Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 127

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

19  αρίθμηση σελίδας 


έκλεψαν τις σωλήνες.

Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

για να γιορτάσωμεν τα γενέθλεια του πατέρα μου 

το 80 χρόνια του. Κάποιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

κοίταξε τον πατέρα μου και του είπεν για σου

μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πώς 

είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

ταγματάρχης και κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

και ήτο στην άκρη του χωριού Το παράθυρο στο ανώγειο 

ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσης πίσω από τον φούρνο 

στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

κινδύνους. Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που 

έκανεν αλλά ο παππούς τα έπεζεν όλα για όλα για την πατρίδα

Τον Νοέμβριο του 2012 ο κηνοτάρχης της Δρούσιας 

ο κύριος Στέλλιος Κουπάρης με πήρε τηλέφωνον και 

μου είπεν ότι κάποιος από την Κυβέρνησιν της 

Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να μάθη πληροφορίες 

για τον παππού σου σχετικά όταν πήγεν εθελοντής στο 

Transcription saved

19  αρίθμηση σελίδας 


έκλεψαν τις σωλήνες.

Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

για να γιορτάσωμεν τα γενέθλεια του πατέρα μου 

το 80 χρόνια του. Κάποιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

κοίταξε τον πατέρα μου και του είπεν για σου

μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πώς 

είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

ταγματάρχης και κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

και ήτο στην άκρη του χωριού Το παράθυρο στο ανώγειο 

ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσης πίσω από τον φούρνο 

στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

κινδύνους. Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που 

έκανεν αλλά ο παππούς τα έπεζεν όλα για όλα για την πατρίδα

Τον Νοέμβριο του 2012 ο κηνοτάρχης της Δρούσιας 

ο κύριος Στέλλιος Κουπάρης με πήρε τηλέφωνον και 

μου είπεν ότι κάποιος από την Κυβέρνησιν της 

Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να μάθη πληροφορίες 

για τον παππού σου σχετικά όταν πήγεν εθελοντής στο 


Transcription history
 • May 16, 2018 12:59:13 Garyfallia Pappa

  19  αρίθμηση σελίδας 


  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλεια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάποιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοίταξε τον πατέρα μου και του είπεν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πώς 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

  και ήτο στην άκρη του χωριού Το παράθυρο στο ανώγειο 

  ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσης πίσω από τον φούρνο 

  στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

  ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

  υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

  συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

  του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

  τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

  κινδύνους. Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

  είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που 

  έκανεν αλλά ο παππούς τα έπεζεν όλα για όλα για την πατρίδα

  Τον Νοέμβριο του 2012 ο κηνοτάρχης της Δρούσιας 

  ο κύριος Στέλλιος Κουπάρης με πήρε τηλέφωνον και 

  μου είπεν ότι κάποιος από την Κυβέρνησιν της 

  Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να μάθη πληροφορίες 

  για τον παππού σου σχετικά όταν πήγεν εθελοντής στο 

 • May 13, 2018 18:26:24 Revekka Kefalea

  19  αρίθμηση σελίδας 


  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλεια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάποιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοίταξε τον πατέρα μου και του είπεν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πώς 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

  και ήτο στην άκρη του χωριού Το παράθυρο στο ανώγειο 

  ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσης πίσω από τον φούρνο 

  στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

  ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

  υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

  συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

  του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

  τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

  κινδύνους. Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

  είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που 

  έκανεν αλλά ο παππούς τα έπεζεν όλα για όλα για την πατρίδα

  Τον Νοέμβριο του 2012 ο κηνοτάρχης της Δρούσιας 

  ο κύριος Στέλλιος  Κουπάρης  με πήρε τηλέφωνον και 

  μου είπεν ότι κάποιος από την Κυβέρνησιν της 

  Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να μάθη πληροφορίες 

  για τον παππού σου σχετικά όταν πήγεν εθελοντής στο 


 • May 10, 2018 19:18:16 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πως 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και είναι κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

  και ήτο στην άκρη του χωριού το παράθυρο στο ανώγειο 

  ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσεις πίσω από τον φούρνο 

  στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

  ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

  υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

  συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

  του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

  τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

  κινδύνους. Εγ Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

  είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που 

  έκανεν αλλά ο παππούς τα έπεζεν όλα για όλα για την πατρίδα .

  Τον Νοέμβριο του 2012 ο κηνοτάρχης της Δρούσιας 

  ο κύριος Στέλλιος Κουπάρης με πήρε τηλέφωνον και 

  μου είπεν ότι κάποιος από την Κυβέρνησιν της 

  Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να μάθη πληροφορίες 

  για τον παππού σου σχετικά όταν πήγεν εθελοντής στο 


 • May 10, 2018 19:18:05 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πως 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και είναι κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

  και ήτο στην άκρη του χωριού το παράθυρο στο ανώγειο 

  ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσεις πίσω από τον φούρνο 

  στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

  ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

  υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

  συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

  του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

  τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

  κινδύνους. Εγ Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

  είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που 

  έκανεν αλλά ο παππούς τα έπεζεν όλα για όλα για την πατρίδα .

  Τον Νοέμβριο του 2012 ο κηνοτάρχης της Δρούσιας 

  ο κύριος Στέλλιος Κουπάρης με πήρε τηλέφωνον και 

  μου είπεν ότι κάποιος από την Κυβέρνησιν της 

  Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να μάθη πληροφορίες 

  για τον παππού σου σχετικά όταν πήγεν εθελοντής στο


 • May 10, 2018 19:14:11 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πως 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και είναι κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

  και ήτο στην άκρη του χωριού το παράθυρο στο ανώγειο 

  ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσεις πίσω από τον φούρνο 

  στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

  ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

  υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

  συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

  του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

  τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

  κινδύνους. Εγ Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

  είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που  • May 10, 2018 19:13:59 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πως 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και είναι κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

  και ήτο στην άκρη του χωριού το παράθυρο στο ανώγειο 

  ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσεις πίσω από τον φούρνο 

  στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

  ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν 

  υποψιάζοντα τίποτα. και έτσι ο Χαρούλης με τους

  συντρόφους του έβρισκε μεγάλο καταφύγειον στο σπίτι 

  του παππού. Ο παππούς έκανε το παν δια να βοηθηση

  τον αγώνα εναντίον των Άγγλων αψηφώντας όλους τους 

  κινδύνους. Εγ Εγνόριζε πολύ καλά τι επιπτώσεις θα 

  είχεν η οικογένεια εάν Οι εγγλέζοι το μάθαιναν αυτό που
 • May 10, 2018 15:52:05 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πως 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και είναι κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι ήτο δυόροφο

  και ήτο στην άκρη του χωριού το παράθυρο στο ανώγειο 

  ήτο σαν παρατηρητήριον και επίσεις πίσω από τον φούρνο 

  στην αυλή του σπιτιού υπήρχεν κρισφύγετο και επιδή 

  ο παππούς ήτο Αμερικάνος υπήκοος οι Άγγλοι δεν  • May 10, 2018 15:49:00 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πως 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και είναι κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ όταν όλοι οι Κύπριοι αγωνίζονταν

  για την ελευθερία τους έναντι τους Άγγλους ο Χαρούλης 

  ήτο καταζητούμενος και τον περισσότερο καιρό έμενε στην 

  Δρούσια στο σπίτι του παππού μου. Το σπίτι  • May 10, 2018 15:45:57 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου πως 

  είσαι κύριε Χαρούλη. και οι δυο τους συνομήλησαν για 

  τα παλιά και προπαντώς για το ανώγειον στο σπίτι

  στην Δρούσια. Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου τι συνομιλούσε 

  και μου είπεν ότι Αυτός είναι ο Χαρούλης ο Κόκινος ήταν 

  ταγματάρχης και είναι κατάγεται από το Προδρόμι (Πάφου)

  και τον καιρόν της ΕΟΚΑ • May 10, 2018 15:41:30 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου  • May 10, 2018 15:41:10 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις σωλήνες.

  Το 2009 είμουν στην Κύπρο με τον πατέρα μου 

  και πήγαμεν στα Λουτρά της Αφροδίτης στο κέντρο 

  για να γιορτάσωμεν τα γενέθλια του πατέρα μου 

  το 80 χρόνια του. Κάπιος κύριος στο διπλανό τραπέζι 

  κοιξα κοίταξε τον πατέρα μου και του είπαν για σου

  μάστρε Νικήτα (διότι όσοι ήξεραν τον πατέρα μου 

  του έλεγαν μάστρε). Για σου απάντησε ο πατέρας μου 


 • May 10, 2018 13:29:03 Garyfallia Pappa

  έκλεψαν τις συρήνες.


Description

Save description
 • 35.0564081||32.3445665||

  Baths of Aphrodite, Cyprus

 • 35.0256206||32.415579||

  Prodromi, Poli Crysochous, Cyprus

 • 34.9632721||32.39738557672126||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Baths of Aphrodite, Cyprus
 • Additional document location Prodromi, Poli Crysochous, Cyprus
 • Additional document location Drouseia, Paphos, Cyprus


ID
20144 / 252171
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • EOKA (National Organisation of Cypriot Fighters)
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

 • en.wikipedia.orgWikipedia article: EOKA (National Organisation of Cypriot Fighters)
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (EOKA)


Notes and questions

Login to leave a note