Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 125

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

17  αρίθμηση σελίδας 


αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

όλα τα πούλησεν.

Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

Αμερική έφεραν τα ριάλια μέσα στα 

μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας

εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

αγόραζαν χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

Όλα αυτά τα εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και ερχοταν 

καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

Πόλις Χρυσοχούς δηλ οι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν  

δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

Ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

Εν όσω ο παππούς ο Σπύρος ήτο στην φυλακή

κάπιοι προύχοντες του χωριού έστειλαν γράμμα στην Αμερική 

ότι ο Σπύρος ο Δρουσιώτης είναι στην φυλακή διότι πήγεν 

εναντίον τους Άγγλους δηλ. της Μεγάλης Βρεττανίας και 

εσείς εξακολουθητε να του στέλλετε το επίδωμα

διότι ο παππούς έπερνε επίδωμα από την Αμερική

διότι πληγώθηκεν όταν ήτο στο Αμερικανικό στρατό το 

επίδωμα ήτο $ US 110 δολάρια τον μήναν δηλ. κοντά 14 λίρες Αγγλίας.

Η Αμερική δεν έλαβεν υπόψιν αυτήν την επιστολή διότι και 

η Αμερική ήτο αποικία τους Άγγλους και με επανάστασιν

Transcription saved

17  αρίθμηση σελίδας 


αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

όλα τα πούλησεν.

Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

Αμερική έφεραν τα ριάλια μέσα στα 

μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας

εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

αγόραζαν χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

Όλα αυτά τα εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και ερχοταν 

καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

Πόλις Χρυσοχούς δηλ οι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν  

δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

Ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

Εν όσω ο παππούς ο Σπύρος ήτο στην φυλακή

κάπιοι προύχοντες του χωριού έστειλαν γράμμα στην Αμερική 

ότι ο Σπύρος ο Δρουσιώτης είναι στην φυλακή διότι πήγεν 

εναντίον τους Άγγλους δηλ. της Μεγάλης Βρεττανίας και 

εσείς εξακολουθητε να του στέλλετε το επίδωμα

διότι ο παππούς έπερνε επίδωμα από την Αμερική

διότι πληγώθηκεν όταν ήτο στο Αμερικανικό στρατό το 

επίδωμα ήτο $ US 110 δολάρια τον μήναν δηλ. κοντά 14 λίρες Αγγλίας.

Η Αμερική δεν έλαβεν υπόψιν αυτήν την επιστολή διότι και 

η Αμερική ήτο αποικία τους Άγγλους και με επανάστασιν


Transcription history
 • May 16, 2018 12:56:52 Garyfallia Pappa

  17  αρίθμηση σελίδας 


  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν τα ριάλια μέσα στα 

  μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζαν χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και ερχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν  

  δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  Ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σπύρος ήτο στην φυλακή

  κάπιοι προύχοντες του χωριού έστειλαν γράμμα στην Αμερική 

  ότι ο Σπύρος ο Δρουσιώτης είναι στην φυλακή διότι πήγεν 

  εναντίον τους Άγγλους δηλ. της Μεγάλης Βρεττανίας και 

  εσείς εξακολουθητε να του στέλλετε το επίδωμα

  διότι ο παππούς έπερνε επίδωμα από την Αμερική

  διότι πληγώθηκεν όταν ήτο στο Αμερικανικό στρατό το 

  επίδωμα ήτο $ US 110 δολάρια τον μήναν δηλ. κοντά 14 λίρες Αγγλίας.

  Η Αμερική δεν έλαβεν υπόψιν αυτήν την επιστολή διότι και 

  η Αμερική ήτο αποικία τους Άγγλους και με επανάστασιν

 • May 16, 2018 12:56:29 Garyfallia Pappa

  17  αρίθμηση σελίδας 


  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν τα ριάλια μέσα στα 

  μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικούλη

  αγόραζαν χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και ερχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν  

  δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  Ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σπύρος ήτο στην φυλακή

  κάπιοι προύχοντες του χωριού έστειλαν γράμμα στην Αμερική 

  ότι ο Σπύρος ο Δρουσιώτης είναι στην φυλακή διότι πήγεν 

  εναντίον τους Άγγλους δηλ. της Μεγάλης Βρεττανίας και 

  εσείς εξακολουθητε να του στέλλετε το επίδωμα

  διότι ο παππούς έπερνε επίδωμα από την Αμερική

  διότι πληγώθηκεν όταν ήτο στο Αμερικανικό στρατό το 

  επίδωμα ήτο $ US 110 δολάρια τον μήναν δηλ. κοντά 14 λίρες Αγγλίας.

  Η Αμερική δεν έλαβεν υπόψιν αυτήν την επιστολή διότι και 

  η Αμερική ήτο αποικία τους Άγγλους και με επανάστασιν


 • May 13, 2018 17:53:32 Revekka Kefalea

  17  αρίθμηση σελίδας 


  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν τα ριάλια μέσα στα 

  μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή  Τσικιούλη 

  αγόραζαν χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και ερχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν  

  δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  Ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σπύρος ήτο στην φυλακή

  κάπιοι προύχοντες του χωριού έστειλαν γράμμα στην Αμερική 

  ότι ο Σπύρος ο Δρουσιώτης είναι στην φυλακή διότι πήγεν 

  εναντίον τους Άγγλους δηλ. της Μεγάλης Βρεττανίας και 

  εσείς εξακολουθητε να του στέλλετε το επίδωμα

  διότι ο παππούς έπερνε επίδωμα από την Αμερική

  διότι πληγώθηκεν όταν ήτο στο Αμερικανικό στρατό το 

  επίδωμα ήτο $ US 110 δολάρια τον μήναν δηλ. κοντά 14 λίρες Αγγλίας.

  Η Αμερική δεν έλαβεν υπόψιν αυτήν την επιστολή διότι και 

  η Αμερική ήτο αποικία τους Άγγλους και με επανάστασιν


 • May 10, 2018 14:55:55 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οοι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν 

  δηορι δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σύρ  Σπύρος ήτο στην φυλακή καποιοι

  κάπιοι προύχοντες του χωριού έστειλαν γράμμα στην Αμερική 

  ότι ο Σπύρος ο Δρουσιώτης είναι στην φυλακή διότι πήγεν 

  εναντίον τους Άγγλους δηλ. της Μεγάλης β Βρεττανίας και 

  εσείς του εεξακολουθητε να του στέλλετε επίδωμα

  διότι ο παππούς έπερνε επίδωμα απότο από την Αμερική

  διότι πληγώθηκεν όταν ήτο στο Αμερικανικό στρατό το 

  επίδωμα ήτο $ US 110 δολάρια τον μήναν δηλ. κοντά 14 λίρες. Αγγλίας.

  Η Αμερική δεν έλαβεν υπόψιν αυτήν την επιστολή διότι και 

  η Αμερική ήτο αποικία τους Άγγλους και με επανάστασιν


 • May 10, 2018 14:53:29 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οοι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν 

  δηορι δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σύρ  Σπύρος ήτο στην φυλακή καποιοι

  κάπιοι προύχοντες του χωριού έστειλαν γράμμα στην Αμερική 

  ότι ο Σπύρος ο Δρουσιώτης είναι στην φυλακή διότι πήγεν 

  εναντίον τους Άγγλους δηλ. της Μεγάλης β Βρεττανίας και 

  εσείς του εεξακολουθητε να του στέλλετε επίδωμα

  διότι ο παππούς έπερνε επίδωμα απότο από την Αμερική

  διότι πληγώθηκεν όταν ήτο στο Αμερικανικό στρατό το 

  επίδωμα ήτο 


 • May 10, 2018 14:47:56 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οοι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν 

  δηορι δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σύρ  Σπύρος ήτο


 • May 10, 2018 14:47:52 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οοι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν 

  δηορι δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σύρ  Σπύρος


 • May 10, 2018 14:47:26 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οοι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν 

  δηορι δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.

  Εν όσω ο παππούς ο Σύρ  Σπύρος 


 • May 10, 2018 14:46:33 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οοι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν 

  δηορι δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα. • May 10, 2018 14:44:33 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι και τα έστελλαν στο εξωτερικό.

  Όταν ο παππούς μου πήγεν φυλακή για δύο χρόνια ο 

  φίλος του παππού μου ο Περικλής δεν ενδιαφέρθηκε να 

  πουλήση τα εμπορεύματα και και το Δημαρχείον της 

  Πόλις Χρυσοχούς δηλ οοι δήμαρχοι που όμως γνωρίζαμεν 

  δηορι δεν εκλέγοντο αλλά διωρίζοντο από τους Αγγλους

  ισχυρίστηκε ότι τα εμπορεύματα άρχησαν να σαπίζουν

  και διάταξε και τα έρριξαν στην θάλλασα.


 • May 10, 2018 14:40:10 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν 

  καΐκι


 • May 10, 2018 14:34:31 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά τα εμπο εμπορεύματα τα έβαλαν σε μίαν

  μεγάλη αποθήκη στο Λατσί (η αποθήκη ήτο του Γεωργίου 

  Χ'' Θεοδώση) το Λατσί ήτο σαν μικρό λιμάνι και έρχοταν  • May 10, 2018 14:31:46 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος.

  Όλα αυτά


 • May 10, 2018 14:31:23 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή Τσικιούλη

  αγόραζον χαρούπια, φασόλια, ρεβήθια, κουκιά, λουβιά

  φακες φυσικά τα χρήματα τα έβαζεν ο παππούς ο Σπύρος. • May 10, 2018 14:29:38 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας χαρα επρα

  εμπορεύματα μαζύ με τον χωριανόν του κ. Περικλή 


 • May 10, 2018 14:27:59 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα.

  Δάνησεν πολλούς χωριανούς χρήματα φίλους ή ξένους.

  Επείσης διάθεσεν πολλά χρήματα αγοράζοντας


 • May 10, 2018 14:25:50 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση και τα ζευκάρκα στο πίσω 

  μέρος του σπιτιού ήτο σταυλος με άλογα και βόδια 

  όλα τα πούλησεν.

  Οι χωριανοί μου έλεγαν ότι όσοι χωριανοί ήλθαν από την 

  Αμερική έφεραν ριάλια μέσα στα μαντίλια μαντίλια ο παππούς ,

  ο Σπύρος μαντύλια. Ο παππούς ο Σπύρος τα ριάλια τα 

  έφερεν μέσα στα τραπεζομάντυλα


 • May 10, 2018 09:29:57 Garyfallia Pappa

  αναγκάστηκε να πουλήση


Description

Save description
 • 41.94041892004825||-77.06404619374996||

  U.S.A.

 • 35.0405881||32.3943387||

  Latsi, Poli Crysochous, Cyprus

 • 35.17999979999998||33.34401258465573||

  Central Jail of Nicosia

 • 52.08400216072528||-1.6538899437499595||

  England, U.K.

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location U.S.A.
 • Additional document location Latsi, Poli Crysochous, Cyprus
 • Additional document location Central Jail of Nicosia
 • Additional document location England, U.K.


ID
20144 / 252169
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • 1931 Cyprus Revolt
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • migration
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note