Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 110

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

2  αρίθμηση σελίδας  


ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

'Οταν έγινεν η εισβολή το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν

όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι

Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης, Αυστραλέζικης και Αφρικανικής

καταγωγής.

Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

αεροναυμαχία μέσα στον Ακάμα ήλθεν και ένα τούρκικο 

πλοίο την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τούρκικα αεροπλάνα 

βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονταν σαν να έσπαζαν πέτρες 

Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

ήτο με αμίαντο και το πάτωμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιο γελίον: μας είπαν 

να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

γιατί θα ερχόντουσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

στην Κύπρο (Πόλι) εάν θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) εισβολής το γειτονικό

σπίτι στην Πόλι Χρυσοχους του πατρικού μας σπιτιού

δέχτηκε κτύπους από όλμο όπου και κατεδαφήστηκε

δηλ. το σπίτι του Γιώργο του Κύρου. 

Οι γυναίκες έκλεγαν κάτω στο υπόγειον και φώναζαν για

τα παιδιά τους στο στρατό και έλεγαν θεέ και πλάστη μας

ακόμα δεν 'εχουν κλείσει 10 χρόνια από το 1964 που

έκαψαν την Τυλληρία και τον Μασούρα και πήραν

τα Κόκκινα. Αλλά ανυσηχούσαν για τους συγγενείς

τους διότι υπήρχε και το κυνηγητό από τους 

κενουργιους Έλληνες που πρόσφατα πήραν στα χέρια τους

Transcription saved

2  αρίθμηση σελίδας  


ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

'Οταν έγινεν η εισβολή το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν

όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι

Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης, Αυστραλέζικης και Αφρικανικής

καταγωγής.

Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

αεροναυμαχία μέσα στον Ακάμα ήλθεν και ένα τούρκικο 

πλοίο την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τούρκικα αεροπλάνα 

βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονταν σαν να έσπαζαν πέτρες 

Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

ήτο με αμίαντο και το πάτωμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιο γελίον: μας είπαν 

να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

γιατί θα ερχόντουσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

στην Κύπρο (Πόλι) εάν θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) εισβολής το γειτονικό

σπίτι στην Πόλι Χρυσοχους του πατρικού μας σπιτιού

δέχτηκε κτύπους από όλμο όπου και κατεδαφήστηκε

δηλ. το σπίτι του Γιώργο του Κύρου. 

Οι γυναίκες έκλεγαν κάτω στο υπόγειον και φώναζαν για

τα παιδιά τους στο στρατό και έλεγαν θεέ και πλάστη μας

ακόμα δεν 'εχουν κλείσει 10 χρόνια από το 1964 που

έκαψαν την Τυλληρία και τον Μασούρα και πήραν

τα Κόκκινα. Αλλά ανυσηχούσαν για τους συγγενείς

τους διότι υπήρχε και το κυνηγητό από τους 

κενουργιους Έλληνες που πρόσφατα πήραν στα χέρια τους


Transcription history
 • May 13, 2018 12:17:10 Revekka Kefalea

  2  αρίθμηση σελίδας  


  ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν

  όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι

  Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης, Αυστραλέζικης και Αφρικανικής

  καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον Ακάμα ήλθεν και ένα τούρκικο 

  πλοίο την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τούρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονταν σαν να έσπαζαν πέτρες 

  Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το πάτωμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιο γελίον: μας είπαν 

  να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

  γιατί θα ερχόντουσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

  μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

  Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

  στην Κύπρο (Πόλι) εάν θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

  έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

  διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

  Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) εισβολής το γειτονικό

  σπίτι στην Πόλι Χρυσοχους του πατρικού μας σπιτιού

  δέχτηκε κτύπους από όλμο όπου και κατεδαφήστηκε

  δηλ. το σπίτι του Γιώργο του Κύρου. 

  Οι γυναίκες έκλεγαν κάτω στο υπόγειον και φώναζαν για

  τα παιδιά τους στο στρατό και έλεγαν θεέ και πλάστη μας

  ακόμα δεν 'εχουν κλείσει 10 χρόνια από το 1964 που

  έκαψαν την Τυλληρία και τον Μασούρα και πήραν

  τα Κόκκινα. Αλλά ανυσηχούσαν για τους συγγενείς

  τους διότι υπήρχε και το κυνηγητό από τους 

  κενουργιους Έλληνες που πρόσφατα πήραν στα χέρια τους

 • May 13, 2018 11:50:06 Revekka Kefalea

  2  αρίθμηση σελίδας  


  ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν

  όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι

  Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης, Αυστραλέζικης και Αφρικανικής

  καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον Ακάμα ήλθεν και ένα τούρκικο 

  πλοίο την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τούρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονταν σαν να έσπαζαν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το πάτωμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιο γελίον: μας είπαν 

  να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

  γιατί θα ερχόντουσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

  μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

  Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

  στην Κύπρο (Πόλι) εάν θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

  έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

  διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

  Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) εισβολής το γειτονικό

  σπίτι στην Πόλι Χρυσοχους του πατρικού μας σπιτιού

  δέχτηκε πλήθος από όλμο όπου και κατεδαφήστηκε

  δηλ. το σπίτι του Γιώργο του Κύρου. 

  Οι γυναίκες έκλεγαν κάτω στο υπόγειον και φώναζαν για

  τα παιδιά τους στο στρατό και έλεγαν θεέ και πλάστη μας

  ακόμα δεν 'εχουν κλείσει 10 χρόνια από το 1964 που

  έκαψαν την Τυλληρία και τον Μασούρα και πήραν

  τα Κόκκινα. Αλλά ανυσηχούσαν για τους συγγενείς

  τους διότι υπήρχε και το κυνηγητό από τους 

  κενουργιους Έλληνες που πρόσφατα πήραν στα χέρια τους


 • May 11, 2018 09:46:23 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιοι ποο ποιο γελίον. μας είπαν 

  να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

  γιατί θα ερχόντυσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

  μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

  Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

  στην Κύπρο (Πόλι) που θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

  έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

  διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

  Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) εισβολής το γειτονικό

  σπίτι στην Πόλι Χρυσοχους του πατρικού μας σπιτιού

  δέχτηκε πλήθως από όλμο όπου και κατεδαφήστηκε

  δηλ. το σπίτι του Γιώργο του Κύρον. 

  Οι γυναίκες έκλεγαν κάτω στο υπόγειον και φώναζαν για τα 

  παιδιά τους στο στρατό και έλεγαν θεέ και πλάστη μας

  ακόμα δεν 'εχουν κλείσει 10 χρόνια από το 1964 που

  έκαψαν την Τυλληρία και τον Μασούρα και πήραν

  τα Κόκκινα. Αλλά ανυσηχούσαν για τους συγγενείς

  τους διότι υπήρχε και το κυνηγητό από τους 

  κενουργιους Έλληνες και πρόσφατα πήραν στα χέρια τους
 • May 10, 2018 09:04:55 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιοι ποο ποιο γελίον. μας είπαν 

  να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

  γιατί θα ερχόντυσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

  μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

  Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

  στην Κύπρο (Πόλι) που θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

  έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

  διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

  Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) εισβολής το γειτονικό

  σπίτι στην Πόλι Χρυσοχους του πατρικού μας σπιτιού

  δέχτηκε πλήθως από όλμο όπου και κατεδαφήστηκε

  δηλ. το σπίτι του Γιώργο του Κύρον. 

  Οι γυναίκες έκλεγαν κάτω στο υπόγειον και φώναζαν για τα 

  παιδιά τους στο στρατό και έλεγαν θεέ και πλάστη μας

  ακόμα δεν 'εχουν κλείσει 10 χρόνια από το 1964 που

  έκαψαν την Τυλληρία και τον Μασούρα και πήραν

  τα Κόκκινα. Αλλά ανυσηχούσαν για τους συγγενείς

  τους διότι υπήρχε και το κυνηγητό από τους 

  κενουργιους Έλληνες και πρόσφατα πήραν στα χέρια τους

   


 • May 10, 2018 08:45:45 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιοι ποο ποιο γελίον. μας είπαν 

  να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

  γιατί θα ερχόντυσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

  μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

  Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

  στην Κύπρο (Πόλι) που θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

  έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

  διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

  Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) εισβολής το γειτονικό

  σπίτι στην Πόλι Χρυσοχους του πατρικού μας σπιτιού

  δέχτηκε πλήθως από όλμο όπου και κατεδαφήστηκε

  δηλ. το σπίτι του Γιώργο του Κύρον.  • May 9, 2018 13:28:21 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιοι ποο ποιο γελίον. μας είπαν 

  να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

  γιατί θα ερχόντυσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

  μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

  Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

  στην Κύπρο (Πόλι) που θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

  έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

  διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

  Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974)  • May 9, 2018 13:28:18 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιοι ποο ποιο γελίον. μας είπαν 

  να ψυλόσωμεν τις σημαίες σε όλα τα ελληνικά χωριά 

  γιατί θα ερχόντυσαν αεροπλάνα από την Συρία να 

  μας βοηθήσουν αυτή ήτο η διαταγή που είχαμεν.

  Θα σημειώσω ότι το 1964 το πατρικόν μας σπίτι 

  στην Κύπρο (Πόλι) που θα ήτο μερικά χρόνια κτισμένο 

  έφαγεν  πολλές ρυπές από τουρκικα ααεροπλάνα,

  διότι το συγχησαν με το Ελληνικό στρατόπεδο (Photos)

  Επίσης στην περίοδο της πρωτης (1974) • May 9, 2018 13:10:56 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιοι ποο ποιο γελίον.


 • May 9, 2018 13:10:23 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε. Το ποιοι ποο ποιο γελίον. 


 • May 9, 2018 13:07:03 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα ήτο με πλάκα τσιμέντο. και

  θα σταματούσαν τις σφαίρες αλλά εάν έριχναν καμίαν βόμβα

  σωτηρία δεν υπήρχε.


 • May 9, 2018 13:05:14 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα


 • May 9, 2018 13:04:47 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα 


 • May 9, 2018 13:03:57 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν και εκρίβοντο

  μέσα στο υπόγειον του σπιτιού μας, η στέγη του σπιτιού

  ήτο με αμίαντο και το κάλυμα


 • May 9, 2018 13:01:48 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα Τουρκικα αεροπλάνα 

  βομβάρδιζαν κάθε λίγο, και ακούονται σαν να έπεφταν πέτρες 

  Οι περισσότερες  ελληνικές οικογένειες ερχόντουσαν 


 • May 9, 2018 12:55:26 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα


 • May 9, 2018 12:55:10 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία

  αεροναυμαχία μέσα στον missing ήλθεν και ένα Τουρκικο 

  πλοίο Την νύκτα μέσα στο κόλπο Χρυσοχούς και μιλούσαν

  όλοι για την Τουρκική αποβήβασι. Τα 


 • May 9, 2018 12:50:50 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής έγινε μία αεροναυμαχία μέσα στον 


 • May 9, 2018 12:48:46 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής 


 • May 9, 2018 12:48:30 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν οι Έλληνες, ο Τσέχος οι Αγγλοι, οι Αγγλοι ητο Αγγλικης , Αυστραλέζικης και Αφρικανικής καταγωγής.

  Στο διάστημα της πρωτης Τουρκικης εισβολής


 • May 9, 2018 12:44:55 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964).

  'Οταν έγινεν η εισβολή Το 1974 από τους Τούρκους μέναμεν όλοι εκεί κανένας δεν έφυγεν 


 • May 9, 2018 12:42:06 Garyfallia Pappa

  Ένας Τσέχος καί μία οίκογένεια Τούρκοι. (Τον Τουρκον τον σκοτοσαν το 1964


Description

Save description
 • 35.03830682699493||32.48227001552732||

  Limni Mine, Cyprus

 • 35.05||32.3||

  Akamas, Cyprus

 • 35.0321725||32.4184108||

  Poli Crysochous, Cyprus

 • 35.12023520139602||32.578418570312465||

  Tillyria, Cyprus

 • 35.187098||32.6383424||

  Mansoura, Cyprus

 • 35.1812241||32.6150277||

  Kokkina, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Limni Mine, Cyprus
 • Additional document location Akamas, Cyprus
 • Additional document location Poli Crysochous, Cyprus
 • Additional document location Tillyria, Cyprus
 • Additional document location Mansoura, Cyprus
 • Additional document location Kokkina, Cyprus


ID
20144 / 252153
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


2013 – 2013
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of Cyprus

 • en.wikipedia.orgWikipedia article: Turkish Invasion of Cyprus
 • www.moa.gov.cyInformation regarding the mining industry of Cyprus, published on the website of The Mines Service of the Republic of Cyprus.
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
 • el.wikipedia.orgWikipedia article: Πραξικόπημα του 1974 στην Κύπρο


Notes and questions

Login to leave a note