Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 93

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

 Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

POST CARD

THE CHICAGO DAILY NEWS

G.J. KAVANAUGH

WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

CORRESPONDENCE HERE


Νίκο μου

Έφτασα καλά στο w.orangs

εις τας 12 της Τετάρτης εις το

Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


 Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

 θέση για γραμματόσημο 

NAME AND ADDRESS


Mr 

N. Christopher

387. E. Federal St.

youngstown ohio


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

Yanks in front line Trench 

watching No Man's Land-France

Transcription saved

 Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

 Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

POST CARD

THE CHICAGO DAILY NEWS

G.J. KAVANAUGH

WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

CORRESPONDENCE HERE


Νίκο μου

Έφτασα καλά στο w.orangs

εις τας 12 της Τετάρτης εις το

Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


 Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

 θέση για γραμματόσημο 

NAME AND ADDRESS


Mr 

N. Christopher

387. E. Federal St.

youngstown ohio


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

Yanks in front line Trench 

watching No Man's Land-France


Transcription history
 • May 13, 2018 00:04:47 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE


  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο w.orangs

  εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

  είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

  είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   θέση για γραμματόσημο 

  NAME AND ADDRESS


  Mr 

  N. Christopher

  387. E. Federal St.

  youngstown ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France

 • May 10, 2018 23:01:34 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο w.orangs

  εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

  είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

  είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   θέση για γραμματόσημο 

  NAME AND ADDRESS

  Mr 

  N. Christopher

  387. E. Federal St.

  youngstown ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France


 • May 10, 2018 23:00:20 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο w.orangs

  εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

  είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

  είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   θέση για γραμματόσημο 

  NAME AND ADDRESS

  Mr 

  N. Cristopher

  387. E. Federal St.

  youngstown ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France


 • May 10, 2018 22:30:38 Revekka Kefalea

  Μπροστά όψη κάρτας

  Εικόνα Αμερικανων στρατιωτών στην Γαλλία

  ''Yanks in front line Trench

  watching No Man's Land France


  Πίσω όψη κάρτας


  POST CARD


  Νίκο μου

  Έφθασα καλά στο w.orangs.

  Εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburg κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότ δεν είχε τραίνο και δεν

  είχε μετά ύπνον και έτζι έδωσε

  και πήρε η κούρασις η αγρύπνια

  είμε όμως πολύ καλά δόξα το θεώ.

  Χερετισμούς είς άπαντας. Σπύρος.


  N. Christopher

  387 E. Federal St

  Youngstown Ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France • May 10, 2018 22:25:55 Phanes Tzavaras

  Μπροστά όψη κάρτας

  Εικόνα Αμερικανων στρατιωτών στην Γαλλία

  ''Yanks in front line Trench

  watching No Man's Land France


  Πίσω όψη κάρτας


  POST CARD


  Νίκο μου

  Έφθασα καλά στο w.orangs.

  Εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburg κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότ δεν είχε τραίνο και δεν

  είχε μετά ύπνον και έτζι έδωσε

  και πήρε η κούρασις η αγρύπνια

  είμε όμως πολύ καλά δόξα το θεώ.

  Χερετισμούς είς άπαντας. Σπύρος.


  N. Christopher

  387 E. Federal St

  Youngstown Ohio

Description

Save description
 • 46.227638||2.213749||

  France

 • 40.4406248||-79.9958864||

  Pittsburgh

 • 41.0997803||-80.6495194||

  Youngstown, Ohio

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location France
 • Additional document location Pittsburgh
 • Additional document location Youngstown, Ohio


ID
20144 / 252129
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1918 – 1918
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

 • books.google.grFor the role of trivia (postcards included) in the perception and remembrance of WWI and WWII, see the book of G.L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (Chapter 7).
 • www.metropostcard.comA Guide to Warfare on Postcards.
 • upthewoods.netKavanaugh's War Postals. A second series of war postals was produced highlighting American fighting men in France from 1917 through the end of the war.
 • www.flickr.comFlickr Album: Militaria: World War I & World War II Vintage World War I & World War II post-cards & photo prints.


Notes and questions

Login to leave a note