Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 116

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

8  αρίθμηση σελίδας 


ο πόλεμος Ο παππούς μου έκαμεν σε δύο πολέμους στον 

Ελληνικό στρατό το 1914 και στο Αμερικάνικον στρατό το 1918

που πήρεν και σύνταξιν επί ζωής.

Εγώ ο Σπύρος είμουν μικρός και δεν μιλούσαμεν γι αυτά 

τα θέματα. Μίαν φοράν άνοιξεν την κάσια του (missing το safe του) 

που είχεν όλα τα απολυτήρια του και μάς έδειξεν κάπια 

παλιά νομήσματα που είχεν γιατί κάναμεν συλλογή από 

νομήσματα, και μας έδωσεν Κυπριακά γρόσια και Αμερικάνικα 

νομήσματα και μας έδειξεν τα παράσημα που του έδωσαν 

από τον πόλεμον δεν τον ρώτησα από ποιόν πόλεμον μού έδωσεν 

μίαν χαρτινη Ελληνική δραχμή την οποίαν έχω ακόμα. Έτσι 

έμαθα πως ο παππούς πήγεν στον πολεμον όχι όμως πολλές 

λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου μού έλεγεν ότι ο παππούς 

έκαμεν μέσα στην γραμμή Μαζινώ στην Γαλλία και ότι οι Γερμανοί 

τους έβαλαν δακρυογώνα αέρια, επίσης μου έδειχνε μια

μεγάλη φωτογραφία που είχεν στον τοίχο (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από την λέξη "τοίχο" και μας έλεγε 

εδώ κάμναμεν γυμναστική η γυμναστική στον πόλεμον είναι 

υποχρεωτική και μας έδειχνεν τον εαυτό του ανάμεσα σε πολλούς 

άλλους στρατιώτες, επίσης μας έδειξεν και μίαν κομένη πατερίμα (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από τη λέξη "πατερίμα" 

(κομπολόι) με ξύλινες πέτρες που είχαν χαλκινες κοκίδες

αυτές τις έκαμνα στα κρατηρήρια (φυλακή) Τους Εγγλέζους 

Ηξερα ότι μιλούσεν και Αγγλικά διότι πάντα μας έλεγε στο 

στρατό με έλεγαν spyro και στα αγγλικά σημένοι στούφος

και Σπύρο είμαστε συνονόματοι μου έλεγαν επείσης μιλούσε και 

λίγα Τούρκικα διότι όταν επήγεν στην Αίγυπτο τον πόνεσαν 

τα δόντια του και με τους Αιγύπτιους γιατρούς μίλησε Τούρκικα. 

Η θεία η Λέλλα μου είπεν μία φοράν που ήτο πολύ 

άρωστος με πυρετό τον άκουσε να φωνάζη στον ύπνο του 

στα αγγλικά κάτι για τον πόλεμο. 

Έτσι λοιπόν το πρωί της ημέρας που άρχισεν η δεύτερη 

εισβολή τους Τούρκους φύγαμεν για το χωριό όλοι ο πατέρας μου 

η μητέρα μου ο Αδελφός μου Ανδρέας κ' η αδελφή μου Ελένη για 

μερικές ημέρες γεμήσαμεν το αυτοκίνητο κορσέρβες μερικά 

Transcription saved

8  αρίθμηση σελίδας 


ο πόλεμος Ο παππούς μου έκαμεν σε δύο πολέμους στον 

Ελληνικό στρατό το 1914 και στο Αμερικάνικον στρατό το 1918

που πήρεν και σύνταξιν επί ζωής.

Εγώ ο Σπύρος είμουν μικρός και δεν μιλούσαμεν γι αυτά 

τα θέματα. Μίαν φοράν άνοιξεν την κάσια του (missing το safe του) 

που είχεν όλα τα απολυτήρια του και μάς έδειξεν κάπια 

παλιά νομήσματα που είχεν γιατί κάναμεν συλλογή από 

νομήσματα, και μας έδωσεν Κυπριακά γρόσια και Αμερικάνικα 

νομήσματα και μας έδειξεν τα παράσημα που του έδωσαν 

από τον πόλεμον δεν τον ρώτησα από ποιόν πόλεμον μού έδωσεν 

μίαν χαρτινη Ελληνική δραχμή την οποίαν έχω ακόμα. Έτσι 

έμαθα πως ο παππούς πήγεν στον πολεμον όχι όμως πολλές 

λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου μού έλεγεν ότι ο παππούς 

έκαμεν μέσα στην γραμμή Μαζινώ στην Γαλλία και ότι οι Γερμανοί 

τους έβαλαν δακρυογώνα αέρια, επίσης μου έδειχνε μια

μεγάλη φωτογραφία που είχεν στον τοίχο (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από την λέξη "τοίχο" και μας έλεγε 

εδώ κάμναμεν γυμναστική η γυμναστική στον πόλεμον είναι 

υποχρεωτική και μας έδειχνεν τον εαυτό του ανάμεσα σε πολλούς 

άλλους στρατιώτες, επίσης μας έδειξεν και μίαν κομένη πατερίμα (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από τη λέξη "πατερίμα" 

(κομπολόι) με ξύλινες πέτρες που είχαν χαλκινες κοκίδες

αυτές τις έκαμνα στα κρατηρήρια (φυλακή) Τους Εγγλέζους 

Ηξερα ότι μιλούσεν και Αγγλικά διότι πάντα μας έλεγε στο 

στρατό με έλεγαν spyro και στα αγγλικά σημένοι στούφος

και Σπύρο είμαστε συνονόματοι μου έλεγαν επείσης μιλούσε και 

λίγα Τούρκικα διότι όταν επήγεν στην Αίγυπτο τον πόνεσαν 

τα δόντια του και με τους Αιγύπτιους γιατρούς μίλησε Τούρκικα. 

Η θεία η Λέλλα μου είπεν μία φοράν που ήτο πολύ 

άρωστος με πυρετό τον άκουσε να φωνάζη στον ύπνο του 

στα αγγλικά κάτι για τον πόλεμο. 

Έτσι λοιπόν το πρωί της ημέρας που άρχισεν η δεύτερη 

εισβολή τους Τούρκους φύγαμεν για το χωριό όλοι ο πατέρας μου 

η μητέρα μου ο Αδελφός μου Ανδρέας κ' η αδελφή μου Ελένη για 

μερικές ημέρες γεμήσαμεν το αυτοκίνητο κορσέρβες μερικά 


Transcription history
 • May 16, 2018 12:48:01 Garyfallia Pappa

  8  αρίθμηση σελίδας 


  ο πόλεμος Ο παππούς μου έκαμεν σε δύο πολέμους στον 

  Ελληνικό στρατό το 1914 και στο Αμερικάνικον στρατό το 1918

  που πήρεν και σύνταξιν επί ζωής.

  Εγώ ο Σπύρος είμουν μικρός και δεν μιλούσαμεν γι αυτά 

  τα θέματα. Μίαν φοράν άνοιξεν την κάσια του (missing το safe του) 

  που είχεν όλα τα απολυτήρια του και μάς έδειξεν κάπια 

  παλιά νομήσματα που είχεν γιατί κάναμεν συλλογή από 

  νομήσματα, και μας έδωσεν Κυπριακά γρόσια και Αμερικάνικα 

  νομήσματα και μας έδειξεν τα παράσημα που του έδωσαν 

  από τον πόλεμον δεν τον ρώτησα από ποιόν πόλεμον μού έδωσεν 

  μίαν χαρτινη Ελληνική δραχμή την οποίαν έχω ακόμα. Έτσι 

  έμαθα πως ο παππούς πήγεν στον πολεμον όχι όμως πολλές 

  λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου μού έλεγεν ότι ο παππούς 

  έκαμεν μέσα στην γραμμή Μαζινώ στην Γαλλία και ότι οι Γερμανοί 

  τους έβαλαν δακρυογώνα αέρια, επίσης μου έδειχνε μια

  μεγάλη φωτογραφία που είχεν στον τοίχο (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από την λέξη "τοίχο" και μας έλεγε 

  εδώ κάμναμεν γυμναστική η γυμναστική στον πόλεμον είναι 

  υποχρεωτική και μας έδειχνεν τον εαυτό του ανάμεσα σε πολλούς 

  άλλους στρατιώτες, επίσης μας έδειξεν και μίαν κομένη πατερίμα (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από τη λέξη "πατερίμα" 

  (κομπολόι) με ξύλινες πέτρες που είχαν χαλκινες κοκίδες

  αυτές τις έκαμνα στα κρατηρήρια (φυλακή) Τους Εγγλέζους 

  Ηξερα ότι μιλούσεν και Αγγλικά διότι πάντα μας έλεγε στο 

  στρατό με έλεγαν spyro και στα αγγλικά σημένοι στούφος

  και Σπύρο είμαστε συνονόματοι μου έλεγαν επείσης μιλούσε και 

  λίγα Τούρκικα διότι όταν επήγεν στην Αίγυπτο τον πόνεσαν 

  τα δόντια του και με τους Αιγύπτιους γιατρούς μίλησε Τούρκικα. 

  Η θεία η Λέλλα μου είπεν μία φοράν που ήτο πολύ 

  άρωστος με πυρετό τον άκουσε να φωνάζη στον ύπνο του 

  στα αγγλικά κάτι για τον πόλεμο. 

  Έτσι λοιπόν το πρωί της ημέρας που άρχισεν η δεύτερη 

  εισβολή τους Τούρκους φύγαμεν για το χωριό όλοι ο πατέρας μου 

  η μητέρα μου ο Αδελφός μου Ανδρέας κ' η αδελφή μου Ελένη για 

  μερικές ημέρες γεμήσαμεν το αυτοκίνητο κορσέρβες μερικά 

 • May 13, 2018 16:43:51 Revekka Kefalea

  8  αρίθμηση σελίδας 


  ο πόλεμος Ο παππούς μου έκαμεν σε δύο πολέμους στον 

  Ελληνικό στρατό το 1914 και στο Αμερικάνικον στρατό το 1918

  που πήρεν και σύνταξιν επί ζωής.

  Εγώ ο Σπύρος είμουν μικρός και δεν μιλούσαμεν γι αυτά 

  τα θέματα. Μίαν φοράν άνοιξεν την κάσια του (missing

  που είχεν όλα τα απολυτήρια του και μάς έδειξεν κάπια 

  παλιά νομήσματα που είχεν γιατί κάναμεν συλλογή από 

  νομήσματα, και μας έδωσεν Κυπριακά γρόσια και Αμερικάνικα 

  νομήσματα και μας έδειξεν τα παράσημα που του έδωσαν 

  από τον πόλεμον δεν τον ρώτησα από ποιόν πόλεμον μού έδωσεν 

  μίαν χαρτινη Ελληνική δραχμή την οποίαν έχω ακόμα. Έτσι 

  έμαθα πως ο παππούς πήγεν στον πολεμον όχι όμως πολλές 

  λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου μού έλεγεν ότι ο παππούς 

  έκαμεν μέσα στην γραμμή Μαζινώ στην Γαλλία και ότι οι Γερμανοί 

  τους έβαλαν δακρυογώνα αέρια, επίσης μου έδειχνε μια

  μεγάλη φωτογραφία που είχεν στον τοίχο (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από την λέξη "τοίχο" και μας έλεγε 

  εδώ κάμναμεν γυμναστική η γυμναστική στον πόλεμον είναι 

  υποχρεωτική και μας έδειχνεν τον εαυτό του ανάμεσα σε πολλούς 

  άλλους στρατιώτες, επίσης μας έδειξεν και μίαν κομένη πατερίμα (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από τη λέξη "πατερίμα" 

  (κομπολόι) με ξύλινες πέτρες που είχαν χαλκινες missing

  αυτές τις έκαμνα στα κρατηρήρια (φυλακή) Τους Εγγλέζους 

  Ηξερα ότι μιλούσεν και Αγγλικά διότι πάντα μας έλεγε στο 

  στρατό με έλεγαν spyro και στα αγγλικά σημένοι στούφος

  και Σπύρο είμαστε συνονόματοι μου έλεγαν επείσης μιλούσε και 

  λίγα Τούρκικα διότι όταν επήγεν στην Αίγυπτο τον πόνεσαν 

  τα δόντια του και με τους Αιγύπτιους γιατρούς μίλησε Τούρκικα. 

  Η θεία η Λέλλα μου είπεν μία φοράν που ήτο πολύ 

  άρωστος με πυρετό τον άκουσε να φωνάζη στον ύπνο του 

  στα αγγλικά κάτι για τον πόλεμο. 

  Έτσι λοιπόν το πρωί της ημέρας που άρχισεν η δεύτερη 

  εισβολή τους Τούρκους φύγαμεν για το χωριό όλοι ο πατέρας μου 

  η μητέρα μου ο Αδελφός μου Ανδρέας κ' η αδελφή μου Ελένη για 

  μερικές ημέρες γεμήσαμεν το αυτοκίνητο κορσέρβες μερικά 


 • May 13, 2018 14:39:18 Revekka Kefalea

  8  αρίθμηση σελίδας 


  ο πόλεμος Ο παππούς μου έκαμεν σε δύο πολέμους στον 

  Ελληνικό στρατό το 1914 και στο Αμερικάνικον στρατό το 1918

  που πήρεν και σύνταξιν επί ζωής.

  Εγώ ο Σπύρος είμουν μικρός και δεν μιλούσαμεν γι αυτά 

  τα θέματα. Μίαν φοράν άνοιξεν την κάσια του (missing

  που είχεν όλα τα απολυτήρια του και μάς έδειξεν κάπια 

  παλιά νομήσματα που είχεν γιατί κάναμεν συλλογή από 

  νομήσματα, και μας έδωσεν Κυπριακά γρόσια και Αμερικάνικα 

  νομήσματα και μας έδειξεν τα παράσημα που του έδωσαν 

  από τον πόλεμον δεν τον ρώτησα από ποιόν πόλεμον μού έδωσεν 

  μίαν χαρτινη Ελληνική δραχμή την οποίαν έχω ακόμα. Έτσι 

  έμαθα πως ο παππούς πήγεν στον πολεμον όχι όμως πολλές 

  λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου μού έλεγεν ότι ο παππούς 

  έκαμεν μέσα στην γραμμή Μαζινώ στην Γαλλία και ότι οι Γερμανοί 

  τους έβαλαν δακρυογώνα αέρια, επίσης μου έδειχνε μια

  μεγάλη φωτογραφία που είχεν στον τοίχο (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από την λέξη "τοίχο" και μας έλεγε 

  εδώ κάμναμεν γυμναστική η γυμναστική στον πόλεμον είναι 

  υποχρεωτική και μας έδειχνεν τον εαυτό του ανάμεσα σε πολλούς 

  άλλους στρατιώτες, επίσης μας έδειξεν και μίαν κομένη missing (Photo) η λέξη "Photo" είναι γραμμένη πάνω από τη λέξη "missing" 

  (κομπολόι) με ξύλινες πέτρες που είχαν χαλκινες missing

  αυτές τις έκαμνα στα κρατηρήρια (φυλακή) Τους Εγγλέζους 

  Ηξερα ότι μιλούσεν και Αγγλικά διότι πάντα μας έλεγε στο 

  στρατό με έλεγαν spyro και στα αγγλικά σημένοι στούφος

  και Σπύρο είμαστε συνονόματοι μου έλεγαν επείσης μιλούσε και 

  λίγα Τούρκικα διότι όταν επήγεν στην Αίγυπτο τον πόνεσαν 

  τα δόντια του και με τους Αιγύπτιους γιατρούς μίλησε Τούρκικα. 

  Η θεία η Λέλλα μου είπεν μία φοράν που ήτο πολύ 

  άρωστος με πυρετό τον άκουσε να φωνάζη στον ύπνο του 

  στα αγγλικά κάτι για τον πόλεμο. 

  Έτσι λοιπόν το πρωί της ημέρας που άρχισεν η δεύτερη 

  εισβολή τους Τούρκους φύγαμεν για το χωριό όλοι ο πατέρας μου 

  η μητέρα μου ο Αδελφός μου Ανδρέας κ' η αδελφή μου Ελένη για 

  μερικές ημέρες γεμήσαμεν το αυτοκίνητο κορσέρβες μερικά 


 • May 9, 2018 19:21:50 Revekka Kefalea

  ο πόλεμος Ο παππούς μου έκαμεν σε δύο πολέμους στον 

  Ελληνικό στρατό το 1914 και στο Αμερικάνικον στρατό το 1918

  που πήρεν και σύνταξιν επί missing.

  Εγώ ο Σπύρος είμουν μικρός και δεν μιλούσαμεν γι αυτά 

  τα θέματα. Μίαν φοράν άνοιξεν την missing (missing

  που είχεν όλα τα απολυτήρια του και μάς έδειξεν κάπια 

  παλιά νομήσματα που είχεν γιατί κάναμεν συλλογή από 

  νομήσματα, και μας έδωσεν Κυπριακά γρόσια και Αμερικάνικα 

  νομήσματα και μας έδειξεν τα παράσημα που του έδωσαν 

  από τον πόλεμον δεν τον ρώτησα από ποιόν πόλεμον μού έδωσεν 

  μίαν χαρτινη Ελληνική δραχμή την οποίαν έχω ακόμα. Έτσι 

  έμαθα πως ο παππούς πήγεν στον πολεμον όχι όμως πολλές 

  λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου μού έλεγεν ότι ο παππούς 

  έκαμεν μέσα στην γραμμή Μαζινώ στην Γαλλία και ότι οι Γερμανοί 

  τους έβαλαν δακρυογώνα αέρια, επίσης μου έδειχνε μια

  μεγάλη φωτογραφία που είχεν στον τοίχο  (Photo) πάνω από την λέξη "τοίχο" και μας έλεγε 

  εδώ κάμναμεν γυμναστική η γυμναστική στον πόλεμον είναι 

  υποχρεωτική και μας έδειχνεν τον εαυτό του ανάμεσα σε πολλούς 

  άλλους στρατιώτες, επίσης μας έδειξεν και μίαν κομένη missing  (Photo) πάνω από τη λέξη "missing" 

  (κομπολόι) με ξύλινες πέτρες που είχαν χαλκινες missing

  αυτές τις έκαμνα στα κρατηρήρια (φυλακή) Τους Εγγλέζους 

  Ηξερα ότι μιλούσεν και Αγγλικά διότι πάντα μας έλεγε στο 

  στρατό με έλεγαν spyro και στα αγγλικά σημένοι missing

  και Σπύρο είμαστε συνονόματοι μου έλεγαν επείσης μιλούσε και 

  λίγα Τούρκικα διότι όταν επήγεν στην Αίγυπτο τον πόνεσαν 

  τα δόντια του και με τους Αιγύπτιους γιατρούς μίλησε Τούρκικα. 

  Η θεία η Λέλλα μου είπεν μία φοράν που είχ ήτο πολύ 

  άρωστος με πυρετό τον άκουσε να φωνάζη στον ύπνο του 

  στα αγγλικά κάτι για τον πόλεμο. 

  Έτσι λοιπόν το πρωί της ημέρας που άρχισεν η δεύτερη 

  εισβολή τους Τούρκους φύγαμεν για το χωριό όλοι ο πατέρας μου 

  η μητέρα μου ο Αδελφός μου Ανδρέας κ' η αδελφή μου Ελένη για 

  μερικές ημέρες γεμήσαμεν το αυτοκίνητο κορσέρβες μερικά 


 • May 9, 2018 19:05:22 Revekka Kefalea

  ο πόλεμος Ο παππούς μου έκαμεν σε δύο πολέμους στον 

  Ελληνικό στρατό το 1914 και στο Αμερικάνικον στρατό το 1918

  που πήρεν και σύνταξιν επί missing.

  Εγώ ο Σπύρος είμουν μικρός και δεν μιλούσαμεν γι αυτά 

  τα θέματα. Μίαν φοράν άνοιξεν την missing (missing

  που είχεν όλα τα απολυτήρια του και μάς έδειξεν κάπια 

  παλιά νομήσματα που είχεν γιατί κάναμεν συλλογή από 

  νομήσματα, και μας έδωσεν Κυπριακά γρόσια και Αμερικάνικα 

  νομήσματα και μας έδειξεν τα παράσημα που του έδωσαν 

  από τον πόλεμον δεν τον ρώτησα από ποιόν πόλεμον μού έδωσεν 

  μίαν χαρτινη Ελληνική δραχμή την οποίαν έχω ακόμα. Έτσι 

  έμαθα πως ο παππούς πήγεν στον πολεμον όχι όμως πολλές 

  λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου μού έλεγεν ότι ο παππούς 

  έκαμεν μέσα στην γραμμή Μαζινώ στην Γαλλία και ότι οι Γερμανοί 

  τους έβαλαν δακρυογώνα αέρια, επίσης μου έδειχνε μια

  μεγάλη φωτογραφία που είχεν στον τοίχο  (Photo) πάνω από την λέξη "τοίχο" και μας έλεγε 


Description

Save description
 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 48.9666614||7.9123773||

  Maginot Line, France

 • 26.820553||30.802498||

  Egypt

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Maginot Line, France
 • Additional document location Egypt


ID
20144 / 252159
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Balkan Wars
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of CyprusNotes and questions

Login to leave a note