Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 120

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

12  αρίθμηση σελίδας  


Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

καρέκλα για να γελάσουν.

Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτης

ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτευση

που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

στρατιωτικήν μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και

εγώ μας έστειλαν στην Γαλλία του είπα παππού δεν  

λυποσασταν και θα σκοτωνεται τους άλλους. Ο παππούς

μου απάντησε εμένα στην αρχη η δουλειά μου ήταν στα 

κανώνια, εγώ έβαζα τις σφαιρες μεγάλες οβίδες μέσα

από πάνω και όταν έπεφταν μέσα κάτω στο κανώνη

εκρίγνουντα και είχεν άλλο στρατιώτη που άνοιγεν από κάτω

το κανώνη και έβγαλε τον κάλυκα και το έκλειε ξανά.

Ούτε έβλεπες που πήγαινε η βόμβα. Μιά φορά όταν έβαλα 

την οβίδα μέσα στο κανώνη ξέχασα και άφησα το χέρι μου 

μπροστά και σαν βγηκε το βλήμα μου άρπαξε λίγο το 

μικρό μου δακτυλο και μου έδειξεν το μικρό σημάδι στο 

δάκτυλο του. Το περιβαλον ήτο πολύ άσχημο (σκόνη + θοριβος)  η φράση "(σκόνη + θόριβος)" είναι γραμμένη πάνω από τη φράση "ήτο πολύ άσχημο"  ούτε έβλεπες 

ούτε άκουγες. Μετά μας πήραν μέσα σε μίαν υπογειαν 

γαλαρία συραγγα όλους τους στρατιώτες ήτο πολύ βαθύ 

και μεγάλο υπογειο. Οι γερμανοί είχαν περικυκλώση αυτό 

το μέρος και έριξαν δηλητήρια, μίαν σκόνη παντού στα

δένδρα, στους θάμνους, στο έδαφος. Όταν ήλθεν διαταγή 

να βγη η πρώτη αποστολή από στρατιώτες όταν βγήκαν 

όλοι της πρώτης αποστολής πεθανα και μετά άρχισαν να 

βγάζουν λίγους λίγους οι επόμενοι που έβγαιναν δεν 

πέθεναν όλοι. Εγω ήμουνα από τους τελευταίους που

Transcription saved

12  αρίθμηση σελίδας  


Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

καρέκλα για να γελάσουν.

Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτης

ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτευση

που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

στρατιωτικήν μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και

εγώ μας έστειλαν στην Γαλλία του είπα παππού δεν  

λυποσασταν και θα σκοτωνεται τους άλλους. Ο παππούς

μου απάντησε εμένα στην αρχη η δουλειά μου ήταν στα 

κανώνια, εγώ έβαζα τις σφαιρες μεγάλες οβίδες μέσα

από πάνω και όταν έπεφταν μέσα κάτω στο κανώνη

εκρίγνουντα και είχεν άλλο στρατιώτη που άνοιγεν από κάτω

το κανώνη και έβγαλε τον κάλυκα και το έκλειε ξανά.

Ούτε έβλεπες που πήγαινε η βόμβα. Μιά φορά όταν έβαλα 

την οβίδα μέσα στο κανώνη ξέχασα και άφησα το χέρι μου 

μπροστά και σαν βγηκε το βλήμα μου άρπαξε λίγο το 

μικρό μου δακτυλο και μου έδειξεν το μικρό σημάδι στο 

δάκτυλο του. Το περιβαλον ήτο πολύ άσχημο (σκόνη + θοριβος)  η φράση "(σκόνη + θόριβος)" είναι γραμμένη πάνω από τη φράση "ήτο πολύ άσχημο"  ούτε έβλεπες 

ούτε άκουγες. Μετά μας πήραν μέσα σε μίαν υπογειαν 

γαλαρία συραγγα όλους τους στρατιώτες ήτο πολύ βαθύ 

και μεγάλο υπογειο. Οι γερμανοί είχαν περικυκλώση αυτό 

το μέρος και έριξαν δηλητήρια, μίαν σκόνη παντού στα

δένδρα, στους θάμνους, στο έδαφος. Όταν ήλθεν διαταγή 

να βγη η πρώτη αποστολή από στρατιώτες όταν βγήκαν 

όλοι της πρώτης αποστολής πεθανα και μετά άρχισαν να 

βγάζουν λίγους λίγους οι επόμενοι που έβγαιναν δεν 

πέθεναν όλοι. Εγω ήμουνα από τους τελευταίους που


Transcription history
 • May 13, 2018 16:01:15 Revekka Kefalea

  12  αρίθμηση σελίδας  


  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

  δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

  όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτης

  ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

  Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

  κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτευση

  που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

  στρατιωτικήν μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και

  εγώ μας έστειλαν στην Γαλλία του είπα παππού δεν  

  λυποσασταν και θα σκοτωνεται τους άλλους. Ο παππούς

  μου απάντησε εμένα στην αρχη η δουλειά μου ήταν στα 

  κανώνια, εγώ έβαζα τις σφαιρες μεγάλες οβίδες μέσα

  από πάνω και όταν έπεφταν μέσα κάτω στο κανώνη

  εκρίγνουντα και είχεν άλλο στρατιώτη που άνοιγεν από κάτω

  το κανώνη και έβγαλε τον κάλυκα και το έκλειε ξανά.

  Ούτε έβλεπες που πήγαινε η βόμβα. Μιά φορά όταν έβαλα 

  την οβίδα μέσα στο κανώνη ξέχασα και άφησα το χέρι μου 

  μπροστά και σαν βγηκε το βλήμα μου άρπαξε λίγο το 

  μικρό μου δακτυλο και μου έδειξεν το μικρό σημάδι στο 

  δάκτυλο του. Το περιβαλον ήτο πολύ άσχημο (σκόνη + θοριβος)  η φράση "(σκόνη + θόριβος)" είναι γραμμένη πάνω από τη φράση "ήτο πολύ άσχημο"  ούτε έβλεπες 

  ούτε άκουγες. Μετά μας πήραν μέσα σε μίαν υπογειαν 

  γαλαρία συραγγα όλους τους στρατιώτες ήτο πολύ βαθύ 

  και μεγάλο υπογειο. Οι γερμανοί είχαν περικυκλώση αυτό 

  το μέρος και έριξαν δηλητήρια, μίαν σκόνη παντού στα

  δένδρα, στους θάμνους, στο έδαφος. Όταν ήλθεν διαταγή 

  να βγη η πρώτη αποστολή από στρατιώτες όταν βγήκαν 

  όλοι της πρώτης αποστολής πεθανα και μετά άρχισαν να 

  βγάζουν λίγους λίγους οι επόμενοι που έβγαιναν δεν 

  πέθεναν όλοι. Εγω ήμουνα από τους τελευταίους που

 • May 10, 2018 09:55:32 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

  δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

  όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτη

  ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

  Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

  κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτευση

  που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

  στρατιωτική μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και

  εγώ μας έστειλαν στη Γαλλία του είπα παππού δεν  

  λυποσασταν και θα σκοτωνεται τους άλλους. Ο παππούς

  μου απάντησε εμένα στην αρχη η δουλειά μου ήταν ολα 

  κανώνια, εγώ έβαζα τις σφαιρες μμεγάλες οβίδες μέσα

  από πάνω και όταν έπεφταν μέσα κάτω στο κανώνη

  εκρίγνουντα και είχεν άλλο στρατιώτη που άνοιγεν από κάτω

  το κανώνη και έβγαλε τον κάλυκα. και το έκλεισε ξανά.

  Ούτε έβλεπες που πήγαινε η βόμβα. Μιά φορά όταν έβαλα 

  την οβίδα μέσα στο κανώνη ξέχασα και άφησα το χέρι μου 

  μπροστά και σαν βγηκε το βλήμα μου άρπαξε λίγο το 

  μικρό μου δακτυλο και μου έδειξεν το μικρό σημάδι στο 

  δάκτυλο του. Το περιβαλον ήτο σκόνη + θοριβος πολύ άσχημο ούτε έβλεπες 

  ούτε άκουγες. Μετά μας πήραν μέσα σε μίαν υπογειαν 

  γαλαρία συραγγα όλους τους στρατιώτες ήτο πολύ βαθύ 

  και μεγάλο υπογειο. Οι γερμανοί είχαν περικυκλώση αυτό 

  το μέρος και έριξαν δηλητήρια, μίαν σκόνη παντού στα

  δένδρα, στους θάμνους, στο έδαφος. Όταν ήλθεν διαταγή 

  να βγη η πρώτη αποστολή από στρατιώτες όταν βγήκαν 

  όλοι της πρώτης αποστολής πεθανα και μετά άρχισαν να 

  βγάζουν λίγους λίγους οι αεπομενοι  επόμενοι που έβγαιναν δεν 

  πέθεναν όλοι. Εγω ήμουνα από τους τελευταίους που


 • May 10, 2018 09:51:46 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

  δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

  όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτη

  ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

  Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

  κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτευση

  που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

  στρατιωτική μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και

  εγώ μας έστειλαν στη Γαλλία του είπα παππού δεν  

  λυποσασταν και θα σκοτωνεται τους άλλους. Ο παππούς

  μου απάντησε εμένα στην αρχη η δουλειά μου ήταν ολα 

  κανώνια, εγώ έβαζα τις σφαιρες μμεγάλες οβίδες μέσα

  από πάνω και όταν έπεφταν μέσα κάτω στο κανώνη

  εκρίγνουντα και είχεν άλλο στρατιώτη που άνοιγεν από κάτω

  το κανώνη και έβγαλε τον κάλυκα. και το έκλεισε ξανά.

  Ούτε έβλεπες που πήγαινε η βόμβα. Μιά φορά όταν έβαλα 

  την οβίδα μέσα στο κανώνη ξέχασα και άφησα το χέρι μου 

  μπροστά και σαν βγηκε το βλήμα μου άρπαξε λίγο το 

  μικρό μου δακτυλο και μου έδειξεν το μικρό σημάδι στο 

  δάκτυλο του. Το περιβαλον ήτο σκόνη + θοριβος πολύ άσχημο ούτε έβλεπες 

  ούτε άκουγες. Μετά μας πήραν μέσα σε μίαν υπογειαν 

  γαλαρία συραγγα όλους τους στρατιώτες ήτο πολύ βαθύ 

  και μεγάλο υπογειο. Οι γερμανοί είχαν περικυκλώση αυτό 

  το μέρος και έριξαν δηλητήρια, μίαν σκόνη παντού στα

  δένδρα, στους θάμνους, στο έδαφος. Όταν 


 • May 10, 2018 09:47:24 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

  δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

  όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτη

  ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

  Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

  κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτευση

  που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

  στρατιωτική μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και

  εγώ μας έστειλαν στη Γαλλία του είπα παππού δεν  

  λυποσασταν και θα σκοτωνεται τους άλλους. Ο παππούς

  μου απάντησε εμένα στην αρχη η δουλειά μου ήταν ολα 

  κανώνια, εγώ έβαζα τις σφαιρες μμεγάλες οβίδες μέσα

  από πάνω και όταν έπεφταν μέσα κάτω στο κανώνη

  εκρίγνουντα και είχεν άλλο στρατιώτη που άνοιγεν από κάτω

  το κανώνη και έβγαλε τον κάλυκα. και το έκλεισε ξανά.

  Ούτε έβλεπες που πήγαινε η βόμβα. Μιά φορά όταν έβαλα 

  την οβίδα μέσα στο κανώνη ξέχασα και άφησα το χέρι μου 

  μπροστά και σαν βγηκε το βλήμα μου άρπαξε λίγο το 

  μικρό μου δακτυλο και μου έδειξεν 


 • May 10, 2018 09:26:41 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

  δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

  όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτη

  ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

  Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

  κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτυση

  που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

  στρατιωτική μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και

  εγώ μας έστειλαν στη Γαλλία του είπα παππού δεν   • May 10, 2018 09:25:03 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

  δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

  όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτη

  ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

  Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

  κυβέρνησις της Αμερικής έκαμεν γενική επιστράτυση

  που υποχρεωτικά πήγα και εγώ στρατιώτης μετά την 

  στρατιωτική μου εκπαιδευση η μεραρχεια που είμουν και  • May 10, 2018 09:18:58 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ιστορίες του για 

  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Είμουν στη Αμερική

  δηλ Ηνωμένες Πολιτείες διότι είχεν μετανάστευση εκεί

  όπου ήτο και ο αδελφός του Διονήσιος Ευθυμίου Δρουσιώτη

  ο οποίος παντρευτηκεν εκεί και δεν γύρισε πίσω.

  Όταν άρχισεν ο πόλεμος έγινεν παγκόσμιος και τότε η

  κυ


 • May 10, 2018 09:10:01 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία ότι οι Τούρκοι πήραν τον χριστιανόν 

  τον έδεσαν σε μια καρέκλα και μετά εκύλησαν την 

  καρέκλα για να γελάσουν.

  Τότε άρχισεν να μας λέει τις ι


 • May 10, 2018 09:05:44 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία 


 • May 9, 2018 18:47:04 Garyfallia Pappa

  Έλεγεν μίαν ιστορία


 • May 9, 2018 18:46:57 Garyfallia Pappa

  Έλεεγεν μίαν ιστορία


Description

Save description
 • 42.20138886705853||-77.06404619374996||

  U.S.A.

 • 48.84061298592274||4.6742350562500405||

  France

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location U.S.A.
 • Additional document location France


ID
20144 / 252163
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • migration
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note