Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 111

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

3  αρίθμηση σελίδας 


την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικισμό 

ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

καντώνια και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

για ένα από τα καντώνια τους ή να πάρουν περισσότερο 

μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

Όταν έγινεν η πρώτη εισβολή ο Ελληνικός στρατός 

της πόλης Χρυσοχούς πήγαν στο μεταλλείον της Λίμνης 

και γεμισαν τα οχήματά τους βενζίνη και μας είπαν 

ότι θα γίνη εκεχειρία στην Κύπρο και θα πάμεν 

να καταλάβομεν το Λήκειον (έτσι ονόμαζαν τον 

Τούρκικον τομέαν της πόλις Χρυσοχούς όταν χωρίστηκαν οι 

Έλληνες από τους Τούρκους το 1964) σε 10 λεπτά να

μην τους έχομεν μέσα στα πόδια μας διότι ο κεντρικός δρόμος 

πόλις Χρυσοχούς για Πάφον έπρεπε να περνάς από το Ληκειο 

Ύστερα από μάχη 7-8 ωρών μάχης οι Έλληνες πήραν 

το Λήκειον. Την άλλη ημέρα καλούσαν μέσων του R.I.K. 

(ραδιοφωνικό ύδρημα Κύπρου) να παρουσιαστή ο αρμόδιος 

της Αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου της περιοχής πόλις Χρυσοχούς

Transcription saved

3  αρίθμηση σελίδας 


την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικισμό 

ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

καντώνια και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

για ένα από τα καντώνια τους ή να πάρουν περισσότερο 

μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

Όταν έγινεν η πρώτη εισβολή ο Ελληνικός στρατός 

της πόλης Χρυσοχούς πήγαν στο μεταλλείον της Λίμνης 

και γεμισαν τα οχήματά τους βενζίνη και μας είπαν 

ότι θα γίνη εκεχειρία στην Κύπρο και θα πάμεν 

να καταλάβομεν το Λήκειον (έτσι ονόμαζαν τον 

Τούρκικον τομέαν της πόλις Χρυσοχούς όταν χωρίστηκαν οι 

Έλληνες από τους Τούρκους το 1964) σε 10 λεπτά να

μην τους έχομεν μέσα στα πόδια μας διότι ο κεντρικός δρόμος 

πόλις Χρυσοχούς για Πάφον έπρεπε να περνάς από το Ληκειο 

Ύστερα από μάχη 7-8 ωρών μάχης οι Έλληνες πήραν 

το Λήκειον. Την άλλη ημέρα καλούσαν μέσων του R.I.K. 

(ραδιοφωνικό ύδρημα Κύπρου) να παρουσιαστή ο αρμόδιος 

της Αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου της περιοχής πόλις Χρυσοχούς


Transcription history
 • May 16, 2018 12:35:55 Garyfallia Pappa

  3  αρίθμηση σελίδας 


  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

  Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

  οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

  καντώνια και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

  για ένα από τα καντώνια τους ή να πάρουν περισσότερο 

  μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

  Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

  επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

  διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

  Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

  οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

  σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

  Όταν έγινεν η πρώτη εισβολή ο Ελληνικός στρατός 

  της πόλης Χρυσοχούς πήγαν στο μεταλλείον της Λίμνης 

  και γεμισαν τα οχήματά τους βενζίνη και μας είπαν 

  ότι θα γίνη εκεχειρία στην Κύπρο και θα πάμεν 

  να καταλάβομεν το Λήκειον (έτσι ονόμαζαν τον 

  Τούρκικον τομέαν της πόλις Χρυσοχούς όταν χωρίστηκαν οι 

  Έλληνες από τους Τούρκους το 1964) σε 10 λεπτά να

  μην τους έχομεν μέσα στα πόδια μας διότι ο κεντρικός δρόμος 

  πόλις Χρυσοχούς για Πάφον έπρεπε να περνάς από το Ληκειο 

  Ύστερα από μάχη 7-8 ωρών μάχης οι Έλληνες πήραν 

  το Λήκειον. Την άλλη ημέρα καλούσαν μέσων του R.I.K. 

  (ραδιοφωνικό ύδρημα Κύπρου) να παρουσιαστή ο αρμόδιος 

  της Αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου της περιοχής πόλις Χρυσοχούς

 • May 13, 2018 12:25:21 Revekka Kefalea

  3  αρίθμηση σελίδας 


  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

  Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

  οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

  missing και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

  για ένα από τα missing τους ή να πάρουν περισσότερο 

  μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

  Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

  επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

  διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

  Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

  οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

  σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

  Όταν έγινεν η πρώτη εισβολή ο Ελληνικός στρατός 

  της πόλης Χρυσοχούς πήγαν στο μεταλλείον της Λίμνης 

  και γεμισαν τα οχήματά τους βενζίνη και μας είπαν 

  ότι θα γίνη εκεχειρία στην Κύπρο και θα πάμεν 

  να καταλάβομεν το Λήκειον (έτσι ονόμαζαν τον 

  Τούρκικον τομέαν της πόλις Χρυσοχούς όταν χωρίστηκαν οι 

  Έλληνες από τους Τούρκους το 1964) σε 10 λεπτά να

  μην τους έχομεν μέσα στα πόδια μας διότι ο κεντρικός δρόμος 

  πόλις Χρυσοχούς για Πάφον έπρεπε να περνάς από το Ληκειο 

  Ύστερα από μάχη 7-8 ωρών μάχης οι Έλληνες πήραν 

  το Λήκειον. Την άλλη ημέρα καλούσαν μέσων του R.I.K. 

  (ραδιοφωνικό ύδρημα Κύπρου) να παρουσιαστή ο αρμόδιος 

  της Αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου της περιοχής πόλις Χρυσοχούς


 • May 9, 2018 13:10:22 Revekka Kefalea

  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκ συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικ οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

  Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

  οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

  missing και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

  για ένα από τα missing τους ή να πάρουν περισσότερο 

  μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

  Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

  επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

  διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

  Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

  οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

  σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

  Όταν έγινεν η πρώτη εισβολή ο Ελληνικός στρατός 

  της πόλης Χρυσοχούς πήγαν στο μεταλλείον της Λίμνης 

  και γεμισαν τα οχήματά τους βενζίνη και μας είπαν 

  ότι θα γίνη εκεχειρία στην Κύπρο και θα πάμεν 

  να καταλάβομεν το Λυ  Λήκειον (έτσι ονόμαζαν τον 

  Τούρκικον τομέαν της πόλις Χρυσοχούς όταν χωρίστηκαν οι 

  Έλληνες από τους Τούρκους το 1964) σε 10 λεπτά να

  μην τους έχομεν μέσα στα πόδια μας διότι ο κεντρικός δρόμος 

  πόλις Χρυσοχούς για Πάφον έπρεπε να περνάς από το Ληκειο 

  Ύστερα από μάχη 7-8 ωρών μάχης οι Έλληνες πήραν 

  το Λήκειον. Την άλλη ημέρα καλούσαν μέσων του R.I.K. 

  (ραδιοφωνικό ύδρημα Κύπρου) να παρουσιαστή ο αρμόδιος 

  της Αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου της περιοχής πόλις Χρυσοχούς


 • May 9, 2018 13:06:43 Revekka Kefalea

  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκ συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικ οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

  Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

  οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

  missing και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

  για ένα από τα missing τους ή να πάρουν περισσότερο 

  μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

  Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

  επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

  διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

  Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

  οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

  σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

  Όταν έγινεν η πρώτη εισβολή ο Ελληνικός στρατός 

  της πόλης Χρυσοχούς πήγαν στο μεταλλείον της Λίμνης 

  και γεμισαν τα οχήματά τους βενζίνη και μας είπαν 

  ότι θα γίνη εκεχειρία στην Κύπρο και θα πάμεν 

  να καταλάβομεν το Λυ  Λήκειον (έτσι ονόμαζαν τον 

  Τούρκικον τομέαν της πόλις Χρυσοχούς όταν χωρίστηκαν οι 

  Έλληνες από τους Τούρκους το 1964) σε 10 λεπτά να

  μην τους έχομεν μέσα στα πόδια μας διότι ο κεντρικός δρόμος 


 • May 9, 2018 13:06:36 Revekka Kefalea

  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκ συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικ οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

  Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

  οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

  missing και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

  για ένα από τα missing τους ή να πάρουν περισσότερο 

  μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

  Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

  επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

  διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

  Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

  οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

  σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

  Όταν έγινεν η πρώτη εισβολή ο Ελληνικός στρατός 

  της πόλης Χρυσοχούς πήγαν στο μεταλλείον της Λίμνης 

  και γεμισαν τα οχήματά τους βενζίνη και μας είπαν 

  ότι θα γίνη εκεχειρία στην Κύπρο και θα πάμεν 

  να καταλάβομεν το Λυ  Λήκειον (έτσι ονόμαζαν τον 

  Τούρκικον τομέαν της πόλις Χρυσοχούς όταν χωρίστηκαν οι  • May 9, 2018 13:05:31 Revekka Kefalea

  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκ συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικ οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

  Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

  οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

  missing και ήθελαν και την περιοχή της πολις Χρυσοχούς 

  για ένα από τα missing τους ή να πάρουν περισσότερο 

  μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

  Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά στρατεύματα θα έκαμναν 

  επέκταση και θα έπερναν περισσότερο μέρος από την Κύπρο.

  διότι με την πρώτη εισβολή είχαν ήδη πάρη την Κερήνεια 

  Οι Έλληνες έλεγαν μην φοβάστε εκεί που είναι τώρα 

  οι Τούρκοι στην Κερήνεια θα τους κρυπήσουμεν και δεν έχουν 

  σωτηρία Τους έχομεν περικυκλωμένους από τα υψώματα. 

  Όταν 


 • May 9, 2018 12:56:21 Revekka Kefalea

  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκ συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικ οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.

  Αργότερα μετά την πρώτη Τουρκικη εισβολή πήγαν όλοι 

  οι πολιτικοί στην Ζυρίχη και οι Τούρκοι μιλούσαν για 

  missing και ήθελαν και την περιοψή της πολις Χρυσοχούς 

  για ένα από τα missing τους ή να πάρουν περισσότερο 

  μέρος στη βόρεια Κύπρο και εάν δεν δεχόμαστε οι 

  Ελληνοκύπριοι τότε τα Τουρκικά 


 • May 9, 2018 12:53:07 Revekka Kefalea

  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκ συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικ οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 

  για καμιά έφοδο ή καμιά σφαιρα.


 • May 9, 2018 12:52:11 Revekka Kefalea

  την διοικησιν της Κύπρου και προσπαθούσαν να 

  εξωντόσουν τους Μακαριακούς. Οι Τούρκοι κτυπούσαν 

  από την μιά μεργια και εμείς ακόμα οι Έλληνες 

  προσπαθούσαμεν να σκοτώσουμεν ο ένας τον άλλον. 

  Έτσι λοιπόν στην πρώτην εισβολή την βγάλαμεν όλη 

  την ημέρα κατω από το υπόγειον και το βράδυ είχαμεν 

  συσκ συσκώτηση διότι από πάνω από τον οικ οικισμό 

  ήτο τον Τούρκικο χωριό η Πελαθούσα και φοβόμαστο 


Description

Save description
 • 35.0267702||32.4736141||

  Pelathousa, Cyprus

 • 35.3237104||33.3149413||

  Kyrenia, Cyprus

 • 35.0321725||32.4184108||

  Poli Crysochous, Cyprus

 • 35.03858792832622||32.48227001552732||

  Limni Mine, Cyrpus

 • 47.3768866||8.541694||

  Zurich, Switzerland

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Pelathousa, Cyprus
 • Additional document location Kyrenia, Cyprus
 • Additional document location Poli Crysochous, Cyprus
 • Additional document location Limni Mine, Cyrpus
 • Additional document location Zurich, Switzerland


ID
20144 / 252154
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of Cyprus

 • en.wikipedia.orgWikipedia article: Turkish Invasion of Cyprus
 • www.moa.gov.cyInformation regarding the mining industry of Cyprus, published on the website of The Mines Service of the Republic of Cyprus.
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Πραξικόπημα του 1974 στην Κύπρο
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ'
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)


Notes and questions

Login to leave a note