Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 72

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

TUCK'S POST CARD

CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Σφραγίδα 

By Appointment 


Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

often wears a Crimean turban with an

embroidered vest of the same bright colour. The

men are often handsome and the women also

when young, but they age early from hard work.

Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


Κύριον

Σπύρον

Δρουσιώτην

Είς Δρούσια


Σχέδιο 

Printed in England


Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Θέση για γραμματόσημο  

(FOR ADDRESS ONLY.)

Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

θέλω σε να μιλήσεις

Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

χρόνια πολλά να ζήσης.

Εύχομαι χαρίεντι

ευτυχή το νέον έτος 1926.

μετά της αξιοτίμου οικογενείας

υμών.

Φιλικώς

missing

Transcription saved

TUCK'S POST CARD

CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Σφραγίδα 

By Appointment 


Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

often wears a Crimean turban with an

embroidered vest of the same bright colour. The

men are often handsome and the women also

when young, but they age early from hard work.

Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


Κύριον

Σπύρον

Δρουσιώτην

Είς Δρούσια


Σχέδιο 

Printed in England


Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Θέση για γραμματόσημο  

(FOR ADDRESS ONLY.)

Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

θέλω σε να μιλήσεις

Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

χρόνια πολλά να ζήσης.

Εύχομαι χαρίεντι

ευτυχή το νέον έτος 1926.

μετά της αξιοτίμου οικογενείας

υμών.

Φιλικώς

missing


Transcription history
 • May 16, 2018 09:32:17 Garyfallia Pappa

  TUCK'S POST CARD

  CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


  Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Σφραγίδα 

  By Appointment 


  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

  often wears a Crimean turban with an

  embroidered vest of the same bright colour. The

  men are often handsome and the women also

  when young, but they age early from hard work.

  Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


  Κύριον

  Σπύρον

  Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


  Σχέδιο 

  Printed in England


  Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

  WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

  Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

  ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


  Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Θέση για γραμματόσημο  

  (FOR ADDRESS ONLY.)

  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόνια πολλά να ζήσης.

  Εύχομαι χαρίεντι

  ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας

  υμών.

  Φιλικώς

  missing

 • May 10, 2018 21:52:48 Revekka Kefalea

  TUCK'S POST CARD

  CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


  Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Σφραγίδα 

  By Appointment 


  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

  often wears a Crimean turban with an

  embroidered vest of the same bright colour. The

  men are often handsome and the women also

  when young, but they age early from hard work.

  Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


  Κύριον

  Σπύρον

  Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


  Σχέδιο 

  Printed in England


  Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

  WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

  Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

  ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


  Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Θέση για γραμματόσημο  

  (FOR ADDRESS ONLY.)

  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόνια πολλά να ζήσης.

  Εύχομαι missing

  ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας

  υμών.

  Φιλικώς

  missing


 • May 10, 2018 09:31:30 Vasileios Fourmouzis


  Κύριον Σπύρον Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόναι πολλά να ζήσης.


  Εύχομαι χαρίεντι και ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας υμών.


  Φιλικώς

  (δυσανάγνωστο)


  *Περιγραφή εικόνας κάρτας (δεν εμφανίζεται):

  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia often wears a Crimean turban with an embroidered vest of the same bright colour. The men are often handsome and the women also when young, but they age early from hard work.


Description

Save description
 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus


ID
20144 / 252108
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1926 – 1926
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

 • tuckdb.orgTuckDB Postcards is a free database of postcards published by Raphael Tuck & Sons.
 • en.wikipedia.orgWikipedia article: Raphael Tuck & Sons


Notes and questions

Login to leave a note