Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 114

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

6  αρίθμηση σελίδας  


όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η τουλούμπα δεν 

χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο λάκο ήτο 

δυο κτισμένες δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

τις σκέπαζε μια μεγάλη μεσουλιά και από κάτω είχε 

πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

 κάρταμα , μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνταν να του 

δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

πόλυκες σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

ρακή καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία 

Transcription saved

6  αρίθμηση σελίδας  


όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η τουλούμπα δεν 

χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο λάκο ήτο 

δυο κτισμένες δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

τις σκέπαζε μια μεγάλη μεσουλιά και από κάτω είχε 

πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

 κάρταμα , μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνταν να του 

δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

πόλυκες σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

ρακή καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία 


Transcription history
 • May 16, 2018 12:43:28 Garyfallia Pappa

  6  αρίθμηση σελίδας  


  όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η τουλούμπα δεν 

  χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο λάκο ήτο 

  δυο κτισμένες δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

  τις σκέπαζε μια μεγάλη μεσουλιά και από κάτω είχε 

  πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

  παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

  σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

  η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

  ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

  μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

  πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

  Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

  ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

  Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

  χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

  από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

   κάρταμα , μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνταν να του 

  δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

  Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

  εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

  μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

  ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

  γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

  διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

  Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

  ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

  με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

  πόλυκες σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

  η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

  ρακή καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

  καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

  Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

  Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία 

 • May 16, 2018 12:43:07 Garyfallia Pappa

  6  αρίθμηση σελίδας  


  όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η τουλούμπα δεν 

  χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο λάκο ήτο 

  δυο κτισμένες δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

  τις σκέπαζε μια μεγάλη μεσουλιά και από κάτω είχε 

  πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

  παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

  σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

  η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

  ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

  μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

  πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

  Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

  ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

  Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

  χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

  από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

  missing, μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνταν να του 

  δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

  Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

  εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

  μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

  ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

  γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

  διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

  Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

  ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

  με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

  πόλυκες σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

  η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

  ρακή καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

  καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

  Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

  Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία 


 • May 16, 2018 12:40:06 Garyfallia Pappa

  6  αρίθμηση σελίδας  


  όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η τουλούμπα δεν 

  χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο λάκο ήτο 

  δυο κτισμένες δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

  τις σκέπαζε μια μεγάλη μεσουλιά και από κάτω είχε 

  πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

  παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

  σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

  η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

  ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

  μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

  πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

  Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

  ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

  Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

  χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

  από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

  missing, μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνταν να του 

  δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

  Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

  εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

  μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

  ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

  γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

  διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

  Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

  ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

  με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

  missing σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

  η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

  ρακή καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

  καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

  Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

  Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία 


 • May 16, 2018 12:38:48 Garyfallia Pappa

  6  αρίθμηση σελίδας  


  όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η missing δεν 

  χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο λάκο ήτο 

  δυο κτισμένες δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

  τις σκέπαζε μια μεγάλη μεσουλιά και από κάτω είχε 

  πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

  παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

  σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

  η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

  ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

  μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

  πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

  Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

  ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

  Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

  χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

  από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

  missing, μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνταν να του 

  δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

  Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

  εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

  μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

  ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

  γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

  διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

  Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

  ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

  με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

  missing σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

  η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

  ρακή καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

  καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

  Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

  Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία 


 • May 13, 2018 13:44:32 Revekka Kefalea

  6  αρίθμηση σελίδας  


  όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η missing δεν 

  χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο missing ήτο 

  δυο κτισμένες δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

  τις σκέπαζε μια μεγάλη missing και από κάτω είχε 

  πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

  παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

  σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

  η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

  ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

  μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

  πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

  Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

  ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

  Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

  χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

  από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

  missing, μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνταν να του 

  δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

  Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

  εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

  μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

  ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

  γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

  διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

  Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

  ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

  με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

  missing σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

  η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

  ρακή καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

  καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

  Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

  Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία 


 • May 9, 2018 18:30:40 Revekka Kefalea

  όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η missing δεν 

  χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο missing ήτο 

  δυο missing δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

  τις σκέπαζε μια μεγάλη missing και από κάτω είχε 

  πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

  παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

  σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

  η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

  ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

  μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

  πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 

  Ετσι του άρεσε να ασχολήται με τον κήπον και θυμάμαι 

  ασχολήτο και με άλλα χωράφια κοντά στο χωριό. 

  Του άρεσε να φυτεύη πολλά είδη λαχανικα και πολλοι

  χωριανοί ερχόντουσαν να τους δώση σπόρους και φυτά 

  από τομάτες, ρόκες, ραπανάκια, αγγουριές ότι φανταστής

  missing, μαρούλια, λάχανα, πολλοί προθυμοποιουνται να του 

  δώσουν χρήματα αλλά ο παππούς μου δεν έπερνε τίποτα

  Τους έλεγε εντάξι δεν θέλω τίποτα. Κάθε ημέρα αγόραζε την

  εφημερίδα από το καφενείον και όταν τις διάβαζε τις φύλαγε 

  μέσα σε δύο δωμάτια όπου είχεν πολλά ράφια και τις 

  ταξυνομούσε με χρονολογική σειρά. Όταν τον ρωτούσαμεν 

  γιατί τις φυλάγη μας έλεγεν ότι είναι για εσάς να τις 

  διαβάζετε όταν θα μεγαλώσετε. 

  Θημάμαι της Κυριακές που πηγαίναμεν στο χωριό όταν 

  ζούσεν η γιαγιά μου η Πουλχερία πύρωναν τον φούρνο

  με ξύλα και μας έψηναν κρέας και πατάτες και 

  missing σαλάτες από τον κήπο και ψωμί που έκανεν 

  η γιαγιά. Τα διάφορα ποτά κρασί (το οποίον έφτιαχνεν ο ίδιος)

  ρακή τα ο καρπούζι, πεπόνι τα έβαζε μέσα σε ένα 

  καλάθι και τα κατέβαζε μέσα στον λάκο για να κρυόσουν 

  Έτσι ζούσεν τα τελευταία του χρόνια ο παππούς μου ο 

  Σπύρος όταν είχεν χάση τη γιαγιά μου την Πουλχερία  • May 9, 2018 18:22:24 Revekka Kefalea

  όταν έφεραν ηλεκτρισμό στο χωριό η missing δεν 

  χρησιμοποιήτο και τόσο πολύ, δίπλα στο missing ήτο 

  δυο missing δοξαμένες για φύλαξη νερού. Τες δοξαμενές 

  τις σκέπαζε μια μεγάλη missing και από κάτω είχε 

  πολλές βιολέτες. Ένας σωστός μικρός παράδεισος ο 

  παππούς μου με έλεγεν ότι όταν ασχολήτο με τον κήπο 

  σαν να έκαμνε γυμναστική όπως εις τον Στρατόν. 

  η γυμναστική είναι καλή και τα χορτατικά είναι 

  ωφέλημα στον οργανισμό του ανθρώπου, όταν έχασα το φως 

  μου στον πόλεμο μού είπαν στο νοσοκομείο μας ήπαν να τρώγω 

  πολλά χορταρικά. έτσι έκαμα και ήλθε πίσω το φως μου. 


Description

Save description
 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus


ID
20144 / 252157
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note