Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 126

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

18  αρίθμηση σελίδας 


ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήματα

προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

χαρτή διότι τους εμπιστευετο αλλά κανένας δεν του 

έδωσαν τίποτα.

Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου)  items 11 (ID 20144 / 228694), 67 (ID 20144 / 252103) και 86 (ID 20144 / 252122) 

το ψυλό κάγγελο σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

ξύλο κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

δυκέφαλον (photo)  βλέπε item 22 (ID20144 / 228708)  αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

τότε μαραγκό £18 για να τα κάμη.

Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέθανε την πρώτην (Photo)  items 34 (ID 20144 / 252070), 35 (ID 20144 / 252071) 

Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε

να βοηθά τους άλλους είχεν πληρώση να βάλουν σωλήνες

από την Κρίαν Βρίση να έρχεται το νερό στο δρόμο

να πήνη ο κόσμος και τα ζώα όμως ασυνήδητοι άνθρωποι

Transcription saved

18  αρίθμηση σελίδας 


ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήματα

προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

χαρτή διότι τους εμπιστευετο αλλά κανένας δεν του 

έδωσαν τίποτα.

Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου)  items 11 (ID 20144 / 228694), 67 (ID 20144 / 252103) και 86 (ID 20144 / 252122) 

το ψυλό κάγγελο σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

ξύλο κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

δυκέφαλον (photo)  βλέπε item 22 (ID20144 / 228708)  αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

τότε μαραγκό £18 για να τα κάμη.

Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέθανε την πρώτην (Photo)  items 34 (ID 20144 / 252070), 35 (ID 20144 / 252071) 

Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε

να βοηθά τους άλλους είχεν πληρώση να βάλουν σωλήνες

από την Κρίαν Βρίση να έρχεται το νερό στο δρόμο

να πήνη ο κόσμος και τα ζώα όμως ασυνήδητοι άνθρωποι


Transcription history
 • May 16, 2018 15:56:29 Revekka Kefalea

  18  αρίθμηση σελίδας 


  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήματα

  προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετο αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου)  items 11 (ID 20144 / 228694), 67 (ID 20144 / 252103) και 86 (ID 20144 / 252122) 

  το ψυλό κάγγελο σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (photo)  βλέπε item 22 (ID20144 / 228708)  αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £18 για να τα κάμη.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέθανε την πρώτην (Photo)  items 34 (ID 20144 / 252070), 35 (ID 20144 / 252071) 

  Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

  όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

  για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

  χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

  Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε

  να βοηθά τους άλλους είχεν πληρώση να βάλουν σωλήνες

  από την Κρίαν Βρίση να έρχεται το νερό στο δρόμο

  να πήνη ο κόσμος και τα ζώα όμως ασυνήδητοι άνθρωποι

 • May 16, 2018 15:43:50 Revekka Kefalea

  18  αρίθμηση σελίδας 


  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήματα

  προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετο αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου)  items 11 (ID 20144 / 228694), 67 (ID 20144 / 252103) και 86 (ID 20144 / 252122) 

  το ψυλό κάγγελο σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (photo)  βλέπε item 22 (ID20144 / 228708)  αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £18 για να τα κάμη.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέθανε την πρώτην (Photo)

  Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

  όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

  για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

  χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

  Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε

  να βοηθά τους άλλους είχεν πληρώση να βάλουν σωλήνες

  από την Κρίαν Βρίση να έρχεται το νερό στο δρόμο

  να πήνη ο κόσμος και τα ζώα όμως ασυνήδητοι άνθρωποι


 • May 14, 2018 23:37:42 Revekka Kefalea

  18  αρίθμηση σελίδας 


  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήματα

  προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετο αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου) 

  το ψυλό κάγγελο σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (photo)  βλέπε item 22 (ID20144 / 228708)  αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £18 για να τα κάμη.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέθανε την πρώτην (Photo)

  Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

  όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

  για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

  χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

  Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε

  να βοηθά τους άλλους είχεν πληρώση να βάλουν σωλήνες

  από την Κρίαν Βρίση να έρχεται το νερό στο δρόμο

  να πήνη ο κόσμος και τα ζώα όμως ασυνήδητοι άνθρωποι


 • May 13, 2018 18:07:02 Revekka Kefalea

  18  αρίθμηση σελίδας 


  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήματα

  προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετο αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου) 

  το ψυλό κάγγελο σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (photo) αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £18 για να τα κάμη.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης πέθανε την πρώτην (Photo)

  Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

  όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

  για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

  χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

  Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε

  να βοηθά τους άλλους είχεν πληρώση να βάλουν σωλήνες

  από την Κρίαν Βρίση να έρχεται το νερό στο δρόμο

  να πήνη ο κόσμος και τα ζώα όμως ασυνήδητοι άνθρωποι


 • May 10, 2018 15:34:36 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου) 

  το ψυλό κάγγελο/σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέρδον κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (Photo) αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £ 18 για να τα κάμη.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη πέθανε την πρώτην (Photo)

  Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

  όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

  για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

  χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

  Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε

  να βοηθά τους άλλους είχεν πληρώση να βάλουν σωλήνες

  από την Κρίαν Βρίση να έρχεται το νερό στο δρόμο

  να πήνη ο κόσμος και τα ζώα όμως ασυνήδητοι άνθρωποι


 • May 10, 2018 15:32:28 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου) 

  το ψυλό κάγγελο/σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέρδον κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (Photo) αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £ 18 για να τα κάμη.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη πέθανε την πρώτην (Photo)

  Οκτωβρίου 1976  όλα τα άντεξεν αλλά δεν άντεξε 

  όταν ο μεγαλύτερος γιος του ο Νικήτας έφυγεν 

  για την Αυστραλίαν οικογεκειακώς ακριβώς ένα 

  χρόνον μετά που φύγαμεν για την Αυστραλία.

  Ο Σπύρος Δρουσιώτης ήτο άνθρωπος που του άρεσε


 • May 10, 2018 15:22:43 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου) 

  το ψυλό κάγγελο/σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέρδον κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (Photo) αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £ 18 για να τα κάμη.

  Ο Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτη πέθανε την missing (Photo)


 • May 10, 2018 15:21:22 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου) 

  το ψυλό κάγγελο/σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέρδον κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (Photo) αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό £


 • May 10, 2018 15:20:26 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που

  κυμάτιζε σε πολλές γιορτές και εκδηλώσεις, (παρακάτω

  βλέπε φωτογραφία με παρέλαση στο Κτήμα Πάφου) 

  το ψυλό κάγγελο/σολίνας του στρόματος ήτο πογιατισμένο γαλανόλεφκο

  όπως τον ιστό της Ελληνικής σημαίας.

  Τα δύο ερμάρια και το πουφέ ήταν σκαλιστά από 

  ξύλο κέρδον κέδρον έιχαν όλα στεφάνι με τον 

  δυκέφαλον (Photo) αετόν με κωρόνα, μας έλεγεν ότι πλήρωσε 

  τότε μαραγκό 


 • May 10, 2018 15:14:11 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που • May 10, 2018 15:13:47 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που
 • May 10, 2018 15:13:00 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο Σουέζ με τον Αγγλικό

  στρατό και μετά μετανάστευσεν στο Λονδίνο.

  Ο παππούς είχεν στο μεγάλο υπνοδωμάτιο πάνω στο 

  ανώγειον την Ελληνική σημαία με τον ιστό που • May 10, 2018 15:09:56 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι Νικήτας-Χρυστάλλα-Κλεονίκη-Λέλλα (Ελένη)

  Τάκης, Ευθύμιος και Αγγέλα. Όλοι είχαν φύγει στο 

  εξωτερικό εκτός από την Κλεονίκη, + την Λέλλα ο 

  Τάκης πήγεν στην Αίγιπτο στο 


 • May 10, 2018 15:05:39 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαν τίποτα.

  Ο Σπύρος ο Δρουσιώτης (ο Αμερικάνος όπως τον έλεγαν)

  είχεν 8 παιδιά 5 κόρες και 3 αγόρια. Το ένα το

  κοριτσάκι πέθανε πολύ μικρό ήτο η Χαραυγή. κατά συράν

  τα παιδιά είναι 


 • May 10, 2018 15:01:13 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν. και έτσι δεν κατάφεραν να κάμουν τίποτα.

  Μερικοί από αυτούς ο παππούς τους είχε δανήση και χρήμα-

  τα προτού πάει φυλακή όταν βγήκεν από την φυλακή 

  τους ζήτησε τα χρήματα αλλά ο παππούς δεν τους έκαμεν 

  χαρτή διότι τους εμπιστευετου αλλά κανένας δεν του 

  έδωσαντίποτα


 • May 10, 2018 13:28:12 Garyfallia Pappa

  ελευθερώθησαν


Description

Save description
 • 34.96341277973389||32.39768598413093||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 35.180043645847746||33.344087686508146||

  Central Jail of Nicosia, Cyprus

 • 29.9668343||32.5498069||

  Suez, Egypt

 • 51.50735090000001||-0.11127880781248223||

  London, U.K.

 • 34.77222481089088||32.429736899999966||

  Paphos, Cyprus

 • -37.80494778941873||144.98503025624996||

  Melbourne, Australia

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Central Jail of Nicosia, Cyprus
 • Additional document location Suez, Egypt
 • Additional document location London, U.K.
 • Additional document location Paphos, Cyprus
 • Additional document location Melbourne, Australia


ID
20144 / 252170
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • 1931 Cyprus Revolt
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note