Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 74

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

 Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

POST CARD

THE CHICAGO DAILY NEWS

G.J. KAVANAUGH

WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

CORRESPONDENCE HERE


Νίκο μου

Έφτασα καλά στο w.orangs

εις τας 12 της Τετάρτης εις το

Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


 Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

 θέση για γραμματόσημο 

NAME AND ADDRESS


Mr 

N. Christopher

387. E. Federal St.

youngstown ohio


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

Yanks in front line Trench 

watching No Man's Land-France

Transcription saved

 Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

 Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

POST CARD

THE CHICAGO DAILY NEWS

G.J. KAVANAUGH

WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

CORRESPONDENCE HERE


Νίκο μου

Έφτασα καλά στο w.orangs

εις τας 12 της Τετάρτης εις το

Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


 Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

 θέση για γραμματόσημο 

NAME AND ADDRESS


Mr 

N. Christopher

387. E. Federal St.

youngstown ohio


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

Yanks in front line Trench 

watching No Man's Land-France


Transcription history
 • May 13, 2018 00:06:38 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE


  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο w.orangs

  εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

  είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

  είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   θέση για γραμματόσημο 

  NAME AND ADDRESS


  Mr 

  N. Christopher

  387. E. Federal St.

  youngstown ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France

 • May 10, 2018 23:01:20 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο w.orangs

  εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

  είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

  είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   θέση για γραμματόσημο 

  NAME AND ADDRESS

  Mr 

  N. Christopher

  387. E. Federal St.

  youngstown ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France


 • May 10, 2018 22:56:12 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο w.orangs

  εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

  είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

  είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   θέση για γραμματόσημο 

  NAME AND ADDRESS

  Mr 

  N. Cristopher

  387. E. Federal St.

  youngstown ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France


 • May 10, 2018 22:56:10 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο w.orangs

  εις τας 12 της Τετάρτης εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3 1/2 ώρες

  διότι δεν είχε τραίνο.  και δεν

  είχε μετά ύπνον. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρυπνιά

  είμε όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

   θέση για γραμματόσημο 

  NAME AND ADDRESS

  Mr 

  N. Cristopher

  387. E. Federal St.

    youngstown ohio


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France


 • May 10, 2018 22:30:46 Revekka Kefalea

  POST CARD                                                                                                          NAME AND ADDRESS

  THE CHICAGO DAILY NEWS                                                                      Mr

  G.J. KAVANAUGH                                                                                      N. Christopher

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT                                                      387 . E.Federal  88                                   

  CORRESPONDENCE HERE                                                                   youngstown ohio

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο  w.orange

  ες τας 12 της Τετάρτης΄εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3μισι ώρες

  διότι δ'εν είχε τραίνο.  και δεν

  είχα μετά ύπνο. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρύπνια

  ειμαι όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ - Φωτογραφία 

  Στην κάτω δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  The Chicago Daily News War Postals  λογότυπο 

  Yanks in front line Trench 

  watching No Man's Land-France


 • May 9, 2018 13:33:36 Vasileios Fourmouzis

  POST CARD                                                                                                          NAME AND ADDRESS

  THE CHICAGO DAILY NEWS                                                                      Mr

  G.J. KAVANAUGH                                                                                      N. Christopher

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT                                                      387 . E.Federal  88                                   

  CORRESPONDENCE HERE                                                                   youngstown ohio

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο  w.orange

  ες τας 12 της Τετάρτης΄εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3μισι ώρες

  διότι δ'εν είχε τραίνο.  και δεν

  είχα μετά ύπνο. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρύπνια

  ειμαι όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. Σπύρος • May 9, 2018 13:32:06 Vasileios Fourmouzis

  POST CARD

  THE CHICAGO DAILY NEWS

  G.J. KAVANAUGH

  WAR POSTAL CARD DEPARTMENT

  CORRESPONDENCE HERE

  Νίκο μου

  Έφτασα καλά στο  w.orange

  ες τας 12 της Τετάρτης΄εις το

  Pittsburgh. κάθησα 3μισι ώρες

  διότι δ'εν είχε τραίνο.  και δεν

  είχα μετά ύπνο. και ετζι έδωσε

  και πηρε η κούραση η αγρύπνια

  ειμαι όμως πολύ καλά δώξα τω θεω.

  χερετισμούς εις απαντας. ΣπύροςDescription

Save description
 • 46.227638||2.213749||

  France

 • 40.4406248||-79.9958864||

  Pittsburgh

 • 41.0997803||-80.6495194||

  Youngstown, Ohio

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location France
 • Additional document location Pittsburgh
 • Additional document location Youngstown, Ohio


ID
20144 / 252110
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1918 – 1918
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

 • books.google.grFor the role of trivia (postcards included) in the perception and remembrance of WWI and WWII, see the book of G.L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (Chapter 7).
 • www.metropostcard.comA Guide to Warfare on Postcards.
 • upthewoods.netKavanaugh's War Postals. A second series of war postals was produced highlighting American fighting men in France from 1917 through the end of the war.
 • www.flickr.comFlickr Album: Militaria: World War I & World War II Vintage World War I & World War II post-cards & photo prints.


Notes and questions

Login to leave a note