Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 66

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

POST CARD 

 θέση για γραμματόσημο 

CORRESPONDENCE                     ADDRESS


Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης

84 Public Square Watertown n.y. 


 Η μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ δεν εμφανίζεται στο έγγραφο.  


Η καρτ-ποστάλ συνοδεύεται με φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται δύο άντρες με στρατιωτική στολή.  

Transcription saved

 Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

POST CARD 

 θέση για γραμματόσημο 

CORRESPONDENCE                     ADDRESS


Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης

84 Public Square Watertown n.y. 


 Η μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ δεν εμφανίζεται στο έγγραφο.  


Η καρτ-ποστάλ συνοδεύεται με φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται δύο άντρες με στρατιωτική στολή.  


Transcription history
 • May 14, 2018 22:21:55 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης

  84 Public Square Watertown n.y. 


   Η μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ δεν εμφανίζεται στο έγγραφο.  


  Η καρτ-ποστάλ συνοδεύεται με φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται δύο άντρες με στρατιωτική στολή.  

 • May 13, 2018 03:11:44 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης

  84 Public Square Watertown n.y. 


   Η μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ δεν εμφανίζεται στο έγγραφο.  


  Η καρτ-ποστάλ συνοδεύεται με φωτογραφία, στην οποία μάλλον απεικονίζονται ο Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης (αριστερά) και ο Σπύρος Δρουσιώτης (δεξιά).  


 • May 13, 2018 03:09:59 Revekka Kefalea

   Πίσω όψη της καρτ-ποστάλ 

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης

  84 Public Square Watertown n.y. 


  Η μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ δεν εμφανίζεται στο έγγραφο. 


  Η καρτ-ποστάλ συνοδεύεται με φωτογραφία, στην οποία μάλλον απεικονίζονται ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης (αριστερά) και ο Σπύρος Δρουσιώτης (δεξιά).  


 • May 13, 2018 03:05:03 Revekka Kefalea

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης

  84 Public Square Watertown n.y. 


   Φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης (αριστερά) και ο Σπύρος Δρουσιώτης (δεξιά).  


 • May 13, 2018 03:04:55 Revekka Kefalea

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθανασιάδης

  84 Public Square Watertown n.y. 


  Φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης (αριστερά) και ο Σπύρος Δρουσιώτης (δεξιά). 


 • May 13, 2018 03:02:52 Revekka Kefalea

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθαστασιάδης

  84 Public Square Watertown n.y. 


 • May 13, 2018 03:01:27 Revekka Kefalea

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθαστασιάδης

  84 Public Square Waterloo n.y. 


 • May 13, 2018 03:01:02 Revekka Kefalea

  POST CARD 

   θέση για γραμματόσημο 

  CORRESPONDENCE                     ADDRESS


  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη missing

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αθαστασιάδης

  84 Public Square Waterloo n.y.


 • May 9, 2018 13:02:11 Phanes Tzavaras

  Προς τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον

  Σπύρον Δρουσιώτην που υπηρέτησεν εις τον

  αμερικανικόν στρατόν εν τη (δυσανάγνωστο)

  τω 1918  Πάντοτε μετ' αγαπης

  Κωνσταντίνος Γρ. Αναστασιάδης

  84 Public Square Waterloo N.Y.


Description

Save description
 • 43.9746087||-75.908674||

  Watertown, New York

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Watertown, New York


ID
20144 / 252102
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note