Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 128

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

20  αρίθμηση σελίδας 


ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

σε ποιον πόλεμον ο παππούς υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα τον κτύπησε 

στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

να ήλθεν κανένας πολιτικός στην ταφήν του, ούτε να

έλθουν στα μνημόσυνά του.

Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη θα είχεν μεγάλη τύχην

για να περάση τόσους πολλούς πολέμους και πέθανεν στην Κύπρο 

σε μεγάλην ηλικία, όμως κανένας πολιτικός δεν ήλθεν στην

ταφήν του ούτε κανένας ανδριάντας στήθηκε πάνω στο μνήμα του

ήτο ένας φιλίσηχος άνθρωπος και όλοι οι χωριανοί τον 

εσέβοτο και τον αγαπούσαν.

Όταν αποστρατέφθηκεν από τον στρατόν οι φίλοι 

του του δώρησαν ένα δακτυλίδι το οποίον μου

χάρισεν διότι ήμουν ο μόνος εγγονός που αγαπούσε και το

έχω μέχρι σήμερα.

Συντάκτησον / γραμένα από το Σπύρον Δρουσιώτη και 

ξαναγραμένα από το πατέραν του Νικήτα Δρουσιώτη. 

2013  στη δεξιά πλευρά της σελίδας 

Transcription saved

20  αρίθμηση σελίδας 


ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

σε ποιον πόλεμον ο παππούς υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα τον κτύπησε 

στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

να ήλθεν κανένας πολιτικός στην ταφήν του, ούτε να

έλθουν στα μνημόσυνά του.

Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη θα είχεν μεγάλη τύχην

για να περάση τόσους πολλούς πολέμους και πέθανεν στην Κύπρο 

σε μεγάλην ηλικία, όμως κανένας πολιτικός δεν ήλθεν στην

ταφήν του ούτε κανένας ανδριάντας στήθηκε πάνω στο μνήμα του

ήτο ένας φιλίσηχος άνθρωπος και όλοι οι χωριανοί τον 

εσέβοτο και τον αγαπούσαν.

Όταν αποστρατέφθηκεν από τον στρατόν οι φίλοι 

του του δώρησαν ένα δακτυλίδι το οποίον μου

χάρισεν διότι ήμουν ο μόνος εγγονός που αγαπούσε και το

έχω μέχρι σήμερα.

Συντάκτησον / γραμένα από το Σπύρον Δρουσιώτη και 

ξαναγραμένα από το πατέραν του Νικήτα Δρουσιώτη. 

2013  στη δεξιά πλευρά της σελίδας 


Transcription history
 • May 16, 2018 13:03:26 Garyfallia Pappa

  20  αρίθμηση σελίδας 


  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα τον κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

  και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

  που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

  Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

  να ήλθεν κανένας πολιτικός στην ταφήν του, ούτε να

  έλθουν στα μνημόσυνά του.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη θα είχεν μεγάλη τύχην

  για να περάση τόσους πολλούς πολέμους και πέθανεν στην Κύπρο 

  σε μεγάλην ηλικία, όμως κανένας πολιτικός δεν ήλθεν στην

  ταφήν του ούτε κανένας ανδριάντας στήθηκε πάνω στο μνήμα του

  ήτο ένας φιλίσηχος άνθρωπος και όλοι οι χωριανοί τον 

  εσέβοτο και τον αγαπούσαν.

  Όταν αποστρατέφθηκεν από τον στρατόν οι φίλοι 

  του του δώρησαν ένα δακτυλίδι το οποίον μου

  χάρισεν διότι ήμουν ο μόνος εγγονός που αγαπούσε και το

  έχω μέχρι σήμερα.

  Συντάκτησον / γραμένα από το Σπύρον Δρουσιώτη και 

  ξαναγραμένα από το πατέραν του Νικήτα Δρουσιώτη. 

  2013  στη δεξιά πλευρά της σελίδας 

 • May 13, 2018 18:45:54 Revekka Kefalea

  20  αρίθμηση σελίδας 


  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα τον κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

  και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

  που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

  Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

  να ήλθεν κανένας πολιτικός στην ταφήν του, ούτε να

  έλθουν στα μνημόσυνά του.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη θα είχεν μεγάλη τύχην

  για να περάση τόσους πολλούς πολέμους και πέθανεν στην Κύπρο 

  σε μεγάλην ηλικία, όμως κανένας πολιτικός δεν ήλθεν στην

  ταφήν του ούτε κανένας ανδριάντας στήθηκε πάνω στο μνήμα του

  ήτο ένας φιλίσηχος άνθρωπος και όλοι οι χωριανοί τον 

  εσέβοτο και τον αγαπούσαν.

  Όταν αποστρατέφθηκεν από τον στρατόν οι φίλοι 

  του του δώρησαν ένα δακτυλίδι το οποίον μου

  χάρισεν διότι ήμουν ο μόνος εγγονός που αγαπούσε και το

  έχω μέχρι σήμερα.

   Συντάκτησαν  / γραμένα από το Σπύρον Δρουσιώτη και 

  ξαναγραμένα από το πατέραν του Νικήτα Δρουσιώτη. 

  2013  στη δεξιά πλευρά της σελίδας 


 • May 10, 2018 19:47:55 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς  υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα του κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

  και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

  που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

  Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

  να ήλθεν κανένας πολιτικός στην ταφήν του, ούτε να

  έλθουν στα μνημόσυνά του.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη θα είχεν μεγάλη τύχην

  για να περάση τόσους πολλούς πολέμους πολέμους και πέθανεν στην Κύπρο 

  σε μεγάλην ηλικία, όμως κανένας πολιτικός δεν ήλθεν στην

  ταφήν του ούτε κανένας ανδριάντας στήθηκε πάνω στο μνήμα του

  ήτο ένας φιλίσηχος άνθρωπος και όλοι οι χωριανοί του 

  εσέβοτο και τον αγαπούσαν.

  Όταν αποστρατέφθηκεν από τον στρατόν οι φίλοι 

  του του δώρησαν ένα δακτυλίδι το οποίον μυ μου

  χάρισεν διότι ήμουν ο μόνος εγγονός που αγαπούσε και το

  έχω μέχρι σήμερα.

  Συντάmissing γραμένα από το Σπύρον Δρουσιώτη και 

  ξαναγραμένα από το πατέραν του Νικήτα Δρουσιώτη. 

   2013  στο δεξιό μέρος φύλου 


 • May 10, 2018 19:42:05 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς  υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα του κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

  και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

  που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

  Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

  να ήλθεν κανένας πολιτικός στην ταφήν του, ούτε να

  έλθουν στα μνημόσυνά του.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη θα είχεν μεγάλη τύχην

  για να περάση τόσους πολλούς πολέμους πολέμους και πέθανεν στην Κύπρο 

  σε μεγάλην ηλικία, όμως κανένας πολιτικός δεν ήλθεν στην

  ταφήν του ούτε κανένας ανδριάντας στήθηκε πάνω στο μνήμα του


 • May 10, 2018 19:41:09 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς  υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα του κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

  και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

  που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

  Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

  να ήλθεν κανένας πολιτικός στην ταφήν του, ούτε να

  έλθουν στα μνημόσυνά του.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη θα είχεν μεγάλη τύχην

  για να περάση τόσους πολλούς πολέμους πολέμους και πέθανεν στην Κύπρο 

  σε μεγάλην ηλικία, όμως κανένας πολιτικός δεν ήλθεν στην

  ταφήν του 


 • May 10, 2018 19:37:20 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς  υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα του κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

  και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

  που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

  Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών. Όμως δεν φαντάζομαι 

  να ήλθεν κανένας 


 • May 10, 2018 19:36:13 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς  υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα του κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέρασεν δύσκολες εποχές 

  και κυνδύνευσεν πολλές φορές τόσους πολέμους 

  που πέρασεν. Πέθανεν το 1976 στο χωριό του 

  Δρούσια σε μεγάλην ηλικία 86 ετών.


 • May 10, 2018 19:28:12 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς  υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 

  εγώ και τα αδέλφια μου και οι αδελφές μου δεν 

  πληρώναμεν εισητήριον στο Ελληνικό Γυμνάσιον Πάφου 

  διότι το Γυμνάσιον αυτό επιχωρηγήτω από την

  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Η θεία μου η Αγγέλα μου είπεν 

  ότι ο παππούς όταν πολεμούσε το 1914 στου βαλκανικούς 

  πολέμους εθελοντής ένα βλήμα από βόμβα του κτύπησε 

  στον λεμόν που ακόμα φαίνεται το σημάδι ο παππούς 

  πέρασεν μεγάλη περιπέτια όταν περπάτησαν πεζοί 

  από την Ελλάδα μέχρι την Σόφια.


 • May 10, 2018 19:22:09 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό. Ρώτησα τον πατέρα μου σχετικά 

  σε ποιον πόλεμον ο παππούς  υπηρέτησεν στον Ελληνικό 

  στρατό και ο πατέρας μου μου είπεν ο παππούς 

  πολέμησε με τον Ελληνικόν στρατό το 1914 στους 

  Βαλκανικούς Πολέμους και γιαυτό τον λόγον εμείς 


 • May 10, 2018 13:29:33 Garyfallia Pappa

  ελληνικό στρατό


Description

Save description
 • 34.96369413847707||32.39665601586921||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.77208380369054||32.429994392065396||

  Paphos, Cyprus

 • 42.6977082||23.3218675||

  Sofia, Bulgaria

 • 40.79439907518407||23.12027997812504||

  Greece

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Paphos, Cyprus
 • Additional document location Sofia, Bulgaria
 • Additional document location Greece


ID
20144 / 252172
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Balkan Wars
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note