsu maza Latvju tatiņa. Mēs visu ak visu esam

zeedojuši šim sausmigam karam, cik no mūsu brašakeem staltakeem

Transcription saved

(55)

Vēl gribeji dzimteni-mamulu sveikt

Un eesakto darbu ka peenakas beigt. ---


Te nejauši ceribas guntiņa dzisa

Bij salaustam jaaizeet projam no visa

Ko dzivojot milejis pratojis jutis

Uz mužu tas paglabats luzušas

krūtis.


Peterpili (11) 26 februari.

Kādas deenas atpakal braucu pavadit kritušo beedri uz Vālku.

Bet tik ko ar leelam pūlem tiku līdz Valku, ka dabuju zinat ka

Valmeera eeņēmta no vācešeem. Domaju gan vēl lidz mājam no braukt

bet nebija vairs eespejam. Ta cits nekas neatlika jo beidzamee vilceeni

atstaja Valku, bija jaatsj kritušais beedris eekš vagoni un ar grūtu

sirdi jabrauc atpakal. Ta pēc tris deenas grūta brauceena tik vareju tikt

Petrograde. ... Ak cik žēl ka sirds sāp. Vis ak vis tagad ir

zaudet! Nav vairs dzimtenes nav mīlas mājas, no visa tagad esmu

šķirts. Gaidiju ar ilgam to deenu kad tikšu atlaists no deenasta? Kad

varešu dzimteni mālulū sveikt. Un bija peenacis ka tik dažas deenas vēl

tik atlika kad tiktu svabads. Bet likten kam biji tik nežaligs! Kam

laupiji man visas manas ceribas --- ilgas. ---

Ak mūsu maza Latvju tatiņa. Mēs visu ak visu esam

zeedojuši šim sausmigam karam, cik no mūsu brašakeem staltakeem


Transcription history
 • November 24, 2016 15:39:04 Anita Rasmane (LNB)

  (55)

  Vēl gribeji dzimteni-mamulu sveikt

  Un eesakto darbu ka peenakas beigt. ---


  Te nejauši ceribas guntiņa dzisa

  Bij salaustam jaaizeet projam no visa

  Ko dzivojot milejis pratojis jutis

  Uz mužu tas paglabats luzušas

  krūtis.


  Peterpili (11) 26 februari.

  Kādas deenas atpakal braucu pavadit kritušo beedri uz Vālku.

  Bet tik ko ar leelam pūlem tiku līdz Valku, ka dabuju zinat ka

  Valmeera eeņēmta no vācešeem. Domaju gan vēl lidz mājam no braukt

  bet nebija vairs eespejam. Ta cits nekas neatlika jo beidzamee vilceeni

  atstaja Valku, bija jaatsj kritušais beedris eekš vagoni un ar grūtu

  sirdi jabrauc atpakal. Ta pēc tris deenas grūta brauceena tik vareju tikt

  Petrograde. ... Ak cik žēl ka sirds sāp. Vis ak vis tagad ir

  zaudet! Nav vairs dzimtenes nav mīlas mājas, no visa tagad esmu

  šķirts. Gaidiju ar ilgam to deenu kad tikšu atlaists no deenasta? Kad

  varešu dzimteni mālulū sveikt. Un bija peenacis ka tik dažas deenas vēl

  tik atlika kad tiktu svabads. Bet likten kam biji tik nežaligs! Kam

  laupiji man visas manas ceribas --- ilgas. ---

  Ak mūsu maza Latvju tatiņa. Mēs visu ak visu esam

  zeedojuši šim sausmigam karam, cik no mūsu brašakeem staltakeem

 • November 24, 2016 15:37:13 Anita Rasmane (LNB)

  (55)

  Vēl gribeji dzimteni-mamulu sveikt

  Un eesakto darbu ka peenakas beigt. ---


  Te nejauši ceribas guntiņa dzisa

  Bij salaustam jaaizeet projam no visa

  Ko dzivojot milejis pratojis jutis

  Uz mužu tas paglabats luzušas

  krūtis.


  Peterpili (11) 26 februari.

  Kādas deenas atpakal braucu pavadit kritušo beedri uz Vālku.

  Bet tik ko ar leelam pūlem tiku līdz Valku, ka dabuju zinat ka

  Valmeera eeņēmta no vācešeem. Domaju gan vēl lidz mājam no braukt

  bet nebija vairs eespejam. Ta cits nekas neatlika jo beidzamee vilceeni

  atstaja Valku, bija jaatsj kritušais beedris eekš vagoni un ar grūtu

  sirdi jabrauc atpakal. Ta pēc tris deenas grūta brauceena tik vareju tikt

  Petrograde. ... Ak cik žēl ka sirds sāp. Vis ak vis tagad ir

  zaudet! Nav vairs dzimtenes nav mīlas mājas, no visa tagad esmu

  šķirts. Gaidiju ar ilgam to deenu kad tikšu atlaists no deenasta? Kad

  varešu dzimteni mālulū sveikt. Un bija peenacis ka tik dažas deenas vēl

  tik atlika kad tiktu svabads. Bet likten kam biji tik nežaligs! Kam

  laupiji man visas manas ceribas --- ilgas. --- • November 24, 2016 15:30:56 Anita Rasmane (LNB)

  (55)

  Vēl gribeji dzimteni-mamulu sveikt

  Un eesakto darbu ka peenakas beigt. ---


  Te nejauši ceribas guntiņa dzisa

  Bij salaustam jaaizeet projam no visa

  Ko dzivojot milejis pratojis jutis

  Uz mužu tas paglabats luzušas

  krūtis.


  Peterpili (11) 26 februari.

  Kādas deenas atpakal braucu pavadit kritušo beedri uz Vālku.

  Bet tik ko ar leelam pūlem tiku līdz Valku, ka dabuju zinat ka

  Valmeera eeņēmta no vācešeem. Domaju gan vēl lidz mājam no braukt

  bet nebija vairs eespejam. Ta cits nekas neatlika jo beidzamee vilceeni

  atstaja Valku, bija jaatsj kritušais beedris eekš vagoni un ar grūtu

  sirdi jabrauc atpakal. Ta pēc tris deenas grūta brauceena tik vareju tikt

  Petrograde. ... Ak cik žēl ka sirds sāp. Vis ak vis tagad ir

  zaudet!


 • November 24, 2016 15:29:35 Anita Rasmane (LNB)

  (55)

  Vēl gribeji dzimteni-mamulu sveikt

  Un eesakto darbu ka peenakas beigt. ---


  Te nejauši ceribas guntiņa dzisa

  Bij salaustam jaaizeet projam no visa

  Ko dzivojot milejis pratojis jutis

  Uz mužu tas paglabats luzušas

  krūtis.


  Peterpili (11) 26 februari.

  Kādas deenas atpakal braucu pavadit kritušo beedri uz Vālku.

  Bet tik ko ar leelam pūlem tiku līdz Valku, ka dabuju zinat ka

  Valmeera eeņēmta no vācešeem. Domaju gan vēl lidz mājam no braukt

  bet nebija vairs eespejam. Ta cits nekas neatlika jo beidzamee vilceeni

  atstaja Valku, bija jaatsj kritušais beedris eekš vagoni un ar grūtu

  sirdi jabrauc atpakal. Ta pēc tris deenas grūta brauceena tik vareju tikt

  Petrograde.


 • November 24, 2016 15:24:59 Anita Rasmane (LNB)

  (55)

  Vēl gribeji dzimteni-mamulu sveikt

  Un eesakto darbu ka peenakas beigt. ---


  Te nejauši ceribas guntiņa dzisa

  Bij salaustam jaaizeet projam no visa

  Ko dzivojot milejis pratojis jutis

  Uz mužu tas paglabats luzušas

  krūtis.
Description

Save description
 • 59.87534938001369||30.462192391961707||

  Peterpils

 • 57.77512358767195||26.010370920507853||

  Valka

 • 57.53228684097397||25.40818281015629||

  Valmiera

 • 56.8231847||24.23225780000007||

  Ķekavas

  ||1
Location(s)
 • Story location Ķekavas
 • Document location Peterpils
 • Additional document location Valka
 • Additional document location Valmiera
Login and add location


ID
21035 / 240871
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note