Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 113

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

5  αρίθμηση σελίδας  


στο σπίτι μας στην Λίμνη (δηλ. στην missing) και τα έκαναν 

όλα άνω-κάτω και έφαγαν και ίπιαν ότι υπήρχεν.

Στη Δρούσια έμενεν ο παπούς μου Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

με την κόρην του Ελένη Σπύρου Δρουσιώτη ή Λέλλα όπως την

ονομάζαμεν. Στη Δρούσια μείναμεν για μερικούς μήνες το 1964 

όταν ζούσεν η γιαγιά μου Πουλχερία θυμάμαι ήμουν

τριών χρονών και θυμάμαι πολύ καλά που έκλεγεν την

αδελφή της την Κατερίνα Αχιλέα Μούγιανη που την σκότωσαν

οι Τούρκοι μέσα στο σπίτι της στο Καιμακλή στην Λευκωσία 

εκεί είχεν η κόρη της Συρού τον φούρνον. ήτο η πρώτη

γυναίκα που σκότωσαν οι Τούρκοι το 1964 στην Λευκωσία.

Θυμάμαι τα τούρκικα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν την περιοχή 

εγώ έπεσα κάτω από ένα ψηλό κρεβάτι όταν περνούσαν 

τα τούρκικα αεροπλάνα. Ο παπούς μου ο Σπύρος έμενεν εκεί 

με την κόρην του Λέλλα η γιαγιά μου Πουλχερία Σπύρου Δρουσιώτη 

είχεν συγχωρεθή το 1969. Photo. ο παπούς μου ήτο ένας πολύ 

καλός ήρεμος άνθρωπος όλοι τον θυμούνται και ακόμα

και σήμερα όταν πηγαίνω στην Κύπρο όλοι λένε 

συγγενείς και φίλοι ο μακαρίτης ο Σπύρος ήτο πολύ καλός. 

Πηγαίναμεν συχνά πριν τον πόλεμον και τον βλέπαμεν 

συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Στην πισινή μεργιά του σπιτιού του 

είχε το περβολούδι του όπως το έλεγε.

Για να πας στον κήπον του έπρεπε να περάσης μέσα 

από τον στάβλο που χρησιμοποιήτο σαν κοτέτσι με κότες 

και γαλοπούλες και missing με κουνέλια έπρεπε 

να περάσης από ένα στενό μονοπάτι που δίπλα ήτο ο 

στάβλος του αλόγου όταν άνοιγες το κάγκελο να πας στο

κήπον, στη δεξιά μεργιά ήτο η τάφρος από την κοπριά 

στα ανατολικά στον φράχτη του κήπου είχεν μια σειρά 

από ροδιές στην νότια και δυτική μεργιά ο φράκτης συνέχιζε 

με μικρές μηλιές, τριανταφυλιές, δάφνη και άλλα φρουτόδεντρα 

μετά μια μεγάλη μυροδάτη τριανταφιλιά και στο βόρειον μέρος 

το πηγάδι (ο λάκος) με την missing (missing) αργότερα 

Transcription saved

5  αρίθμηση σελίδας  


στο σπίτι μας στην Λίμνη (δηλ. στην missing) και τα έκαναν 

όλα άνω-κάτω και έφαγαν και ίπιαν ότι υπήρχεν.

Στη Δρούσια έμενεν ο παπούς μου Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

με την κόρην του Ελένη Σπύρου Δρουσιώτη ή Λέλλα όπως την

ονομάζαμεν. Στη Δρούσια μείναμεν για μερικούς μήνες το 1964 

όταν ζούσεν η γιαγιά μου Πουλχερία θυμάμαι ήμουν

τριών χρονών και θυμάμαι πολύ καλά που έκλεγεν την

αδελφή της την Κατερίνα Αχιλέα Μούγιανη που την σκότωσαν

οι Τούρκοι μέσα στο σπίτι της στο Καιμακλή στην Λευκωσία 

εκεί είχεν η κόρη της Συρού τον φούρνον. ήτο η πρώτη

γυναίκα που σκότωσαν οι Τούρκοι το 1964 στην Λευκωσία.

Θυμάμαι τα τούρκικα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν την περιοχή 

εγώ έπεσα κάτω από ένα ψηλό κρεβάτι όταν περνούσαν 

τα τούρκικα αεροπλάνα. Ο παπούς μου ο Σπύρος έμενεν εκεί 

με την κόρην του Λέλλα η γιαγιά μου Πουλχερία Σπύρου Δρουσιώτη 

είχεν συγχωρεθή το 1969. Photo. ο παπούς μου ήτο ένας πολύ 

καλός ήρεμος άνθρωπος όλοι τον θυμούνται και ακόμα

και σήμερα όταν πηγαίνω στην Κύπρο όλοι λένε 

συγγενείς και φίλοι ο μακαρίτης ο Σπύρος ήτο πολύ καλός. 

Πηγαίναμεν συχνά πριν τον πόλεμον και τον βλέπαμεν 

συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Στην πισινή μεργιά του σπιτιού του 

είχε το περβολούδι του όπως το έλεγε.

Για να πας στον κήπον του έπρεπε να περάσης μέσα 

από τον στάβλο που χρησιμοποιήτο σαν κοτέτσι με κότες 

και γαλοπούλες και missing με κουνέλια έπρεπε 

να περάσης από ένα στενό μονοπάτι που δίπλα ήτο ο 

στάβλος του αλόγου όταν άνοιγες το κάγκελο να πας στο

κήπον, στη δεξιά μεργιά ήτο η τάφρος από την κοπριά 

στα ανατολικά στον φράχτη του κήπου είχεν μια σειρά 

από ροδιές στην νότια και δυτική μεργιά ο φράκτης συνέχιζε 

με μικρές μηλιές, τριανταφυλιές, δάφνη και άλλα φρουτόδεντρα 

μετά μια μεγάλη μυροδάτη τριανταφιλιά και στο βόρειον μέρος 

το πηγάδι (ο λάκος) με την missing (missing) αργότερα 


Transcription history
 • May 13, 2018 13:29:00 Revekka Kefalea

  5  αρίθμηση σελίδας  


  στο σπίτι μας στην Λίμνη (δηλ. στην missing) και τα έκαναν 

  όλα άνω-κάτω και έφαγαν και ίπιαν ότι υπήρχεν.

  Στη Δρούσια έμενεν ο παπούς μου Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

  με την κόρην του Ελένη Σπύρου Δρουσιώτη ή Λέλλα όπως την

  ονομάζαμεν. Στη Δρούσια μείναμεν για μερικούς μήνες το 1964 

  όταν ζούσεν η γιαγιά μου Πουλχερία θυμάμαι ήμουν

  τριών χρονών και θυμάμαι πολύ καλά που έκλεγεν την

  αδελφή της την Κατερίνα Αχιλέα Μούγιανη που την σκότωσαν

  οι Τούρκοι μέσα στο σπίτι της στο Καιμακλή στην Λευκωσία 

  εκεί είχεν η κόρη της Συρού τον φούρνον. ήτο η πρώτη

  γυναίκα που σκότωσαν οι Τούρκοι το 1964 στην Λευκωσία.

  Θυμάμαι τα τούρκικα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν την περιοχή 

  εγώ έπεσα κάτω από ένα ψηλό κρεβάτι όταν περνούσαν 

  τα τούρκικα αεροπλάνα. Ο παπούς μου ο Σπύρος έμενεν εκεί 

  με την κόρην του Λέλλα η γιαγιά μου Πουλχερία Σπύρου Δρουσιώτη 

  είχεν συγχωρεθή το 1969. Photo. ο παπούς μου ήτο ένας πολύ 

  καλός ήρεμος άνθρωπος όλοι τον θυμούνται και ακόμα

  και σήμερα όταν πηγαίνω στην Κύπρο όλοι λένε 

  συγγενείς και φίλοι ο μακαρίτης ο Σπύρος ήτο πολύ καλός. 

  Πηγαίναμεν συχνά πριν τον πόλεμον και τον βλέπαμεν 

  συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Στην πισινή μεργιά του σπιτιού του 

  είχε το περβολούδι του όπως το έλεγε.

  Για να πας στον κήπον του έπρεπε να περάσης μέσα 

  από τον στάβλο που χρησιμοποιήτο σαν κοτέτσι με κότες 

  και γαλοπούλες και missing με κουνέλια έπρεπε 

  να περάσης από ένα στενό μονοπάτι που δίπλα ήτο ο 

  στάβλος του αλόγου όταν άνοιγες το κάγκελο να πας στο

  κήπον, στη δεξιά μεργιά ήτο η τάφρος από την κοπριά 

  στα ανατολικά στον φράχτη του κήπου είχεν μια σειρά 

  από ροδιές στην νότια και δυτική μεργιά ο φράκτης συνέχιζε 

  με μικρές μηλιές, τριανταφυλιές, δάφνη και άλλα φρουτόδεντρα 

  μετά μια μεγάλη μυροδάτη τριανταφιλιά και στο βόρειον μέρος 

  το πηγάδι (ο λάκος) με την missing (missing) αργότερα 

 • May 9, 2018 18:11:11 Revekka Kefalea

  στο σπίτι μας στην Λίμνη (missing) και τα έκαναν 

  όλα άνω-κάτω και έφαγαν και missing ότι υπήρχεν.

  Στη Δρούσια έμενεν ο παπούς μου Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

  με την κόρην του Ελένη Σπύρου Δρουσιώτη ή Λέλλα όπως την

  ονομάζαμεν. Στη Δρούσια μείναμεν για μερικούς μήνες το 1964

  όλα όταν ζούσεν η γιαγιά μου Πουλχερία θυμάμαι ήμουν

  τριών χρονών και θυμάμαι πολύ καλά που έκλεγεν την

  αδελφή της την Κατερίνα Αχιλέα Μούγιανη που την σκότωσαν

  οι Τούρκοι μέσα στο σπίτι της στο missing στην Λευκωσία 

  εκεί είχεν τον η κόρη της Συρού τον φούρνον. ήτο η πρώτη

  γυναίκα που σκότωσαν οι Τούρκοι το 1964 στην Λευκωσία.

  Θυμάμαι τα τούρκικα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν την περιοχή 

  εγώ έπεσα κάτω από ένα ψηλό κρεβάτι όταν περνούσαν 

  τα τούρκικα αεροπλάνα. Ο παπούς μου ο Σπύρος έμενεν εκεί 

  με την κόρην του Λέλλα η γιαγιά μου Πουλχερία Σπύρου Δρουσιώτη 

  είχεν συγχωρεθή το 1969.  Photo ο παπούς μου ήτο ένας πολύ 

  καλός ήρεμος άνθρωπος όλοι τον θυμούνται και ακόμα

  και σήμερα όταν πηγαίνω στην Κύπρο όλοι λένε 

  συγγενείς και φίλοι ο μακαρίτης ο Σπύρος ήτο πολύ καλός. 

  Πηγαίναμεν συχνά πριν τον πόλεμον και τον βλέπαμεν 

  συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Στην πισινή μεργιά του σπιτιού του 

  είχε ρο περβολούδι του όπως το έλεγε Για να πας στ τον κήπο

  Για να πας στον κήπον του έπρεπε να περάσης μέσα 

  από τον στάβλο που χρησιμοποιήτο σαν κοτέτσι με κότες 

  και γαλοπούλες και missing με κουνέλια έπρεπε 

  να περάσης από ένα στενό μονοπάτι που δίπλα ήτο ο 

  στάβλος του αλόγου όταν άνοιγες το κάγκελο να πας στο

  κήπον, στη δεξιά μεργιά ήτο η τάφρος από την κοπριά 

  στα ανατολικά στον φράχτη του κήπου είχεν μια σειρά 

  από ροδιές στην νότια και δυτική μεργιά ο φράκτης συνέχιζε 

  με μικρές μηλιές, τριανταφυλιές, δάφνη και άλλα φρουτόδεντρα 

  μετά μια μεγάλη μυροδάτη τριανταφιλιά και στο βόρειον μέρος 

  το πηγάδι (ο λάκος) με την αντριάν (missing) αργότερα 


 • May 9, 2018 18:02:44 Revekka Kefalea

  στο σπίτι μας στην Λίμνη (missing) και τα έκαναν 

  όλα άνω-κάτω και έφαγαν και missing ότι υπήρχεν.

  Στη Δρούσια έμενεν ο παπούς μου Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

  με την κόρην του Ελένη Σπύρου Δρουσιώτη ή Λέλλα όπως την

  ονομάζαμεν. Στη Δρούσια μείναμεν για μερικούς μήνες το 1964

  όλα όταν ζούσεν η γιαγιά μου Πουλχερία θυμάμαι ήμουν

  τριών χρονών και θυμάμαι πολύ καλά που έκλεγεν την

  αδελφή της την Κατερίνα Αχιλέα Μούγιανη που την σκότωσαν

  οι Τούρκοι μέσα στο σπίτι της στο missing στην Λευκωσία 

  εκεί είχεν τον η κόρη της Συρού τον φούρνον. ήτο η πρώτη

  γυναίκα που σκότωσαν οι Τούρκοι το 1964 στην Λευκωσία.

  Θυμάμαι τα τούρκικα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν την περιοχή 

  εγώ έπεσα κάτω από ένα ψηλό κρεβάτι όταν περνούσαν 

  τα τούρκικα αεροπλάνα. Ο παπούς μου ο Σπύρος έμενεν εκεί 

  με την κόρην του Λέλλα η γιαγιά μου Πουλχερία Σπύρου Δρουσιώτη 

  είχεν συγχωρεθή το 1969.  Photo εμβόλιμη φράση


Description

Save description
 • 35.03844737778145||32.48227001552732||

  Limni Mine, Cyprus

 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 35.1853986||33.39069||

  Kaimakli, Nicosia, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Limni Mine, Cyprus
 • Additional document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Kaimakli, Nicosia, Cyprus


ID
20144 / 252156
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of Cyprus

 • en.wikipedia.orgWikipedia article: Turkish Invasion of Cyprus
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Πραξικόπημα του 1974 στην Κύπρο


Notes and questions

Login to leave a note