Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 124

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

16  αρίθμηση σελίδας  


τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

όταν είμαστο κάτω από τα δέντρα.

Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

κτύπησε μίαν σωλήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλον που 

η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

και την αδελφήν μου. Έλενα.

Η θεία η Λέλλα μας είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

μέσα στο χαρτσί.

Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι δυσκολεύτηκε μέσα

στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά

Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

ήτο κόρη από πλούσιαν οικογένεια κόρη του Γεωργίου 

Χ Χατζιθεοδώση (του φλίρη από την Ίννια). Στα χωράφια 

σκυλήν δεν πήγαινε είχαν μηστάρικους ήτο μόνη της 

στο χωριό με ένα παιδί και θυμάμαι μας λέει 

η θεία η Λέλλα που της είπεν η γιαγιά ότι αναγκαστηκ

Transcription saved

16  αρίθμηση σελίδας  


τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

όταν είμαστο κάτω από τα δέντρα.

Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

κτύπησε μίαν σωλήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλον που 

η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

και την αδελφήν μου. Έλενα.

Η θεία η Λέλλα μας είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

μέσα στο χαρτσί.

Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι δυσκολεύτηκε μέσα

στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά

Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

ήτο κόρη από πλούσιαν οικογένεια κόρη του Γεωργίου 

Χ Χατζιθεοδώση (του φλίρη από την Ίννια). Στα χωράφια 

σκυλήν δεν πήγαινε είχαν μηστάρικους ήτο μόνη της 

στο χωριό με ένα παιδί και θυμάμαι μας λέει 

η θεία η Λέλλα που της είπεν η γιαγιά ότι αναγκαστηκ


Transcription history
 • May 16, 2018 12:54:59 Garyfallia Pappa

  16  αρίθμηση σελίδας  


  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δέντρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν σωλήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλον που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

  πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

  μέσα στο χαρτσί.

  Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι δυσκολεύτηκε μέσα

  στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

  δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά

  Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

  ήτο κόρη από πλούσιαν οικογένεια κόρη του Γεωργίου 

  Χ Χατζιθεοδώση (του φλίρη από την Ίννια). Στα χωράφια 

  σκυλήν δεν πήγαινε είχαν μηστάρικους ήτο μόνη της 

  στο χωριό με ένα παιδί και θυμάμαι μας λέει 

  η θεία η Λέλλα που της είπεν η γιαγιά ότι αναγκαστηκ

 • May 13, 2018 17:36:33 Revekka Kefalea

  16  αρίθμηση σελίδας  


  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δέντρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν σωλήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλον που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

  πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

  μέσα στο  χαρτσί.

  Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι δυσκολεύτηκε μέσα

  στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

  δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά

  Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

  ήτο κόρη από πλούσιαν οικογένεια κόρη του Γεωργίου 

  Χ Χατζιθεοδώση (του missing από την Ίννια). Στα χωράφια 

  σκυλήν δεν πήγαινε είχαν μηστάρικους ήτο μόνη της 

  στο χωριό με ένα παιδί και θυμάμαι μας λέει 

  η θεία η Λέλλα που της είπεν η γιαγιά ότι αναγκαστηκ


 • May 10, 2018 14:19:28 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν συρήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλου που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας ει είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

  πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

  μέσα στο χαρτσί.

  Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι missing μέσα

  στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

  δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά.

  Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

  ήτο κόρη από πλούσιαν εικογένεια κόρη του Γεωργίου 

  Χ Χατζιθεοδώση (του φτίρη από την Ίννια). Στα χωράφια 

  σκυλήν δεν πήγαινε είχαν μησταρmissing ήτο μόνη της 

  στο χωριό με ένα παιδί και θυμαμα θυμάμαι μας λέει 

  η θεία η λε Λέλλα που της είπεν η γιαγιά ότι αναγκαστκε 


 • May 10, 2018 14:19:23 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν συρήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλου που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας ει είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

  πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

  μέσα στο χαρτσί.

  Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι missing μέσα

  στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

  δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά.

  Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

  ήτο κόρη από πλούσιαν εικογένεια κόρη του Γεωργίου 

  Χ Χατζιθεοδώση (του φτίρη από την Ίννια). Στα χωράφια 

  σκυλήν δεν πήγαινε είχαν μησταρmissing ήτο μόνη της 

  στο χωριό με ένα παιδί και θυμαμα θυμάμαι μας λέει 

  η θεία η λε Λέλλα που της είπεν η γιαγιά ότι αναγκαστκε


 • May 10, 2018 14:18:10 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν συρήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλου που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας ει είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

  πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

  μέσα στο χαρτσί.

  Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι missing μέσα

  στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

  δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά.

  Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

  ήτο κόρη από πλούσιαν εικογένεια κόρη του Γεωργίου 

  Χ Χατζιθεοδώση (του φτίρη από την Ίννια). Στα χωράφια 

  σκυλήν δεν πήγαινε είχαν μησταρmissing ήτο μόνη της 

  στο χωριό με ένα παιδί και θυμαμα θυμάμαι μας λέει 

  η θεία η 


 • May 10, 2018 14:15:52 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν συρήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλου που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας ει είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

  πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

  μέσα στο χαρτσί.

  Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι missing μέσα

  στο χωριό όταν ο παππούς ήτο στην Λευκωσία φυλακή

  δύο χρόνια που τον έβαλαν οι Αγγλοι για τα Οκτωβριανά.

  Η γιαγιά μου γράμματα δεν ήξευρε παρόλο ότι 

  ήτο κόρη από πλούσιαν εικογένεια κόρη του Γεωργίου 

  Χ Χατζιθεοδώση (του φτίρη από την Ίννια). Στα χωράφια 

  σκυλήν δεν πήγαινε 


 • May 10, 2018 14:09:35 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν συρήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλου που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας ει είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν τα φαγητά ήτο 

  πλούσια αφού το γλυκό από καριδάκια το έκαμναν 

  μέσα στο χαρτσί.

  Επείσης η γιαγιά έλεγεν ότι 


 • May 10, 2018 14:07:09 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν συρήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλου που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.

  Η θεία η Λέλλα μας ει είπεν ότι η γιαγιά Πουλχερία

  της έλεγεν ότι ο παππούς ο Σπύρος του άρεσεν να 

  κάμνη πολλά τραπέζια όταν ήτο νέος καλούσεν πολλούς 

  φίλους και ξένους και διασκέδαζαν. Τα φαγητά


 • May 10, 2018 14:03:58 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  

  ίδια πλατία μίαν ημέρα πριν την δεύτερη εισβολή 

  βομβάρδισαν τα τουρκικά αεροπλάνα και η σφαίρα 

  κτύπησε μίαν συρήνα ενός καγγελιού καί κτύπησε

  ακόμα και τον μαστό μιας κατσίκας και ήτο εκει

  περαστηκη ο παππούς μου βοβήθηκε πολύ όταν ήλθεν

  στο σπίτι είπεν η θεία μου αλλά ευτυχώς κανένας 

  δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε παρόλου που 

  η σφαίρα πέρασεν από πολύ κοντά στον παππού μου 

  και την αδελφήν μου. Έλενα.


 • May 10, 2018 13:19:03 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην  


 • May 10, 2018 13:18:42 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην 


 • May 10, 2018 13:18:25 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν και πέρασαν από 

  την Δρούσια το 1964 και ο θείος μου ο Μιχαλάκης

  προσπάθησε να κτυπήση τα αεροπλάνα με το περίστροφο

  όταν είμαστο κάτω από τα δ΄νδρα.

  Θελω να σημιώσω επίσης στην ίδια πλατία του 

  χωριού που είναι τα καφενεία το 1974 ο παππούς 

  μου του άρεσε να παίρνη την αδελφή μου Έλενα 

  στο καφενείον και να λέει στους φίλους του αυτή 

  είναι η κόρη του γιου μου του Νικήτα εκει στην


 • May 10, 2018 09:28:00 Garyfallia Pappa

  τα αεροπλάνα 


Description

Save description
 • 34.962428016524505||32.39717100000007||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 35.17999979999998||33.34392675396725||

  Central Jail of Nicosia, Cyprus

 • 34.956376345876635||32.393802261377004||

  Ineia, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Central Jail of Nicosia, Cyprus
 • Additional document location Ineia, Cyprus


ID
20144 / 252168
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • 1931 Cyprus Revolt
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of CyprusNotes and questions

Login to leave a note