Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 112

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

4  αρίθμηση σελίδας 


(η ανακοίνωσις γινόταν με το όνομα του αρμόδιου που 

ζητούσαν) Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήλθεν στρατός

στο σπίτι μας και πήρεν τον πατέρα μου στο Ληκειο 

και επιδιώρθοσε την γενήτρια και έδωσεν ηλεκτρισμό

στο Λήκειο (διότι αυτον που καλούσαν στο ραδιόφωνο τον 

αρμόδιο δεν παρουσιάστηκε) Όταν ο πατέρας μου έφτιαξε τον 

ηλεκτρισμό οι στρατιώτες τον έφεραν πίσω στο σπίτι μας

Όταν ο πατέρας μου ήτο στο Ληκειο μια Τουρκάλα ονόματι

Φατμα του Ναγούμη πλησίασεν τον πατέρα μου και τον αγκάλιασε 

και τον ρώτησε για τον άντραν της τον Ναγούμη. (Το

σπίτι της Φατμάς πριν το 1964 ήτο απέναντι από το 

δικόν μας στην πόλιν Χρισοχούς.) Αργότερα μάθαμεν ότι 

όταν οι γονής μου πατρέβονταν η Φάτμα βγήκεν έξο και τους κάπνισεν όπως τους χριστιανούς  εμβόλιμη φράση, γραμμένη πάνω από την προηγούμενη σειρά  

τον άντραν της τον είχαν υπο κράτηση στο αστυνομικό σταθμό 

της πόλις Χρυσοχούς και στο διπλανό δωμάτιο κρατούσαν 

Έλληνες μακαριακούς. Μετά το 1964 οι Τούρκοι απαγόρευαν 

στους Έλληνες να πάνε εκεί στο Λύκειον όπου υπήρχε και 

μια Τσιαμή ή Τσιαμή αυτή ήτο ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία 

και οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τσιαμή. Από την Τσιαμή

άρχιζε μία μεγάλη σύρακα γεμάτη φαγώσιμα φασόλια 

όσπρια και ότι άλλα  πολλά φαγώσιμα με σκοπόν αυτά 

τα φαγώσιμα θα περνούσαν έξη μήνες. επίσης υπήρχεν 

μέσα στην συραγκα πολλύς οπλισμός και ασύρματοι επικοινωνίας

Το Λήκειο ήτο σε ύψος το υψηλότερο μέρος της Πόλις 

Χρυσοχούς και εδώ ήτο και το τιποζητο του νερού που 

τροφοδοτούσεν όλην την πόλιν. 

Αργότερα οι Έλληνες χάλασαν με πουλτόζες την σύραγκα 

που πήγαινε γύρω από όλον τον λόφον σχεδόν κάτω από 

το τούρκικο νεκροταφείον δηλ παράληλα με τον κεντρικόν

δρόμον. Εντω μεταξύ η Πελαθούσα δεν είχεν παραδωθή

και ούτε μάχη έγινεν διότι ήλθεν η εκεχειρία. 

Όταν έγινεν η δεύτερη εισβολή ο πατέρας μου πήρεν όλη θέλησε να πάρη 

την οικογένειαν στο χωριόν του την Δρούσια δεν το έκαμεν 

όμως διότι 1964 όταν φύγαμεν οι ειρηνευτές κατοίκησαν

Transcription saved

4  αρίθμηση σελίδας 


(η ανακοίνωσις γινόταν με το όνομα του αρμόδιου που 

ζητούσαν) Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήλθεν στρατός

στο σπίτι μας και πήρεν τον πατέρα μου στο Ληκειο 

και επιδιώρθοσε την γενήτρια και έδωσεν ηλεκτρισμό

στο Λήκειο (διότι αυτον που καλούσαν στο ραδιόφωνο τον 

αρμόδιο δεν παρουσιάστηκε) Όταν ο πατέρας μου έφτιαξε τον 

ηλεκτρισμό οι στρατιώτες τον έφεραν πίσω στο σπίτι μας

Όταν ο πατέρας μου ήτο στο Ληκειο μια Τουρκάλα ονόματι

Φατμα του Ναγούμη πλησίασεν τον πατέρα μου και τον αγκάλιασε 

και τον ρώτησε για τον άντραν της τον Ναγούμη. (Το

σπίτι της Φατμάς πριν το 1964 ήτο απέναντι από το 

δικόν μας στην πόλιν Χρισοχούς.) Αργότερα μάθαμεν ότι 

όταν οι γονής μου πατρέβονταν η Φάτμα βγήκεν έξο και τους κάπνισεν όπως τους χριστιανούς  εμβόλιμη φράση, γραμμένη πάνω από την προηγούμενη σειρά  

τον άντραν της τον είχαν υπο κράτηση στο αστυνομικό σταθμό 

της πόλις Χρυσοχούς και στο διπλανό δωμάτιο κρατούσαν 

Έλληνες μακαριακούς. Μετά το 1964 οι Τούρκοι απαγόρευαν 

στους Έλληνες να πάνε εκεί στο Λύκειον όπου υπήρχε και 

μια Τσιαμή ή Τσιαμή αυτή ήτο ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία 

και οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τσιαμή. Από την Τσιαμή

άρχιζε μία μεγάλη σύρακα γεμάτη φαγώσιμα φασόλια 

όσπρια και ότι άλλα  πολλά φαγώσιμα με σκοπόν αυτά 

τα φαγώσιμα θα περνούσαν έξη μήνες. επίσης υπήρχεν 

μέσα στην συραγκα πολλύς οπλισμός και ασύρματοι επικοινωνίας

Το Λήκειο ήτο σε ύψος το υψηλότερο μέρος της Πόλις 

Χρυσοχούς και εδώ ήτο και το τιποζητο του νερού που 

τροφοδοτούσεν όλην την πόλιν. 

Αργότερα οι Έλληνες χάλασαν με πουλτόζες την σύραγκα 

που πήγαινε γύρω από όλον τον λόφον σχεδόν κάτω από 

το τούρκικο νεκροταφείον δηλ παράληλα με τον κεντρικόν

δρόμον. Εντω μεταξύ η Πελαθούσα δεν είχεν παραδωθή

και ούτε μάχη έγινεν διότι ήλθεν η εκεχειρία. 

Όταν έγινεν η δεύτερη εισβολή ο πατέρας μου πήρεν όλη θέλησε να πάρη 

την οικογένειαν στο χωριόν του την Δρούσια δεν το έκαμεν 

όμως διότι 1964 όταν φύγαμεν οι ειρηνευτές κατοίκησαν


Transcription history
 • May 13, 2018 13:12:01 Revekka Kefalea

  4  αρίθμηση σελίδας 


  (η ανακοίνωσις γινόταν με το όνομα του αρμόδιου που 

  ζητούσαν) Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήλθεν στρατός

  στο σπίτι μας και πήρεν τον πατέρα μου στο Ληκειο 

  και επιδιώρθοσε την γενήτρια και έδωσεν ηλεκτρισμό

  στο Λήκειο (διότι αυτον που καλούσαν στο ραδιόφωνο τον 

  αρμόδιο δεν παρουσιάστηκε) Όταν ο πατέρας μου έφτιαξε τον 

  ηλεκτρισμό οι στρατιώτες τον έφεραν πίσω στο σπίτι μας

  Όταν ο πατέρας μου ήτο στο Ληκειο μια Τουρκάλα ονόματι

  Φατμα του Ναγούμη πλησίασεν τον πατέρα μου και τον αγκάλιασε 

  και τον ρώτησε για τον άντραν της τον Ναγούμη. (Το

  σπίτι της Φατμάς πριν το 1964 ήτο απέναντι από το 

  δικόν μας στην πόλιν Χρισοχούς.) Αργότερα μάθαμεν ότι 

  όταν οι γονής μου πατρέβονταν η Φάτμα βγήκεν έξο και τους κάπνισεν όπως τους χριστιανούς  εμβόλιμη φράση, γραμμένη πάνω από την προηγούμενη σειρά  

  τον άντραν της τον είχαν υπο κράτηση στο αστυνομικό σταθμό 

  της πόλις Χρυσοχούς και στο διπλανό δωμάτιο κρατούσαν 

  Έλληνες μακαριακούς. Μετά το 1964 οι Τούρκοι απαγόρευαν 

  στους Έλληνες να πάνε εκεί στο Λύκειον όπου υπήρχε και 

  μια Τσιαμή ή Τσιαμή αυτή ήτο ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία 

  και οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τσιαμή. Από την Τσιαμή

  άρχιζε μία μεγάλη σύρακα γεμάτη φαγώσιμα φασόλια 

  όσπρια και ότι άλλα  πολλά φαγώσιμα με σκοπόν αυτά 

  τα φαγώσιμα θα περνούσαν έξη μήνες. επίσης υπήρχεν 

  μέσα στην συραγκα πολλύς οπλισμός και ασύρματοι επικοινωνίας

  Το Λήκειο ήτο σε ύψος το υψηλότερο μέρος της Πόλις 

  Χρυσοχούς και εδώ ήτο και το τιποζητο του νερού που 

  τροφοδοτούσεν όλην την πόλιν. 

  Αργότερα οι Έλληνες χάλασαν με πουλτόζες την σύραγκα 

  που πήγαινε γύρω από όλον τον λόφον σχεδόν κάτω από 

  το τούρκικο νεκροταφείον δηλ παράληλα με τον κεντρικόν

  δρόμον. Εντω μεταξύ η Πελαθούσα δεν είχεν παραδωθή

  και ούτε μάχη έγινεν διότι ήλθεν η εκεχειρία. 

  Όταν έγινεν η δεύτερη εισβολή ο πατέρας μου πήρεν όλη θέλησε να πάρη 

  την οικογένειαν στο χωριόν του την Δρούσια δεν το έκαμεν 

  όμως διότι 1964 όταν φύγαμεν οι ειρηνευτές κατοίκησαν

 • May 9, 2018 13:51:21 Revekka Kefalea

  (η ανακοίνωσις γινόταν με το όνομα του αρμόδιου που 

  ζητούσαν) Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήλθεν στρατός

  στο σπίτι μας και πήρεν τον πατέρα μου στο Ληκειο 

  και επιδιώρθοσε την γενήτρια και έδωσεν ηλεκτρισμό στον

  στο Λήκειο (διότι αυτον που καλούσαν στο ραδιόφωνο τον 

  αρμόδιο δεν παρουσιάστηκε) Όταν ο πατέρας μου έφτιαξε τον 

  ηλεκτρισμό οι στρατιώτες τον έφεραν πίσω στο σπίτι μας

  Όταν ο πατέρας μου ήτο στο Ληκειο μια Τουρκάλα ονόματι

  Φατμα του Ναγούμη πλησίασεν τον πατέρα μου και τον αγκάλιασε 

  και τον ρώτησε για τον άντραν της τον Ναγούμη. (Το

  σπίτι της Φατμάς πριν το 1964 ήτο απέναντι από το 

   όταν η γονης μου πατρέβονταν η Φαρμα βγήκαν έξο και τους καπνησεν όπος τους χριστιανους.  εμβόλιμη φράση 

  δικόν μας στην πόλιν Χρισοχούς.) Αργότερα μάθαμεν ότι 

  τον άντραν της τον είχαν υπο κράτηση στο αστυνομικό σταθμό 

  της πόλις Χρυσοχούς και στο διπλανό δωμάτιο κρατούσαν 

  Έλληνες μακαριακούς. Μετά το 1964 οι Τούρκοι απαγόρευαν 

  στους Έλληνες να πάνε εκεί το στο Λύκειον όπου υπήρχε και 

  μια Τσιαμή ή Τσιαμή αυτή ήτο ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία 

  και οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τσιαμή. Από την Τσιαμή

  άρχιζε μία μεγάλη σύρακα γεμάτη φαγώσιμα φασόλια 

  όσπρια και ότι άλλα  πολλά φαγώσιμα με σκοπόν αυτά 

  τα φαγώσιμα θα περνούσαν έξη μήνες. επίσης υπήρχεν 

  μέσα στην συραγκα πολλύς οπλισμός και ασύρματοι επικοινωνίας

  Το Λήκειο ήτο σε ύψος το υψηλότερο μέρος της πόλις 

  Χρυσοχούς και εδώ ήτο και το τιποζητο του νερού που 

  τροφοδοτούσεν όλην την πόλιν. 

  Αργότερα οι Έλληνες χάλασαν με πουλτόζες την σύραγκα 

  που πήγαινε γύρω από όλον τον λόφον σχεδόν κάτω από 

  το τούρκικο νεκροταφείον δηλ παράληλα με τον κεντρικόν

  δρόμον. Εντω μεταξύ η Πελαθούσα δεν είχεν παραδωθή

  και ούτε μάχη έγινεν διότι ήλθεν η εκεχειρία. 

  Όταν έγινεν η δεύτερη εισβολή ο πατέρας μου πήρεν όλη θέλησε να πάρη 

  την οικογένειαν στο χωριόν του την Δρούσια δεν το έκαμεν 

  όμως διότι 1964 όταν φύγαμεν οι ειρηνευτές missing


   


 • May 9, 2018 13:50:38 Revekka Kefalea

  (η ανακοίνωσις γινόταν με το όνομα του αρμόδιου που 

  ζητούσαν) Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήλθεν στρατός

  στο σπίτι μας και πήρεν τον πατέρα μου στο Ληκειο 

  και επιδιώρθοσε την γενήτρια και έδωσεν ηλεκτρισμό στον

  στο Λήκειο (διότι αυτον που καλούσαν στο ραδιόφωνο τον 

  αρμόδιο δεν παρουσιάστηκε) Όταν ο πατέρας μου έφτιαξε τον 

  ηλεκτρισμό οι στρατιώτες τον έφεραν πίσω στο σπίτι μας

  Όταν ο πατέρας μου ήτο στο Ληκειο μια Τουρκάλα ονόματι

  Φατμα του Ναγούμη πλησίασεν τον πατέρα μου και τον αγκάλιασε 

  και τον ρώτησε για τον άντραν της τον Ναγούμη. (Το

  σπίτι της Φατμάς πριν το 1964 ήτο απέναντι από το 

   όταν η γονης μου πατρέβονταν η Φαρμα βγήκαν έξο και τους καπνησεν όπος τους χριστιανους.  εμβόλιμη φράση 

  δικόν μας στην πόλιν Χρισοχούς.) Αργότερα μάθαμεν ότι 

  τον άντραν της τον είχαν υπο κράτηση στο αστυνομικό σταθμό 

  της πόλις Χρυσοχούς και στο διπλανό δωμάτιο κρατούσαν 

  Έλληνες μακαριακούς. Μετά το 1964 οι Τούρκοι απαγόρευαν 

  στους Έλληνες να πάνε εκεί το στο Λύκειον όπου υπήρχε και 

  μια Τσιαμή ή Τσιαμή αυτή ήτο ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία 

  και οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τσιαμή. Από την Τσιαμή

  άρχιζε μία μεγάλη σύρακα γεμάτη φαγώσιμα φασόλια 

  όσπρια και ότι άλλα  πολλά φαγώσιμα με σκοπόν αυτά 

  τα φαγώσιμα θα περνούσαν έξη μήνες. επίσης υπήρχεν 

  μέσα στην συραγκα πολλύς οπλισμός και ασύρματοι επικοινωνίας

  Το Λήκειο ήτο σε ύψος το υψηλότερο μέρος της πόλις 

  Χρυσοχούς και εδώ ήτο και το τιποζητο του νερού που 

  τροφοδοτούσεν όλην την πόλιν. 

  Αργότερα οι Έλληνες χάλασαν με πουλτόζες την σύραγκα 

  που πήγαινε γύρω από όλον τον λόφον σχεδόν κάτω από 

  το τούρκικο νεκροταφείον δηλ παράληλα με τον κεντρικόν

  δρόμον. Εντω μεταξύ η Πελαθούσα δεν είχεν παραδωθή

  και ούτε μάχη έγινεν διότι ήλθεν η εκεχειρία. 

  Όταν έγινεν η δεύτερη εισβολή ο πατέρας μου πήρεν όλη θέλησε να πάρη 

  την οικογένειαν στο χωριόν του την Δρούσια δεν το έκαμεν 

  όμως διότι 1964 όταν φύγαμεν οι missing


   


 • May 9, 2018 13:49:18 Revekka Kefalea

  (η ανακοίνωσις γινόταν με το όνομα του αρμόδιου που 

  ζητούσαν) Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήλθεν στρατός

  στο σπίτι μας και πήρεν τον πατέρα μου στο Ληκειο 

  και επιδιώρθοσε την γενήτρια και έδωσεν ηλεκτρισμό στον

  στο Λήκειο (διότι αυτον που καλούσαν στο ραδιόφωνο τον 

  αρμόδιο δεν παρουσιάστηκε) Όταν ο πατέρας μου έφτιαξε τον 

  ηλεκτρισμό οι στρατιώτες τον έφεραν πίσω στο σπίτι μας

  Όταν ο πατέρας μου ήτο στο Ληκειο μια Τουρκάλα ονόματι

  Φατμα του Ναγούμη πλησίασεν τον πατέρα μου και τον αγκάλιασε 

  και τον ρώτησε για τον άντραν της τον Ναγούμη. (Το

  σπίτι της Φατμάς πριν το 1964 ήτο απέναντι από το 

   όταν η γονης μου πατρέβονταν η Φαρμα βγήκαν έξο και τους καπνησεν όπος τους χριστιανους.  εμβόλιμη φράση 

  δικόν μας στην πόλιν Χρισοχούς.) Αργότερα μάθαμεν ότι 

  τον άντραν της τον είχαν υπο κράτηση στο αστυνομικό σταθμό 

  της πόλις Χρυσοχούς και στο διπλανό δωμάτιο κρατούσαν 

  Έλληνες μακαριακούς. Μετά το 1964 οι Τούρκοι απαγόρευαν 

  στους Έλληνες να πάνε εκεί το στο Λύκειον όπου υπήρχε και 

  μια Τσιαμή ή Τσιαμή αυτή ήτο ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία 

  και οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τσιαμή. Από την Τσιαμή

  άρχιζε μία μεγάλη σύρακα γεμάτη φαγώσιμα φασόλια 

  όσπρια και ότι άλλα  πολλά φαγώσιμα με σκοπόν αυτά 

  τα φαγώσιμα θα περνούσαν έξη μήνες. επίσης υπήρχεν 

  μέσα στην συραγκα πολλύς οπλισμός και ασύρματοι επικοινωνίας

  Το Λήκειο ήτο σε ύψος το υψηλότερο μέρος της πόλις 

  Χρυσοχούς και εδώ ήτο και το τιποζητο του νερού που 

  τροφοδοτούσεν όλην την πόλιν. 

  Αργότερα οι Έλληνες χάλασαν με πουλτόζες την σύραγκα 

  που πήγαινε γύρω από όλον τον λόφον σχεδόν κάτω από 

  το τούρκικο νεκροταφείον δηλ παράληλα με τον κεντρικόν

  δρόμον. Εντω μεταξύ η Πελαθούσα δεν είχεν παραδωθή

  και ούτε μάχη έγινεν διότι ήλθεν η εκεχειρία. 


   


 • May 9, 2018 13:36:47 Revekka Kefalea

  (η ανακοίνωσις γινόταν με το όνομα του αρμόδιου που 

  ζητούσαν) Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήλθεν στρατός

  στο σπίτι μας και πήρεν τον πατέρα μου στο Ληκειο 

  και επιδιώρθοσε την γενήτρια και έδωσεν ηλεκτρισμό στον

  στο Λήκειο (διότι αυτον που καλούσαν στο ραδιόφωνο τον 

  αρμόδιο δεν παρουσιάστηκε) Όταν ο πατέρας μου έφτιαξε τον 

  ηλεκτρισμό οι στρατιώτες τον έφεραν πίσω στο σπίτι μας

  Όταν ο πατέρας μου ήτο στο Ληκειο μια Τουρκάλα ονόματι

  Φατμα του Ναγούμη πλησίασεν τον πατέρα μου και τον αγκάλιασε 

  και τον ρώτησε για τον άντραν της τον Ναγούμη. (Το

  σπίτι της Φατμάς πριν το 1964 ήτο απέναντι από το

   


Description

Save description
 • 35.0321725||32.4184108||

  Poli Crysochous, Cyprus

 • 35.0267702||32.4736141||

  Pelathousa, Cyprus

 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Poli Crysochous, Cyprus
 • Additional document location Pelathousa, Cyprus
 • Additional document location Drouseia, Paphos, Cyprus


ID
20144 / 252155
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of Cyprus

 • en.wikipedia.orgWikipedia article: Turkish Invasion of Cyprus
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Πραξικόπημα του 1974 στην Κύπρο
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ'


Notes and questions

Login to leave a note