Diary of Gotholds Apsitis-the medical orderly of the 6th Tukums Latvian Rifleman Regiment. May 1916-1919, page 102

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

(24)
celeem. Pec pusnakts nācam jau tuvaki pee Rigu
cik savadi, cik briniški kad eeraugu labibas laukus
Kuplas auzas, Visi lauki izleekas tik briniški it ka
no jauna eeraudzitu. Ja ir pagajis pavasars un ari
vasara eet uz beigam. Kuru pavadiju tikai eekš
muklajam purvju tranšejam, kur apkart tik paleelakai
dalai preedes un egles kuri padalai izcirsti un
no šarapneļu un granatam sadragati. Neredzeju laukus
zalojam, neredzeju šo vasaru nekadus dabas jaukumus
Vis ir pagajis ka pa miglu, kur tagad kad jau
lauki nogatavojas un kokeem lapas sak dzeltet, izleekas
savadi un visu eeraugot izleekas briniški. Ap
triseem nonacam Riga. Eegajam stacija un tad likamees
kadu stundu uz atputu un drusku aizmigu,
Pec bija jau gaisma, celamees augša. Aizgajam eedzert
kafiju. Kad atnacu atpakal ar leelam pūlem tiku
eekš vilceena ka drizi nekur ko stāvet, Uz celu ari
iznaca kaveklis jo lokomotivi bija sabojajees, vilceens
apstajas kamer dabuja jaunu lokomotivi kad nobraucu
Valmeera galva drusku sapeja no saspeesta vagonu
gaisa un no caur raunoša veja Puikule nobraucu
deezgan atri.
Transcription saved
(24)
celeem. Pec pusnakts nācam jau tuvaki pee Rigu
cik savadi, cik briniški kad eeraugu labibas laukus
Kuplas auzas, Visi lauki izleekas tik briniški it ka
no jauna eeraudzitu. Ja ir pagajis pavasars un ari
vasara eet uz beigam. Kuru pavadiju tikai eekš
muklajam purvju tranšejam, kur apkart tik paleelakai
dalai preedes un egles kuri padalai izcirsti un
no šarapneļu un granatam sadragati. Neredzeju laukus
zalojam, neredzeju šo vasaru nekadus dabas jaukumus
Vis ir pagajis ka pa miglu, kur tagad kad jau
lauki nogatavojas un kokeem lapas sak dzeltet, izleekas
savadi un visu eeraugot izleekas briniški. Ap
triseem nonacam Riga. Eegajam stacija un tad likamees
kadu stundu uz atputu un drusku aizmigu,
Pec bija jau gaisma, celamees augša. Aizgajam eedzert
kafiju. Kad atnacu atpakal ar leelam pūlem tiku
eekš vilceena ka drizi nekur ko stāvet, Uz celu ari
iznaca kaveklis jo lokomotivi bija sabojajees, vilceens
apstajas kamer dabuja jaunu lokomotivi kad nobraucu
Valmeera galva drusku sapeja no saspeesta vagonu
gaisa un no caur raunoša veja Puikule nobraucu
deezgan atri.

Transcription history
 • November 19, 2016 15:46:57 Anita Rasmane (LNB)
  (24)
  celeem. Pec pusnakts nācam jau tuvaki pee Rigu
  cik savadi, cik briniški kad eeraugu labibas laukus
  Kuplas auzas, Visi lauki izleekas tik briniški it ka
  no jauna eeraudzitu. Ja ir pagajis pavasars un ari
  vasara eet uz beigam. Kuru pavadiju tikai eekš
  muklajam purvju tranšejam, kur apkart tik paleelakai
  dalai preedes un egles kuri padalai izcirsti un
  no šarapneļu un granatam sadragati. Neredzeju laukus
  zalojam, neredzeju šo vasaru nekadus dabas jaukumus
  Vis ir pagajis ka pa miglu, kur tagad kad jau
  lauki nogatavojas un kokeem lapas sak dzeltet, izleekas
  savadi un visu eeraugot izleekas briniški. Ap
  triseem nonacam Riga. Eegajam stacija un tad likamees
  kadu stundu uz atputu un drusku aizmigu,
  Pec bija jau gaisma, celamees augša. Aizgajam eedzert
  kafiju. Kad atnacu atpakal ar leelam pūlem tiku
  eekš vilceena ka drizi nekur ko stāvet, Uz celu ari
  iznaca kaveklis jo lokomotivi bija sabojajees, vilceens
  apstajas kamer dabuja jaunu lokomotivi kad nobraucu
  Valmeera galva drusku sapeja no saspeesta vagonu
  gaisa un no caur raunoša veja Puikule nobraucu
  deezgan atri.
 • November 8, 2016 14:19:23 Anita Rasmane (LNB)
  celeem. Pec pusnakts nācam jau tuvaki pee Rigu
  cik savadi, cik briniški kad eeraugu labibas laukus
  Kuplas auzas, Visi lauki izleekas tik briniški it ka
  no jauna eeraudzitu. Ja ir pagajis pavasars un ari
  vasara eet uz beigam. Kuru pavadiju tikai eekš
  muklajam purvju tranšejam, kur apkart tik palee-
  lakai dalai preedes un egles kuri padalai izcirsti un
  no šarapneļu un granatam sadragati. Neredzeju laukus
  zalojam, neredzeju šo vasaru nekadus dabas jaukumus
  Vis ir pagajis ka pa miglu, kur tagad kad jau
  lauki nogatavojas un kokeem lapas sak dzeltet, izlee-
  kas savadi un visu eeraugot izleekas briniški. Ap
  triseem nonacam Riga. Eegajam stacija un tad lika-
  mees kadu stundu uz atputu un drusku aizmigu,
  Pec bija jau gaisma, celamees augša. Aizgajam eedzert
  kafiju. Kad atnacu atpakal ar leelam pūlem tiku
  eekš vilceena ka drizi nekur ko stāvet, Uz celu ari
  iznaca kaveklis jo lokomotivi bija sabojajees, vilceens
  apstajas kamer dabuja jaunu lokomotivi kad nobraucu
  Valmeera galva drusku sapeja no saspeesta vagonu
  gaisa un no caur raunoša veja Puikule nobraucu
  deezgan atri.
 • November 8, 2016 14:16:10 Anita Rasmane (LNB)
  celeem. Pec pusnakts nācam jau tuvaki pee Rigu
  cik savadi, cik briniški kad eeraugu labibas laukus
  Kuplas auzas, Visi lauki izleekas tik briniški it ka
  no jauna eeraudzitu. Ja ir pagajis pavasars un ari
  vasara eet uz beigam. Kuru pavadiju tikai eekš
  muklajam purvju tranšejam, kur apkart tik palee-
  lakai dalai preedes un egles kuri padalai izcirsti un
  no šarapneļu un granatam sadragati. Neredzeju laukus
  zalojam, neredzeju šo vasaru nekadus dabas jaukumus
  Vis ir pagajis ka pa miglu, kur tagad kad jau
  lauki nogatavojas un kokeem lapas sak dzeltet, izlee-
  kas savadi un visu eeraugot izleekas briniški. Ap
  triseem nonacam Riga.

Description

Save description
 • 56.95495592854125||24.10355634531254||

  Rīga

 • 57.53744698729105||25.42191572031254||

  Valmiera

 • 57.686773743391825||24.88083906015629||

  Puikule

 • 56.8231847||24.23225780000007||

  Ķekavas

  ||1
Location(s)
 • Story location Ķekavas
 • Document location Rīga
 • Additional document location Valmiera
 • Additional document location Puikule
Login and add location


ID
21035 / 240804
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Latviešu

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note