Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 121

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

13  αρίθμηση σελίδας 


βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

αυτή η σκόνη σε έκαιε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες όσοι εζήσαμεν 

μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photo) και το οποίον μας είπε

ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των Τούρκων στην βόρεια

Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

όπλων αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 

είχε μαζί του τον πατέρα μου που ήτο μόλις 2 χρονών 

και άρχησεν να περπατά περνόντας από την πλάτεία του

χωριού άκουσεν πυροβολισμούς και μία σφαίρα πέρασεν

από τα πόδια του και κτύπησε στον τοίχο του καφενείου 

που ακόμα φαίνεται το σημάδι πάνω στην πέτρα. Ίσως οι 

σφαίρες από τα όπλα να πήγαινα αλλού διότι προηγουμένως

οι άνθρωποι που μπήκαν στην αστυνομίαν χάλασαν την

Transcription saved

13  αρίθμηση σελίδας 


βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

αυτή η σκόνη σε έκαιε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες όσοι εζήσαμεν 

μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photo) και το οποίον μας είπε

ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των Τούρκων στην βόρεια

Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

όπλων αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 

είχε μαζί του τον πατέρα μου που ήτο μόλις 2 χρονών 

και άρχησεν να περπατά περνόντας από την πλάτεία του

χωριού άκουσεν πυροβολισμούς και μία σφαίρα πέρασεν

από τα πόδια του και κτύπησε στον τοίχο του καφενείου 

που ακόμα φαίνεται το σημάδι πάνω στην πέτρα. Ίσως οι 

σφαίρες από τα όπλα να πήγαινα αλλού διότι προηγουμένως

οι άνθρωποι που μπήκαν στην αστυνομίαν χάλασαν την


Transcription history
 • May 13, 2018 16:25:48 Revekka Kefalea

  13  αρίθμηση σελίδας 


  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκαιε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photo) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των Τούρκων στην βόρεια

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

  διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

  όπλων αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

  μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

  με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

  στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

  οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 

  είχε μαζί του τον πατέρα μου που ήτο μόλις 2 χρονών 

  και άρχησεν να περπατά περνόντας από την πλάτεία του

  χωριού άκουσεν πυροβολισμούς και μία σφαίρα πέρασεν

  από τα πόδια του και κτύπησε στον τοίχο του καφενείου 

  που ακόμα φαίνεται το σημάδι πάνω στην πέτρα. Ίσως οι 

  σφαίρες από τα όπλα να πήγαινα αλλού διότι προηγουμένως

  οι άνθρωποι που μπήκαν στην αστυνομίαν χάλασαν την

 • May 13, 2018 16:17:04 Revekka Kefalea

  13  αρίθμηση σελίδας 


  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκαιε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photo) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των Τούρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

  διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

  όπλων αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

  μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

  με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

  στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

  οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 

  είχε μαζί του τον πατέρα μου που ήτο μόλις 2 χρονών 

  και άρχησεν να περπατά περνόντας από την πλάτεία του

  χωριού άκουσεν πυροβολισμούς και μία σφαίρα πέρασεν

  από τα πόδια του και κτύπησε στον τοίχο του καφενείου 

  που ακόμα φαίνεται το σημάδι πάνω στην πέτρα. Ίσως οι 

  σφαίρες από τα όπλα να πήγαινα αλλού διότι προηγουμένως

  οι άνθρωποι που μπήκαν στην αστυνομίαν χάλασαν την


 • May 10, 2018 10:47:16 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

  διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

  missing αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

  μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

  με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

  στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

  οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 

  είχε μαζί του τον πατε πατέρα μου που ήτο μόλις 2 χρονών 

  και άρχησεν να περπατά περνόντας από την πλάτεία του

  χωριού άκουσεν πυροβολισμούς και μία σφαίρα πέρασεν

  από τα πόδια του και κτύπησε στον τοίχο του καφενείον 

  που ακόμα φαίνεται το σημάδι πάνω στην πέτρα. Ίσως οι 

  σφαίρες από τα όπλα να πήγαινα αλλού διότι προηγουμένως

  οι οι άνθρωποι που μπήκαν στην αστυνομίαν χάλασαν την


 • May 10, 2018 10:46:37 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

  διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

  missing αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

  μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

  με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

  στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

  οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 

  είχε μαζί του τον πατε πατέρα μου που ήτο μόλις 2 χρονών 

  και άρχησεν να περπατά περνόντας από την πλάτεία του

  χωριού άκουσεν πυροβολισμούς και μία σφαίρα πέρασεν

  από τα πόδια του και κτύπησε στον τοίχο του καφενείον 

  που ακόμα φαίνεται το σημάδι πάνω στην πέτρα. Ίσως οι 

  σφαίρες από τα όπλα να πήγαινα αλλού διότι προηγουμένως


 • May 10, 2018 10:44:05 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

  διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

  missing αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

  μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

  με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

  στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

  οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 

  είχε μαζί του τον πατε πατέρα μου που ήτο μόλις 2 χρονών 

  και άρχησεν να περπατά περνόντας από την πλάτεία του

  χωριού άκουσεν πυροβολισμούς και μία σφαίρα πέρασεν

  από τα πόδια του και κτύπησε στον τοίχο του καφενείον 


 • May 10, 2018 10:41:35 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

  διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

  missing αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

  μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία αστυνομικοί μαζί 

  με αξιωματικούς και διάταξαν όλους όσοι καθόντουσαν 

  στα καφενεία (δύο ήταν τα καφενεία) να πάνε όλοι 

  οι κάτοικοι αμέσως στα σπίτια τους. Ο παππόύς μου 


 • May 10, 2018 10:40:02 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές και κάψαμεν 

  διάφορα έγγραφα και ανακατέψαμεν τα σημάδεια των 

  missing αφού τους αλλάξαμεν τους σημαδεντήρες. Κοντά το 

  μεσημέρι ήλθαν από την Λευκωσία 


 • May 10, 2018 10:34:54 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό

  σταθμό της Δρούσιας για διαμαρτυρία διότι μας ήπεν η Αγγλη ήταν κατακτητές 


 • May 10, 2018 10:32:13 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων. Ο παππούς

  μου μαζί με άλλους χωριανούς μπήκανε μέσα στον αστινομικό


 • May 10, 2018 10:30:31 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo).

  Την ημέρα της δεύτερης εισβολης των τουρκων στην βόριεα

  Κύπρο μας είπεν για τα Οκτοβριανά του 1931. Τον Οκτώβρι 

  του 1931 η Κύπρος εξεγέρθη εναντίον των Αγγλων


 • May 10, 2018 10:16:55 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου παντρεφτηκε την γιαγιά μου Πουλχερία την κόριν 

  του Γεωργίου Χ Θεοδώση από την από την Ίννια και ζούσεν 

  στο ιδιοώκτητο σπίτι του στην Δρουσια. (Photo). • May 10, 2018 10:14:20 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι εζήσαμεν 

  μας πήραν για ανάρρωσι (δεν ξέρω ακριβώς που ήτο 

  αυτό το νοσοκομείον (βλέπε φωτογραφία) μάλλον θα μας τους

  έφεραν πίσω στην Αμερική και έχει ένα δακτυλίδη χρυσο

  με αρχικά αγγλικά γράμματα S D (Photos) και το οποίον μας είπε

  ότι του το αγόρασαν οι φίλοι του όταν γύρησε από τον 

  πόλεμο. Όταν αργότερα γύρισεν στην Κύπρο από παλαιές 

  επιστολές που έχω πιστεύω ότι έμειναν για λίγο στην 

  Λευκωσία και αργότερα ήλθεν στο χωριό του Δρουσια

  όπου  • May 10, 2018 10:08:09 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα

  στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 

  αυτή η σκόνη σε έκανε, όλο το κορμί μου εκαικε και 

  χάθηκεν το φως μου. Για 6 μήνες μας  όσοι 


 • May 10, 2018 09:58:33 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες  


 • May 10, 2018 09:58:29 Garyfallia Pappa

  βγήκαν έξω, έξω υπήρχε παντού σαν σκόνη στα δένδρα στο χώμα, στους θάμνους, στα χόρτα και όπου άγγιζες 


 • May 9, 2018 18:48:59 Garyfallia Pappa

Description

Save description
 • 48.92730644705609||6.4320475562500405||

  France

 • 35.93056900277964||-79.17342119374996||

  U.S.A.

 • 35.1855659||33.37952981796877||

  Nicosia, Cyprus

 • 34.96383481748635||32.39167783593757||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.956305999999984||32.39363060000005||

  Ineia, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location France
 • Additional document location U.S.A.
 • Additional document location Nicosia, Cyprus
 • Additional document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Ineia, Cyprus


ID
20144 / 252165
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • 1931 Cyprus Revolt
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of CyprusNotes and questions

Login to leave a note