Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 30

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το σπίτι του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη 

 Επεξηγηματικές πληροφορίες με βέλη σχετικά με τα μέρη του σπιτιού

 Από πάνω προς τα κάτω 

Σταβλος

και πιο 

πήσο 

το περιβολα

κην


Σπύτην του

παπου


Μαγαζή του παπου


Το Σπυτήν του Σπυρου Ε.Δρουσιώτη

στην Δρουσεια

Transcription saved

 Φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το σπίτι του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη 

 Επεξηγηματικές πληροφορίες με βέλη σχετικά με τα μέρη του σπιτιού

 Από πάνω προς τα κάτω 

Σταβλος

και πιο 

πήσο 

το περιβολα

κην


Σπύτην του

παπου


Μαγαζή του παπου


Το Σπυτήν του Σπυρου Ε.Δρουσιώτη

στην Δρουσεια


Transcription history
 • May 15, 2018 00:23:53 Revekka Kefalea

   Φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το σπίτι του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη 

   Επεξηγηματικές πληροφορίες με βέλη σχετικά με τα μέρη του σπιτιού

   Από πάνω προς τα κάτω 

  Σταβλος

  και πιο 

  πήσο 

  το περιβολα

  κην


  Σπύτην του

  παπου


  Μαγαζή του παπου


  Το Σπυτήν του Σπυρου Ε.Δρουσιώτη

  στην Δρουσεια

 • May 9, 2018 12:49:39 Vasileios Fourmouzis

   Απο αριστερά προς δεξία 

  Μαχαζη του παπου

  Το εσπυτήν του Σπυρου Ε.Δρουσιώτη στήν Δρουσεια

  Εσπύτην του παπου

  και πίο πησο το περίβόλην

   κην 

  Σταβλος
 • May 9, 2018 12:49:28 Vasileios Fourmouzis

   Απο αριστερά προς δεξία 

  Μαχαζη του παπου

  Το εσπυτήν του Σπυρου Ε.Δρουσιώτη στήν Δρουσεια

  Εσπύτην του παπου

  και πίο πησο το περίβόλην

   κην 
 • May 9, 2018 12:47:25 Vasileios Fourmouzis

   Απο αριστερά προς δεξία 

  Μαχαζη του παπου

  Το εσπυτήν του Σπυρου Ε.Δρουσιώτη στήν Δρουσεια

  Εσπύτην του παπου.
 • May 9, 2018 12:46:57 Vasileios Fourmouzis

   Απο αριστερά προς δεξία 

  Μαχαζη του παπου

  Το εσπυτήν του Σπυρου Ε.Δρουσιώτη στήν Δρουσεια


Description

Save description
 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
Login and add location


ID
20144 / 252066
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

Login to add keywords
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note