Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 115

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

7  αρίθμηση σελίδας  


από τότε η υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

Ο παππούς μου ο Σπύρος 

Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

που ήτο και ο πατέρας μου (παπούς) η λέξη "παπούς" είναι γραμμένη πάνω από τη φράση "ο πατέρας μου" τους πήραν στην Γαλλία 

για να πολεμίσουν. όλους τους στρατιώτες τους έβαλαν 

σε μιαν υπογειον σύραγγα την γραμμή Μαζινώ. 

Οι γερμανοί περικύκλωσαν αυτό το μέρος και το 

παγίδευσαν με δηλητηριώδης σκόνες, οι πρώτοι στρατιώτες 

που εβγήκαν έξω από αυτήν την σύραγγα όλοι πέθαναν 

διότι όλα γύρω ήτο δέντρα χόρτα, θάμνοι ήτο 

δηλητηριασμένα, οι στρατιώτες που έβγεναν έλιωνε το 

δέρμα τους και ετηφλόνοτο. ακολουθουσαν μετά πολλές 

αποστολές να βγουν έξω ο πατέρας μου Σπύρος 

βγήκεν με την τελευταίαν αποστολή το δέρμα 

του έλιωσεν και έχασεν και την όρασίν του. δεν θυμάται 

ούτε έβλεπεν που τους έπερναν Τον είχαν πάρη με άλλους 

στρατιώτες στην Αμερική μέσα σε μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείον 

για θεραπείαν, έμεναν εκεί μέχρι που ετελείωσεν ο 

Transcription saved

7  αρίθμηση σελίδας  


από τότε η υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

Ο παππούς μου ο Σπύρος 

Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

που ήτο και ο πατέρας μου (παπούς) η λέξη "παπούς" είναι γραμμένη πάνω από τη φράση "ο πατέρας μου" τους πήραν στην Γαλλία 

για να πολεμίσουν. όλους τους στρατιώτες τους έβαλαν 

σε μιαν υπογειον σύραγγα την γραμμή Μαζινώ. 

Οι γερμανοί περικύκλωσαν αυτό το μέρος και το 

παγίδευσαν με δηλητηριώδης σκόνες, οι πρώτοι στρατιώτες 

που εβγήκαν έξω από αυτήν την σύραγγα όλοι πέθαναν 

διότι όλα γύρω ήτο δέντρα χόρτα, θάμνοι ήτο 

δηλητηριασμένα, οι στρατιώτες που έβγεναν έλιωνε το 

δέρμα τους και ετηφλόνοτο. ακολουθουσαν μετά πολλές 

αποστολές να βγουν έξω ο πατέρας μου Σπύρος 

βγήκεν με την τελευταίαν αποστολή το δέρμα 

του έλιωσεν και έχασεν και την όρασίν του. δεν θυμάται 

ούτε έβλεπεν που τους έπερναν Τον είχαν πάρη με άλλους 

στρατιώτες στην Αμερική μέσα σε μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείον 

για θεραπείαν, έμεναν εκεί μέχρι που ετελείωσεν ο 


Transcription history
 • May 13, 2018 13:55:21 Revekka Kefalea

  7  αρίθμηση σελίδας  


  από τότε η υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

  έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

  τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

  Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

  Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

  Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

  μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

  Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

  στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

  Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

  στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

  Ο παππούς μου ο Σπύρος 

  Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

  στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

  με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

  Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

  και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

  Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

  που ήτο και ο πατέρας μου (παπούς) η λέξη "παπούς" είναι γραμμένη πάνω από τη φράση "ο πατέρας μου" τους πήραν στην Γαλλία 

  για να πολεμίσουν. όλους τους στρατιώτες τους έβαλαν 

  σε μιαν υπογειον σύραγγα την γραμμή Μαζινώ. 

  Οι γερμανοί περικύκλωσαν αυτό το μέρος και το 

  παγίδευσαν με δηλητηριώδης σκόνες, οι πρώτοι στρατιώτες 

  που εβγήκαν έξω από αυτήν την σύραγγα όλοι πέθαναν 

  διότι όλα γύρω ήτο δέντρα χόρτα, θάμνοι ήτο 

  δηλητηριασμένα, οι στρατιώτες που έβγεναν έλιωνε το 

  δέρμα τους και ετηφλόνοτο. ακολουθουσαν μετά πολλές 

  αποστολές να βγουν έξω ο πατέρας μου Σπύρος 

  βγήκεν με την τελευταίαν αποστολή το δέρμα 

  του έλιωσεν και έχασεν και την όρασίν του. δεν θυμάται 

  ούτε έβλεπεν που τους έπερναν Τον είχαν πάρη με άλλους 

  στρατιώτες στην Αμερική μέσα σε μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείον 

  για θεραπείαν, έμεναν εκεί μέχρι που ετελείωσεν ο 

 • May 13, 2018 13:51:32 Revekka Kefalea

  7  αρίθμηση σελίδας  


  από τότε η υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

  έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

  τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

  Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

  Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

  Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

  μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

  Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

  στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

  Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

  στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

  Ο παππούς μου ο Σπύρος 

  Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

  στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

  με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

  Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

  και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

  Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

  που ήτο και ο πατέρας μου (παπούς)  η λέξη "παπούς" είναι γραμμένη πάνω από τη φράση "ο πατέρας μου"τους πήραν στην Γαλλία 

  για να πολεμίσουν. όλους τους στρατιώτες τους έβαλαν 

  σε μιαν υπογειον σύραγγα την γραμμή Μαζινώ. 

  Οι γερμανοί περικύκλωσαν αυτό το μέρος και το 

  παγίδευσαν με δηλητηριώδης σκόνες, οι πρώτοι στρατιώτες 

  που εβγήκαν έξω από αυτήν την σύραγγα όλοι πέθαναν 

  διότι όλα γύρω ήτο δέντρα χόρτα, θάμνοι ήτο 

  δηλητηριασμένα, οι στρατιώτες που έβγεναν έλιωνε το 

  δέρμα τους και ετηφλόνοτο. ακολουθουσαν μετά πολλές 

  αποστολές να βγουν έξω ο πατέρας μου Σπύρος 

  βγήκεν με την τελευταίαν αποστολή το δέρμα 

  του έλιωσεν και έχασεν και την όρασίν του. δεν θυμάται 

  ούτε έβλεπεν που τους έπερναν Τον είχαν πάρη με άλλους 

  στρατιώτες στην Αμερική μέσα σε μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείον 

  για θεραπείαν, έμεναν εκεί μέχρι που ετελείωσεν ο 


 • May 9, 2018 18:55:25 Revekka Kefalea

  από τότε η υγ υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

  έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

  τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

  Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

  Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

  Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

  μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

  Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

  στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

  Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

  στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

  Ο παππούς μου ο Σπύρος 

  Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

  στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

  με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

  Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

  και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

  Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

  που ήτο και ο πατέρας μου  (παπούς) πάνω από τη φράση "ο πατέρας μου".  Τους πήραν στην Γαλλία 

  για να πολεμίσουν. όλους τους στρατιώτες τους έβαλαν 

  σε μιαν υπογειον σύραγγα την γραμμή Μαζινώ. 

  Οι γερμανοί περικύκλωσαν αυτό το μέρος και το 

  παγίδευσαν με δηλητηριώδης σκόνες, οι πρώτοι στρατιώτες 

  που εβγήκαν έξω από αυτήν την σύραγγα όλοι πέθαναν 

  διότι όλα γύρω ήτο δέντρα χόρτα, θάμνοι ήτο 

  δηλητηριασμένα, οι στρατιώτες που έβγεναν έλιωνε το 

  δέρμα τους και ετηφλόνοτο. ακολουθουσαν μετά πολλές 

  αποστολές να βγουν έξω ο πατέρας μου Σπύρος 

  βγήκεν με την τελα τελευταίαν αποστολή το δέρμα 

  του έλιωσεν και έχασεν και την όρασίν του. δεν θυμάται 

  ούτε έβλεπεν που τους έπερναν Τον είχαν πάρη με άλλους 

  στρατιώτες στην Αμερική μέσα σε μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείον 

  για θεραπείαν, έμεναν εκεί μέχρι που ετελείωσεν ο 


 • May 9, 2018 18:46:17 Revekka Kefalea

  από τότε η υγ υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

  έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

  τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

  Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

  Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

  Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

  μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

  Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

  στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

  Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

  στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

  Ο παππούς μου ο Σπύρος 

  Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

  στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

  με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

  Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

  και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

  Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

  που ήτο και ο πατέρας μου


 • May 9, 2018 18:43:45 Revekka Kefalea

  από τότε η υγ υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

  έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

  τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

  Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

  Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

  Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

  μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

  Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

  στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

  Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

  στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

  Ο παππούς μου ο Σπύρος 

  Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

  στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

  με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

  Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

  και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

  Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

  που ήτο και ο πατέρας μου  (παπούς) ... πάνω από τη φράση "ο πατέρας μου"


 • May 9, 2018 18:43:19 Revekka Kefalea

  από τότε η υγ υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

  έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

  τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

  Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

  Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

  Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

  μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

  Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

  στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

  Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

  στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

  Ο παππούς μου ο Σπύρος 

  Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

  στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

  με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

  Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

  και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

  Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

  που ήτο και ο πατέρας μου  (παπούς) ... πάνω από τη φράση "ο πατέρας μου"


 • May 9, 2018 18:42:18 Revekka Kefalea

  από τότε η υγ υγεία του δεν ήτο και τόσο καλή έτσι 

  έμενεν μαζί του η κόρη του η Λέλλα η οποία άδησεν 

  τη δουλειά της που εργαζόταν ως γραμματικός στην Λευκωσία. 

  Όταν αρώστησεν και η γιαγιά η Πουλχερία ήλθεν στην

  Κύπρο και άλλη κόρη τους η θεία Αγγέλα από την 

  Ελλάδα για να βοηθά και αυτή. Όταν η γιαγιά μου πέθανε

  μετά από δύο χρόνια η Αγγέλα γύρισεν πίσω στην

  Αθήνα στην Ελλάδα. και τότε η θεία η Λέλλα έμεινεν 

  στο χωριό να προσέχη τον πατέραν της. 

  Ο παππούς μου ο Σπύρος εις την Αμερική που ήτο τον 

  στρατολόγησαν δηλ τον πήραν στο Αμερικάνικον στρατό

  Ο παππούς μου ο Σπύρος 

  Πριν πάει στην Αμερική είχεν πάη στον Ελληνικό 

  στρατό το 1914. Όταν γύρισε πίσω στην Κύπρο πήγε 

  με ένα καϊκι στην Αίγιπτο και από εκει πήγεν στην 

  Αμερική στην Αμερική υποχρεωτικώς πήγε στο στρατό 

  και απόκτισε και την Αμερικάνικη υπηκοότητα. 

  Όταν ήτο ο πόλεμος το 1918 την μεραρχίαν του στρατού 

  που ήτο και ο πατέρας μου  (παπούς)  πάνω από τη φράση ο πατέρας μου  


Description

Save description
 • 35.1855659||33.3822764||

  Nicosia, Cyprus

 • 37.9838096||23.7275388||

  Athens, Greece

 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 37.09024||-95.712891||

  U.S.A.

 • 48.9666614||7.9123773||

  Maginot Line, France

 • 26.820553||30.802498||

  Egypt

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Nicosia, Cyprus
 • Additional document location Athens, Greece
 • Additional document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location U.S.A.
 • Additional document location Maginot Line, France
 • Additional document location Egypt


ID
20144 / 252158
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Balkan Wars
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • migration
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note