Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 123

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

15  αρίθμηση σελίδας 


(πετασαίτουν  πάνω στο σκαλή)

κτυπούσε το σκαλί και από κάτω άνοιγεν μία πόρτα 

ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

ανοιξη η πόρτα ελυπώτουν. Όχι μας είπεν ήτο

η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

κάθε φορά που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον. δεν ξευρω θημάμαι

για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα (σελινια).

Ίσως εάν δεν ήτο η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 όταν

μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρούσιας έκαψαν έγγραφα

σαν τρόπον διαμαρτυρίας εναντίον της μεγάλης βρετανίας

επεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

των όπλων και τα άφησαν εκεί.

Την άλλη μέρα ενώ οι χωριανοί καθόντουσαν στην

πλατείαν που ήτο τα καφενεία του χωριού κατέφθασαν 

από την Λευκωσία μερικοί αστυνομικοί με άγγλον αξιωματικόν

και διέταξαν όλους να πάνε αμέσως στα σπίτια τους 

Ο παππούς μου είχε και τον πατέρα μου μαζί του που θα 

ήτο γύρω δύο χρονών και έπρεπε να περάση από τον

κέντρον της πλατείας άκουσεν κάτι πυροβολισμούς και 

άκουσε μίαν σφαίρα να περνά από τα πόδια του 

ίσως οι σφαίρες να μην πήγαιναν στο στόχο τους

λόγω του ότι προηγουμένως είχαν χαλάση την ρύθμησιν τους

ότα μπήκαν στον σταθμόν.

Είναι  ωρισμένες στην ζωή που και είσουν 

δυο-τριών χρονών. Ο πατέρας μου είναι 84 χρονών 

και θυμάται τους πυροβολισμούς αυτούς όπως και εγώ 

το 1964 ήμουν 3 χρονών και θυμάμαι μία σκηνή 

με τα ταξιά που φέρναν του πληγομένους με τα 

ταξιά από τον πόλεμο στην Τυλληρία επείσις θυμάμαι

Transcription saved

15  αρίθμηση σελίδας 


(πετασαίτουν  πάνω στο σκαλή)

κτυπούσε το σκαλί και από κάτω άνοιγεν μία πόρτα 

ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

ανοιξη η πόρτα ελυπώτουν. Όχι μας είπεν ήτο

η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

κάθε φορά που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον. δεν ξευρω θημάμαι

για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα (σελινια).

Ίσως εάν δεν ήτο η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 όταν

μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρούσιας έκαψαν έγγραφα

σαν τρόπον διαμαρτυρίας εναντίον της μεγάλης βρετανίας

επεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

των όπλων και τα άφησαν εκεί.

Την άλλη μέρα ενώ οι χωριανοί καθόντουσαν στην

πλατείαν που ήτο τα καφενεία του χωριού κατέφθασαν 

από την Λευκωσία μερικοί αστυνομικοί με άγγλον αξιωματικόν

και διέταξαν όλους να πάνε αμέσως στα σπίτια τους 

Ο παππούς μου είχε και τον πατέρα μου μαζί του που θα 

ήτο γύρω δύο χρονών και έπρεπε να περάση από τον

κέντρον της πλατείας άκουσεν κάτι πυροβολισμούς και 

άκουσε μίαν σφαίρα να περνά από τα πόδια του 

ίσως οι σφαίρες να μην πήγαιναν στο στόχο τους

λόγω του ότι προηγουμένως είχαν χαλάση την ρύθμησιν τους

ότα μπήκαν στον σταθμόν.

Είναι  ωρισμένες στην ζωή που και είσουν 

δυο-τριών χρονών. Ο πατέρας μου είναι 84 χρονών 

και θυμάται τους πυροβολισμούς αυτούς όπως και εγώ 

το 1964 ήμουν 3 χρονών και θυμάμαι μία σκηνή 

με τα ταξιά που φέρναν του πληγομένους με τα 

ταξιά από τον πόλεμο στην Τυλληρία επείσις θυμάμαι


Transcription history
 • May 13, 2018 17:18:24 Revekka Kefalea

  15  αρίθμηση σελίδας 


  (πετασαίτουν  πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα ελυπώτουν. Όχι μας είπεν ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον. δεν ξευρω θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα (σελινια).

  Ίσως εάν δεν ήτο η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

  θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

  είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 όταν

  μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρούσιας έκαψαν έγγραφα

  σαν τρόπον διαμαρτυρίας εναντίον της μεγάλης βρετανίας

  επεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

  των όπλων και τα άφησαν εκεί.

  Την άλλη μέρα ενώ οι χωριανοί καθόντουσαν στην

  πλατείαν που ήτο τα καφενεία του χωριού κατέφθασαν 

  από την Λευκωσία μερικοί αστυνομικοί με άγγλον αξιωματικόν

  και διέταξαν όλους να πάνε αμέσως στα σπίτια τους 

  Ο παππούς μου είχε και τον πατέρα μου μαζί του που θα 

  ήτο γύρω δύο χρονών και έπρεπε να περάση από τον

  κέντρον της πλατείας άκουσεν κάτι πυροβολισμούς και 

  άκουσε μίαν σφαίρα να περνά από τα πόδια του 

  ίσως οι σφαίρες να μην πήγαιναν στο στόχο τους

  λόγω του ότι προηγουμένως είχαν χαλάση την ρύθμησιν τους

  ότα μπήκαν στον σταθμόν.

  Είναι  ωρισμένες στην ζωή που και είσουν 

  δυο-τριών χρονών. Ο πατέρας μου είναι 84 χρονών 

  και θυμάται τους πυροβολισμούς αυτούς όπως και εγώ 

  το 1964 ήμουν 3 χρονών και θυμάμαι μία σκηνή 

  με τα ταξιά που φέρναν του πληγομένους με τα 

  ταξιά από τον πόλεμο στην Τυλληρία επείσις θυμάμαι

 • May 10, 2018 13:26:53 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα ελυπάτουν. Όχι μας είπε ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον.δεν ξευρω/θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα(σελινια).

  Ίσως εάν ήτο και η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

  θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

  είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 'οταν

  μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρουσιας έκαψαν 'εγγραφα

  σαν τρόπο διαμαρτυρίας εναντίον της  μεγάλης βρετανίας

  εσει επεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

  των όπλων ά και τα άφησαν εκεί.

  Την άλλη μέρα ενώ οι χωριανοί καθόντουσαν στην

  πλατεία και ήτο στα καφενεία του χωριού κατέφθασαν 

  απ'ο την Λευκωσία μερικοί αστυνομικοί με άγγλον αξιωματικόν

  και διέταξαν όλους να πάνε αμέσως στα σπίτια τους 

  Ο παππούς μου είχε και τον πατέρα μου μαζί του που θα 

  ήτο γύρω δύο χρονών και 'επρεπε να περάση από τον

  κέντρον της πλατείας άκουσεν κάτι πυροβολισμούς και 

  άκουσε μίαν σφαίρα να περνά απ από τα πόδια του 

  ίσως οι σφαίρες να πηγ μην πήγαιναν στο στόχο τους

  λόγω του ότι προηγουμένως είχαν χαλάση την ρύθμησιν τους

  ότα μπήκαν στον σταθμόν.

  Είναι  ωρισμένες στην ζωή που και είσουν 

  δυο-τριών χρονών. Ο πατέρας μου είναι 84 χρονών 

  και θυμάται τους πυροβολισμούς αυτούς όπως και εγώ 

  το 1964 ήμουν 3 χρονών και θυμάμαι μία σκηνή 

  με τα ταξιά που φέρναν του πληγομένους με τα 

  ταξιά από τον πόλεμο στην Τυλληρία επείσις θυμάμαι


 • May 10, 2018 13:05:12 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα missing. Όχι μας είπε ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον.δεν ξευρω/θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα(σελινια).

  Ίσως εάν ήτο και η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

  θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

  είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 'οταν

  μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρουσιας έκαψαν 'εγγραφα

  σαν τρόπο διαμαρτυρίας εναντίον της  μεγάλης βρετανίας

  missingεπεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

  των όπλων ά και τα άφησαν εκεί.

  Την άλλη μέρα ενώ οι χωριανοί καθόντουσαν στην

  πλατεία και ήτο στα καφενεία του χωριού κατέφθασαν 

  απ'ο την Λευκωσία μερικοί αστυνομικοί με άγγλον αξιωματικόν

  και διέταξαν όλους να πάνε αμέσως στα σπίτια τους 

  Ο παππούς μου είχε και τον πατέρα μου μαζί του που θα 

  ήτο γύρω δύο χρονών και 'επρεπε να περάση από τον

  κέντρον της πλατείας άκουσεν κάτι πυροβολισμούς και 

  άκουσε μίαν σφαίρα να περνά απ από τα πόδια του 

  ίσως οι σφαίρες να πηγ μην πήγαιναν στο στόχο τους

  λόγω του ότι προηγουμένως είχαν χαλάση την ρύθμησιν τους

  ότα μπήκαν στον σταθμόν.

  Είναι  ωρισμένες στην ζωή που και είσουν 

  δυο-τριών χρονών. Ο πατέρας μου είναι 84 χρονών 

  και θυμάται τους πυροβολισμούς αυτούς όπως και εγώ 

  το 1964 ήμουν 3 χρονών και θυμάμαι μία σκηνή 

  με τα ταξιά που φέρναν του πληγομένους με τα 

  ταξιά από τον πόλεμο στην Τυλληρία επείσις θυμάμαι


 • May 10, 2018 13:00:06 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα missing. Όχι μας είπε ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον.δεν ξευρω/θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα(σελινια).

  Ίσως εάν ήτο και η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

  θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

  είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 'οταν

  μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρουσιας έκαψαν 'εγγραφα

  σαν τρόπο διαμαρτυρίας εναντίον της  μεγάλης βρετανίας

  missingεπεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

  των όπλων ά και τα άφησαν εκεί.

  Την άλλη μέρα ενώ οι χωριανοί καθόντουσαν στην

  πλατεία και ήτο στα καφενεία του χωριού κατέφθασαν 

  απ'ο την Λευκωσία μερικοί αστυνομικοί με άγγλον αξιωματικόν

  και διέταξαν όλους να πάνε αμέσως στα σπίτια τους 

  Ο παππούς μου είχε και τον πατέρα μου μαζί του που θα 

  ήτο γύρω δύο χρονών και 'επρεπε να περάση από τον

  κέντρον της πλατείας άκουσεν κάτι πυροβολισμούς και 

  άκουσε μίαν σφαίρα να περνά απ από τα πόδια του 

  ίσως οι σφαίρες να πηγ μην πήγαιναν στο στόχο τους

  λόγω του ότι προηγουμένως είχαν χαλάση την ρύθμησιν τους

  ότα μπήκαν στον σταθμόν.

  Είναι  ωρισμένες στην ζωή που και είσουν 

  δυο-τριών χρονών. Ο πατέρας μου είναι 84 χρονών 

  και θυμάται τους πυροβολισμούς αυτούς


 • May 10, 2018 12:40:11 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα missing. Όχι μας είπε ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον.δεν ξευρω/θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα(σελινια).

  Ίσως εάν ήτο και η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

  θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

  είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 'οταν

  μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρουσιας έκαψαν 'εγγραφα

  σαν τρόπο διαμαρτυρίας εναντίον της  μεγάλης βρετανίας

  missingεπεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

  των όπλων ά και τα άφησαν εκεί.

  Την άλλη μέρα ενώ οι χωριανοί καθόντουσαν στην

  πλατεία και ήτο στα καφενεία του χωριού κατέφθασαν 

  απ'ο την Λευκωσία μερικοί αστυνομικοί με άγγλον αξιωματικόν

  και διέταξαν όλους να πάνε αμέσως στα σπίτια τους 

  Ο παππούς μου είχε και τον πατέρα μου μαζί του που θα 

  ήτο γύρω δύο χρονών και 'επρεπε να περάση από τον

  κέντρον της πλατείας άκουσεν κάτι πυροβολισμούς και 

  άκουσε μίαν σφαίρα να περνά απ από τα πόδια του 

  ίσως οι σφαίρες να πηγ μην πήγαιναν στο στόχο τους

  λόγω του ότι προηγουμένως είχαν χαλάση την ρύθμησιν τους

  ότα μπήκαν στον σταθμόν.

  Είναι  ωρισμένες στην ζωή που και είσουν 


 • May 10, 2018 12:19:36 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα missing. Όχι μας είπε ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον.δεν ξευρω/θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα(σελινια).

  Ίσως εάν ήτο και η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

  θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

  είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 'οταν

  μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρουσιας έκαψαν 'εγγραφα

  σαν τρόπο διαμαρτυρίας εναντίον της  μεγάλης βρετανίας

  missingεπεισης χάλασαν την ρύθμισην των οπλων σημαδιών 

  των όπλων ά και τα άφησαν εκεί.
 • May 10, 2018 12:13:23 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα missing. Όχι μας είπε ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον.δεν ξευρω/θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα(σελινια).

  Ίσως εάν ήτο και η έντασις της εισβολής ο παππούς δεν 

  θα μας έλεγεν όλα αυτά τα γεγονότα, ο παππούς μας μας 

  είπεν όταν εκείνην την ημέρα 28 οκτωβρίου 1931 'οταν

  μπήκαν στον αστυνομικόν σταθμόν Δρουσιας έκαψαν 'εγγραφα
 • May 10, 2018 12:06:36 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας παππού αυτός που πατούσε το σκαλή για να 

  ανοιξη η πόρτα missing. Όχι μας είπε ήτο

  η δουλειά του και μάλιστα του έδιδαν και φιλοδώρημα

  κάθε φορά που που εκρέμαγεν έναν άνθρωπον.δεν ξευρω/θημάμαι

  για πόσα σελίνια ήτο το φιλοδώρημα(σελινια). • May 10, 2018 11:54:25 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κάτω  άνοιγεν μία πόρτα 

  ενός λάκου και από κάτω ήτο λάκος και έτσι ο

  μελλοθάνατος έμενεν κρεμάμενος όσπου να πεθάνη.

  Εγώ και ο αδελφός μου ο Ανδρέας ρωτήσαμεν τον παππούν

  μας 


 • May 10, 2018 11:45:32 Garyfallia Pappa

  (πετασαίτουν πάνω στο σκαλή)

  κτυπούσε το σκαλί και από κ 


 • May 9, 2018 18:53:20 Garyfallia Pappa

  κτυπούσε το σκαλί 


 • May 9, 2018 18:52:30 Garyfallia Pappa

  κτυπούσε το σκαλί


Description

Save description
 • 34.96355345922624||32.398544291015696||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 35.15336518270429||32.67042906835934||

  Tillyria, Cyprus

 • 35.17999979999998||33.344141330688444||

  Central Jail of Nicosia, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Tillyria, Cyprus
 • Additional document location Central Jail of Nicosia, Cyprus


ID
20144 / 252167
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • 1931 Cyprus Revolt
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of CyprusNotes and questions

Login to leave a note