Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 75

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

POST CARD  

 Μεταξύ των λέξεων Post και Card υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας C.C. Co. (a.k.a. Carolina Card Co.)


 Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

Delighted to hear from

you, had begun to think

you had forgotten me.

This is a great big

place but not as  new 

as New Haven. 

Hope you will take care of 

yourself and missing

mother


 Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

 σφραγίδα και θέση για γραμματόσημο 

Address Only


Mr Drusiotis

311 Whitaker St.

Savannah

Ga.


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ-Φωτογραφία 

ADMINISTRATION BUILDING, U.S.A. GENERAL HOSPITAL NO.19, OTEEN, N.C., NEAR AZALEA

AND ASHEVILLE.

Transcription saved

Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

POST CARD  

 Μεταξύ των λέξεων Post και Card υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας C.C. Co. (a.k.a. Carolina Card Co.)


 Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

Delighted to hear from

you, had begun to think

you had forgotten me.

This is a great big

place but not as  new 

as New Haven. 

Hope you will take care of 

yourself and missing

mother


 Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

 σφραγίδα και θέση για γραμματόσημο 

Address Only


Mr Drusiotis

311 Whitaker St.

Savannah

Ga.


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ-Φωτογραφία 

ADMINISTRATION BUILDING, U.S.A. GENERAL HOSPITAL NO.19, OTEEN, N.C., NEAR AZALEA

AND ASHEVILLE.


Transcription history
 • May 13, 2018 20:12:18 Revekka Kefalea

  Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD  

   Μεταξύ των λέξεων Post και Card υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας C.C. Co. (a.k.a. Carolina Card Co.)


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  Delighted to hear from

  you, had begun to think

  you had forgotten me.

  This is a great big

  place but not as  new 

  as New Haven. 

  Hope you will take care of 

  yourself and missing

  mother


   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   σφραγίδα και θέση για γραμματόσημο 

  Address Only


  Mr Drusiotis

  311 Whitaker St.

  Savannah

  Ga.


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ-Φωτογραφία 

  ADMINISTRATION BUILDING, U.S.A. GENERAL HOSPITAL NO.19, OTEEN, N.C., NEAR AZALEA

  AND ASHEVILLE.

 • May 13, 2018 01:25:39 Revekka Kefalea

  Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD  

   Μεταξύ των λέξεων Post και Card υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας C.C. Co. 


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  Delighted to hear from

  you, had begun to think

  you had forgotten me.

  This is a great big

  place but not as  new 

  as New Haven. 

  Hope you will take care of 

  yourself and missing

  mother


   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   σφραγίδα και θέση για γραμματόσημο 

  Address Only


  Mr Drusiotis

  311 Whitaker St.

  Savannah

  Ga.


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ-Φωτογραφία 

  ADMINISTRATION BUILDING, U.S.A. GENERAL HOSPITAL NO.19, OTEEN, N.C., NEAR AZALEA

  AND ASHEVILLE.


 • May 13, 2018 00:57:59 Revekka Kefalea

  Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD  

   Μεταξύ των λέξεων Post και Card υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας C.C. Co. 


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  Delighted to hear from

  you, had begun to think

  you had forgotten me.

  This is a great big

  place but not as  new 

  as New Haven. 

  Hope you will take care of 

  yourself and missing

  mother


  Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ

  σφραγίδα και θέση για γραμματόσημο

  Address Only


  Mr Drusiotis

  311 Whitaker St.

  Savannah

  Ga.


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ-Φωτογραφία 

  ADMINISTRATION BUILDING, U.S.A. GENERAL HOSPITAL NO.19, OTEEN, N.C., NEAR AZALEA

  AND ASHEVILLE.


 • May 10, 2018 09:29:28 Vasileios Fourmouzis

  POST CCCO CARD

   Delighted  to                                                                    Address only

  you, had begun to       

  you had forgotten me                    

  This        a great  lag 

  please          me to         


  Hope you will         ease my

            and my worth       

  .


 • May 10, 2018 09:27:10 Vasileios Fourmouzis

  POST CCCO CARD

   Delighted  to                

  you, had begun to       

  you had forgotten me

  This        a great lag

  please          me to         


  Hope you will         ease my

            and my worth       

  .


Description

Save description
 • 32.0746377||-81.0949444||

  Savannah, Georgia

 • 35.588545||-82.4848758||

  Asheville, North Carolina

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Savannah, Georgia
 • Additional document location Asheville, North Carolina


ID
20144 / 252111
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

 • books.google.grFor the role of trivia (postcards included) in the perception and remembrance of WWI and WWII, see the book of G.L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (Chapter 7).
 • www.metropostcard.comA Guide to Warfare on Postcards
 • en.wikipedia.orgWikipedia Article: Oteen Veterans Administration Hospital Historic District.
 • history.amedd.army.milInformation regarding the U.S. Army General Hospital No. 19, Oteen (AZALEA), N.C., published on the website of the US Army Medical Department, Office of Medical History.
 • www.facebook.comInformation regarding the U.S. Army General Hospital No. 19, Oteen, (AZALEA), N.C., posted on the Facebook Page of Asheville VA Medical Centre.


Notes and questions

Login to leave a note