Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 118

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

10  αρίθμηση σελίδας 


έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθίμιος από την 

Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους όταν θα έφθαναν

στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

και εάν έλθουν οι δικοί του να πάρουν ταξί να έλθουν.

Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να

υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στην Μόρφου 

και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των Τούρκων 

ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

το πόδι με επιδέσμους.

Εγώ ο αδελφός μου και ο παππούς μου κουβεντιάζαμεν και 

ρωτήσαμεν τον παππού τι θα κάμωμεν εάν μας πιάσουν 

οι τούρκοι ο παππόυς μας λέει μην φοβάστε παιδιά μου

εάν μας πιάσουν θα είναι κατακτητές δεν μπορούμεν 

να κάμωμεν τίποτα θα πρέπει να τους καλοδεχθούμεν 

και να τους κεράσωμεν. αυτά μας είπεν ο παππούς για να 

μην φοβόμαστε και να μας ηρεμήση φυσικά θα ήξερε 

τι θα μας επερίμενε εάν οι βάρβαροι Τούρκοι ερχόντουσαν 

θα ενθυμήτω από την συγχορεμένη τη γιαγιά Πουλχερία που

Transcription saved

10  αρίθμηση σελίδας 


έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθίμιος από την 

Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους όταν θα έφθαναν

στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

και εάν έλθουν οι δικοί του να πάρουν ταξί να έλθουν.

Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να

υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στην Μόρφου 

και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των Τούρκων 

ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

το πόδι με επιδέσμους.

Εγώ ο αδελφός μου και ο παππούς μου κουβεντιάζαμεν και 

ρωτήσαμεν τον παππού τι θα κάμωμεν εάν μας πιάσουν 

οι τούρκοι ο παππόυς μας λέει μην φοβάστε παιδιά μου

εάν μας πιάσουν θα είναι κατακτητές δεν μπορούμεν 

να κάμωμεν τίποτα θα πρέπει να τους καλοδεχθούμεν 

και να τους κεράσωμεν. αυτά μας είπεν ο παππούς για να 

μην φοβόμαστε και να μας ηρεμήση φυσικά θα ήξερε 

τι θα μας επερίμενε εάν οι βάρβαροι Τούρκοι ερχόντουσαν 

θα ενθυμήτω από την συγχορεμένη τη γιαγιά Πουλχερία που


Transcription history
 • May 13, 2018 15:25:55 Revekka Kefalea

  10  αρίθμηση σελίδας 


  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

  Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

  και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στην Μόρφου 

  και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

  Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των Τούρκων 

  ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

  έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

  αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

  το πόδι με επιδέσμους.

  Εγώ ο αδελφός μου και ο παππούς μου κουβεντιάζαμεν και 

  ρωτήσαμεν τον παππού τι θα κάμωμεν εάν μας πιάσουν 

  οι τούρκοι ο παππόυς μας λέει μην φοβάστε παιδιά μου

  εάν μας πιάσουν θα είναι κατακτητές δεν μπορούμεν 

  να κάμωμεν τίποτα θα πρέπει να τους καλοδεχθούμεν 

  και να τους κεράσωμεν. αυτά μας είπεν ο παππούς για να 

  μην φοβόμαστε και να μας ηρεμήση φυσικά θα ήξερε 

  τι θα μας επερίμενε εάν οι βάρβαροι Τούρκοι ερχόντουσαν 

  θα ενθυμήτω από την συγχορεμένη τη γιαγιά Πουλχερία που

 • May 11, 2018 08:53:01 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να β

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

  Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

  και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στον Μόρφου 

  και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

  Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των τούρκων 

  ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

  έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

  αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

  το πόδι με επιδέσμους.

  Εγώ ο αδελφός μου και ο παππούς μου κουβεντιάζαμεν και 

  ρωτήσαμεν τον παππού τι θα κάμωμεν εάν μας πιάσουν 

  οι τούρκοι ο παππόυς μας λέει μην φοβάστε παιδιά μου

  εάν μας πιάσουν θα είναι κατακτητές δεν μπορούμεν 

  να κάμωμεν τίποταθα πρέπει να τους καλοδεχθούμεν 

  και να τους κεράσωμεν. αυτά μας είπεν ο παππούς για να 

  μην φοβόμαστε και να μας ειρε ηρεμήση φυσικά θα ήξερε 

  τι θα μας επερίμενε εάν οι βάρβαροι τούρκοι ερχόντουσαν 

  θα ενθυμήτω από την συγχορεμένη τη γιαγιά Πουλχερία που   


 • May 11, 2018 08:52:33 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να β

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

  Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

  και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στον Μόρφου 

  και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

  Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των τούρκων 

  ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

  έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

  αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

  το πόδι με επιδέσμους.

  Εγώ ο αδελφός μου και ο παππούς μου κουβεντιάζαμεν και 

  ρωτήσαμεν τον παππού τι θα κάμωμεν εάν μας πιάσουν 

  οι τούρκοι ο παππόυς μας λέει μην φοβάστε παιδιά μου

  εάν μας πιάσουν θα είναι κατακτητές δεν μπορούμεν 

  να κάμωμεν τίποταθα πρέπει να τους καλοδεχθούμεν 

  και να τους κεράσωμεν. αυτά μας είπεν ο παππούς για να 

  μην φοβόμαστε και να μας ειρε ηρεμήση φυσικά θα ήξερε 

  τι θα μας επερίμενε εάν οι βάρβαροι τούρκοι ερχόντουσαν 

  θα ενθυμήτω από την συγχορεμένη τη γιαγιά Πουλχερία που


   


 • May 11, 2018 08:51:43 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να β

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

  Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

  και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στον Μόρφου 

  και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

  Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των τούρκων 

  ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

  έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

  αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

  το πόδι με επιδέσμους.

  Εγώ ο αδελφός μου και ο παππούς μου κουβεντιάζαμεν και 

  ρωτήσαμεν τον παππού τι θα κάμωμεν εάν μας πιάσουν 

  οι τούρκοι ο παππόυς μας λέει μην φοβάστε παιδιά μου

  εάν μας πιάσουν θα είναι κατακτητές δεν μπορούμεν 

  να κάμωμεν τίποταθα πρέπει να τους καλοδεχθούμεν 

  και να τους κεράσωμεν. αυτά μας είπεν ο παππούς για να 

  μην φοβόμαστε και να μας ειρε ηρεμήση φυσικά θα ήξερε 

  τι θα μας επερίμενε εάν οι βάρβαροι τούρκοι ερχόντουσαν 

  θα 


   


 • May 11, 2018 08:50:07 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να β

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

  Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

  και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στον Μόρφου 

  και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

  Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των τούρκων 

  ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

  έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

  αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

  το πόδι με επιδέσμους.

  Εγώ ο αδελφός μου και ο παππούς μου κουβεντιάζαμεν και 

  ρωτήσαμεν τον παππού τι θα κάμωμεν εάν μας πιάσουν 

  οι τούρκοι ο παππόυς μας λέει μην φοβάστε παιδιά μου

  εάν μας πιάσουν θα είναι κατακτητές δεν μπορούμεν 

  να κάμωμεν τίποταθα πρέπει να τους καλοδεχθούμεν 

  και να τους κεράσωμεν. αυτά μας είπεν 


   


 • May 11, 2018 08:47:27 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να β

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

  Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

  και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στον Μόρφου 

  και προχωρούσαν προς το Βαρώση.

  Τότε η θεία μου μας είπεν ότι στην πρώτη εισβολή των τούρκων 

  ένας δικός μας στρατιώτης από την άλλη μεριά τον

  έστηλαν να πάη στο γειτονικό μας τουρκικό χωριό Ανδρολίκου 

  αυτός ήτο πληγωμένος στο πόδι και η Λέλλα του έδεσεν 

  το πόδι με επιδέσμους.


   


 • May 11, 2018 08:44:42 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να β

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.

  Η θεία μου εξακολουθούσεν να κάμνη τις προετημασίες 

  και ακούσαμεν στο ράδιο ότι οι τούρκοι μπήκαν στον Μόρφου 

  και προχωρούσαν προς το Βαρώση.   


 • May 11, 2018 08:43:09 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.

  Οι θείοι μου έμειναν το Λονδίνο και περίμεναν να β

  υσηχάσουν τα πράγματα για να έλθουν στην Κύπρο.


   


 • May 11, 2018 08:41:47 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολή.   


 • May 11, 2018 08:41:22 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη πρώτιν εισβολήν


   


 • May 11, 2018 08:40:41 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

  Τελικά ακούσαμεν ότι η πτήσις Λονδίνου Λευκωσίας είχεν 

  κυ ακυρωθή διότι οι Τούρκοι άρχισαν την δεύτερη 


   


 • May 11, 2018 08:38:43 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.


   


 • May 11, 2018 08:38:29 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου έτυχε να ρωτήση τον αξιωματικό 

  της αστυνομίας και αυτός τον είπεν να μην πάη στο αεροδρόμιο 

  και εάν έλθουν οι δικοί  του να πάρουν ταξί να έλθουν.

   


 • May 11, 2018 08:36:55 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης οι οποίοι θα ξεκινούσαν από 

  το Λονδίνο για Λευκωσία. και θα πήγαινεν ο πατέρας μου 

  να τους παραλάβη με τις οικογένειές τους. όταν θα έφθαναν

  στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας  μου 

   


 • May 11, 2018 08:34:24 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης • May 11, 2018 08:34:01 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός Ευθύμιος Ευθίμιος από την 

  Αγγλία ο αδελφός Τάκης  • May 11, 2018 08:32:09 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.

  Η θεία μου η Λέλλα αν και στενοχωρημένη από τον 

  πόλεμον συνέχιζεν να κάμνη τις δουλειές του σπιτιού 

  και να καθαρίζη τις ακαθαρσίες διότι προηγουμένως 

  είχεν κτίστες που έκαναν επιδιωρθώσεις διότι περίμεναν 

  να έλθουν από την Αμερική ο αδελφός  • May 10, 2018 20:08:29 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη. • May 10, 2018 20:08:25 Garyfallia Pappa

  έφερεν και τον γιον τους το Νικολάκη.


Description

Save description
 • 37.09024||-95.712891||

  U.S.A.

 • 51.5073509||-0.1277583||

  London, U.K.

 • 35.15058393255465||33.27858241469721||

  Nikosia International Airport, Cyprus

 • 35.2123165||32.9775675||

  Morphou, Cyprus

 • 35.105872||33.9554907||

  Varosha, Cyprus

 • 34.9979465||32.380176||

  Androlikou, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location U.S.A.
 • Additional document location London, U.K.
 • Additional document location Nikosia International Airport, Cyprus
 • Additional document location Morphou, Cyprus
 • Additional document location Varosha, Cyprus
 • Additional document location Androlikou, Cyprus


ID
20144 / 252161
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • migration
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of CyprusNotes and questions

Login to leave a note