Diary of Ansis Stradnieks about his life in German occupied Kurzeme, page 5

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Ievadam.
Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus cauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk pašam netīk lasīt un redzēt - kur tad vēl citam atklāt. Un taisni, atskatoties atpakaļ daudz ko var iedomāties, kaut tas kaut kur labāki  nebūtu piezīmēts. 
Tādēļ par pagājību nenoskumšu; jo dažs labs piedzīvojums ir uz priekšu derīgs dzīves pavadītais no kuŗa jāsargās lai tas neatkārtotos. Un pašā pirmā vietā,  (atklāti sakot,) būtu alkohols. Par tagedējo kaŗa laiku tas visā valstī ir noliegts un netiek pārdots; ja tas lēmums pastāvētu jo projām, tad manāmi ļaužu turība un izglītība pieņemtos. Mazā mērā to jau arī pie sevis es varu nomanīt; jo esmu bijis diezgan labs alkohola vergs. Tādēļ jau visiem būtu jāvēlas, kaut tas uz laikiem pazustu; lai cilvēki varētu nodoties svabadām domām un skaidram darbam. Šis pārgrozijums mani veda uz domām sākt rakstīt jaunu dienas - grāmatu jaunā virzienā bez lieliskām alkohola piezīmēm. Pašam arī patīk kādreiz atskatīties atpakaļ un atminēt pārstaigātas vietas un tikties ar bijušiem draugiem.
Transcription saved
Ievadam.
Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus cauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk pašam netīk lasīt un redzēt - kur tad vēl citam atklāt. Un taisni, atskatoties atpakaļ daudz ko var iedomāties, kaut tas kaut kur labāki  nebūtu piezīmēts. 
Tādēļ par pagājību nenoskumšu; jo dažs labs piedzīvojums ir uz priekšu derīgs dzīves pavadītais no kuŗa jāsargās lai tas neatkārtotos. Un pašā pirmā vietā,  (atklāti sakot,) būtu alkohols. Par tagedējo kaŗa laiku tas visā valstī ir noliegts un netiek pārdots; ja tas lēmums pastāvētu jo projām, tad manāmi ļaužu turība un izglītība pieņemtos. Mazā mērā to jau arī pie sevis es varu nomanīt; jo esmu bijis diezgan labs alkohola vergs. Tādēļ jau visiem būtu jāvēlas, kaut tas uz laikiem pazustu; lai cilvēki varētu nodoties svabadām domām un skaidram darbam. Šis pārgrozijums mani veda uz domām sākt rakstīt jaunu dienas - grāmatu jaunā virzienā bez lieliskām alkohola piezīmēm. Pašam arī patīk kādreiz atskatīties atpakaļ un atminēt pārstaigātas vietas un tikties ar bijušiem draugiem.

Transcription history
 • November 6, 2016 21:10:29 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus cauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
  Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk pašam netīk lasīt un redzēt - kur tad vēl citam atklāt. Un taisni, atskatoties atpakaļ daudz ko var iedomāties, kaut tas kaut kur labāki  nebūtu piezīmēts. 
  Tādēļ par pagājību nenoskumšu; jo dažs labs piedzīvojums ir uz priekšu derīgs dzīves pavadītais no kuŗa jāsargās lai tas neatkārtotos. Un pašā pirmā vietā,  (atklāti sakot,) būtu alkohols. Par tagedējo kaŗa laiku tas visā valstī ir noliegts un netiek pārdots; ja tas lēmums pastāvētu jo projām, tad manāmi ļaužu turība un izglītība pieņemtos. Mazā mērā to jau arī pie sevis es varu nomanīt; jo esmu bijis diezgan labs alkohola vergs. Tādēļ jau visiem būtu jāvēlas, kaut tas uz laikiem pazustu; lai cilvēki varētu nodoties svabadām domām un skaidram darbam. Šis pārgrozijums mani veda uz domām sākt rakstīt jaunu dienas - grāmatu jaunā virzienā bez lieliskām alkohola piezīmēm. Pašam arī patīk kādreiz atskatīties atpakaļ un atminēt pārstaigātas vietas un tikties ar bijušiem draugiem.
 • November 6, 2016 21:03:10 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus cauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
  Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk pašam netīk lasīt un redzēt - kur tad vēl citam atklāt. Un taisni, atskatoties atpakaļ daudz ko var iedomāties, kaut tas kaut kur labāki  nebūtu piezīmēts. 
  Tādēļ par pagājību nenoskumšu; jo dažs labs piedzīvojums ir uz priekšu derīgs dzīves pavadītais no kuŗa jāsargās lai tas neatkārtotos. Un pašā pirmā vietā,  (atklāti sakot,) būtu alkohols. Par tagedējo kaŗa laiku tas visā valstī ir noliegts un netiek pārdots; ja tas lēmums pastāvētu jo projām, tad manāmi ļaužu turība un izglītība pieņemtos. Mazā mērā to jau arī pie sevis es varu nomanīt; jo esmu bijis diezgan labs alkohola vergs. Tādēļ jau 
 • November 6, 2016 20:48:15 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus cauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
  Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk pašam netīk lasīt un redzēt - kur tad vēl citam atklāt. Un taisni, atskatoties atpakaļ daudz ko var iedomāties, kaut tas kaut kur labāki  nebūtu piezīmēts. 
  Tādēļ par pagājību nenoskumšu; jo dažs labs piedzīvojums ir uz priekšu derīgs dzīves pavadītais no kuŗa jāsargās lai tas neatkārtotos. 
 • November 6, 2016 20:43:57 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
  Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk pašam netīk lasīt un redzēt - kur tad vēl citam atklāt. Un taisni, atskatoties atpakaļ daudz ko var iedomāties, kaut tas kaut kur labāki  nebūtu piezīmēts. 
  Tādēļ par pagājību nenoskumšu; jo dažs labs piedzīvojums ir uz priekšu derīgs dzīves pavadītais no kuŗa jāsargās lai tas neatkārtotos. 
 • November 6, 2016 20:41:04 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
  Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk pašam netīk lasīt un redzēt - kur tad vēl citam atklāt. Un taisni, atskatoties atpakaļ daudz ko var iedomāties, kaut tas kaut kur labāki  nebūtu piezīmēts. 
 • November 6, 2016 20:36:18 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
  Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams. Varbūt tam tā vajadzēja norisināties: varbūt Likteņa lēmējs mani caur tam pasargājis no daudzām nepatikšanām, kuras vēlāk 
 • November 6, 2016 20:31:09 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
  Ar šo gada skaitli iesākto dienas - grāmatu ceru turpināt kamēr spēšu. Kamdēļ tas nav noticis sākot no jaunības gadiem, uz to es atbildi visādi varu iedomāties, bet kuŗa tomēr pagātni neattaisno. Tikai jāpietiek ar to, kas palicis atmiņā un atklāti, ka uzrakstīts nav redzams.
 • November 6, 2016 20:26:02 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai noskaidrošanai ar vajadzīgiem pārlabojumiem. Uz to jau es negribu no sevis cerēt, bet tikai gaŗam ejot pieminu.
 • November 6, 2016 20:24:16 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu virziens, kas meklē un atrod ari atklātībā mācīta vīra ievērību, kam šie vienkāršie piedzīvojumi noder par paraugu dzīves dziļākai 
 • November 6, 2016 20:21:44 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri un viņu piedzīvojumi vien vispārībai interesnti, kur pasaules ieskatus un pamācības var mantot? Ne; domāju vienkārša strādnieka galviņā nenoliedzami, ari kādreiz attīstītas domu 
 • November 6, 2016 20:18:18 Askolds Dreslers
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt kādus gadus zauri dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt. Vaj tad nu pasaulē ievērojami vīri 
 • November 4, 2016 20:09:22 Una Reitere
  Ievadam.
  Jau pagājušos gados man paretam patika rakstīt ... gadus ... dienasgrāmatu. Lai nu ar tur nekas ievērojams un prātīgs nebija, taču man bij ko rakstīt.

Description

Save description
 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

 • 56.5045783||21.011079600000016||

  Kurzeme

  ||1
Location(s)
 • Story location Kurzeme
 • Document location Kurzeme


ID
21034 / 240584
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
The Latvian War Museum
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Latviešu

 • Eastern Front
Notes and questions

Login to leave a note