Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 104

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Σχέδιο το οποίο απεικονίζει ένα στεφάνι το οποίο κρατούν δύο άγγελοι.  

  Μέσα στο στεφάνι είναι γραμμένα τα αρχικά Σ.Π. 


ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ

Τελουμένων την προσεχή Κυριακήν 22 Απριλίου

και περί ώραν 2 μ.μ. εν τω Ιερώ

Ναώ του χωρίου μας των γάμων ημών παρακαλούμεν

όπως ευαρεστούμενοι τιμήσητε αυτούς δια

της ευγενού παρουσίας υμών, μετά της αξιοτίμου

οικογενείας σας.

Δρούσια τη _ Απριλίου 1928.

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

ΠΟΥΛΚΕΡΙΑ Γ. Χ''ΘΕΟΔΟΣΗ

Transcription saved

 Σχέδιο το οποίο απεικονίζει ένα στεφάνι το οποίο κρατούν δύο άγγελοι.  

  Μέσα στο στεφάνι είναι γραμμένα τα αρχικά Σ.Π. 


ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ

Τελουμένων την προσεχή Κυριακήν 22 Απριλίου

και περί ώραν 2 μ.μ. εν τω Ιερώ

Ναώ του χωρίου μας των γάμων ημών παρακαλούμεν

όπως ευαρεστούμενοι τιμήσητε αυτούς δια

της ευγενού παρουσίας υμών, μετά της αξιοτίμου

οικογενείας σας.

Δρούσια τη _ Απριλίου 1928.

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

ΠΟΥΛΚΕΡΙΑ Γ. Χ''ΘΕΟΔΟΣΗ


Transcription history
 • May 10, 2018 21:26:15 Revekka Kefalea

   Σχέδιο το οποίο απεικονίζει ένα στεφάνι το οποίο κρατούν δύο άγγελοι.  

    Μέσα στο στεφάνι είναι γραμμένα τα αρχικά Σ.Π. 


  ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ

  Τελουμένων την προσεχή Κυριακήν 22 Απριλίου

  και περί ώραν 2 μ.μ. εν τω Ιερώ

  Ναώ του χωρίου μας των γάμων ημών παρακαλούμεν

  όπως ευαρεστούμενοι τιμήσητε αυτούς δια

  της ευγενού παρουσίας υμών, μετά της αξιοτίμου

  οικογενείας σας.

  Δρούσια τη _ Απριλίου 1928.

  ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ

  ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

  ΠΟΥΛΚΕΡΙΑ Γ. Χ''ΘΕΟΔΟΣΗ

 • May 10, 2018 09:39:20 Vasileios Fourmouzis

  ~ Σ.Π. ~

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ

  Τελουμένων την προσεχή Κυριακήν 22 Απριλίου και περί ώραν 2 μ.μ. εν τω Ιερώ Ναώ του χωρίου μας των γάμων ημών παρακαλούμεν όπως ευαρεστούμενοι τιμήσητε αυτούς δια της ευγενού παρουσίας υμών, μετά της αξιοτίμου οικογενείας σας.


  Δρούσια τη _ Απριλίου 1928.

  ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ

  ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

  ΠΟΥΛΚΕΡΙΑ Γ. Χ''ΘΕΟΔΟΣΗ


Description

Save description
 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
Login and add location


ID
20144 / 252140
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Apr, 1928 – Apr, 1928
Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

Login to add keywords
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • wedding

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note