Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 119

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

11  αρίθμηση σελίδας  (NOTE Extra page)


Ο παππούς μου Σπύρος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1890 ο 

πατέρας του πέθανε όταν ήτο πολύ μικρός το 1914 έγινεν 

εθελοντική στρατολογία για τον ελληνικόν στρατόν. και 

ο παππούς μου ήτο 24 χρονών και πήγεν ως εθελοντής

στον ελληνικόν στρατόν. όταν αποστρατεύτηκεν γύρισε στο

χωριό του την Δρούσια αλλά δεν υπήρχαν δουλειές

και πήγε στην Λευκωσία και δούλευε σε έναν υαλλοπώλη 

και όταν οικονόμισεν μερικά λεφτά πήγεν στο Βαρώσι

και βρήκε δουλειά σε ένα καΐκι που πήγαινε στην 

Αίγυπτο από την Αίγυπτο έφυγεν για την Αμερική

όπου βρήκεν τον αδελφόν του Διονύσιο ο οποίος τον

εβοήθησεν και βρήκεν δουλειά. Το 1918 όταν ήτο 

ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος η Αμερική κάλεσε σε 

υποχρεωτικήν στρατολογίαν ηλικίες και έτσι ο παππούς

μου υποχρεωτικώς κατατάκτηκε στον Αμερικανικόν στρατό

και ύστερα από ολιγόχρονη εκπεδευσι τους έστειλαν 

μέσον Αγγλίας στην Γαλλία. 

Transcription saved

11  αρίθμηση σελίδας  (NOTE Extra page)


Ο παππούς μου Σπύρος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1890 ο 

πατέρας του πέθανε όταν ήτο πολύ μικρός το 1914 έγινεν 

εθελοντική στρατολογία για τον ελληνικόν στρατόν. και 

ο παππούς μου ήτο 24 χρονών και πήγεν ως εθελοντής

στον ελληνικόν στρατόν. όταν αποστρατεύτηκεν γύρισε στο

χωριό του την Δρούσια αλλά δεν υπήρχαν δουλειές

και πήγε στην Λευκωσία και δούλευε σε έναν υαλλοπώλη 

και όταν οικονόμισεν μερικά λεφτά πήγεν στο Βαρώσι

και βρήκε δουλειά σε ένα καΐκι που πήγαινε στην 

Αίγυπτο από την Αίγυπτο έφυγεν για την Αμερική

όπου βρήκεν τον αδελφόν του Διονύσιο ο οποίος τον

εβοήθησεν και βρήκεν δουλειά. Το 1918 όταν ήτο 

ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος η Αμερική κάλεσε σε 

υποχρεωτικήν στρατολογίαν ηλικίες και έτσι ο παππούς

μου υποχρεωτικώς κατατάκτηκε στον Αμερικανικόν στρατό

και ύστερα από ολιγόχρονη εκπεδευσι τους έστειλαν 

μέσον Αγγλίας στην Γαλλία. 


Transcription history
 • May 13, 2018 15:47:40 Revekka Kefalea

  11  αρίθμηση σελίδας  (NOTE Extra page)


  Ο παππούς μου Σπύρος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1890 ο 

  πατέρας του πέθανε όταν ήτο πολύ μικρός το 1914 έγινεν 

  εθελοντική στρατολογία για τον ελληνικόν στρατόν. και 

  ο παππούς μου ήτο 24 χρονών και πήγεν ως εθελοντής

  στον ελληνικόν στρατόν. όταν αποστρατεύτηκεν γύρισε στο

  χωριό του την Δρούσια αλλά δεν υπήρχαν δουλειές

  και πήγε στην Λευκωσία και δούλευε σε έναν υαλλοπώλη 

  και όταν οικονόμισεν μερικά λεφτά πήγεν στο Βαρώσι

  και βρήκε δουλειά σε ένα καΐκι που πήγαινε στην 

  Αίγυπτο από την Αίγυπτο έφυγεν για την Αμερική

  όπου βρήκεν τον αδελφόν του Διονύσιο ο οποίος τον

  εβοήθησεν και βρήκεν δουλειά. Το 1918 όταν ήτο 

  ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος η Αμερική κάλεσε σε 

  υποχρεωτικήν στρατολογίαν ηλικίες και έτσι ο παππούς

  μου υποχρεωτικώς κατατάκτηκε στον Αμερικανικόν στρατό

  και ύστερα από ολιγόχρονη εκπεδευσι τους έστειλαν 

  μέσον Αγγλίας στην Γαλλία. 

 • May 11, 2018 09:22:04 Garyfallia Pappa

  Ο παππούς μου Σπύρος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1890 ο 

  πατέρας του πέθανε όταν ήτο πολύ μικρός το 1914 έγινεν 

  εθελοντική στρατολογία για τον ελληνικόν στρατόν. και 

  ο παππούς μου ήτο 24 χρονών και πήγεν ως εθελοντής

  στον ελληνικόν στρατόν. όταν αποστρατεύτηκεν γύρισε στο

  χωριό Δρ του την Δρούσια αλλά δεν υπήρχαν δουλειές

  και πήγε στην Λευκωσία και έναν υαλλοπώλη 

  και όταν οικονόμισεν μερικά λεφτά πήγεν στο βαρύσι

  και βρήκε δουλειά σε ένα καΐκι που πήγαινε στην 

  Αίγυπτο από την Αίγυπτο έφυγεν για την Αμερική

  όπου βρήκεν τον αδελφόν του Διονύσιο ο οποίος τον

  εβοήθησεν και βρήκεν δουλειά.Το 1918 όταν ήτο 

  ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος η Αμερική κάλεσε σε 

  υποχρεωτική στρατολογία ηλικίες και έτσι ο πάππος

  μου υποχρεωτικώς κατατάκτηκε στον Αμερικανικό στρατό

  και ύστερα από ολιγόχρονη εκπεδευσι τους έστειλαν 

  μέσον Αγγλίας στην Γαλλία. 

 • May 11, 2018 09:21:47 Garyfallia Pappa

  Ο παππούς μου Σπύρος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1890 ο 

  πατέρας του πέθανε όταν ήτο πολύ μικρός το 1914 έγινεν 

  εθελοντική στρατολογία για τον ελληνικόν στρατόν. και 

  ο παππούς μου ήτο 24 χρονών και πήγεν ως εθελοντής

  στον ελληνικόν στρατόν. όταν αποστρατεύτηκεν γύρισε στο

  χωριό Δρ του την Δρούσια αλλά δεν υπήρχαν δουλειές

  και πήγε στην Λευκωσία και έναν υαλλοπώλη 

  και όταν οικονόμισεν μερικά λεφτά πήγεν στο βαρύσι

  και βρήκε δουλειά σε ένα καΐκι που πήγαινε στην 

  Αίγυπτο από την Αίγυπτο έφυγεν για την Αμερική

  όπου βρήκεν τον αδελφόν του Διονύσιο ο οποίος τον

  εβοήθησεν και βρήκεν δουλειά.Το 1918 όταν ήτο 

  ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος η Αμερική κάλεσε σε 

  υποχρεωτική στρατολογία ηλικίες και έτσι ο πάππος

  μου υποχρεωτικώς κατατάκτηκε στον Αμερικανικό στρατό

  και ύστερα από ολιγόχρονη εκπεδευσι τους έστειλαν 

  μέσον Αγγλίας στην Γαλλία. 
 • May 11, 2018 09:15:41 Garyfallia Pappa

  Ο παππούς μου Σπύρος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1890 ο 

  πατέρας του πέθανε όταν ήτο πολύ μικρός το 1914 έγινεν 

  εθελοντική στρατολογία για τον ελληνικόν στρατόν. και 

  ο παππούς μου ήτο 24 χρονών και πήγεν ως εθελοντής

  στον ελληνικόν στρατόν. όταν αποστρατεύτηκεν γύρισε στο

  χωριό Δρ του την Δρούσια αλλά δεν υπήρχαν δουλειές

  και πήγε στην Λευκωσία και έναν υαλλοπώλη 

  και όταν οικονόμισεν μερικά λεφτά πήγεν στο βαρύσι

  και βρήκε δουλειά σε ένα καΐκι που πήγαινε στην 

  Αίγυπτο από την Αίγυπτο έφυγεν για την Αμερική

  όπου βρήκεν τον αδελφόν του Διονύσιο ο οποίος τον

  εβοήθησεν και βρήκεν δουλειά.Το 1918 όταν ήτο 

  ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
 • May 11, 2018 09:01:12 Garyfallia Pappa

  Ο παππούς μου Σπύρος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1890 ο 

  πατέρας του πέθανε όταν ήτο πολύ μικρός το 1914 έγινεν 

  εθελοντική στρατολογία για τον ελληνικόν στρατόν. και 

  ο παππούς μου ήτο 24 χρονών και πήγεν ως εθελοντής

  στον ελληνικόν στρατόν. όταν 


 • May 10, 2018 20:09:13 Garyfallia Pappa

  Ο παππούς μου 


Description

Save description
 • 34.9632721||32.39923093652351||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 35.18781062326882||33.3918894371094||

  Nicosia, Cyprus

 • 35.105872||33.9554907||

  Varosha, Cyprus

 • 26.820553||30.802498||

  Egypt

 • 41.41526284143135||-78.11873369374996||

  U.S.A.

 • 52.51398748364324||-1.4781086937499595||

  England

 • 46.5940968290106||2.2132975562500405||

  France

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Nicosia, Cyprus
 • Additional document location Varosha, Cyprus
 • Additional document location Egypt
 • Additional document location U.S.A.
 • Additional document location England
 • Additional document location France


ID
20144 / 252162
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Balkan Wars
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • migration
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note